06.07.2020

Jak ověřovat vlastnické struktury a skutečné majitele dodavatelů veřejných zakázek

Spolek Lexperanto a Rekonstrukce státu se snaží ulehčit zadavatelům veřejných zakázek život a poskytnout jim doposud chybějící návod, jak dodavatele správně rozkrývat. Vše přesně podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Jejich manuál s názvem „Jak ověřovat vlastnické struktury a skutečné majitele dodavatelů veřejných zakázek“ najdete ke stažení níže.

Dle zákona o zadávání veřejných zakázek mají zadavatelé veřejných zakázek povinnost zjišťovat skutečné majitele svých dodavatelů (tedy fyzické osoby), pokud jsou dodavatelé právnickými osobami. Účelem je prevence střetu zájmů: tam kde koncový vlastník není známý.

Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů dodavatelů veřejných zakázek je zjevně velmi důležité, bohužel však není nijak jednoduché. Neexistuje k němu žádný srozumitelný návod či metodika. Spolek Lexperanto a Rekonstrukce státu se snaží ulehčit zadavatelům veřejných zakázek život a poskytnout jim doposud chybějící návod, jak dodavatele správně rozkrývat. Vše přesně podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Jejich manuál s názvem „Jak ověřovat vlastnické struktury a skutečné majitele dodavatelů veřejných zakázek“ najdete ke stažení níže.