17.03.2020

ÚOHS vydává třetí díl stručného průvodce zadavatele

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává poslední díl Stručného průvodce zadavatele světem veřejných zakázek.

Obsah tentokrát cílí na závěrečné etapy zadávacího řízení, tedy na postup zadavatele po podání nabídek a způsoby ukončení zadávacího řízení, včetně upozornění na povinnosti, které zadavatele stíhají i po ukončení zadávacího řízení. Jelikož ruku v ruce s kroky zadavatele při zadávání veřejné zakázky jde i možnost rozporovat jeho postup, je poslední část zaměřena na tzv. ochranu proti nesprávnému postupu zadavatele. V té je pojednáno o institutu námitek a rovněž bude nastíněno, co zadavatele čeká, pokud jeho postup při zadávání veřejné zakázky bude přezkoumáván Úřadem.

 

Zdroj: Tiskové oddělení ÚOHS