29.09.2016

Stanoviska expertní skupiny MMR k zadávání VZ

Novým zákonem o zadávání veřejných zakázek se začneme řídit za několik dní. Využijte stanoviska Expertní skupiny MMR k některým otázkám, které nová úprava vyvolává.

Novým zákonem o zadávání veřejných zakázek se začneme řídit za několik dní. K některým otázkám, které nová úprava vyvolává, vydává Expertní skupina MMR svá stanoviska.
Dostupná zde: http://portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Stanoviska/Stanoviska-expertni-skupiny-MMR-k-novemu-zakonu-o-zadavani-verejnych-z