Veřejná podpora12.11.2012

Nejčastější otázky a odpovědi ke kalkulačce RUD

S blížícím se obdobím přípravy obecních rozpočtů na příští rok se množí dotazy na reálnost příjmů slibovaných obcím v souvislosti s novelou rozpočtového určení daní. Další okruh dotazů směřuje ke změně, která se týká úhrady za dojíždějící žáky. Vybíráme nejčastěji pokládané otázky a naše odpovědi.

02.11.2012

Inkaso v říjnu: letos poprvé nad úrovní loňského roku

Říjnové zprávy sice na první pohled vypadají slibně, důvodů k optimismu však příliš mnoho není. Z přiložené tabulky srovnávající inkaso v letošním a loňském roce už nelze vyčíst, jak dopadly odhady Ministerstva financí. Ty jsou již tradičně nadhodnocené a je téměř jisté, že se nepodaří naplnit předpoklad státního rozpočtu.

19.10.2012

Rozpočtové určení daní ve srovnání se státním rozpočtem na rok 2013

Ve Sbírce zákonů byla v září zveřejněna novela zákona o rozpočtovém určení daní, která obsahuje nové parametry sdílení daní pro obce. Nová pravidla se do rozpočtů většiny obcí promítnou pozitivně, jen pořád není jisté, jak velký by mohl být přírůstek daňových příjmů. Svaz proto aktualizoval kalkulačku výnosu jednotlivých daní o údaje obsažené ve státním rozpočtu na rok 2013.

11.10.2012

Rozpočtová odpovědnost posvěcena vládou

Vláda schválila návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, který má zamezit rostoucímu zadlužení státu. Zároveň se v návrhu zpřísňují pravidla pro územní samosprávné celky.  Svaz již v minulosti připomínkoval první návrh zákona, a proto chápe schválené řešení jako určitý kompromis. Nicméně ani v něm bohužel nejsou vyjasněny důležité pojmy.

03.10.2012

Účty u ČNB budou moci obce odmítnout

Svazem ostře sledovaný návrh novely zákona o velkých rozpočtových pravidlech schválila ve třetím čtení Poslanecká sněmovna. Původní vládní návrh, kterým se zaváděly pro příjem státních dotací, návratných finančních výpomocí a zejména výnosů z RUD povinné účty u ČNB, byl přijat ve znění pozměňovacího návrhu Rozpočtového výboru.

01.10.2012

Inkaso v září: do posledního čtvrtletí vstupujeme se 70 % plněním daňových příjmů

Další vývoj celostátních daňových příjmů není překvapivý: aby byl naplněn předpoklad státního rozpočtu u DPH, muselo by se vybrat do konce roku téměř 110 mld. Kč jen z této daně. U ostatních sdílených daní vývoj kopíruje stav z minulého měsíce, nejlépe je na tom daň z příjmů právnických osob. Pro obce z toho vyplývá, že je třeba obezřetnosti při plánování rozpočtu na příští rok – nelze počítat s nárůstem daňových příjmů.

04.09.2012

Srpnové daňové inkaso: výběr DPH nedosáhl ani 58 % plánovaného rozpočtu

Celostátní inkaso všech daní je nyní na necelých 61 % plánovaného rozpočtu, ještě horší je však situace u DPH. Ve dvou třetinách roku dosáhlo inkaso DPH na pouhých 57,5 % plánovaného rozpočtu, z čehož lze usuzovat, že k předpokládanému výběru 308 mld. Kč a tím zároveň ke kompenzaci pro obce sníženého podílu sdílení u DPH nedojde.

29.08.2012

RUD podepsáno prezidentem

Nesystémová distribuce daňových zdrojů je vyřešena. Prezident dne 29. srpna 2012 podepsal velmi diskutovanou novelu rozpočtového určení daní, která bude účinná od 1. ledna 2013.

17.08.2012

RUD prošlo Senátem!

Schválené znění novely obsahuje dlouhodobé požadavky Svazu, které zástupci Svazu aktivně prosazovali nejen na jednání sněmovních a senátních výborů, ale také na nejvyšší vládní úrovni. Oceňujeme, že argumenty směřující k podpoře nezbytných pozměňovacích návrhů byly vyslyšeny a novelu se podařilo schválit v dostatečném předstihu před krajskými volbami. Poděkování patří také všem, kteří se na prosazení novely rozpočtového určení daní aktivně podíleli.

01.08.2012

Inkaso daňových příjmů v červenci: po sedmi měsících lehce nad 50 % rozpočtu

Celkové daňové příjmy zůstávají na úrovni loňského roku. Z pohledu optimisty je dobře, že zdroje financování veřejných výdajů alespoň neklesají. Ostatní, včetně obcí, mohou jen odhadovat, zda se nepodaří rozpočet letošního roku naplnit v jednotkách nebo desítkách miliard.

24.07.2012

Nízká míra důvěry má vliv na výběr daní

Ministerstvo financí ČR vydalo pravidelnou čtvrtletní makroekonomickou predikci. Nejde o čtení povzbudivé, ale patrně zde lze najít věrohodnější informace a data než v některých sněmovních tiscích či výpočtech určených výhradně obcím.

19.07.2012

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova jednala o RUD

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednávala na svém zasedání 17. července 2012 nový návrh RUD a další témata, která se dotýkají obcí. Přítomni byli i zástupci Ministerstva financí ČR náměstek Ladislav Minčič a ředitel Jan Zikl, kteří informovali o aktuálním stavu veřejných financí.

17.07.2012

Rozšíření pravomocí NKÚ podpořili poslanci jednomyslně

Na červencové schůzi schválili poslanci ve třetím čtení mimo jiné také novelu Ústavy ČR, která rozšiřuje pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Ten by podle schváleného návrhu novely měl možnost kontrolovat také hospodaření s majetkem územních samosprávných celků a příjmy a výdaje jejich rozpočtů, a to z hlediska souladu se zákony.

13.07.2012

RUD schváleno v Poslanecké sněmovně!

Sněmovna ve 3. čtení schválila kompromisní variantu novely rozpočtového určení, která vychází z vládního návrhu, avšak zohledňuje doporučení Svazu měst a obcí ČR. Svaz na základě schváleného znění nabízí nejen svým členům aktualizovanou kalkulačku daňových příjmů, která obsahuje konkrétní hodnoty výnosu jednotlivých daní pro každou obec.

04.07.2012

Povinný účet obce u ČNB - levný zdroj pro stát

Rozpočtový výbor se zabývá novelou rozpočtových pravidel, která mj. zavádí povinné účty obcí u České národní banky. Jen a pouze na tyto účty by od příštího roku směřovaly zvýšené daňové příjmy z RUD. Kompromisem by mohlo být dobrovolné využívání těchto účtů.

02.07.2012

Daňové inkaso v polovině roku: výběr DPH se stále snižuje

Ministerstvo financí zveřejnilo pokladní plnění daňových příjmů za červen 2012. Za půl roku letošního roku se vybralo u DPH o více než 7 mld. Kč méně než v roce 2011. Je tedy otázkou, zda přísliby plynoucí z novely RUD budou naplněny a zda nedojde k ještě většímu poklesu daňových příjmů obcí.

02.07.2012

Výkaz PAP v průběhu července

Již tento měsíc budou obce s více než třemi tisíci obyvateli postupně odesílat pomocný analytický přehled (PAP). Věříme, že všechny dotčené obce požádaly o jednorázovou dotaci na úhradu souvisejících nákladů. Přinášíme aktuální informace k jejímu vypořádání.

28.06.2012

Rozpočtová odpovědnost: proč s kanónem na komára?

Více než 250 připomínek obdrželo Ministerstvo financí ČR k návrhu ústavního zákona, který by měl stanovit pravidla pro předcházení či řešení nadměrného zadlužení veřejných rozpočtů. Připomínky Svazu byly částečně vypořádány, přesto zásadní rozpor zůstává.

26.06.2012

Aktuálně k rozpočtovému určení daní

Další jednání k nastavení budoucího systému rozpočtového určení daní proběhlo dne 26. června v rámci Rozpočtového výboru. Svaz na pozvání předsedy příslušného podvýboru reprezentoval Dan Jiránek, členové Předsednictva Josef Bezdíček, Antonín Lízner a předseda Finanční komise Ivan Černý.

13.06.2012

RUD směřuje na červencovou schůzi

Rozpočtový výbor dnes přerušil projednávání obou tisků upravujících rozpočtové určení daní s tím, že budou zařazeny na mimořádnou červencovou schůzi. V diskuzi již zazněly návrhy na úpravu limitu výměry a také upozornění na nutnost provázání obou tisků.

08.06.2012

Rozpočtová odpovědnost nesmí ohrožovat samotné fungování obcí

V připomínkovém řízení se nachází návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, který podstatným způsobem zasahuje do současného způsobu hospodaření obcí. Předsednictvo Svazu na dnešním jednání vyslovilo zásadní nesouhlas s některými nereálnými požadavky.

08.06.2012

Svaz vzkazuje ministru Kalouskovi: Ve věci RUD se nenecháme tahat za nos!

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR se znepokojením sleduje záměrné mlžení kolem skutečných dopadů dvou souběžných návrhů, které se týkají změn v rozpočtovém určení daní. Požaduje, aby konečná verze novely zaručovala v příštím roce opravdu mediálně proklamované navýšení příjmů obcí na přislíbenou hodnotu 129,5 mld.

05.06.2012

Vládní návrh RUD prošel prvním čtením

V úterý ve večerních hodinách byla v prvním čtení projednána novela zákona o rozpočtovém určení daní. Diskutující poslanci vyjadřovali především pochybnosti o stabilitě predikcí daňových příjmů v příštím roce a zdůrazňovali nutnost provázání dvou paralelních vládních návrhů.

04.06.2012

Daňové inkaso za květen: DPH s meziročním poklesem?!

Celostátní daňové inkaso je za prvních pět měsíců letošního roku nižší o 6 mld. Kč ve srovnání s rokem předchozím. Jde o výkyv nebo trend? V každém případě jde o situaci vážnou, neboť na odhadech celkového inkasa závisí skutečný přínos ze změn v RUD.

28.05.2012

První letošní příjmy z hazardu

V uplynulých týdnech obdržely obce zvláštní příjmy. Jde o první převody ze čtvrtletních záloh podle novely zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Přinášíme AKTUALIZOVANÉ shrnutí, které vychází mj. z komunikace s Generálním finančním ředitelstvím.
 

24.05.2012

Které RUD vlastně platí?

Na červnové schůzi Poslanecké sněmovny se budou projednávat dva tisky, které upravují rozpočtové určení daní. O jednom se mluví veřejně a pořád, o druhém v souvislosti s RUD téměř vůbec. Přesto na oba tisky nelze nahlížet odděleně, jeden 12 mld. Kč obcím přidává, druhý odnímá.

23.05.2012

U-křivka konečně v řešení

Vláda na svém dnešním jednání schválila kompromisní návrh změny v rozpočtovém určení daní, který v řadě aspektů vychází z dlouhodobých požadavků Svazu. Věřme, že rozpočty měst na tzv. daňovém dně budou konečně posíleny. Svaz v souladu se stanovami chce hledat řešení pro ty malé obce, pro které má návrh znamenat více než třetinový meziroční propad daňových příjmů.

18.05.2012

Půjdou dopady změny RUD vůbec spočítat?

Vláda bude ve středu projednávat návrh Ministerstva financí na změnu rozpočtového určení daní. Zdá se však, že odhady celkového daňového inkasa, které je podstatné pro posouzení dopadů změn, trpí opět nadměrným optimismem… nebo chybami v součtech?

15.05.2012

Nová sazba místního poplatku zvýší zájem o odpadové hospodářství

Prezident republiky dnes podepsal novelu zákona o místních poplatcích, kterou se upravuje okruh poplatníků a maximální sazba poplatku za komunální odpad. Rozhodnutí zastupitelstev však nemusí nutně vést k navýšení poplatku, jak v minulých týdnech dramaticky zdůrazňovala většina médií.

10.05.2012

Poslanci zamítli systémový příspěvek na PAP

Vyplňování zbytečného statistického výkazu mohlo být považováno za přenesený výkon státní správy, obce by tedy měly garantován alespoň nějaký příspěvek. Většina poslanců však tento návrh nepodpořila.

03.05.2012

S guvernérem ČNB o povinných účtech

V souvislosti s novelou zákona o rozpočtových pravidlech, která určuje obcím zřizovat povinné účty u České národní banky, na které by byly soustřeďovány prostředky sdílených daní, proběhla ve středu 2. května v Praze schůzka mezi předsedou Svazu a guvernérem ČNB Miroslavem Singerem.

02.05.2012

Inkaso daňových příjmů na konci dubna: odvod z loterií nejdříve v květnu

Pravidelná informace o celostátním inkasu neobsahuje ani zmínku o příjmech z odvodů ze sázkových her, ačkoliv první daňová přiznání a platby připadaly na konec dubna. Dle vyjádření Generálního finančního ředitelství se budou první převody provádět nejdříve v polovině května.

27.04.2012

Sdělte nám zkušenosti s reverse charge

V současné době již i čtvrtletní plátci DPH mají za sebou zkušenost s daňovým přiznáním v režimu přenesené daňové povinnosti. Svaz i kraje nadále při každém připomínkovém řízení upozorňují na komplikace spojené s novým systémem. A ministerstvo trvale argumentuje snahou bojovat s daňovými úniky.

25.04.2012

Vládní novela RUD v připomínkovém řízení

Vláda navrhuje změnu rozpočtového určení daní. Jde však o úpravy, s nimiž patrně žádná obec nemůže souhlasit. Opětovně se totiž upravují, tedy snižují, podíly na sdílených daních. Kromě DPH má být postižen také podíl na dani z příjmů ze závislé činnosti.

20.04.2012

Se zakládáním účtů u ČNB zásadně nesouhlasíme

Novela rozpočtových pravidel, kterou má projednávat Poslanecká sněmovna na nejbližší schůzi, rozšiřuje definici peněžních prostředků státní pokladny a stanoví obcím a dalším subjektům povinnost vést účty u České národní banky. Podle Rady Svazu měst a obcí ČR, která zasedala 20. dubna 2012 v Třeboni, bude mít tento návrh negativní dopady nejen na hospodaření dotčených organizací, ale v konečném důsledku i na národní hospodaření jako celek.

10.04.2012

Vláda zamýšlí povinné účty obcí u ČNB vážně

Příjmy ze sdílených daní představují zákonem zaručený zdroj obcí, kterým se financují především výdaje v samosprávné působnosti. Vláda bude ve středu 11. dubna projednávat novelu zákona, kterým se podstatně omezí přístup obcí k jejich finančním prostředkům. Předseda Svazu proto přímým dopisem premiérovi upozornil na zřejmé porušení Ústavy.

10.04.2012

Nenechte Ministerstvu financí vaše peníze

Jen do konce května bude Ministerstvo financí ČR shromažďovat žádosti o úhradu části nákladů souvisejících s vyplňováním pomocného analytického přehledu (PAP). Povinnost se týká obcí nad 3 tis. obyvatel a některých příspěvkových organizací. Nezapomeňte o tyto prostředky požádat, uvádíme doporučený postup.

05.04.2012

Poslanci předjednávali účetnictví a RUD

Rozpočtový výbor podpořil pozměňovací návrh, kterým se vyplňování výkazu PAP považuje za přenesený výkon státní správy. Odpovědný podvýbor dále řešil možnosti úprav návrhu rozpočtového určení daní. Nové návrhy jsou někdy až překvapivé.

03.04.2012

Nové položky v rozpočtové skladbě k odvodům z loterií

S účinností od 1. dubna 2012 obsahuje rozpočtová skladba dvě nové položky, které slouží k zaznamenání příjmů z loterií. Od ledna příštího roku se rozšiřuje počet třídění, podle nichž se příjmy a výdaje klasifikují.

02.04.2012

Inkaso za I. čtvrtletí roku 2012: méně DPH pro obce

Informace Ministerstva financí ČR k pokladnímu plnění daňových příjmů za první tři měsíce letošního roku nevypadají na první pohled nijak zvláštně. Při znalosti hlubších souvislostí je však třeba se obávat především o inkaso DPH, a to hlavně ve vazbě na snížení koeficientu sdílení pro obce z původních 21,4 % na 19,93 %.

29.03.2012

Úhrada (třetiny) nákladů na PAP schválena

Vláda na svém jednání dne 14. března přijala usnesení, kterým souhlasí s částečnou úhradou nákladů souvisejících se zajištěním informací pro monitorování a řízení veřejných financí. O částky, které odpovídají zhruba třetině nákladů, je třeba požádat jako o dotaci do konce května. Nezapomeňte žádost odeslat.

28.03.2012

Opravdu mají účty obcí sloužit k úhradě státního dluhu?

Ministerstvo financí uzavřelo připomínkové řízení k novele zákona o rozpočtových pravidlech, která zcela zásadním způsobem zasahuje do hospodaření obcí. Opětovně se totiž prosazuje zřízení povinných účtů u České národní banky.

21.03.2012

Místní poplatek za odpad zase ve Sněmovně

Senátoři dávají přednost existenci horní hranice u místního poplatku „za odpad“. Poslanecký návrh zákona, na němž Svaz od počátku spolupracoval, se vrací k projednání poslancům.

19.03.2012

Obce sportovcům opravdu nic nedluží

V posledním týdnu se na Kancelář Svazu obrátilo několik členských obcí, jejichž zastupitelstva byla oslovena s požadavkem o dodatečnou finanční podporu ze strany místního sportovního svazu. Celonárodní kampaň sportovních svazů je třeba zasadit do souvislostí. 

14.03.2012

Zveřejněny daňové tiskopisy k loteriím

Ministerstvo financí zveřejnilo tiskopisy související s odvodovou povinností z provozování loterií a jiných podobných her. Doporučujeme obcím informovat provozovatele tombol. Formuláře umožňují zjistit, v jaké struktuře budou finanční úřady data sbírat.

12.03.2012

Jednání Svazu s vládou ČR

Ve středu 7. března jednali představitelé Svazu se zástupci vlády ČR. Kromě premiéra Nečase byli jednání přítomni ministři české vlády zodpovědní za resorty financí, školství, práce a sociálních věcí, vnitra, životního prostředí a místního rozvoje.

07.03.2012

Loterie v otázkách a odpovědích… spíše stále v otázkách

Po poměrně dlouhé době, kdy Svaz žádal ministerstvo financí o metodiku či stanovisko k novinkám v zákoně o loteriích, zveřejnil příslušný odbor ministerstva na webových stránkách odpovědi na tzv. nejčastěji kladné otázky k zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. S napětím očekávané odpovědi však zdaleka nepřinášejí ty informace, které starostové chtěli od ministerstva slyšet.

02.03.2012

Daňové inkaso v únoru: jen mzdy, DPH chybí

Ministerstvo financí zveřejnilo pokladní plnění daňových příjmů za únor 2012. Po dvou měsících inkaso DPH sice meziročně vzrostlo o 5 %, ale zůstává pod úrovní roku 2010, což může svědčit o podstatném efektu předzásobení. Obdobně jako v loňském roce navíc nadměrné odpočty převážily nad platbami.

01.03.2012

Nadbytečné výkaznictví jako přenesený výkon státní správy

Rozpočtový výbor nyní projednává novelu zákona o účetnictví. S ohledem na zkušenosti obcí s pomocným analytickým přehledem (PAP) podporuje Svaz pozměňovací návrh, který stanovuje, že na povinnosti nad rámec zákona účetnictví budou chápány jako přenesený výkon státní správy.

24.02.2012

Ministr i premiér přislíbili úhradu nákladů na PAP

V dalším dopise ministr financí potvrdil, že náklady spojené s výkazem PAP budou obcím uhrazeny. Zdrojem by měla být vládní rozpočtová rezerva. Svaz stále požaduje přesný harmonogram převodů prostředků a úhradu v plné výši. Veškerá korespondence je dostupná členským obcím k dalšímu využití.

 

14.02.2012

Daňové přiznání za obec jen do konce března

Obce mají podávat daňové přiznání do tří měsíců po skončení zdaňovacího období, tedy do konce března. Podle aktuálního stanoviska Generálního finančního ředitelství nelze na přezkoumání hospodaření nahlížet stejně jako na audit, který by lhůtu pro podání přiznání prodlužoval do konce června.

10.02.2012

Obce a loterie v nových podmínkách

V návaznosti na účinnost dvou novel zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, a s tím souvisejícími změnami ve zpoplatňování výnosů souvisejících s hazardem požádal Svaz Ministerstvo financí o odpovědi na dotazy související s praktickou aplikací nových podmínek. Stále čekáme na oficiální metodiku, zatím jsme otázky a odpovědi rozšířili o problematiku tombol.

06.02.2012

Plošné snížení správního poplatku za tomboly

Ve Finančním zpravodaji vyšlo rozhodnutí ministra o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o provozování tomboly. Částka 5 000 Kč se tak snižuje na 500 Kč.  Přinášíme text rozhodnutí včetně odůvodnění.

02.02.2012

Výpočty dopadů RUD musí být aktualizovány

Na jednání Poslanecké sněmovny prošel prvním čtením návrh novely rozpočtového určení daní. Jde o poslanecký návrh, k němuž vláda vydala negativní stanovisko. Výpočty dopadů tohoto i dalších návrhů by vždy měly zohledňovat skutečný vývoj celostátního daňového inkasa. 

01.02.2012

První letošní informace o daňovém inkasu

Ministerstvo financí zveřejnilo celostátní inkaso daňových příjmů za leden 2012. Za jediný měsíc samozřejmě nelze dělat žádné závěry o tendencích. Uvádíme proto rovněž odkaz na aktuální makroekonomické výhledy ministerstva.

12.01.2012

Přenesená státní správa: číše přetéká

Vývoj legislativy v posledních letech směřuje k neustálému přenosu dalších úkolů ze státu na obce s rozšířenou působností bez odpovídajícího finančního krytí. Zkušenosti posledních dnů s občanskými průkazy slouží jen jako jeden z příkladů. Za účasti předsedy Svazu se dnes tématem zabývala pracovní skupina obcí III. typu.

04.01.2012

Skutečnost roku 2011 horší než rozpočet

Inkaso žádné ze sdílených daní nepřekonalo v loňském roce rozpočtované hodnoty. Celkový rozdíl mezi rozpočtem a skutečností činí 30 mld. Kč, což pro obce znamená zhruba 7 mld. Kč. Fakt trvale se snižujícího se daňového inkasa nesmí být opomíjen ani při výpočtech dopadů novely rozpočtového určení daní.

02.01.2012

Změny v účetních standardech pro obce

Účetní standardy pro obce doznávají od roku 2012 dílčích změn. Předpokládáme, že dodavatelé software budou schopni se změnám přizpůsobit, i když (tradičně) zveřejnění bylo naplánováno na závěr roku. 

29.12.2011

Daň z loterií stvrzena, o regulaci rozhodne obec

Dne 30. prosince 2011 vyšel ve Sbírce zákonů pod č.  458/2011 Sb. zákon související se zřízením jednoho inkasního místa (tzv. JIM), jehož součástí se stala novela zákona o loteriích. Závod s časem, který se pro tuto novelu stal charakteristickým, se dočkal konce. Novela zákona je účinná od 1. ledna 2012.

28.12.2011

Aby se Eurostat "najedl"

Tři dny před koncem roku vyšla ve Sbírce vyhláška č. 437/2011 Sb., která stanovuje povinnost předat v červenci příštího roku první pomocný analytický výkaz. V elektronické podobě má vyhláška se všemi tabulkami rozsah 63 MB. Letos se výkazní povinnost týká obcí nad 3 tis. obyvatel, v příštím roce pak také obcí nad 1,5 tis obyvatel.

21.12.2011

Nový zákon převezme zdanění nastavené JIMem

V rámci vypořádání připomínek k novému zákonu o sázkových hrách potvrdil předkladatel záměr převzít úpravu dohodnutou v rámci zákona souvisejícího se zřízením jednoho inkasního místa. Původní snaha o různou úroveň zdanění hazardu a změna procent sdílení ustoupila dohodnutému kompromisu. JIM byl nakonec pod č. 458/2011 Sb. publikován ve Sbírce zákonů poslední pracovní den roku 2011, změna zákona o loteriích je přitom účinná hned od 1. ledna 2012.

15.12.2011

Zbytečný statistický výkaz bude... navzdory všem

Ve Sbírce zákonů dnes byla publikována vyhláška č. 403/2011 Sb. s účinností od roku 2012. Předpokládá se rovněž zavedení pomocného analytického přehledu, který budou obce sestavovat jen a pouze pro potřeby Eurostatu. Kancelář Svazu dnes také obdržela dopis ministra financí, který naleznete v příloze k textu.

15.12.2011

Podpora obcí na dně "U-křivky" zamítnuta

Tři hlasy chyběly k podpoře návrhu, který měl více než osmi stovkám obcí s nejnižšími daňovými příjmy zajistit jednorázovou finanční podporu. Pro návrh hlasovali pouze poslanci ČSSD, KSČM, část ODS a část nezařazených. Ptejme (ptejte) se poslanců, jak hlasovali a proč. 

06.12.2011

Přetahovaná o loterie pokračuje

Senát vrací zpět do Sněmovny tzv. JIMa, který obsahuje také novelu zákona o loteriích. Odesílá jej s pozměňovacími návrhy, které mají omezit vliv loterních společností na rozdělování veřejných prostředků. Zároveň se od příštího roku mění správa všech prostředků pocházejících ze sázkových her a loterií.
 

01.12.2011

Daňové inkaso v listopadu: zpět v roce 2009

V současné době na řadě úředních desek již visí návrhy rozpočtů na příští rok, současně však vedení obcí sleduje vývoj letošních daní. Z inkasa za listopadu je zřejmé, že u většiny sdílených daní se letos vracíme na úroveň roku 2009. Nepříznivý vývoj daně z příjmů fyzických osob z přiznání nezvrátí ani prosincové zálohy.

30.11.2011

Zdálo by se, že obce ohrožují rating České republiky

Ze strany Evropské komise je požadavek získávat všechna data z účetnictví, i když se za několik málo let může ukázat, že standardní statistické metody poskytují přesnější výsledky. Falšovaná statistika v Řecku tak vyústí až v nesmyslné vykazování také pro české obce nad 3 tisíce obyvatel. Navzdory všem rozumným argumentům se tak pravděpodobně stane již v roce 2012.

30.11.2011

Proč poslanci nechtějí pomoci obcím v "účku"?

Rozpočtový výbor dnes nepřijal pozměňovací návrh, který měl v příštím roce posílit zdroje obcí na dně tzv. „U-křivky“. Svazu měst a obcí ČR nezbývá než vyjádřit hluboké nepochopení pro hlasování poslanců, kteří zřejmě nemají zkušenosti z komunální politiky. Nebo, a to je možná ještě horší, poslanci zájmy obcí obětovali svému latentnímu přetahování o zásluhy.

23.11.2011

Aktuálně o DPH: sazby, procento sdílení, reverse charge

Prezident republiky včera podepsal zákon, kterým dochází ke zvýšení sazby daně z 10 % na 14 %. Současně tak dojde ke snížení podílu sdílení z 21,4 % na 19,93 %. Ministerstvo financí zveřejnilo několik metodických materiálů k aplikaci přenesené daňové povinnosti (reverse charge). 

18.11.2011

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR doporučuje plošně zakázat hazard

Zdaněním loterií jako součást nedávno projednávaného zákona o jednotném inkasním místu, které schválila Poslanecká sněmovna, se dnes na svém mimořádném zasedání zabývalo Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR. Starostové a primátoři se jednomyslně shodli, že schválená podoba zdanění hazardu je naprosto nepřijatelná.

14.11.2011

Naučme se pracovat s odhady daňových příjmů aneb kalkulačka RUD

Ministerstvo financí upozorňuje, že v důsledku nepříznivého hospodářského vývoje se daňové příjmy budou vyvíjet spíše špatně. Ministerstvo také veřejně deklaruje, že hodnoty příjmů uváděné v návrhu státního rozpočtu na rok 2012 jsou nereálné. Svaz měst a obcí ČR proto připravil pro své členy dynamickou kalkulačku sdílených daní.

11.11.2011

Návrh zcela nového zákona o hazardu potichoučku předložen

V den, kdy ministr financí Miroslav Kalousek vystoupil na XIV. finanční konferenci Svazu se zásadními prohlášeními na téma zdanění hazardu, byl do oficiálního připomínkového řízení předložen návrh zcela nového zákona o provozování sázkových her. Jde o text, o který obce žádají již řadu let. Na konferenci o něm však nepadla ani zmínka...

02.11.2011

Inkaso daňových příjmů v říjnu: čekání na předzásobení

Celkové daňové příjmy meziročně vzrostly o zhruba 2 %. Sdílené daně se však již nacházejí pod úrovní loňského roku. Doporučujeme obcím zajímat se více o podíl daně z příjmů fyzických osob z přiznání a souvisejícímu krácení jiných daňových příjmů. 

27.10.2011

Nezahlťme se statistikou

Podle ministerstva financí měla účetní reforma státu pro obce mít (jeden) pozitivní efekt v podobě snížení dalších výkazných povinností vůči státu. Nyní se však zdá, že situace bude spíše opačná. Statistický výkaz se vrací a Český statistický úřad požaduje jeho odevzdání již v polovině příštího roku.

25.10.2011

Změny v pravidlech odpisování majetku

Ministerstvo financí zveřejnilo nové znění účetního standardu, který upravuje odpisování majetku. Doporučujeme obcím, aby zajistily, že použité postupy při výpočtu odpisů k 31. prosinci 2011 jsou v souladu se aktuálním zněním standardu. 

19.10.2011

Nenechme se odradit nejistotou v regulaci a zpoplatňování hazardu

Ministerstvo vnitra reagovalo na zásadní změny, které momentálně probíhají v legislativě v oblasti regulace a zpoplatnění hazardu. Dle názoru odboru dozoru a kontroly ministerstva je současná situace velmi nepřehledná, proto zatím nebudou vydávány žádné oficiální metodické materiály k problematice regulace hazardu formou obecně závazných vyhlášek.

17.10.2011

Projednávání změn místního poplatku za odpad se prodlužuje

Horní hranice poplatku za provoz systému obce k nakládání s komunálními odpady se od ledna 2012 patrně nezvýší. Svaz usiluje, aby vhodnou formulací přechodných ustanovení mohlo ke změně dojít alespoň v průběhu příštího roku.

12.10.2011

Požadavek finanční pomoci pro obce na dně U-křivky v roce 2012 poslanci podporují

Rok 2012 bude pro veřejné rozpočty jako celek nepříznivý. Kombinace legislativních úprav s dopadem na příjmy i výdaje se však u obcí projeví výrazněji než u státního rozpočtu. Představitelé Svazu dnes v Poslanecké sněmovně zdůraznili, že situace se může ukázat jako kritická pro spádové obce s nejnižšími daňovými příjmy na obyvatele.

12.10.2011

Obce hazard regulovat mohou, příjmy zůstávají nejisté

Problematika regulace a zdaňování hazardu se stále vyvíjí. Ústavní soud ČR zamítl v září návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky města Františkovy Lázně. Ve Sbírce zákonů by měla být každým dnem zveřejněna novela zákona o loteriích a Parlament právě projednává totální změnu ve zpoplatňování výnosů z hazardu.

07.10.2011

Kam budou směřovat dotace EU po roce 2013?

Evropská komise zveřejnila před nadcházejícími Open Days v Bruselu návrhy nařízení pro EU fondy po roce 2014. Zásadní změny by mohly přinést větší koordinaci dotací do venkova a krajů v České republice.

06.10.2011

Inkaso v září: bez meziročního růstu

Součet celostátního inkasa daní, které spadají pod RUD, dosahuje stejné hodnoty jako v loňském roce. Meziroční růst je tedy nulový. Pokud některé obce vycházely z návrhu státního rozpočtu, měly by odhady zdrojů možná upravit. A velmi obezřetně přistupovat k různým dalším výpočtům daňových příjmů pro léta budoucí roky.

22.09.2011

Z jednání Poslanecké sněmovny: povinné účty u ČNB a místní poplatky

Poslanecká sněmovna projednává novelu zákona o rozpočtových pravidlech, která na sebe nabalila povinné zřizování účtů u České národní banky. Ministr financí ubezpečuje, že obce budou moci s finančními prostředky nakládat bez omezení. Řada otázek však přetrvává.

14.09.2011

Svaz požaduje odstranění „U-křivky“ již v roce 2012

Z jednání předsedy Svazu s premiérem Nečasem vyplynula shoda na nezbytnosti řešení situace spádových obcí a menších měst. Daňové příjmy těchto obcí neodpovídají objemu služeb, které zajišťují nejen pro své občany. Svaz v rámci připomínkového řízení k novele RUD požadoval dočasné řešení již prostřednictvím státního rozpočtu na rok 2012.

08.09.2011

Rozpočet na rok 2012: žádné dobré zprávy

Vláda dnes začala projednávat návrh státního rozpočtu na rok 2012. Údaje pro obce nejsou příliš povzbudivé, a to ani vzhledem k očekávané skutečnosti roku 2011. Přinášíme informace o předpokládaných příjmech a výdajích.

07.09.2011

Příprava obcí na odpisování majetku

Již za pár měsíců zahájí obce odepisování svých budov a dalšího investičního majetku. Ačkoliv se může zdát, že jde o práci, kterou by měla zajišťovat pouze účetní, není tomu tak. V rámci semináře pro starosty členských obcí se diskutovala také rizika interpretace případné účetní ztráty.

07.09.2011

Obecně závazné vyhlášky regulující loterie - metodika a vzory jsou zveřejněny

V červnu vynesl Ústavní soud průlomový rozsudek, který potvrzuje právo obcí regulovat hazard na svém území. Metodický materiál a vzory obecně závazných vyhlášek k regulaci loterií a jiných podobných her dnes v reakci na výzvy Svazu a ministerstva financí zveřejnilo ministerstvo vnitra. Materiál obsahuje především vzory obecně závazných vyhlášek k regulaci hazardu.

02.09.2011

Daňové příjmy za srpen: rozloučí se obce s motivační složkou?

Dosud nevídaný úkaz v podobě dlouhodobě záporného inkasa daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání přetrval přes celé prázdniny. Aktuálně se odhad inkasa pro obce pohybuje na úrovni jedné třetiny rozpočtované hodnoty.

01.09.2011

Státní pokladna a bankovní účty obcí

Poslanecký pozměňovací návrh směřuje k povinnému zřizování účtu každé obce u České národní banky, na který by směřovaly dotace a převody sdílených daní. Obcím však nemá (a nesmí) být bráněno, aby se svými prostředky nakládaly nezávisle. Výhodnost či nevýhodnost návrhu pro obce se bude odvíjet od konkrétních podmínek správy účtu.

30.08.2011

Změna v bonitě zemědělské půdy

V rámci připomínkového řízení k prováděcí vyhlášce zpracovala Kancelář srovnání současných hodnot bonity půdy a navrhovaných změn. Pouze u jednoho katastrálního území bylo zaznamenáno snížení o více než jednu čtvrtinu. Bonita půdy má vliv na výši daně z nemovitostí.

25.08.2011

Shrnutí připomínek Svazu k novele RUD

Novela zákona o rozpočtovém určení prošla v minulých týdnech standardním připomínkovým řízením. Svaz uplatnil zásadní i doporučující připomínky, které vycházejí z dlouhodobých priorit činnosti a jejichž cílem je odstranit některé zřejmé nedostatky návrhu. 

16.08.2011

Prohlášení Předsednictva Svazu k novele zákona o rozpočtovém určení daní

Svaz vítá rozhodnutí Ministerstva financí ČR předložit po delší době návrh novely rozpočtového určení daní. Navrhované změny jsou většinou pozitivní, protože vycházejí z dlouhodobých svazových požadavků. Řada navrhovaných opatření však potřebuje ještě lépe specifikovat, aby novela nebyla pouze politickou proklamací. Svaz požaduje, aby průměrné rozpočtové určení daní mělo lineární, trvale rostoucí průběh.

16.08.2011

Ministr vnitra vnímá názory Svazu

Transformace České pošty, budoucnost e-governmentu, situace na místních služebnách Policie ČR, zachování smíšeného modelu přeneseného výkonu státní správy, to jsou hlavní témata, která se projednávala na dnešní schůzce předsedy Svazu s ministrem vnitra.

03.08.2011

Inkaso v červenci:motivační složka stále záporná

Z údajů pokladního plnění za červenec vyplývá, že obce v nejbližším období nemohou očekávat žádné zdroje z daní z příjmů právnických osob a ani z motivační složky u daně z příjmů z přiznání. Dlouholetý požadavek Svazu na zařazení spotřebních daní mezi sdílené se opět ukazuje jako oprávněný.

28.07.2011

Připomínkové řízení k RUD probíhá

V souladu s Legislativními pravidly vlády probíhá v srpnu připomínkové řízení k návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní. Svaz vítá možnost vyjádřit se ke konkrétnímu legislativnímu návrhu a nikoliv již pouze k politicky laděným prezentacím. 

28.07.2011

Regulace hazardu po rozhodnutí Ústavního soudu - povolování versus rušení

Na začátku tohoto týdne obdrželo několik desítek obcí a měst dopis Ministerstva financí, kterým se zjišťuje rozsah, v němž obce regulují hazard na svém území. Na základě schůzky s pracovníky odpovědného odboru přinášíme některá doporučení.

22.07.2011

Senát zpřesňuje novelu zákona o loteriích

Na červencové schůzi Senát navrhl vrátit Poslanecké sněmovně novelu zákona o loteriích s pozměňovacími návrhy. Neučinil tak s úmyslem odmítnout rozšiřování pravomocí obcí, jeho snahou bylo naopak vyjasnit ustanovení novely, která by v praxi mohla činit problémy.

18.07.2011

Počet obyvatel pro RUD

Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení návrh nové vyhlášky, která stanovuje koeficienty sdílení daňových příjmů pro jednotlivé obce. Kancelář Svazu připravila srovnání s platnou vyhláškou, z něhož je vidět přírůstek nebo úbytek obyvatel v každé obci. Nové koeficienty se budou používat od 1. září 2011.

12.07.2011

Důchodová reforma na úkor obecních rozpočtů

Poslanecká sněmovna projednává tzv. sazbovou novelu, tedy zvýšení sazeb DPH, které by mělo znamenat dodatečný výnos na financování důchodové reformy. V současné podobě však návrh řeší financování důchodů výhradně na úkor rozpočtů samospráv.

01.07.2011

Daňové inkaso v červnu: právnické osoby na úrovni roku 2005

Ministerstvo financí zveřejnilo pokladní plnění daňových příjmů za červen 2011, tedy za měsíc, kdy většina právnických a ještě některé fyzické osoby platí daně za minulý rok. A platily mnohem méně než loni.

15.06.2011

Financování a vykazování přenesené působnosti

Svaz vyvíjel dlouhodobou snahu o korekci nesystémového snížení příspěvku na přenesený výkon státní správy, k němž došlo v roce 2011. K částečné kompenzaci pro nejvíce postižené obce s rozšířenou působností došlo v květnu tohoto roku. V souvislosti s mimořádnou dotací se objevily dotazy na její vykazování.