Veřejná podpora24.02.2017

Pravidla rozpočtové odpovědnosti (Zprávy Ministerstva financí č. 2/2017)

Připravili jsme souhrn toho nejdůležitějšího z nového čísla zpravodaje Zprávy Ministerstva financí, které se věnuje pravidlům rozpočtové odpovědnosti a změně příslušných zákonů.

20.02.2017

Dle MV není poskytování půjček obcemi na základě vyhlášky možné

Přinášíme aktuální informace z dalšího jednání k poskytování půjček a úvěrů občanům dle nového zákona o spotřebitelském úvěru. Tentokrát jsme jednali na Ministerstvu vnitra na počátku února t.r. Nový zákon totiž nabyl účinnosti 1. prosince 2016 a zpřísnil podmínky pro poskytování úvěrů a půjček.

14.02.2017

Výzva ke kontrole dat o počtu žáků

Ministerstvo financí se obrací na obce s prosbou o kontrolu uvedených počtů dětí a žáků na jejich skutečný stav k 30. 9. 2016. Počty zahrnují pouze děti a žáky ve školách zřizovaných obcemi.

14.02.2017

Odložení sběru informací pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Ministerstvo financí informuje obce o odložení účinnosti zákona č. 25/2017, o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, o 1 rok. První povinnost předávat měsíční údaje podle tohoto zákona, tak vznikne za leden 2018 do 15. února 2018, za první čtvrtletí roku 2018 do 30. dubna 2018 a za rok 2018 do 25. února 2019.

14.02.2017

Rozpočtová odpovědnost - odpovědi MF na některé otázky starostů

Zveřejňujeme zatím jenom několik odpovědí na dotazy starostů obcí, které zaslali k vyjádření na Ministerstvo financí. Otázky se týkají zejména zveřejňovacích povinností příspěvkových organizací územně samosprávných celků a výpočtu dluhového pravidla.

26.01.2017

Sdělení Ministerstva financí ve věci místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Na základě žádosti Svazu zpracovalo Ministerstva financí sdělení ve věci místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. Cílem uvedeného materiálu je poskytnout obcím pomůcku pro výpočet sazby místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace podle příslušné oceňovací vyhlášky.

25.01.2017

Účetní a daňové souvislosti týkající se nesplnění povinností zákona o registru smluv po 1. 7. 2017

Zjišťovali jsme, jak postupovat v oblasti účetnictví a daní v případě chybného zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv.

24.01.2017

Prezident podepsal zákon o rozpočtové odpovědnosti

Prezident v pondělí 23. ledna 2017 podepsal zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti včetně změny zákonů, které s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti souvisí. Pro obce to mimo jiné znamená, že se budou muset řídit pravidly rozpočtové odpovědnosti.

24.01.2017

Na změně rozpočtového určení daní se shodují města a obce napříč Českou republikou. V Brně podepsaly společné memorandum

Samosprávám by se měl zvýšit podíl na dani z přidané hodnoty v rámci rozpočtového určení daní ze stávajících 21,4 % na 23,58 %. A to od roku 2018. Shodují se na tom Svaz měst a obcí ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR a Sdružení místních samospráv ČR. Na II. právní konferenci, kterou v Brně během veletrhu GO a Regiontour uspořádal Svaz měst a obcí ČR, podepsaly společné memorandum.

12.01.2017

Plnění rozpočtů za rok 2016

Připravili jsme přehled plnění rozpočtů za uplynulý rok.

05.01.2017

Aktualizované analytické přehledy k posuzování přítomnosti veřejné podpory pro financování infrastruktury

Evropská komise aktualizovala část návodných dokumentů pro poskytovatele k posuzování přítomnosti veřejné podpory a jejímu vhodnému ošetření u veřejného financování infrastrukturních projektů ve vybraných odvětvích. Uvádějí, jaké rysy musí projekt mít, aby jej bylo možné financovat zcela mimo rámec veřejné podpory, a za jakých podmínek lze uplatňovat příslušné výjimky pro veřejnou podporu. Nicméně se jedná o právně nezávazné pracovní dokumenty Komise vytvořené pouze v angličtině.

22.12.2016

EET: Zeptali jsme se za vás

Co pro obce a příspěvkové organizace znamená zavedení elektronické evidence tržeb? Zeptali jsme se zástupců Generálního finančního ředitelství. Přečtěte si sadu našich otázek a odpovědí.

22.12.2016

Obce a EET

Zavádění elektronické evidence tržeb vzbuzuje nemalé emoce. Nejinak tomu bylo i na naší celostátní finanční konferenci. Na základě vašich reakcí jsme proto požádali o spolupráci zástupce z Generálního finančního ředitelství Jiřího Fojtíka, aby se pro lepší pochopení této problematiky zaměřil na vybrané povinnosti samospráv. Spolu se svou kolegyní Kateřinou Ptákovou pro vás připravili jasné a pochopitelné zpracování této problematiky včetně nejběžnějších případů.

21.12.2016

Vláda schválila nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí

Ve středu 19. prosince 2016 vláda na svém jednání schválila pro obce důležitý návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí a související návrh změnového zákona. Oba vládní návrhy zákona budou předloženy pro jednání Poslanecké sněmovny v příštím roce.

20.12.2016

Hodnocení Finanční konference opět v pozitivním duchu

Zpracovali jsme výstupy z dotazníkového průzkumu o průběhu XIX. celostátní finanční konference Svazu, která se konala 10. a 11. listopadu 2016 v Praze. Děkujeme všem zúčastněným za poskytnutou zpětnou vazbu, které si velmi ceníme a využijeme ji při plánování dalšího setkání.

16.12.2016

Plnění rozpočtů ke konci listopadu roku 2016

Podívejte se, jak se vyvíjelo inkaso jednotlivých daní a jak se daří naplňovat nejenom státní rozpočet, ale veřejné rozpočty jako celek. Připravili jsme pravidelné přehledné srovnání.

14.12.2016

Termín uzavření daňových pokladen na konci roku

Finanční správa ČR upozorňuje daňovou veřejnost, že posledním dnem pro příjem hotovosti v daňových pokladnách finančních úřadů a jejich územních pracovišť v roce 2016 bude pondělí 19. prosince. Daňové pokladny budou opět otevřeny ve středu 4. ledna 2017.

12.12.2016

Výstupy z jednání PS k RUD ze dne 29. 11. 2016

Připravili jsme krátké shrnutí z poslední schůzky pracovní skupiny k rozpočtovému určení daní v tomto volebním období. Nadále se mj. snažíme o zvýšení podílu samospráv z DPH na 23,58 %.

12.12.2016

Odpovědi GFŘ na dotazy k problematice § 56 zákona o DPH

Seznamte se s odpověďmi Generálního finančního ředitelství na naše konkrétní dotazy k problémům a nejasnostem týkajícím se aplikace problematického ustanovení § 56 zákona o dani z přidané hodnoty v podmínkách obcí.

10.12.2016

Od 1. ledna 2017 platí zvýšení měsíčních odměn!

Jak jsme Vás informovali, od 1. ledna 2017 platí zvýšení měsíčních odměn o 4%. U uvolněných členů zastupitelstva obce automaticky ze "zákona", u neuvolněných to závisí na usnesení obce, kterým byly odměny a jejich výše schváleny. Zveřejňujeme aktuální metodiku MV ČR.

05.12.2016

Informace k určování vlivu a podílu ve SMO ČR a DSO – účetní konsolidace státu

Připravili jsme pro vás návod, jak vyplnit vliv a podíl vaší obce ve Svazu a jak spočítat vliv a podíl v dobrovolném svazku obcí. Tyto údaje je třeba vyplnit do seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu a předat je do centrálního systému účetních informací státu nejpozději do 15. ledna 2017.

02.12.2016

EET – upřesnění k povinnosti místních spolků

Generální finanční ředitelství upřesnilo, že do EET nepatří příjmy z bálů a plesů pořádané místními spolky, ale EET bude muset místní spolek mít, pokud bude mít příjmy např. z prodeje občerstvení (nápoje a jídlo) na pořádaných akcích (fotbalové utkání, hasičské závody atp.) převyšující 175 000 Kč za rok.

02.12.2016

Senát zamítl zákony k rozpočtové odpovědnosti

Senát ve středu 30. listopadu 2016 zamítl návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti. Zákon o rozpočtové odpovědnosti se vrací do sněmovny. Proto prosíme zástupce obcí, apelujte na své poslance, aby přijetí tohoto „nesmyslného“ zákona zabránili.

28.11.2016

Odpovědi MF na dotazy SMO ČR k rozpočtovému procesu a rozpočtové skladbě

Seznamte se s vyjádřením Ministerstva financí, které jsme požádali o zodpovězení některých dotazů k rozpočtovému procesu a rozpočtové skladbě. Rádi bychom tak předcházeli nejednoznačným výkladům zákona a vyhlášky. Protože některé odpovědi k rozpočtové skladbě jsou však dost nejasné, tak je u nich uveden i komentář Ivany Schneiderové, auditorky a lektorky Acha obec účtuje.

24.11.2016

Informační list - Veřejná podpora dva roky od modernizace

Uplynulo dvouleté období postupné aplikace Evropskou komisí modernizovaných pravidel veřejné podpory.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže proto vydává shrnutí novelizovaných pravidel a zkušenosti s jejich fungováním.

18.11.2016

Finanční správa rozšířila úřední hodiny k vyzvednutí autentizačních údajů k evidenci tržeb

Vzhledem k blížícímu se termínu zahájení evidence tržeb a skutečnosti, že ne všichni, kterých se elektronická evidence tržeb týká, dosud o autentizační údaje požádali, rozhodla se Finanční správa prodloužit pracovní hodiny na územních pracovištích finančních úřadů.

17.11.2016

Kalkulačka RUD 2017 aktualizována

Blíží se období přípravy obecních rozpočtů na příští rok, využijte proto naši aktualizovanou kalkulačku předpokládaných daňových výnosů své obce v roce 2017. Je aktualizována k 15. listopadu 2016, vstupní údaje o očekávaných příjmech vycházejí z návrhu státního rozpočtu na rok 2017.

03.11.2016

Kalkulačka RUD bude aktualizována nejpozději ke konci listopadu

Vzhledem k častým dotazům na termín spuštění kalkulačky RUD pro rok 2017 oznamujeme, že bude spuštěna přibližně k 25. listopadu 2016, jelikož návrh státního rozpočtu na rok 2017 ještě nebyl schválen. Nyní je ve sněmovně. Děkujeme za pochopení.

03.11.2016

Nový zákon o spotřebitelském úvěru, povinnosti obcí anebo jak se vyhnout sankcím

Dne 1. prosince 2016 nabyde účinnosti nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Ministerstvo financí se domnívá, že nová právní úprava může mít dopad do praxe měst a obcí, které poskytují svým občanům půjčky a úvěry např. na rekonstrukce jejich obydlí. Tyto úvěry zajištěné zástavním právem

31.10.2016

Úspory obcí a využívání finančních nástrojů - výstupy z dotazníkového šetření

V říjnu letošního roku Svaz provedl jednoduché šetření mezi obcemi, aby zjistil pravé důvody vysokých úspor obcí na bankovních účtech. Při vyjednávání s Ministerstvem financí o zvýšení podílu obcí na sdílených daních je ze strany ministerstva argumentováno tím, že obce mají na svých účtech vysoké úspory,

31.10.2016

Historie a vývoj RUD - prezentace z Národní konference Venkov 2016

Na Národní konferenci Venkov v Litoměřicích byla i velmi zajímavá prezentace Ing. Věry Kameníčkové CRIF k historii a vývoji rozpočtového určení daní od roku 1990 až do současnosti včetně finančního majetku a příjmů obcí. Stáhněte si zajímavou prezentaci zde anebo přímo na stránkách konference www.konferencevenkov.cz/ke-stazeni/

25.10.2016

Finanční ústava sněmovnou neprošla. Rozpočtová odpovědnost byla schválena běžným zákonem!

O pět procent sdílených daní měla přijít každá obec, jejíž zadluženost by byla vyšší než 60 % průměrného příjmu za poslední čtyři roky. Počítal s tím ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti (finanční ústava).  Návrh ústavního zákona proti nadměrnému zadlužování obcí v Poslanecké sněmovně neprošel. Rozpočtová odpovědnost tak byla přesunuta do běžného zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který byl schválen, spolu se změnou malých rozpočtových pravidel.

25.10.2016

Obce, příspěvkové organizace, místní spolky a EET

Elektronická evidence tržeb byla zavedena zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. První skupina podnikatelů začne své tržby evidovat od 1. prosince 2016. Jedná se o subjekty podnikající v ubytovacích a stravovacích službách. Zákon říká ve svém § 12, že obcí a místních spolků se EET netýká. To

20.10.2016

Autentizační údaje k EET

Upozorňujeme obchodní společnosti zřizované územně správními celky, kterých se týká elektronická evidence tržeb, a rovněž i místní spolky, jejichž příjem z vedlejší podnikatelské činnosti bude vyšší než 175 000 Kč v roce, jež předchází roku, ve kterém by mu bez dalšího vznikla povinnost evidence tržeb, že před první evidovanou tržbou je nutné požádat správce daně  o autentizační údaje. Finanční správa apeluje, aby neodkládali podání žádosti o autentizační údaje na poslední chvíli.

18.10.2016

Zákon o rozpočtové odpovědnosti zasahuje do ústavních práv měst a obcí

O pět procent sdílených daní by měla přijít každá obec, jejíž zadluženost by byla vyšší než 60 % průměrného příjmu za poslední čtyři roky. Počítají s tím ústavní a běžný zákon o rozpočtové odpovědnosti (finanční ústava), které by zítra ve třetím čtení měla projednat Poslanecká sněmovna. Vládní koalice pravděpodobně nenajde kvalifikovanou většinu pro ústavní zákon. Bez něj však je doprovodný zákon protiústavní, omezuje totiž právo obcí volně nakládat s majetkem. Návrh jako takový chce samosprávy „trestat“ za špatné hospodaření státu, aniž by bral v potaz, že právě obce v celém veřejném sektoru nejlépe hospodaří.

03.10.2016

Plnění rozpočtů ke konci září roku 2016

Připravili jsme přehled plnění rozpočtů v předešlém období.

26.09.2016

Kde vzít peníze na vyšší platy zaměstnanců měst a obcí? Nejen v této souvislosti samosprávy požadují změnu Ústavy

Zaměstnancům veřejné správy, tedy i měst a obcí, se mají od letošního listopadu zvýšit o 4 % platové tarify. V září o tom rozhodla vláda. Nevzala však v potaz, co to způsobí v rozpočtech samospráv. Čerpání finančních prostředků v roce 2016 mají totiž města a obce dávno naplánované a budou tak mít problém,

19.09.2016

Plnění rozpočtů ke konci srpna roku 2016

Ke konci srpna 2016 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 859,3 mld. Kč, celkové výdaje 778,1 mld. Kč a přebytek hospodaření 81,2 mld. Kč (v srpnu 2015 vykázán přebytek 19,0 mld. Kč a je tedy vyšší od 62,2 mld. Kč oproti minulému roku). Meziroční růst celkových příjmů o 43,0 mld. Kč, tj. o 5,3 %

14.09.2016

Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a DPH.

Požádali jsme Generální finanční ředitelství o klasifikaci takzvané platby za závazek veřejné služby z pohledu daně z přidané hodnoty, jelikož v poslední době narostl počet případů, kdy namísto původních standardních dotačních smluv jsou ve vztahu k pravidlům veřejné podpory uzavírány smlouvy o závazku

14.09.2016

Odpověď Ministerstva financí na podnět k novelizaci zákona č. 250/2000 Sb. – fondy, dary, souhlasy (příspěvkové organizace)

Již o listopadu 2015 se snažíme o dořešení některých záležitostí, které se týkají fondů příspěvkových organizací územních samosprávných celků a poskytování darů příspěvkových organizací ÚSC, konkrétně tedy o odstranění povinnosti předchozího souhlasu při přijetí daru příspěvkovou organizací, uvolnění

04.08.2016

Plnění rozpočtů ke konci července roku 2016

Ke konci července 2016 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 762,4 mld. Kč, celkové výdaje 686,8 mld. Kč a přebytek hospodaření 75,6 mld. Kč (v červenci 2015 vykázán přebytek 25,7 mld. Kč). Meziroční růst celkových příjmů o 30,9 mld. Kč, tj. o 4,2 % ovlivnily daňové příjmy, které vykázaly meziroční růst o 25,7 mld

02.08.2016

S převody nemovitostí se vyplatí nespěchat!

Připravili jsme pro vás souhrn zásadních změn, které přinese prezidentem podepsaná novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Přestože novela nabývá účinnosti od 1. listopadu 2016, zvažte, zda již nyní nemůžete zohlednit některá chystaná opatření.

29.07.2016

Upozornění Finanční správy na pochybné obsílky

Obezřetně, pokud jste do schránek dostali zásilky s modrým pruhem, které se tváří jako úřední obsílka od finančního úřadu. Finanční správa se od těchto dopisů distancuje.

22.07.2016

Upozornění Finanční správy pro doručení e-tiskopisu u kontrolního hlášení

Posledním dnem pro podání kontrolního hlášení za 2. čtvrtletí roku 2016 a za měsíc červen 2016 je již nadcházející pondělí 25. července 2016. Tento termín je současně i posledním dnem pro dodání potvrzení (tzv. e-tiskopisu) správci daně v případě, že plátce DPH podal na finanční úřad neautorizované kontrolní hlášení.

08.07.2016

Novela zákona o podpoře sportu přinesla obcím povinnost zpracovávat Plány rozvoje sportu, žádat o dotace ale nemohou.

Prezidentem včera podepsaná novela zákona o podpoře sportu stanovila obcím novou povinnost - zpracovávat v samostatné působnosti pro své území Plány rozvoje sportu a zajišťovat jejich provádění. Tato povinnost byla vložena do § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,

08.07.2016

Plnění rozpočtů ke konci června roku 2016

Ke konci června 2016 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 655,4 mld. Kč, celkové výdaje 614,8 mld. Kč a přebytek hospodaření 40,6 mld. Kč (v červnu 2015 vykázán přebytek 22,6 mld. Kč). Meziroční růst celkových příjmů o 14,6 mld. Kč, tj. o 2,3 % ovlivnily především daňové příjmy včetně pojistného

15.06.2016

Plnění rozpočtů ke konci května roku 2016

Ke konci května 2016 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 532,8 mld. Kč, celkové výdaje 510,5 mld. Kč a přebytek hospodaření byl 22,4 mld. Kč. Meziroční růst příjmů o 50,0 mld. Kč, tj. o 10,4 %, ovlivnily především daňové příjmy včetně pojistného.

31.05.2016

Odpověď GFŘ na dotazy Svazu k problematice § 56 zákona o DPH

Generální finanční ředitelství odpovědělo na další dopis Svazu k některým otázkám, které se týkají ustanovení § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH). Naleznete zde odpověď i původní dopis a rovněž odkaz na informace, které jsme v této věci zveřejňovali již od poloviny minulého roku.

31.05.2016

Seminář „Aplikace zákona o DPH u nemovitých věcí “

V úterý 21. června 2016 se v Praze uskuteční seminář s názvem „Aplikace zákona o DPH u nemovitých věcí “. Pro své členy ho pořádá Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem financí. Koná se na základě podnětů starostek a starostů.

18.05.2016

EET se obcí skutečně netýká! Jejich obchodních společností však ano.

Zas a zas využívají někteří obchodníci příležitosti, kdy při zavádění nové povinnosti, ještě nejsou úplně známé podrobnosti a nabízejí „méně orientovaným“ obcím, školám a dalším zařízením zřizovaných obcemi „spolehlivý pokladní systém“. Na obecních úřadech, školách a školkách,

04.05.2016

Plnění rozpočtů ke konci dubna roku 2016

Ke konci dubna 2016 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 427,7 mld. Kč, celkové výdaje 397,1 mld. Kč a přebytek hospodaření 30,5 mld. Kč (v dubna 2015 vykázán schodek 0,4 mld. Kč). Meziroční růst celkových příjmů o 27,6 mld. Kč, tj. o 6,9 %, ovlivnily především daňové příjmy včetně pojistného na

02.05.2016

Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů č. 2/2016

Ministerstvo financí vydalo Zprávy pro finanční orgány obcí a krajů č. 2/2016. Věnujte jim svoji pozornost, jelikož zde naleznete podrobné vysvětlení, kdo, kde a jak má od 1. července 2016 zveřejnit smlouvu podle úplně nového zákona o registru smluv anebo podle zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC. Dále

15.04.2016

Změny v RUD opět „na stole“.

Ve čtvrtek 31. března 2016 se opět sešla pracovní skupina k rozpočtovému určení daní na ministerstvu financí. Ministerstvo financí se ve své prezentaci věnovalo třem bodům; výsledkům hospodaření ÚSC za rok 2015 (vývoj daňových příjmů a jejich plnění), novele RUD (zákon č. 391/2015 Sb.) a výsledkům analýz

06.04.2016

Zúčastnili jsme se debaty k evropskému balíčku opatření boje proti daňovým únikům.

Základní motto balíčku: "Firmy by měly platit daně tam, kde vytvářejí zisky".
A proč: "Jelikož v každé zemi k tomu získávají protiváhu ve formě veřejných statků, které zde konzumují". O možnostech řešení a boje proti daňové optimalizaci nebo-li daňovým únikům, které obírají státní

06.04.2016

Finanční správa spustila na internetu stránky k elektronické evidenci tržeb

Finanční správa dnes spustila speciální webové stránky k elektronické evidenci tržeb. Na adrese www.e-trzby.cz mohou podnikatelé, občané, ale i IT specialisté najít potřebné informace o nově zaváděném systému. Webové stránky jsou jednoduše koncipovány do několika tematických oblastí - například

04.04.2016

Informace celního úřadu – šíření reklamy na loterie

Celní úřad pro hlavní město Prahu požádal Svaz měst a obcí ČR o předání informace obcím o tom, že od 17. srpna 2015 byl do kompetence celních úřadů svěřen dozor na dodržováním zákazu šíření reklamy na loterie a podobné hry, které nebyly povoleny podle zákona č. 202/1999 Sb. Více informací naleznete v dopise plk

01.04.2016

Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů č. 1/2016

Ministerstvo financí vydalo v letošním roce první zprávy pro finanční orgány obcí a krajů. Najdete zde metodiku financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2016, metodiku financování krajů pro rok 2016 a schvalování rozpočtových opatření a vnitřních směrnic.

01.04.2016

Plnění rozpočtů za 1. čtvrtletí roku 2016

Ke konci března 2016 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 342,0 mld. Kč, celkové výdaje 298,4 mld. Kč a přebytek hospodaření 43,6 mld. Kč (v březnu 2015 vykázán přebytek 19,9 mld. Kč). Meziroční růst celkových příjmů o 27,5 mld. Kč, tj. o 8,7 %, ovlivnily především daňové příjmy včetně pojistného

16.03.2016

Kontrolní hlášení - aktuální statistiky z prvního podávání

Kontrolní hlášení mělo do 25. února podat odhadem 288 tisíc plátců DPH. Ne každý plátce však musí tento zjednodušený přehled fakturovaných částek podávat. Finanční správa obdržela kontrolní hlášení od 245 tisíc plátců, přičemž postupně dochází ke zpřesňování statistik o zbylých plátcích. K tomu jsou

15.03.2016

Seznamte se s návodem pro poskytování podpory de minimis, pro zápis do centrálního registru a novými checklisty k používání obecného nařízení o blokových výjimkách

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vypracoval zjednodušený návod pro poskytování podpory de minimis a jejího zápisu do centrálního registru. Má za cíl provést daným systémem a ukázat jednotlivé kroky, které musí poskytovatel v případě veřejných prostředků v režimu de minimis učinit. ÚOHS rovněž zveřejnil nové checklisty k obecnému nařízení o blokových výjimkách.

07.03.2016

Plnění rozpočtů ke konci února 2016

Ke konci února 2016 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 216,9 mld. Kč, celkové výdaje pak 189,2 mld. Kč a přebytek hospodaření 27,7 mld. Kč (v lednu 2015 vykázán přebytek 22,6 mld. Kč). Meziroční růst celkových příjmů o 11,5 mld. Kč, tj. o 5,6 %, nejvíce ovlivnily daňové příjmy včetně pojistného

04.03.2016

Doplnění k informaci Generálního ředitelství cel k vymáhání pokut uložených obcemi.

Opětovně se na předsedu SMO ČR Mgr. Františka Lukla, MPA obrátilo Generálního ředitelství cel se žádostí o předání upřesňujících informací k poskytování pravomocných rozhodnutí k vymáhání peněžitých plnění ukládaných městy a obcemi celním orgánům. Informaci jsme zveřejňovali v srpnu loňského roku na webu SMO ČR: http://www

18.02.2016

Od března mohou občané zaplatit daň z nemovitostí i další daně bezplatnou daňovou složenkou

Od 1. března t. r. budou moci občané (fyzické osoby), kteří preferují hotovostní placení, zaplatit daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí (popřípadě daň z převodu nemovitostí) a daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, bezplatnou daňovou složenkou. 

18.02.2016

Prodej stavebních pozemků a DPH od roku 2016

Od 1. 1. 2016 je prodej stavebních pozemků dle novely zákona o DPH zatížen daní z přidané hodnoty ve výši 21 %. Je třeba zdůraznit, že DPH se uplatní pouze u níže uvedených plnění v dále uvedených případech.

15.02.2016

Odpovědi Ministerstva financí na otázky k pojištění vkladů obcí u bank

Od 1. 1. 2016, kdy nabyla účinnosti novela zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jsou pojištěny pouze vklady územních samosprávných celků, jejichž daňové příjmy nepřevyšují částku 500 000 EUR (tj. cca 14 mil. Kč). K této problematice jsme vznesly několik dotazů na Ministerstvo financí. Odpovědi na naše dotazy naleznete zde:

09.02.2016

Účetnictví státu - vyhlášky pro rok 2016

Dne 28. prosince 2015 byla v částce č.159 Sbírky zákonů zveřejněna:
1. vyhláška č. 369/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, 2

09.02.2016

Kolik dostanou obce na žáka z RUD v roce 2016, počty dětí a žáků k 30. 9. 2015

Ministerstvo financí odhaduje, na základě predikce daní na rok 2016 uvedené ve státním rozpočtu na rok 2016, že objem „prostředků plynoucích za žáky“ pro rok 2016 bude ve výši cca 8,5 tis. Kč na žáka. Výpočet vychází z odhadu sdílených daní pro obce v SR na rok 2016, váhy kritéria „počet

09.02.2016

Zmírnění sankcí u Kontrolního hlášení k DPH

Vláda v polovině ledna 2015 schválila návrh Ministerstva financí na zmírnění sankcí a prodloužení lhůty u kontrolního hlášení k DPH. Ministerstvo do zákona o DPH doplnilo institut prominutí pokuty, který se bude týkat pokut vznikajících ze zákona v pevně stanovené výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč

09.02.2016

Plnění rozpočtů ke konci ledna 2016

Ke konci ledna 2016 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 125,9 mld. Kč, celkové výdaje pak 80,0 mld. Kč a přebytek hospodaření 45,9 mld. Kč (v lednu 2015 vykázán přebytek 28,6 mld. Kč). Meziroční růst celkových příjmů o 14,8 mld. Kč, tj. o 13,4 %, nejvíce ovlivnily prostředky přijaté z EU (růst o 12,8 mld

29.01.2016

RUD, loterie a veřejné opatrovnictví – hlavní body jednání zástupců Svazu s ministrem financí.

Změny zákona o rozpočtovém určení daní, jako jsou zvýšení váhy kritéria počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí z 0,07 na 0,09, navrácení nedávno zrušené 30 % motivační složky, možnost zavedení nového kritéria „počet obyvatel nad 65 let“, a dále navrácení příspěvku na výkon

11.01.2016

Dopady novely zákona o RUD od 1. 1. 2017 – zrušení motivační složky a zvýšení podílu na DPH.

Dne 16. prosince 2015 vyslovila sněmovna souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 416/5, ve znění

11.01.2016

Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů č. 7/2015

Ministerstvo financí vydalo v letošním roce zprávy č. 7 pro finanční orgány obcí a krajů. Najdete zde informace k dokládání daňových příjmů územního samosprávného celku za účelem pojištění vkladů územního samosprávného celku podle nové právní úpravy pojištění vkladů od 1. 1. 2016. Jak jsme informovali dne 11

08.01.2016

Plnění rozpočtů ke konci prosince 2015

Ke konci prosince 2015 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 1 234,5 mld. Kč, celkové výdaje 1 297,3 mld. Kč a schodek hospodaření státního rozpočtu skončil ve výši 62,8 mld. Kč (na konci prosince 2014 vykázán schodek ve výši 77,78 mld. Kč, tj. o 14,98 mld. Kč vyšší). Pokud porovnáme celkové příjmy

07.01.2016

Upřesnění k vyplnění seznamu účetních jednotek – konsolidační tabulka

Na základě množících se dotazů k vyplnění seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (konsolidační tabulka) doplňujeme informace ke zveřejněnému odkazu s názvem: Jak vyplnit podíl ve SMO ČR v konsolidační tabulce ze dne 5. 1. 2015. Obce vyplňují do tabulky všechny účetní

06.01.2016

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí vlastnící pozemky v katastrálním území, které od 1. 1. 2016 přestává být součástí vojenského újezdu

Vlastníkům pozemků v katastrálním území, které - na základě zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů - od 1. ledna 2016 již není součástí vojenského újezdu, nově vzniká povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016 v termínu do 1. února 2016.

05.01.2016

Jak vyplnit podíl ve SMO ČR v konsolidační tabulce

Od 1. 1. 2016 mají všechny obce povinnost vyplňovat dle konsolidační vyhlášky tzv. seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu. Zde najdete návod, jak na to v kontextu s členstvím v dobrovolném svazku obcí a ve Svazu. 

04.01.2016

Daň z nemovitých věcí – informace o změnách od 1. 1. 2016

Na webových stránkách Generálního finančního ředitelství naleznete informace o změnách v dani z nemovitých věcí od ledna tohoto roku, které vyvolala novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 23/2015 Sb.) a rovněž i novela zákona č.72/2000 Sb., o investičních

04.01.2016

Problematika § 56 zákona o DPH - odpověď GFŘ na dotazy Svazu

Dne 29. července 2015 jsme zveřejnili odpověď MF k některým otázkám, které se týkají ustanovení § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH). Vzhledem k tomu, že odpovědi byly příliš obecné, odeslali jsme další dva dopisy s dotazy na Generální finanční ředitelství ČR. Tázali jsme

04.01.2016

Kontrolní hlášení startuje 1. ledna 2016

Plátci DPH mají od roku 2016 povinnost uvádět vybrané údaje z daňových dokladů do tzv. kontrolního hlášení a podávat ho elektronicky na finanční úřad. Jde o údaje, které plátci musí již v současné době evidovat a vykazovat v daňovém přiznání k DPH souhrnně. V kontrolním hlášení však budou vybrané údaje vykazovány jednotlivě

04.01.2016

Nejdůležitější změny v roce 2016 související s elektronickými podáními pro Finanční správu

Všichni plátci DPH od 1. ledna 2016 podávají na finanční úřad výlučně elektronicky podání, pokud se týkají DPH (například daňové přiznání k DPH, kontrolní hlášení atd.). Přitom mohou využít i možnost odeslání datové zprávy prostřednictvím daňového portálu bez uznávaného elektronického podpisu, s následným potvrzením e– tiskopisem.

21.12.2015

Státní rozpočet na rok 2016 schválen a podepsán.

Dne 9. prosince 2015 sněmovna schválila návrh státního rozpočtu pro příští rok. Ve třetím čtení se hlasovalo o více než šedesáti pozměňovacích návrzích souvisejících s přesuny peněz mezi kapitolami uvnitř rozpočtu. Rozpočtový výbor doporučil změny zhruba za 1,9 miliardy korun. Celkové výdaje byly schváleny

21.12.2015

Novela vyhlášky o FKSP – informace pro příspěvkovky obcí

Upozornění pro příspěvkové organizace územně samosprávných celků: Ministerstvo financí předložilo návrh novely vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Navržené opatření postupně zvyšuje základní příděl do FKSP na 1,5 % v r. 2016 a na 2 % v r. 2017

18.12.2015

Sněmovna schválila vyšší podíl na DPH pro obce, ale odejmula motivační složku.

Drobnost, jakou je zrušení motivační složky daně z příjmu fyzických osob z přiznání, vyvolala značné pozdvižení „na vsi“. Ve středu 16. 12. 2015 sněmovna totiž schválila senátní návrh k zákonu, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným

18.12.2015

Podnikatelská činnost obce – vyjádření MF k výsledku hospodaření!

Pro informaci všem podnikajícím obcím zveřejňujeme odpověď ministerstva financí na dopis obce Kunín, zda schválením ztráty z podnikatelské činnosti a dofinancováním z rozpočtu obce došlo k porušení zákona. Vyjádření MF v této věci je jednoznačné – nedošlo!
Dopis obce Kunín a vyjádření MF naleznete zde:

15.12.2015

Vláda schválila navýšení měsíčních odměn s účinností od 1.1.2016

Vláda na svém posledním jednání schválila automatické navýšení odměn uvolněným členům zastupitelstev od 1. ledna 2015 o 3 %. O zvýšení odměn neuvolněných členů zastupitelstev budou rozhodovat ve většině případů zastupitelstva obcí. Ministerstvo vnitra bleskově připravilo metodiku pro výpočet nových odměn. (Foto: www.vlada.cz)

14.12.2015

Podnět na MF k novelizaci malých rozpočtových pravidel - dary a příspěvkové organizace

Obrátli jsme se na Ministerstvo finacní se žádostí o otevření legislativního procesu směřujícího k novelizaci vybraných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Tento zákon byl v posledních 3 letech novelizován dvakrát, do obou připomínkových řízení jsme se zapojili

14.12.2015

Plnění rozpočtů ke konci listopadu 2015

Ke konci listopadu 2015 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 1 099,6 mld. Kč, celkové výdaje 1 129,1 mld. Kč a schodek hospodaření státního rozpočtu skončil ve výši 29,5 mld. Kč (na konci listopadu 2014 vykázán schodek ve výši 68,8 mld. Kč). Jedná se o nejlepší výsledek hospodaření od roku 2008,

11.12.2015

Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů č. 6/2015

Ministerstvo financí vydalo v letošním roce zprávy č. 6 pro finanční orgány obcí a krajů. Najdete zde informace k poskytování příspěvku na veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa vyhrazená v roce 2015 a k nové právní úpravě pojištění vkladů územních samosprávných celků od roku 2016.

11.12.2015

Pojištění vkladů územních samosprávných celků od roku 2016 - nová právní úprava

Od nového roku dle všeho nebudou ze zákona pojištěny vklady obcí s obratem nad 14 milionů korun. Počítá s tím nová právní úprava, která prochází legislativním procesem. Včas se na ni připravte.

11.12.2015

POZOR na lhůty u kontrolního hlášení! O den se zpozdíš a 30 tisíc korun již nikdy neuvidíš.

Lhůty za nesplnění povinností ze strany daňového subjektu při podávání kontrolního hlášení k DPH jsou skutečně krátké a sankce značně vysoké. K tomu se ještě pokuty nepromíjí, jelikož současná podoba zákona to neumožňuje, vše se podává elektronicky a za funkčnost datové schránky či e-mailu nese odpovědnost daňový subjekt

03.12.2015

Prohlášení předsednictva Svazu měst a obcí ČR k rozpočtovému určení daní

Svaz měst a obcí ČR velmi vítá aktivitu Senátu v boji za zvýšení příjmů měst a obcí. Děkujeme všem, kteří změnu rozpočtového určení daní ve prospěch územních samospráv podporují. Nejsme si však jistí, zda návrh, který včera přijala horní komora Parlamentu, je pro obce nejvhodnější. 

30.11.2015

Finanční správa přibližuje lidem problém daňových úniků kresleným humorem

Finanční správa vydala brožurku, kde formou vtipných kreslených příběhů vysvětluje, že bez patřičných nástrojů a bez pomoci lidí je na krácení daní krátká.  Za jediný rok daňoví podvodníci nepřiznají příjmy 160 mld. korun a okradou stát o 80 mld. korun na DPH.

26.11.2015

Senátní výbor dal zelenou navýšení podílu na DPH pro obce!

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí včera projednal návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů (Senátní tisk č

25.11.2015

Dotace kladou na příjemce velkou odpovědnost - Kulatý stůl u ombudsmana.

Zúčastili jsme se 20. listopadu 2015 kulatého stolu v Kancleáři veřejného ochránce práv v Brně na téma "Dotace - vybrané otázky". Kulatý stůl byl zaměřen na některé problematické otázky související s poskytováním dotací, s nimiž se ochránce v rámci podnětů opakovaně setkává. Konktrétně se jedná

25.11.2015

Na MF se jednalo o změnách v RUD. Přišel i ministr Babiš.

Na základě dlouhodobých snah Svazu o řešení záporného inkasa daně z příjmu fyzických osob podávajících samostatně daňové přiznání (30 % motivace) a otevření otázky dalších úprav zákona o RUD se dne 23. listopadu 2015 sešla na Ministerstvu financí ČR expertní skupina. Jednání se zúčastnil i ministr financí Andrej Babiš

19.11.2015

Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů č.5/2015

Ministerstvo financí vydalo v letošním roce zprávy č. 5 pro finanční orgány obcí a krajů. Najdete zde informace k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2016 z podprogramu 298213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

19.11.2015

Kolik dostanou obce na výkon státní správy v roce 2016.

Ministerstvo vnitra uveřejnilo na svých webových stránkách podrobnou tabulku, ve které si jednotlivé obce mohou zjistit, kolik dostanou na výkon státní správy od státu v roce 2016.
Více informací nalezente zde: http://www.mvcr.cz/clanek/dokumenty-ouvs-prispevek-na-vykon-statni-spravy.aspx

19.11.2015

Kalkulačka RUD 2016

Připravili jsme pro vás kalkulačku RUD s předpokládanými daňovými výnosy obcí v roce 2016. Je aktualizována k 12. listopadu 2015, vstupní údaje o očekávaných příjmech vycházejí z návrhu státního rozpočtu na rok 2016. (Foto: marcolm / FreeDigitalPhotos.net)

17.11.2015

Termíny uzavření daňových pokladen na konci roku 2015 a otevření na začátku roku 2016

Finanční správa ČR upozorňuje daňovou veřejnost, že posledním dnem pro příjem hotovosti v daňových pokladnách finančních úřadů a jejich územních pracovišť v roce 2015 bude středa 16. prosince. Daňové pokladny budou opět otevřeny v pondělí 4. ledna 2016.