11.04.2017

Seminář k zákonu o rozpočtové odpovědnosti

Připravili jsme pro naše členy seminář k zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Zaměřen bude zejména na vysvětlení dopadů a povinností v případě aktivování dluhové brzdy a aplikace fiskálního pravidla pro územně samosprávné celky. Akce se koná 25. dubna 2017 v Praze. Bezplatné vstupné pro členy Svazu po předchozí registraci. Upozorňujeme, že počet míst je omezený kapacitou sálu.

Připravili jsme pro členy Svazu seminář  k zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Zaměřen bude zejména na vysvětlení dopadů a povinností v případě aktivování dluhové brzdy a aplikace fiskálního pravidla pro územně samosprávné celky (ÚSC) pro povinné snižování dluhu územně samosprávných celků. Akce se koná 25. dubna 2017 od 9 do 13 hodin v prostorách Kanceláře Svazu v Praze (adresu a mapu naleznete níže). Bezplatné vstupné pro členy Svazu po předchozí registraci. Upozorňujeme, že počet míst je omezený kapacitou sálu.

Na semináři se seznámíte s novým zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a se zákonem č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rozpočtové odpovědnosti, se zaměřeném zejména na změnu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (účinnost zákonů od 21. 2. 2017).

Dále se seznámíte s finančním hospodařením a rozpočtovým procesem územně samosprávných celků dle novely zákona č. 250/2000 Sb., tzv. malých rozpočtových pravidel - střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, pravidla rozpočtového provizoria, rozpočtová opatření, závěrečný účet. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací. Nové zveřejňovací povinnosti ÚSC. Správní delikty. Důležitá je i diskuse, a proto bude na semináři prostor i pro vaše dotazy.

Komu je seminář určen:

  • starostům, primátorům a náměstkům (ekonomům),
  • pracovníkům finančních a ekonomických úseků obecních samospráv,
  • statutárním zástupcům příspěvkových organizací ÚSC,
  • pracovníkům dobrovolných svazků obcí.

Akce je určeny pro členy Svazu, bezplatný vstup po předchozí registraci. Vyplňte prosím náš registrační formulář.

Lektorem semináře bude Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstva financí.

Místo konání: Kancelář Svazu (5. května 1640/65  - budova Kongresového centra Praha, 140 00 Praha 4) Jak se k nám dostanete?

 

Jana Chládková
Svaz měst a obcí České republiky