03.04.2017

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli. Žádost o zpracování metodických materiálů, stanovisek a kalkulačky jsme na  Ministerstvo financí zaslali v únoru. Dopis je ke stažení na konci našeho článku zde.

Prostřednictvím kalkulačky se můžete podívat, zda vaše obec plní tzv. dluhové pravidlo podle nového zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Pravidlo říká, že pokud zadlužení obce přesáhne 60 % průměrného příjmu za poslední čtyři roky, bude třeba jej snížit v roce následujícím alespoň o 5 % z rozdílu mezi aktuální výší dluhu a 60 % průměrného příjmu. Jeho účelem je zajistit, aby samosprávy byly schopny bez problémů financovat kdykoli v budoucnu své dluhy svými vlastními likvidními prostředky. Plnění tohoto pravidla bude Ministerstvo financí poprvé vyhodnocovat v roce 2018 na základě výše zadlužení k 31. prosinci 2017.

Kalkulačka je umístěna v aplikaci Monitor na profilu konkrétní obce či kraje v záložce „Rozpočtová odpovědnost“. Umožňuje zkontrolovat aktuální stav plnění dluhového pravidla a také zjistit výši případné minimální splátky dluhu na výpočtu za rok 2016. Navíc se zde nachází i univerzální kalkulačka, u níž lze zadávat libovolné hodnoty a zjistit tak možný budoucí stav ukazatelů.

Kromě kalkulačky byly do aplikace Monitor doplněny také údaje z finančních a účetních výkazů územních rozpočtů k 31. prosinci 2016.

Další informace k nové právní úpravě rozpočtové odpovědnosti zveřejnilo Ministerstvo financí ve svých Zprávách MF pro finanční orgány obcí a krajů. Psali jsme o nich v tomto článku.

Jana Chládková
Svaz měst a obcí České republiky