Veřejná podpora17.11.2015

Pozor na placení daní na zrušené účty

K poslednímu říjnu zjistila Finanční správa 3 500 nesprávně směrovaných plateb na zrušené účty finančních úřadů. Částka platby se sice vrátí zpět, ale poplatníci se vystavují nebezpečí, že řadně nesplní svou daňovou povinnost a hrozí jim sankce z prodlení.

12.11.2015

Daň z nemovitých věcí bude možné platit přes SIPO

Finanční správa zavádí novou možnost, jak zaplatit daň z nemovitých věcí, a to prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO). Zájemce o tento způsob placení odevzdá nejpozději do 31. ledna 2016 svému správci daně Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO spolu se spojovacím číslem SIPO. V roce 2016 a dál už se nebude muset o nic starat.

11.11.2015

Postup k určování vlivu a podílu v dobrovolném svazku obcí a Svazu

V kontextu s přípravou rozpočtů a žádostí o dotace na příští rok, připomínáme postup, jak vypočítat potřebný podíl města či obce ve společnostech. 

05.11.2015

Plnění rozpočtů ke konci října 2015

Ke konci října 2015 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 997,2 mld. Kč, celkové výdaje 1 026,3 mld. Kč a schodek hospodaření státního rozpočtu skončil ve výši 29,1 mld. Kč (na konci října 2014 vykázán schodek ve výši 45,4 mld. Kč). Pokud porovnáme celkové příjmy státního rozpočtu za leden až říjen

05.11.2015

Na MF se jednalo o změnách v RUD. Přišel i ministr Babiš.

Na základě dlouhodobých snah Svazu o řešení záporného inkasa daně z příjmu fyzických osob podávajících samostatně daňové přiznání (30 % motivace) a otevření otázky dalších úprav zákona o RUD se 23. listopadu 2015 sešla na Ministerstvu financí ČR expertní skupina. Jednání se zúčastnil i ministr financí Andrej Babiš

26.10.2015

Kalkulačka RUD bude aktualizována ke konci listopadu

Vzhledem k častým dotazům na termín spuštění kalkulačky RUD pro rok 2016 sdělujeme, že bude spuštěna ve stejném termínu, jako v minulém roce, tzn. přibližně k 25. listopadu 2015, jelikož návrh státního rozpočtu na rok 2016 ještě nebyl schválen. Nyní je ve sněmovně.

06.10.2015

Plnění rozpočtů ke konci září 2015

Ke konci září 2015 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 908,5 mld. Kč, celkové výdaje pak 911,3 mld. Kč a schodek hospodaření státního rozpočtu skončil ve výši 2,8 mld. Kč (na konci září 2014 vykázán přebytek ve výši 34,4 mld. Kč). Pokud porovnáme celkové příjmy státního rozpočtu za leden až září

17.09.2015

Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů č.4/2015

Ministerstvo financí vydalo v letošním roce již čtvrté zprávy pro finanční orgány obcí a krajů. Najdete zde informace k odstoupení od veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a informace ohledně použití účelových znaků u plateb při využívání nástrojů VPP na základě

10.09.2015

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ dle zákona o DPH.

Plátcům daně z přidané hodnoty přibude od 1. ledna příštího roku nová povinnost tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení nenahrazuje daňové přiznání, je to speciální daňové tvrzení, které obsahuje údaje o vybraných přijatých a uskutečněných zdanitelných plnění. Pro to, aby se všichni plátci DPH mohli

03.09.2015

Plnění rozpočtů ke konci srpna 2015

Ke konci srpna 2015 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 816,3 mld. Kč, celkové výdaje pak 797,3 mld. Kč a přebytek hospodaření státního rozpočtu skončil ve výši 19,0 mld. Kč (na konci srpna 2014 vykázán přebytek ve výši 14,8 mld. Kč). Pokud porovnáme celkové příjmy státního rozpočtu za leden až

01.09.2015

Odpovědi ministerstva financí na dotazy obcí k novele zákona č. 250/2000 Sb.

Opakování je matka moudrosti a proto znovu zveřejňujeme odpovědi ministerstva financí na některé otázky obcí k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC (malá rozpočtová pravidla), jako je například dotace versus dar, dotace soukromé škole, poskytování bezúročné půjčky zaměstancům

01.09.2015

Kontroly by měly být jednodušší, systém řízení kvalitnější a byrokracie nižší.

To a mnoho dalších změn k lepšímu, slibuje ministerstvo financí v dalším návrhu nového zákona o řízení a kontrole veřejných financí.
Řádná správa veřejných financí má být zajištěna na 3E principech (účelnost, hospodárnost, efektivita), důraz má být kladen na snížení byrokracie a odstranění duplicity (multiplicity) kontrol

25.08.2015

Informace Generálního ředitelství cel k vymáhání pokut uložených obcemi.

Vážené starostky, vážení starostové, zástupci obcí, na předsedu Svazu Mgr. Františka Lukla, MPA se dopisem obrátil generální ředitel Generálního ředitelství cel v Praze brig. gen. Mgr. Petr Kašpar se žádostí o předání informací k včasnému poskytování pravomocných rozhodnutí k vymáhání peněžitých plnění

19.08.2015

Rušením finančních úřadů se zabývá i Sněmovna

O rušení finančních úřadů jednal podvýbor rozpočtového výboru pro financování územních samospráv využívání prostředků EU. Doporučil rozpočtovému výboru vážně se zabývat touto problematikou a ministrovi financí a generálnímu finančnímu ředitelství danou věc nerealizovat a předložit nejdříve koncepci finanční správy. 

12.08.2015

Proti rušení finančních úřadů je i senátní výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostřední

Výbor pro veřejnou správu Senátu odmítá přenášení administrativní, časové a finanční zátěže plynoucí ze stále větší složitosti daňových řízení na občany. Považuje za chybný a nedůvěryhodný záměr zrušení 23 územních pracovišť finančních úřadů.

10.08.2015

Máme toho dost! Podpořte petici proti rušení finančních úřadů

Podpořte výzvu "Máme toho dost!" iniciovanou na Vysočině v kontextu s plánovaným rušením 23 finančních úřadů. Poukazuje na fakt, že pokračuje – na místo koncepčního a rozumného výkonu veřejné správy - rozvrat služeb poskytovaných občanům. (Foto: www.kr-vysocina.cz)

07.08.2015

Doplňující informace k účtům u ČNB.

V elektronickém zpravodaji SMO ČR č. 13 ze dne 1. srpna 2015 jsme informovali o novele zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, kterou schválila vláda a bude projednávána ve sněmovně. Tyto informace bychom chtěli v tomto článku upřesnit. Oproti původnímu znění zákona přijímají územní samosprávné

05.08.2015

Plnění rozpočtů ke konci července 2015

Ke konci července 2015 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 731,5 mld. Kč, celkové výdaje pak 705,8 mld. Kč a přebytek hospodaření státního rozpočtu skončil ve výši 25,7 mld. Kč (na konci července 2014 vykázán přebytek ve výši 4,5 mld. Kč). Pokud porovnáme celkové příjmy státního rozpočtu za leden

03.08.2015

Rušení územních pracovišť finančních úřadů.

Finanční správa od 1. ledna 2016 zruší 23 územních pracovišt finančních úřadů na celém území České republiky. Jedná se o ta nejmenší pracoviště finančních úřadů, kde pracuje převážně méně než 11 zaměstnanců, kteří vykonávají jen registrační a vyměřovací činnosti. Hlavními důvody jsou finanční zátěž pro

29.07.2015

Problematika DPH - § 56 z pohledu územně správních celků

Předseda Svazu František Lukl požádal náměstkyni ministra financí Simonu Hornochovou o zodpovězení některých otázek, které se týkají daně z přidané hodnoty. S dopisem předsedy Lukla a odpovědí náměstkyně Hornochové se můžete seznámit i vy.

15.07.2015

Vyjádření Ministerstva financí k nepeněžním příjmům!

Ministerstvo financí odpovědělo na dopis předsedovi SMO ČR ve věci vysvětlení některých záležitostí k problematice nepeněžních příjmů v souvislosti s bezúplatným užíváním majetku dle novely zákona o dani z příjmu. 

03.07.2015

Plnění rozpočtů ke konci června 2015

Ke konci června 2015 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 640,8 mld. Kč, celkové výdaje pak 618,2 mld. Kč a přebytek hospodaření státního rozpočtu skončil ve výši 22,6 mld. Kč (na konci června 2014 vykázán přebytek ve výši 1,5 mld. Kč). Pokud porovnáme celkové příjmy státního rozpočtu za leden až

24.06.2015

Webová aplikace pro tvorbu programu rozvoje venkova.

Na stránkách www.obcepro.cz je uveřejněna aplikace, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO). Tento program vznikl díky projektu „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“ (CZ.1.04/4.1.00/62.00008) a projektu „Podpora strategického řízení rozvoje obcí“ (CZ

19.06.2015

Dluhy a finanční ústava.

Vývoj dluhu státu, krajů a obcí - co říkají čísla? Obce a města patří dlouhodobě k nejlépe hospodařícím složkám veřejné správy. Dluh státních institucí (státní dluh) činil ke konci roku 2014 1 663,7 mld. Kč a v 2013 1683,3 mld. Kč a poklesl oproti roku 2013 o 19,6 mld. Kč, tj. o 1,16 %. Kraje

18.06.2015

Dotace a zase dotace?!

Přinášíme vám aktuální informace k poskytování dotací a návratných finančních výpomocí. MF připravilo materiál k nejčastějším dotazům, z nichž velmi zajímavá je odpověď na otázku Dotace vs. peněžitý dar, která by mohla být odpovědí na volání po snížení byrokracie.

18.06.2015

Informace k dotazům obecních a městských úřadů k poskytnutí údajů z evidence daní

Obce a města jsou správci některých daní a místních poplatků a podle zákona mají povinnost zajistit jejich výběr a vymáhání nedoplatku. Mohou k tomu mimo jiné využít informace z evidence daní dotazem na finančním úřadě. Podrobnosti přinášíme v dopise Generálního finančního ředitelství.

04.06.2015

Plnění rozpočtů ke konci května 2015

Ke konci května 2015 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 482,8 mld. Kč, celkové výdaje pak 504,9 mld. Kč a schodek hospodaření státního rozpočtu skončil ve výši 22,1 mld. Kč (na konci května 2014 vykázán schodek ve výši 9,5 mld. Kč). Pokud porovnáme celkové příjmy státního rozpočtu za leden až květen

05.05.2015

Plnění rozpočtů ke konci dubna 2015

Ke konci dubna byly příjmy státního rozpočtu 400 mld. Kč, výdaje 400,4 mld. Kč, což znamená schodek hospodaření 0,4 mld. Kč. Pokud porovnáme celkové příjmy v 1. čtvrtletí 2015 se stejným obdobím roku 2014, vychází pokles o 8,2 mld. Kč. 

23.04.2015

Ministerstvo financí odpovídá na dotazy k rozpočtovým pravidlům

Dnes jsme obdrželi odpovědi MF na naše zvídavé dotazy k rozpočtovým pravidlům v území. Ptali jsme se především na poskytování různých "příspěvků" mimo dotační programy nebo bez žádosti o dotaci. 

17.04.2015

Prezentace MF ČR k novele zákona č. 250/2000 Sb.

Prezentace ze semináře, který se konal 16. dubna 2015, doplněná o podrobnější komentáře. Doplňující informace vám poskytne Kancelář Svazu na telefonním čísle: 234 709 723.

07.04.2015

Plnění rozpočtů ke konci března 2015

Ke konci března 2015 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 314,5 mld. Kč, celkové výdaje pak 294,6 mld. Kč a přebytek hospodaření státního rozpočtu byl 19,9 mld. Kč. V porovnání se stejným obdobím v roce 2014 se přebytek meziročně snížil o cca 23,7 mld. Kč. 

31.03.2015

Zpráva Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů

Ministerstvo financí vydalo další zprávu pro finanční orgány obcí a krajů. Najdete zde mimo jiné informace k některým ustanovením zákona o rozpočtových pravidlech či opatření k odstranění chyb a nedostatků v hospodaření obce.

03.03.2015

Plnění rozpočtů ke konci února 2015

Již druhý měsíc pokračuje pokles v inkasu daňových příjmů. Nejvýznamnější daň, inkaso DPH, pokleslo celostátně o 14 mld. Kč. Takovýto vývoj nebyl předvídatelný a má samozřejmě dopad i na obce, které dostávají nižší daňové příjmy. Vláda by se měla zabývat řešením tohoto problému, neboť veřejné rozpočty jsou nastaveny jinak.

25.02.2015

Majitelé datových schránek musí od ledna komunikovat s finančním úřadem pouze elektronicky

Všechny právnické osoby, tedy i obce, musí od ledna posílat finančnímu úřadu všechny písemnosti včetně daňového přiznání pouze elektronicky. Tedy prostřednictvím datové schránky. 

17.02.2015

Novinky v rozpočtových pravidlech pro poskytování dotací

Ministerstvo financí připravilo novelu zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Účinná je od 20. února 2015. Co tato změna bude pro města a obce znamenat?

13.02.2015

Obce a jejich dobrovolné svazky mají v kontextu s konsolidační vyhláškou státu nové povinnosti

V souvislosti s konsolidační vyhláškou státu vznikají v roce 2015 obcím, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem byl k 1. lednu 2014 roven nebo větší než 10 000, nové informační povinnosti. 

10.02.2015

Zpráva Ministerstva financí pro města a obce

Ministerstvo financí vydalo první letošní zprávu pro města a obce. Dočtete se zde zejména o nových pravidlech při poskytování dotací podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

09.02.2015

Jak se daní odměny členům zastupitelstev? Informuje Generální finanční ředitelství

Od ledna 2014 se odměny zastupitelů nedaní srážkovou daní jako do té doby, ale zálohově. Z toho plyne povinnost zastupitelů podávat daňové přiznání.

03.02.2015

Plnění rozpočtů ke konci ledna 2015

Vývoj inkasa daní se za leden roku 2015 nevyvíjí vůbec příznivě. Došlo k významnému poklesu inkasa daní oproti předešlému roku, u nejvýznamnější daně I pro obecní rozpočty) DPH je celostátní pokles o 11,9 %. Příčínou bude jednak nižší sazba daně na léky a knihy, ale především nižší spotřeba oproti plánu i předešlému roku. U daně z příjmu fyzických osob se zase negativně projevují vratky daní pracujícím důchodcům.

 

26.01.2015

Plnení rozpočtů ke konci prosince 2014

Ke konci roku 2014 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 1 133,82 mld. Kč, celkové výdaje  pak 1 211,6 mld. Kč a schodek hospodaření státního rozpočtu skončil ve výši 77,8 mld. Kč.

26.01.2015

Plnění rozpočtů ke konci listopadu 2014

Ke konci listopad 2014 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 1003,8 mld. Kč, celkové výdaje pak 1072,6 Kč a schodek hospodaření státního rozpočtu skončil ve výši 68,9 mld. Kč.

05.01.2015

Změny v daňových zákonech

Od roku 2015 dochází k celé řadě daňových změn. Týkají se všech, včetně měst a obcí. Co se konkrétně mění, se dozvíte na tomto místě. 

05.01.2015

Plnění rozpočtů ke konci prosince 2014

 

 

V roce 2014 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 133,8 mld. Kč, celkové výdaje 1 211,6 mld. Kč a schodek hospodaření 77,8 mld. Kč. Meziročně je to výsledek lepší o 3,5 mld. Kč a proti výši dané rozpočtem dokonce o 34,2 mld. Kč.Státní dluh klesl meziročně o 19,7 mld. Kč na 1663,7 mld. Kč. Náklady na dluhovou službu meziročně poklesly o 2,4 mld. Kč, z 50,9 mld. Kč na 48,5 mld. Kč.

 

01.12.2014

Pracovní skupina k rozpočtovému určení daní je obnovena

Po určité časové prodlevě se na Ministerstvu financí opětovně sešla pracovní skupina k problematice rozpočtového určení daní. Pracovního jednání se účastnili zástupci Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Spolku pro obnovu venkova, Asociace krajů. Ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství a hl. města Prahy

26.11.2014

Kalkulačka RUD 2015

Připravili jsme pro vás kalkulačku RUD s předpokládanými daňovými výnosy obcí v roce 2015. Je aktualizována k 25. listopadu 2014, vstupní údaje o očekávaných příjmech vycházejí z návrhu státního rozpočtu na rok 2015. (Foto: marcolm / FreeDigitalPhotos.net)

10.11.2014

Plnění rozpočtů ke konci října 2014

Normal
0
21
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normální tabulka";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5

06.11.2014

Ministerstvo financí informuje Svaz o daních nejen v kontextu s dary

Jak se Ministerstvo financí dívá na osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí a daň v souvislosti s předměty darovanými do sbírek muzeí? Přečtěte si v dopise resortu, který odpovídá na dotazy Svazu. (Foto: patpitchaya / FreeDigitalPhotos.net)

27.10.2014

Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015

Od 1. 1. 2015 budou platby zaslané na účty dříve zrušených 199 finančních úřadů vráceny zpět na účty příkazců. Ověřte si tedy, zda máte i v systémech vše správně nastaveno. Dnes je výběrem daní pověřeno 14 FÚ a Specializovaný finanční úřad s působností po celé ČR. (Foto: Pong / FreeDigitalPhotos.net)

03.10.2014

Plnění rozpočtů ke konci září 2014

Normal
0
21
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normální tabulka";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5

08.09.2014

Plnění rozpočtů ke konci srpna 2014

Normal
0
21
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normální tabulka";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5

04.08.2014

Plnění rozpočtů ke konci července 2014

Normal
0
21
MicrosoftInternetExplorer4

Ke konci července 2014 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 629,88 mld. Kč, celkové výdaje pak 657,45 mld. Kč a přebytek hospodaření státního rozpočtu skončil ve výši 4,5 mld. Kč. V porovnání se stejným obdobím

11.07.2014

Výroční zpráva o činnosti finančního arbitra v roce 2013

I na představitele obcí se často obracejí občané s řešením při svých nepříznivých finančních situacích. Možnosti pomoci je více, ale jednou ne tolik známou je institut finančního arbitra. Ve Výroční zprávě se můžete seznámit s jeho činností v roce 2013. 

01.07.2014

Plnění rozpočtů ke konci června 2014

Ke konci června 2014 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 589,1 mld. Kč, celkové výdaje  pak 587,6 mld. Kč a přebytek hospodaření státního rozpočtu skončil ve výši 1,5 mld. Kč. V porovnání se stejným obdobím v roce 2013 se bilance meziročně zlepšila o cca 33 mld. Kč.

01.07.2014

Rozpočtová odpovědnost - nový zásah do obecních financí?

Vláda předložila do připomínkového řízení návrh ústavního zákona a prováděcího zákona o rozpočtové odpovědnosti. Jedná se o modifikovaný návrh, který již byl v jednání v minulém volebním období Poslanecké sněmovny. Předložený návrh znamená významné navázání možností hospodaření obcí a jejich organizací na špatné hospodaření státu. Svaz tedy takovouto provázanost odmítá.

25.06.2014

Zadluženost obcí

Obce a města patří dlouhodobě k nejlépe hospodařícím složkám veřejné správy. Zatímco dluh státních institucí (státní dluh) činil ke konci roku 2013 1683,3 mld. Kč, což znamená za rok 2013 nárůst o 15,7 mld., vykázalo zhruba 6250 obcí v roce 2013 s dluhem ve výši 92,2 mld. Kč. Oproti roku 2012 se jedná

07.05.2014

Pomocný analytický přehled - oslovení minsterstva

Svaz měst a obcí ČR oslovil, ve spolupráci s Obecúčtuje, Ministerstvo financí v souvislosti s neutichajícími problémy které přináší obcím Pomocný analytický přehled, tzv. PAP. Náš dopis i odpověď paní náměstkyně Hornochové si můžete přečíst v příloze.

07.05.2014

Plnění rozpočtů ke konci dubna 2014

Ke konci dubna 2014 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 408,2 mld. Kč, celkové výdaje pak 381,6 mld. Kč a přebytek hospodaření státního rozpočtu skončil ve výši 26,6 mld. Kč. V porovnání se stejným obdobím v roce 2013 se přebytek meziročně zvýšil o cca 43 mld. Kč. Pokud porovnáme celkové příjmy

25.04.2014

Rozpočtové určení daní rok po změně

Od ledna 2013 došlo k novému nastavení rozpočtového určení daní. Změnou zákona došlo k parametrickým změnám v nastavení zákona. Došlo k celkovému posílení sdílených daní ze státního rozpočtu a změnil se koeficient výpočtu. Nejdůležitější roli však stále hraje počet obyvatel, avšak díky postupným přechodovým

03.04.2014

Plnění rozpočtů za první čtvrtletí 2014

Ke konci března 2014 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 324,2 mld. Kč, celkové výdaje pak 280,6 mld. Kč a přebytek hospodaření státního rozpočtu skončil ve výši 43,6 mld. Kč.

06.03.2014

Plnění rozpočtů ke konci února 2014

Ke konci února 2014 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 231,6 mld. Kč, celkové výdaje pak 181,55 mld. Kč a přebytek hospodaření státního rozpočtu skončil ve výši 50,1 mld. Kč. V porovnání se stejným obdobím v roce 2013 se přebytek meziročně zvýšil o 44,49 mld. Kč. Pokud porovnáme celkové příjmy

04.02.2014

Změny v dani z nemovitosti ve vztahu k novému občanskému zákoníku

Dnem 1. 1. 2014 nabývá účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., kterým se mění mimo jiné i zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), především v návaznosti na změny, které v soukromém právu přináší zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“). Uvedenou novelou dochází k některým významným změnám, mimo jiné i s dopadem na stanovení daně.

03.02.2014

Plnění rozpočtů za leden 2014

Ke konci ledna 2014 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 129,0 mld. Kč, celkové výdaje pak 83,95 mld. Kč a přebytek hospodaření státního rozpočtu skončil ve výši 45,05 mld. Kč. První měsíc roku 2014 tedy skončil jako každý leden za poslední dobu v přebytku.

10.01.2014

Ministr opakovaně prominul část poplatku za tomboly

Ministr financí rozhodl o prominutí části poplatku za provozování tombol. Celý text, který byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji 8/2013 vám zde přinášíme. (Autor fota: Skalička/Deník)

03.01.2014

Plnění rozpočtů ke konci prosince 2013

Schodek státního rozpočtu byl v roce 2013 nižší téměř o 20 mld. Kč než se předpokládalo. Dosáhl výše 80,9 mld. Kč. Celkové příjmy i výdaje byly vyšší než plánované, příjmy vzrostly o více než 40 mld. Kč a výdaje o více než 20 mld. Kč.

30.12.2013

Odloženní účinnosti vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR (konsolidační vyhlášky)

Ministerstvo financí přináší informaci, že legislativní proces konsolidační vyhlášky státu nebyl dosud dokončen. Vyhláška tedy nenabude účinnosti k 1. 1. 2014, ale pravděpodobně až v průběhu roku 2014.

18.12.2013

Zvýšení měsíčních odměn - svazový dárek k Vánocům

Krásný vánoční dárek přináší Svaz všem starostům a zastupitelům. Vláda dnes schválila změnu na řízení vlády o odměnách členů zastupitelstev. Odměny se s účinností od 1.1.2014 vrací na úroveň roku 2010, zvýší se tedy o 5%.

18.12.2013

Aktualizace kalkulačky RUD

Na našich webových stránkách naleznete v položce Kalkulačka RUD 2014 aktualizovanou kalkulačku očekávaných daňových příjmů pro jednotlivé obce v rámci sdílení daní pro rok 2014. Je potřeba zdůraznit, že čísla jsou pouze orientační, vycházejí z očekávatelného daňového inkasa, s nímž počítá státní rozpočet na rok 2014

02.12.2013

Plnění rozpočtů ke konci listopadu 2013

Lze očekávat, že plánovaný schodek státního rozpočtu ve výši 100 mld. Kč. nebude překročen. Nejlépe se vyvíjí inkaso DPH, kdy se podařilo vybrat 19,4 mld. Kč, což je nárůst o 10,6 % oproti stejnému období v roce 2012.

04.11.2013

Plnění rozpočtů ke konci října 2013

Ke konci října 2013 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 889,93 mld. Kč, celkové výdaje pak 937,65 mld. Kč a schodek hospodaření státního rozpočtu skončil ve výši 47,71 mld. Kč. V porovnání se stejným obdobím v roce 2012 se schodek meziročně snížil o více než 3,6 mld. Kč, což je nejlepší výsledek od roku 2008

02.10.2013

Plnění rozpočtů ke konci září 2013

Schodek státního rozpočtu je lepší o více než 33 mld. Kč oproti stejnému období v loňském roce. Výběr daní je lepší o necelá 3 %, zejména díky výběru DPH.  

11.09.2013

Jak obce hospodařily v roce 2012

V pololetí bývá obvykle známo hospodaření veřejných rozpočtů z předešlého roku, tedy i rozpočtů územních celků, nejinak tomu je i letos.

09.09.2013

Plnění rozpočtů ke konci srpna 2013

Podívejte se, jak se vyvíjelo inkaso jednotlivých daní a jak se daří naplňovat nejenom státní rozpočet, ale veřejné rozpočty jako celek. Připravili jsme pravidelné přehledné srovnání.

05.08.2013

Plnění rozpočtů ke konci července 2013

Ke konci července 2013 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 629,9 mld. Kč, celkové výdaje pak 657,5 mld. Kč a schodek hospodaření státního rozpočtu skončil ve výši 27,6 mld. Kč. V porovnání se stejným obdobím v roce 2013 se schodek meziročně snížil asi o 24,1 mld. Kč. Pokud porovnáme celkové příjmy

25.07.2013

Státní závěrečný účet za rok 2012 I - Příjmy obcí a DSO v roce 2012

Veřejné finance v roce 2012 se potýkaly s celkovým poklesem výkonu hospádřství, jak se toto projevilo ve financích obcí, konrétně na jejich příjmové stránce?

12.07.2013

Aktualizovaná kalkulačka RUD

Na základě plnění veřejných rozpočtů a daňového inkasa v prvním pololetí byla na našich stránkách aktualizována kalkulačka Rozpočtového určení daní pro jednotlivé obce. Celkové daňové příjmy zůstávají za plánovaným očekáváním asi o 20 mld. Kč. Největší propad oproti očekávání je ve výběru spotřebních daní a daně z příjmu fyzických osob. Ale i tak se podařilo dosáhnout nárůstu oproti stejnému období předchozího roku. Kalkulačka je aktualizována podle reálného plnění plánovaných inkas jednotlivých daní, tak jak proběhlo za leden až červen 2013. Nedochází tedy k žádným parametrickým změnám, pouze ke změnám číselným. 

11.07.2013

Plnění veřejných rozpočtů za I. pololetí 2013

Plnění rozpočtů je vyšší než v roce 2012 nicméně, trochu zaostává za očekávaným plánem.

13.06.2013

Vliv povodní na ekonomiku

 

Mohou povodně podpořit ekonomický růst nebo budou spíše jednoznačnou zátěží pro hospodářství?

06.06.2013

Budou platit neuvolnění zastupitelé sociální pojištění?

Ministerstvo financi navrhuje účast na sociálním pojištění i pro neuvolněné zastupitele obcí a krajů. Svaz se bude snažit aktivně přispět k dosažení změny v projednávaném návrhu v rámci druhého čtení, popřípadě v Senátu.

04.06.2013

Plnění státního rozpočtu v květnu 2013

Celkové příjmy státního rozpočtu ke konci května 2013 dosahovaly výšecelkové příjmy státního rozpočtu 441,9 mld. Kč, celkové výdaje pak dosáhly 481,7 mld. Kč a schodek hospodaření byl 39,8 mld. Kč (za samotný květnu 2012 vykázán schodek 79,0 mld. Kč). Tato čísla dávají nejlepší výsledek hospodaření od roku 2008

04.06.2013

Postup MF k financování záchranných a likvidačních prácí po povodních

Vzhledem k aktuální povodňové situaci přinášíme postup Ministerstva financí k financování záchranných a likvidačních prácí po aktuálních povodních a při obnově území.

13.05.2013

MUFIS – reakce na článek

Reakce na článek uveřejněný na serveru novinky.cz pod názvem „Americké půjčky pro obce přes státní firmu byly nevýhodné, zrušte to, navrhuje NKÚ“. Článek se zabývá zjištěním Nejvyššího kontrolního úřadu při kontrole hospodaření Municipální finanční společnosti, která na základě vládní dohody financovala půjčkami amerických investorů rozvojové projekty českých měst a obcí. NKÚ dle článku dospěl k závěru, že činnost této státní firmy byla pro ČR nevýhodná.

06.05.2013

Meziroční saldo rozpočtu po dubnu 2013 je o 28,2 mld. Kč lepší než loni

Ke konci dubna 2013 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 373,2 mld. Kč, celkové výdaje 389,8 Kč a schodek hospodaření 16,5 mld. Kč, což představuje nejlepší výsledek od roku 2000. V dubnu 2012 byl vykázán schodek 44.7 mld. Kč, saldo se tedy meziročně zlepšilo o 28,2 mld. Kč. Větší vypovídací hodnotu o míře přesnosti schváleného rozpočtu na rok 2013, resp. o očekávaném celoročním inkasu, přinesou až údaje o pololetním pokladním plnění.

25.04.2013

Řešení výpadku příjmů z RUD u obcí s nadměrným katastrem se rýsuje

Rozpočtový výbor schválil návrh řešení dopadů poklesu daňových výnosů ze sdílených daní u obcí s katastrem nad 10 ha na 1 obyvatele. Tento návrh byl doporučen ke schválení Podvýborem pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie a týká se 57 obcí v ČR.

03.04.2013

Saldo státního rozpočtu za 1. čtvrtletí lepší o 36,7 mld. Kč než loni

Ke konci března 2013 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 292,9 mld. Kč, celkové výdaje 278,9 Kč a přebytek hospodaření 14 mld. Kč. Saldo se tak meziročně zlepšilo o 36,7 mld. Kč. Pro srovnání - za první čtvrtletí minulého roku byl naopak vykázán schodek ve výši 22,69 mld. Kč.

11.03.2013

Změny v oblasti DPH od 1. 1. 2013

Zavedení kategorie tzv. nespolehlivého plátce a rozšíření institutu ručení za nezaplacenou DPH patří mezi nejdůležitějších letošní změny v oblasti DPH, které se obcí bezprostředně dotýkají. Podívejte se na přehled těchto změn a doporučení Svazu pro obce (a jimi zřizované příspěvkové organizace), plátce DPH.

08.03.2013

Schvalování účetních závěrek za rok 2012

Podle novely zákona o účetnictví mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní závěrky za účetní období roku 2012. Připravili jsme seznam účetních jednotek, jejichž účetní závěrka podléhá schválení, s uvedením schvalujícího orgánu, a přehled předkládaných podkladů pro schválení.

07.03.2013

Přebytek rozpočtu klesl v únoru na 5,6 mld. Kč

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci února 2013 přebytkem ve výši 5,6 mld. Kč. Proti lednu, kdy přebytek dosáhl 42,4 mld. Kč, se tedy snížil o téměř 37 mld. Kč. Přesto se jedná o nejlepší únorový výsledek od roku 2000.

06.02.2013

Plnění státního rozpočtu za leden 2013

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci ledna 2013 přebytkem ve výši 42,4 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2012 výsledek lepší o 21,4 mld. Kč. Hlavním zdrojem tohoto pozitivního výsledku bylo především meziročně vyšší inkaso příjmů z EU a taktéž spotřebních daní.

18.01.2013

Nejčastější otázky a odpovědi k účtům u ČNB

Na základě velkého množství Vašich dotazů k nově zavedené povinnosti zřídit pro obce účet u České národní banky  Svaz připravil přehled základních otázek a odpovědí, které Vám pomohou se v této problematice zorientovat.

10.01.2013

Plnění státního rozpočtu za rok 2012

Ministerstvo financí představilo předběžné výsledky plnění státního rozpočtu za rok 2012.  I přes pozitivní dojem z prezentovaných údajů o výši a vývoji schodku státního rozpočtu se při detailnější analýze některé dosažené hodnoty nejeví tak ideálně, jak by se mohlo zdát.

08.01.2013

Přehled výše příspěvku na výkon státní správy v roce 2013 pro jednotlivé obce

Podívejte se, kolik finančních prostředků byste měli obdržet na přenesený výkon státní správy tento rok. Na základě schváleného státního rozpočtu pro rok 2013 Svaz připravil přehled výše letošního příspěvku pro jednotlivé obce ČR včetně srovnání s minulým rokem.

07.01.2013

Postup při zřizování účtů u ČNB

V návaznosti na článek Zřizování účtů u ČNB, kterým jsme Vás v pátek 4. 1. 2013 informovali o povinnosti zřídit běžný účet u ČNB pro příjem dotací, návratných finančních výpomocí a příjmů ze sdílených daní (ty ovšem lze za určitých podmínek nechat dál zasílat na účty do stávajících bank), vytvořil Svaz  přehled základních informací, které je nezbytné vědět, než půjdete zřídit bankovní účet obce u ČNB.

04.01.2013

Zřizování účtů u ČNB

Novela zákona o rozpočtových pravidlech, která je účinná od počátku roku 2013, přináší obcím novou povinnost zřízení účtu u ČNB v případě příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu. V případě příjmu výnosů daní nebo podílu na nich má obec možnost převod těchto prostředků na účet u ČNB písemně odmítnout a zachovat převod prostředků z RUD na stávající účet u své banky. K využití Svaz připravil vzorový dopis.

19.12.2012

Novinky v obecních financích v roce 2013

Připravili jsme pro vás přehled nejdůležitějších změn, které se promítnou do obecních financí v roce 2013. Zároveň jsme aktualizovali kalkulačku RUD dle nově platné vyhlášky stanovující procentní podíly jednotlivých obcí na celostátním výnosu sdílených daní.

05.12.2012

Rozpočtový výbor těsně podpořil obce s výpadkem sdílených daní

Rozpočtový výbor dnes projednával poslanecký návrh, který má zaručit splnění slibu pomoci obcím, pro které změna rozpočtového určení daní znamená podstatný výpadek zdrojů. Svaz věří, že existuje rovněž ochota Ministerstva financí dostát svým dříve daným ústním zárukám.

03.12.2012

Inkaso v listopadu: u DPH chybí stále více než 50 miliard

Listopadové inkaso potvrdilo vývoj v předchozích měsících. V porovnání s loňským rozpočtem je to o něco lepší, ale v porovnání s plánovaným rozpočtem na rok 2012 je plnění s výjimkou daně z nemovitosti hluboko pod očekáváním.

27.11.2012

Řešení úpadku samospráv opět ve hře

Rostoucí počet obcí a měst s finančními problémy z důvodu chybného čerpání dotací EU je podnětem k zahájení prací na úpravě legislativy. Svaz upřednostňuje způsob řešení, který nebude zbytečně byrokratický a nebude zvyšovat náklady vytvářením nových institutů, ale využije či modifikuje stávající právní úpravu insolvenčního zákona.

22.11.2012

Poslanci navrhli přerušit projednávání finanční ústavy i novely malých rozpočtových pravidel

Zástupci Svazu byli přizváni do podvýboru Sněmovny k projednávání návrhů změn malých rozpočtových pravidel a tzv. finanční ústavy. Svazu se podařilo zohlednit své připomínky, Ministerstvo financí zváží některé zásadní úpravy v návrzích.

22.11.2012

Reorganizace české daňové správy od roku 2013

Převody prostředků ze sdílených daní budou nově poukazovány z krajských finančních úřadů v souhrnné částce, pro zjištění konkrétních částek se budou muset obce obracet na územní pracoviště, která zůstanou zachována ve stávajících sídlech. Přečtěte si, co tyto změny znamenají pro obce a města.