Veřejná podpora29.10.2009

Pozastavení výplat prostředků v rámci Programu rozvoje venkova

Na Svaz měst a obcí se obrátilo několik členských obcí, které zaznamenaly problém s výplatou prostředků v rámci Programu rozvoje venkova. Jednalo se zejména o 5. kolo výzev, ve kterém se řešila uznatelnost DPH a úhrada tohoto výdaje z národních zdrojů, tedy z rozpočtu ministerstva zemědělství. Program rozvoje venkova představuje jedinečný finanční zdroj zejména pro malé obce, neboť nemají možnost získat investiční prostředky jiným způsobem.

27.10.2009

Výzva k předkládání projektů v rámci evropského programu Youth in Action

Generální ředitelství vzdělávání a kultura Evropské komise zveřejnilo výzvu k předkládání projektů v rámci programu Youth in Action, který se zaměřuje na projekty partnerství mezi místními a regionálními samosprávami nebo na organizace aktivní v oblasti sektoru mládeže na evropské úrovni.

21.10.2009

Dvojnásobné zvýšení sazeb u daně z nemovitostí

Dne 20. října byl ve Sbírce zveřejněn zákon 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010. Tzv. Janotův balíček zavádí několik změn v daňových zákonech, z nichž pro obce nejvýznamnější je zvýšení sazeb u daně z nemovitostí na dvojnásobek.

21.10.2009

Reforma účetnictví se výrazně dotkne také samosprávy

Svaz měst a obcí ČR v uplynulých dvou měsících velmi intenzivně vyjednával s Ministerstvem financí a podařilo se prosadit určitý kompromis. Novela zákona o účetnictví a související prováděcí vyhlášky však vstoupí v účinnosti již 1. ledna 2010, což přinese zvýšené nároky nejen na účetní či pracovníky finančních oddělení, ale také na představitele obcí a měst.


06.10.2009

Rozpočtové určení daní znovu v Senátu

V pondělí 21. září 2009 uspořádala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova seminář na téma „Výkon přenesené působnosti státní správy versus rozpočtové určení daní, se zaměřením na obce a města“. Do Valdštejnského paláce přijeli zástupci jak Svazu měst a obcí, tak i Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu venkova. I když se jednalo o veřejné slyšení, které nepřijímá žádné závěry, z průběhu semináře vyznělo jednoznačně: Samosprávy se musí především domluvit mezi sebou. Teprve potom může ministerstvo připravovat nový návrh zákona.

01.10.2009

Predikce daňových příjmů 2010

Poslanecká sněmovna obdržela návrh státního rozpočtu pro rok 2010, který obsahuje rovněž odhad daňových příjmů samosprávy. Oproti očekávané skutečnosti roku 2009 by mělo dojít k meziročnímu nárůstu o 10 %, což je zejména důsledek změn v daňových zákonech, které přinesl tzv. Janotův balíček.

01.10.2009

Novela místního poplatku z ubytovací kapacity

Ve Sbírce zákonů vyšla pod číslem 348/2009 Sb., novela zákona o místních poplatcích, která rozšiřuje pravomoci obcí u poplatku z ubytovací kapacity. Svaz měst a obcí ČR změnu podporoval již od jejího předložení v loňském roce. Postupně byli dopisem předsedy osloveni všichni senátoři, poslanci i pan prezident.

24.09.2009

Spolupráce mezi všemi zástupci samosprávy navázána

V návaznosti na usnesení XI. Celostátního sněmu Svazu měst a obcí ČR, které vyzývá k posílení spolupráce se Sdružením místních samospráv ČR a Spolkem pro obnovu venkova ČR, se 22. září  v Čermné nad Orlicí uskutečnila první koordinační schůzka.


 

18.09.2009

Předsednictvo Svazu odmítá překotnou reformu účetnictví

Novela zákona o účetnictví byla ve Sbírce zákonů vyhlášena již před rokem. Až v průběhu srpna letošního roku se však do vnějšího připomínkového řízení dostaly prováděcí vyhlášky, jejichž účinnost se předpokládá od ledna 2010. Předsednictvo Svazu vyjádřilo na svém zasedání v Kyjově dne 18. září nesouhlas s tímto postupem.

15.09.2009

Odepisování majetku příspěvkovými organizacemi

Zákon 216/2009 Sb., jímž byl novelizován zákon o daních z příjmů, měl umožnit odepisování majetku příspěvkovými organizacemi. Vzhledem k nejasné aplikaci požádal Svaz o metodický výklad Ministerstvo financí ČR.

03.09.2009

Nájem majetku příspěvkovými organizacemi

Statutární město Plzeň oslovilo MF ČR v souvislosti s ustanoveními zákona 250/2000 Sb., s dotazem ohledně možnosti nájmu majetku příspěvkovými organizacemi. Odpověď MF ČR je nyní k dispozici také ostatním členským obcím.

20.08.2009

Účetnictví - změna výkaznictví

V návaznosti na změny v účetnictví státu a souvisejícím úpravám v účetnictví obcí a měst byl do vnějšího připomínového řízení postoupen návrh novely vyhlášky 16/2001 Sb.

20.08.2009

Účetnictví - návrh zcela nové vyhlášky 505/2002 Sb.

Ministerstvo financí postoupilo do vnějšího připomínkového řízení text nejpodstatnější legislativní úpravy účetnictví obcí a měst. Zcela nový text dnešní vyhlášky 505/2002 Sb. částečně absorbuje rozpočtovou skladbu, obsahuje nové syntetické i analytické účty.

19.08.2009

Připomínkové řízení - účetnictví státu s výrazným dopadem na činnost obcí

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení tzv. technickou vyhlášku, která má stanovit způsob předávání účetních dat. Skutečný dopad vyhlášky je však mnohem širší, neboť se zásadně rozšiřuje struktura předávaných dat. SMO ČR uplatňuje množství zásadních připomínek.

21.07.2009

Pozice Svazu k novele zákona o místních poplatcích

Senát Parlamentu ČR bude na své schůzi projednávat novelu zákona o místních poplatcích. Svaz měst a obcí ČR oslovil všechny senátory dopisem, v němž vyjádřil podporu novele, která se týká poplatku z ubytovací kapacity.

08.07.2009

Seznam všech dotací je dostupný

Jednou z dlouhodobých priorit Svazu měst a obcí je snížení objemu poskytovaných účelových dotací ve prospěch daňových příjmů obcí. V této souvislosti bylo Ministerstvo financí ČR požádáno o vytvoření seznamu všech dotací, který je nyní volně přístupný. Seznamem se bude v září zabývat také Finanční komise Předsednictva Svazu.

07.07.2009

Nová vyhláška RUD

Ministerstvo financí ČR předložilo do připomínkového řízení návrh nové prováděcí vyhlášky k zákonu 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Soubor je doplněn o srovnání počtu obyvatel vzhledem k předchozímu roku. Vyhláška má nabýt účinnosti 1. září 2009.

30.06.2009

Vládní nařízení o platech s účinností od 1. července 2009

Platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě prošly letos již dvěma úpravami. Změna, ke které dochází od 1. července, se dotýká pouze zdravotnických pracovníků, ovšem překrývání dvou vládních nařízení vyvolalo některé nejasnosti.

12.05.2009

Využití tříděného odpadu DPH nepodléhá

Svaz požádal Ministerstvo financí ČR o stanovisko, zda příspěvky od kolektivních systémů (např. EKO-KOM nebo ASEKOL) podléhají dani z přidané hodnoty. Dle vyjádření ministerstva se přijatá částka nepovažuje za úplatu za ekonomickou činnost. Text dopisu je uveden v příloze.

08.04.2009

První etapa finanční analýzy samospráv je hotová

První etapa Analýzy financování samospráv, která se věnuje výdajům měst a obcí, byla dokončena. Zástupci Svazu měst a obcí ČR a ministerstva financí se na společném jednání dohodli na dalším postupu. Ministerstvo bude pokračovat na přípravě novely zákona, která rozšíří kritéria sdílení o počet žáků. Zároveň dojde již od roku 2010 k navýšení úhrad za výkony, které obce provádějí v rámci přenesené působnosti.

02.04.2009

Nakládání s komunálním odpadem je levnější

Svaz měst a obcí České republiky ve spolupráci s Českou asociací odpadového hospodářství prosadil rozšíření činností v rámci nakládání s komunálním odpadem, na které se vztahuje snížená sazba daně z přidané hodnoty. Od 1. dubna 2009 je nakládání s odpadem levnější o 10 %.

12.01.2009

zkouska

zkušební výpočty

04.09.2008

Obce a DPH

Novela zákona o dani z přidané hodnoty mění pro obce a města podmínky, podle kterých se rozhoduje, zda se stanou plátci DPH. Svaz měst a obcí ČR požadoval zachování stávající úpravy, ovšem s ohledem na povinnou harmonizaci daně došlo k změně, která velmi pravděpodobně povede ke zvýšení počtu plátců z řad měst a obcí.

04.03.2008

Jak vyplatit odměny zastupitelů za únor?

29. února 2008 vyšlo ve Sbírce zákonů Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Odměny zastupitelů se zvyšují o 5% dnem účinnosti novely nařízení (tedy 29. února). Jak však vypočítat odměnu za únor 2008 – podle staré úpravy nebo podle úpravy nové?

04.03.2008

Obce a exekutoři – kulatý stůl u ombudsmana

Veřejný ochránce práv v reakci na množící se stížnosti na průběh exekucí uspořádal dne 29.1.2008 v Brně kulatý stůl na téma „Veřejný ochránce práv a exekuce“, kterého se účastnili zástupci a zástupkyně Kanceláře ombudsmana, představitelé Exekutorské komory ČR, ministerstva spravedlnosti, justice, neziskové sféry, magistrátních měst a Svazu měst a obcí.

01.11.2007

Nepravdivé obviňování

Mnozí naši členové dostali elektronický dopis, ve kterém je předseda Svazu Oldřich Vlasák iniciátory zlínské výzvy obviňován ze lži. Jeho autoři tvrdí, že Svaz nikdy finanční požadavek ve výši 7mld. Kč neprosazoval a že ministr financí o tom nic neví.

26.10.2007

Rozbor návrhu Zlínské iniciativy Ministerstvem financí

„Alternativní varianta“ změny zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní k návrhu projednávaném v připomínkovém řízení – reakce na jednání se zástupci „Zlínské iniciativy“.

15.10.2007

Výkonný místopředseda SMO ČR pan Jaromír Jech on-line na iDnes

Výkonný místopředseda SMO ČR Jaromír Jech bude dnes 16.10.2007 odpovídat na otázky týkající se novely zákona o rozpočtovém určení daní na internetovém portálu iDnes. K diskusi se můžete připojit i Vy na http://ekonomika.idnes.cz/odpovedi.asp?t=jech

15.10.2007

Podpora návrhu RUD zpracovaného SMO ČR

Svaz měst a obcí jihočeského kraje podporuje návrh Svazu měst a obcí ČR ve věci rozpočtového určení daní.

12.10.2007

Výzva starostům měst a obcí České republiky

Vláda vyslyšela volání nás starostů, starostů měst a obcí ČR a v novele zákona o rozpočtovém určení daní schválila navýšení daňových příjmů obcí o 4,6 miliard korun.

11.10.2007

Novela o rozpočtovém určení daní přilepší pokladnám obcí o 4,6 miliardy korun

Praha, 11. října 2007 - O razantním navýšení příjmů malých obcí bude od úterý 16. října 2007 rozhodovat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. V prvním čtení se začne projednávat vládní návrh zákona o rozpočtovém určení daní, který připravila pracovní skupina Svazu měst a obcí České republiky a Ministerstva financí ČR. Novela zákona zvýší v návaznosti na reformu veřejných financí daňové příjmy obcí o 4,6 miliardy korun. Pro některé obce změna zákona představuje i více než dvojnásobné navýšení jejich daňových příjmů.

08.10.2007

Předsednictvo hodnotí vývoj projednávání návrhu novely zákona o RUD

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR se sešlo k mimořádnému zasedání, aby zhodnotilo aktuální vývoj projednávání návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní. Současně zasedala Komora statutárních měst.


04.10.2007

Vláda schválila návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní

Po dlouholeté snaze se Svazu měst a obcí ČR podařilo docílit razantního posílení příjmů malých obcí.

03.10.2007

Svaz měst a obcí ČR dosáhl razantního navýšení příjmů malých obcí

Vláda schválila novelu zákona o rozpočtovém určení daní, která znamená celkové navýšení daňových příjmů obcí o 4,6 mld. Kč.

02.10.2007

Daňová válka obcí samosprávám neprospěje

Vždy, když se připravuje nějaký zákon, který má pro obce zásadní význam, nastává období nejistot.

01.10.2007

RUD na jednání vlády

Na program jednání vlády se návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní dostal v pondělí 24. září. Vláda však tento bod jednání odložila na následující týden. Premiér Topolánek přerušení projednávání zdůvodnil tím, že novela zatím nemá plnou koaliční podporu a podle jeho slov návrh není ani dostatečně vyvážený. 

26.09.2007

Novela zákona o rozpočtovém určení daní zatím neprojednána

Vláda ČR měla dne 24. září t.r. na programu svého pravidelného zasedání mimo jiné návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní. K jeho projednání ale nedošlo. Premiér Topolánek přerušení projednávání zdůvodnil tím, že novela zatím nemá plnou koaliční podporu a podle jeho slov návrh není ani dostatečně vyvážený. Jednat by se o něm mělo v příštím týdnu.

18.09.2007

Prohlášení Komory obcí reagující na tzv. Zlínskou výzvu

Oficiální prohlášení přijaté na zasedání Komory dne 17. července obsahuje i požadavky Svazu na změnu zákona o rozpočtovém určení daní.

11.09.2007

Rozpočtové určení daní – ministerstvo financí nedrží slovo dané obcím

Zástupci Komory měst a Komory obcí hodnotili na svém společném jednání dne 11. září 2007 dosavadní vývoj ohledně novely zákona o rozpočtovém určení daní. „Ministerstvo financí neplní sliby dané obcím, ministerstvo financí nepostupuje podle domluvených pravidel,“ opakovaně konstatovali předsedové obou komor Mgr. Daniela Vernerová a Josef Bezdíček.


11.09.2007

Kraje podpořily stanovisko Svazu k rozpočtovému určení daní

Předseda Svazu Oldřich Vlasák a předseda Asociace krajů Evžen Tošenovský zaslali společně dopis předsedovi vlády Mirku Topolánkovi, ve kterém ho informují o výsledcích srpnového jednání obou asociací. V dopise premiéra žádají o přijetí jejich stanoviska, jakožto společného názoru obcí, měst a krajů na problematiku rozpočtového určení daní. O průběhu všech jednání k RUD se dočtete v INS 8-9/2007 (v PDF formátu je k dispozici členům Svazu v rubrice Tisk).

21.08.2007

Asociace krajů i Svaz měst a obcí chtějí zásadní změny v rozpočtovém určení daní

Společné jednání Rady Asociace krajů ČR a Předsednictva Svazu měst a obcí ČR, které se konalo 20. srpna 2007 v Jihlavě, mělo na programu pracovní jednání ve věci návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní, vyjednání výjimky z veřejné podpory při čerpání finančních prostředků z fondů EU městy a obcemi a dopracování metodiky Integrovaných plánů rozvoje měst.

01.08.2007

Jak byly vypořádány připomínky Svazu k RUD?

K navrhované novele tohoto základního zákona pro financování obcí se samozřejmě vyjádřil i Svaz měst a obcí České republiky. Vypořádání všech připomínek ze strany ministerstva financí ČR je dostupné v přiloženém souboru (9 stran ve formátu *.pdf).

23.07.2007

Připomínky k novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k novele zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ve vztahu ke krajům.

20.07.2007

Zástupci Svazu jednali s vládou České republiky

Druhé jednání zástupců Svazu měst a obcí s vládou České republiky se uskutečnilo ve středu 18. července 2007 ve Strakově akademii v Praze. Vláda se tak přihlásila k pravidelným setkáním s představiteli Svazu, jež jsou deklarována Dohodou o vzájemné spolupráci z července roku 2005. Svaz oceňuje takovýto postoj vlády a věří, že společná jednání povedou k efektivnímu propojení jednotlivých úrovní veřejné správy.

12.07.2007

Obce, města a statutární města jednotně k reformě veřejných financí

Hrozba snižování příjmů obcí byla tématem jednání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR. Zástupci obcí, měst a statutárních měst jednohlasně schválili postoj místních samospráv k připravované daňové reformě. Požadují také novelizaci zákona o rozpočtovém určení daní (RUD). V kanceláři Svazu jednalo v pondělí 9. července všech 11 členů Předsednictva v čele s předsedou Oldřichem Vlasákem a čestným předsedou Pavlem Bémem. Jednání byl přítomný i předseda Finanční komise Svazu Ivan Černý. Zasedání Předsednictva bylo přípravou na společné zasedání Svazu a vlády ČR, které proběhne dne 18. července.

26.04.2007

Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací  a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

09.03.2007

Připomínky k návrhu daňového řádu

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu daňového řádu a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

05.03.2007

Metodika pro určování nákladů na výkon regulace v přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k Metodice pro určování nákladů na výkon regulace v přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků

14.07.2006

Europoslanci stojí za českými městy v boji za zohlednění jejich potřeb v novém programovacím období

„Vláda ČR stejně tak jako vlády ostatních členských států musí reagovat na potřeby měst v operačních programech, které předloží ke schválení Evropské komisi,“ řekl Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí ČR, europoslanec a člen delegace Regionálního výboru Evropského parlamentu, která byla ve dnech 13. a 14. července 2006 na návštěvě v České republice.

02.06.2006

O struktuře příjmů obcí se jednalo v Senátu podruhé

V listopadu loňského roku se v budově Senátu poprvé sešli představitelé menších měst a obcí, aby diskutovali o systému sdílených daní se senátory a zástupci ministerstva financí. O průběhu tohoto jednání jsme vás informovali v našem zpravodaji č. 12/2005. Seminář měl velice pozitivní ohlas, a tak starostky a starostové přijeli na téma financování obcí diskutovat s odpovědnými pracovníky ministerstva financí a zástupci Senátu 28. března 2006 podruhé. Seminář iniciovala senátorka Václava Domšová, jejíž snahu a zájem o problematiku venkova většina přítomných starostů upřímně ocenila. Partnerem a spoluorganizátorem akce byl opět Svaz měst a obcí ČR.

 

10.02.2006

Finanční úřad na kolenou!

Město Chrastava vyhrálo bitvu o 6,4 mil. Kč. O boji s finančním úřadem jsme informovali také ve druhém čísle měsíčníku INS.

01.12.2005

Problematika RUD v Senátu

Diskutovat o systému sdílených daní musíme v kontextu celkových příjmů obcí. Poslední listopadový den zavítala do Valdštejnského sálu horní komory Parlamentu téměř stovka starostů, aby se senátory a zástupci vybraných ministerstev diskutovali o problematice rozpočtového určení daní. Seminář, který byl opravdu velmi pozitivně hodnocen, iniciovala senátorka Václava Domšová a určen byl zejména pro představitele malých obcí.

22.08.2005

Vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice veřejné podpory

Svaz měst a obcí České republiky požádal Úřad pro ochranu hospodářskou soutěž o vyjádření k vybraným otázkám vztahujícím se k problematice veřejné podpory.