27.03.2017

Na žáky dostanou obce z RUD více než v loni

Ministerstvo financí zveřejnilo předběžný odhad výše prostředků plynoucích z objemu sdílených daní v roce 2017 obcím na žáky základních škol a dětí v mateřských školách. Na základě predikce daní na rok 2017  se předpokládá, že objem „prostředků plynoucích za žáky“ pro rok 2017 bude ve výši cca 9 180 Kč na žáka.

Ministerstvo financí zveřejnilo předběžný odhad výše prostředků plynoucích z objemu sdílených daní v roce 2017 obcím na žáky základních škol a dětí v mateřských školách. Na základě predikce daní na rok 2017 uvedené ve státním rozpočtu na rok 2017, dle váhy kritéria „počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí“ a počtu dětí MŠ a žáků ZŠ k 30. září 2016 se předpokládá, že objem „prostředků plynoucích za žáky“ pro rok 2017 bude ve výši cca 9 180 Kč na žáka. Tento údaj je předběžný, skutečný objem „prostředků plynoucích za žákem“ tak bude záviset na skutečném inkasu daní v roce 2017.

Pro rok 2016 činí objem „prostředků plynoucích za žáky“ 8 806 Kč na žáka.

Více informací naleznete v tomto článku Ministerstva financí.