10.04.2017

Výsledky dotazníkového šetření k úvěrům poskytovaným obcemi svým občanům

Seznamte se s výsledky dotazníkového šetření. Svaz v březnu oslovil obce ohledně podmínek pro poskytování půjček a úvěrů obcemi svým občanům dle nového zákona o spotřebitelském úvěru. Výstupy budou předány ČNB, která jej využije pro analýzu problematiky zápůjčních úrokových sazeb obvyklých na trhu. Očekáváme, že poté připraví závěry, jak mají obce správně postupovat při poskytování úvěrů svým občanům.

Svaz v březnu oslovil obce ohledně podmínek pro poskytování půjček a úvěrů obcemi svým občanům dle nového zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. Prostřednictvím jednoduchého dotazníku jsme zjišťovali informace o počtu obcí, které úvěry poskytují, četnosti úvěrů a podmínkách, za kterých jsou občanům úvěry poskytovány. Tento požadavek vyplynul na jednání Svazu se zástupci Ministerstva financí a České národní banky (více o tomto jednání najdete v našem článku).

Nyní se můžete seznámit s výstupy našeho dotazníkového šetření v níže přiloženém dokumentu ke stažení. Připravený dokument bude předán ČNB, která jej využije pro analýzu problematiky zápůjčních úrokových sazeb obvyklých na trhu.

Očekáváme, že s přihlédnutím k výstupům z našeho dotazníkového šetření připraví závěry, jak mají obce správně postupovat při poskytování úvěrů svým občanům. Budeme vás informovat.

 

Jana Chládková
Svaz měst a obcí České republiky