24.03.2017

Soubor specializovaných map

Využijte soubor specializovaných map s odborným obsahem, které v rámci projektu zpracovalo Ministerstvo vnitra.

Ministerstvo vnitra zveřejnilo soubor specializovaných map s odborným obsahem. Upozorňujeme hlavně na mapy krajů (soubory s označením 2B.0 až 13), které zobrazují změny počtu obyvatel, resp. změny počtu pracovních míst v jednotlivých obcích.

 

  • 1A: VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY V ÚZEMÍ DLE LOKALIZACE ÚŘADŮ V ČR 2016

Mapa České republiky obsahující kartogram s hodnotami Indexu významu obce (IVO) z hlediska obslužnosti území veřejnou správou, hierarchickou strukturou obcí podle počtu úřadů a vyznačením typů úřadů lokalizovaných v jednotlivých obcích.

  • 1B: HUSTOTA ZALIDNĚNÍ A LOKALIZACE ÚŘADŮ V ČR 2016

Mapa České republiky obsahující kartogram s hodnotami hustoty zalidnění (počet osob na km2), s vyznačením hierarchické struktury obcí podle počtu úřadů a vyznačením typů úřadů v jednotlivých obcích.

  • 2A.0 až 13: HIERARCHIE OBCÍ A INDEX VÝZNAMU OBCE (IVO) V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH 2016

Mapy krajů v České republice obsahující kartogram s hodnotami Indexu významu obce, hierarchickou strukturou obcí podle počtu úřadů a vyznačením typů úřadů v jednotlivých obcích.

  • 2B.0 až 13: ZMĚNA REZIDENČNÍ A VÝROBNÍ FUNKCE V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH 2016

Mapy krajů České republiky obsahující bivariantní kartogram s hodnotami relativní změny rezidenční a výrobní funkce a kartodiagram s absolutními hodnotami těchto funkcí pro jednotlivé obce.