Metodiky CSS

Níže naleznete tyto dokumenty:

METODIKA 1 - FUNGOVÁNÍ

METODIKA 2 - HODNOCENÍ FUNGOVÁNÍ

METODIKA 3 - VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

METODIKA 4 - ÚČTOVÁNÍ MZDOVÉHO PŘÍSPĚVKU PRO DSO

METODIKA 1 - FUNGOVÁNÍ

Metodika fungování Center společných služeb 5.1

Metodika fungování Center společných služeb 5.0

Metodika fungování Center společných služeb 4.0

Metodika fungování Center společných služeb 3.0

Metodika fungování Center společných služeb 2.0

Metodika fungování Center společných služeb 1.0

Formulář Žádosti o platbu č. 17

Formulář je platný pro vyúčtování období prodloužení projektu od 1.9. - 31.12.2020. Pro toto období je pouze jedna varianta:

Formulář Žádosti o platbu č. 16

Formulář je platný pro vyúčtování období prodloužení projektu od 1.6. - 31.8.2020. Pro toto období je pouze jedna varianta:

Formulář Žádosti o platbu č. 15

Formulář je platný pro vyúčtování období prodloužení projektu od 1.3. - 31.5.2020. Pro toto období je pouze jedna varianta:

  Formulář Žádosti o platbu č. 14

  Formulář je platný pro vyúčtování druhého čtvrtletí období prodloužení projektu. Pro toto období jsou následující varianty:

  • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a současně také Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.14_sVZ_sGDPR
  • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a neobsazují Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.14_sVZ_bezGDPR
  • pro DSO, která neobsadila Specialistu na veřejné zakázky, ale mají Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.14_bezVZ_sGDPR
  • pro DSO, která neobsadila Specialistu na veřejné zakázky, ani Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.14_bezVZ_bezGDPR

  Formulář Žádosti o platbu č. 13

  Formulář je platný pro vyúčtování prvního čtvrtletí období prodloužení projektu. Pro toto období jsou následující varianty:

  • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a současně také Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.13_sVZ_sGDPR
  • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a neobsazují Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.13_sVZ_bezGDPR
  • pro DSO, která neobsadila Specialistu na veřejné zakázky, ale mají Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.13_bezVZ_sGDPR
  • pro DSO, která neobsadila Specialistu na veřejné zakázky, ani Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.13_bezVZ_bezGDPR

  Formulář Žádosti o platbu č. 12

  Pro toto období jsou následující varianty:

  pro DSO, která pokračují v prodloužení projektu a:

  pro DSO, která ukončují své zapojení do projektu k 30.6.2019:

  Formulář Žádosti o platbu č. 11

  Pro toto období jsou 4 varianty:

  • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a současně také Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.11_sVZ_sGDPR
  • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a neobsazují Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.11_sVZ_bezGDPR
  • pro DSO, která neobsadila Specialistu na veřejné zakázky, ale mají Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.11_bezVZ_sGDPR
  • pro DSO, která neobsadila Specialistu na veřejné zakázky, ani Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.11_bezVZ_bezGDPR

  Formulář Žádosti o platbu č. 10

  Pro toto období jsou 4 varianty:

  • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a současně také Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.10_sVZ_sGDPR
  • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a neobsazují Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.10_sVZ_bezGDPR
  • pro DSO, která neobsadila Specialistu na veřejné zakázky, ale mají Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.10_bezVZ_sGDPR
  • pro DSO, která neobsadila Specialistu na veřejné zakázky, ani Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.10_bezVZ_bezGDPR

  Formulář Žádosti o platbu č. 9

  Pro toto období jsou 4 varianty:

  • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a současně také Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.9_sVZ_sGDPR
  • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a neobsazují Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.9_sVZ_bezGDPR
  • pro DSO, která neobsadila Specialistu na veřejné zakázky, ale mají Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.9_bezVZ_sGDPR
  • pro DSO, která neobsadila Specialistu na veřejné zakázky, ani Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.9_bezVZ_bezGDPR

   Formulář Žádosti o platbu č. 8

   Pro toto období jsou 4 varianty:

   • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a současně také Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.8_sVZ_sGDPR
   • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a neobsazují Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.8_sVZ_bezGDPR
   • pro DSO, která neobsadila Specialistu na veřejné zakázky, ale mají Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.8_bezVZ_sGDPR
   • pro DSO, která neobsadila Specialistu na veřejné zakázky, ani Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.8_bezVZ_bezGDPR

   Formulář Žádosti o platbu č. 7

   Pro toto období jsou 4 varianty:

   • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a současně ve sledovaném období (tj. od března) mají také obsazenou pozici Pověřence/Specialisty na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.7_sVZ_sGDPR
   • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a pozici Pověřence buď nebudou obsazovat vůbec, nebo Pověřenec nastoupí až od dubna (tj. v dalším zúčtovacím období) – soubor „CSS_formular_ZoP_c.7_VZ
   • pro DSO, která nemají pozici Specialisty na veřejné zakázky, ale ve sledovaném období (tj. od března) obsadili pozici Pověřence/Specialisty na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.7_bezVZ_sGDPR
   • pro DSO, která nemají pozici Specialisty na veřejné zakázky a pozici Pověřence buď nebudou obsazovat vůbec, nebo Pověřenec nastoupí až od dubna (tj. v dalším zúčtovacím období) - soubor „CSS_formular_ZoP_c.7_bezVZ

   Formulář Žádosti o platbu č. 6

   • Soubor „CSS_formular_ZoP_c.6_VZ“ použijí smluvní partneři, kteří mají Specialistu na veřejné zakázky.
   • Soubor „CSS_formular_ZoP_c.6“ použijí smluvní partneři, kteří pokračují v projektu bez Specialisty na veřejné zakázky.

   Formulář Žádosti o platbu č. 5

   • Smluvním partnerům, kteří podepsali dodatek ke smlouvě, je určen soubor s názvem „CSS_formular_ZoP_c.5_Dodatek“.
   • Smluvní partneři, kteří pokračují v projektu bez dodatku ke smlouvě, vyplní formulář s názvem „CSS_formular_ZoP_c.5“.

   Formulář Žádosti o platbu č. 4

   Formulář Žádosti o platbu č. 3

   Formulář Žádosti o platbu č. 2

   Formulář Žádosti o platbu č. 1

   METODIKA 2 - HODNOCENÍ FUNGOVÁNÍ

   METODIKA 3 - VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

   METODIKA 4 - ÚČTOVÁNÍ MZDOVÉHO PŘÍSPĚVKU PRO DSO

   Aktualizované metodické pokyny účtování 2020/2021

   Aktualizované metodické pokyny účtování 2019/2020

   Metodický pokyn účtování mzdového příspěvku pro DSO