Toolkit

Realizace SMART Česko v praxi obcí a měst

Reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016927

Svaz měst a obcí České republiky zrealizoval projekt „Realizace SMART Česko v praxi obcí a měst“ uskutečněný díky podpoře z Operačního pro-gramu zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa.

Výstupem projektu je i tento praktický toolkit, který pomůže všem zájemcům při zpracování strategie pro zavedení SMART řešení v jejich obcích a městech. Materiály, které zde naleznete připravovali nejvýznamnější experti na danou tématiku v České republice. Pracovníci z vědeckovýzkumných oblastí, ministerstev, municipalit sdíleli své znalosti a vědomosti a pomáhali společně dosáhnout cíle.

Pro přípravu SMART analýz a strategií municipalit a DSO byly v rámci projektu SMART Česko připraveny metodické a analytické dokumenty, které uplatnili účastníci projektu, ale mají obecný charakter a je možné je využít i pro municipality, které budou usilovat o vytvoření SMART strategií nezávisle na projektu SMART Česko.

 

Zde najdete odkazy na schéma čerpání z EU, národních a krajských zdrojů pro vybraná území

 

Zde naleznete jednotlivé metodické dokumenty, záznamy z workshopů a seminářů, prezentace:

  Téma Metodický dokument Prezentace Záznam z kurzu / workshopu Tématu se věnovaly municipality a DSO
1 Dobré vládnutí

Strategický dokument pro oblast: Dobré vládnutí/ Good governance a eGovernment/ eGovernance

Prezentace z kurzu Dobré vládnutí Záznam kurzu

Zpracovali všichni účastníci

2 Doprava a mobilita

Strategický dokument pro oblast: Doprava a mobilita

Prezentace z workshopu Doprava a mobilita

Záznam kurzu

Záznam workshopu

Litomyšl

Luhačovice

Malé Žernoseky

Mořice

Nový Jičín

Rožnov pod Radhoštěm

Velké Hamry

Votice

Zásada

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko

Mikroregion Rožnovsko

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

3

Energetika

Strategický dokument pro oblast: Energetika

Prezentace z kurzu Energetika

Záznam kurzu

Záznam workshopu I.

Záznam workshopu II.

Bojkovice

Bruntál

Dolany

Horní Slavkov

Malé Žernoseky

Mořice

Praha-Libuš

Ratměřice

Rožnov pod Radhoštěm

Smržovka

Svitavy

Štarnov

Velké Hamry

Votice

Mikroregion Bystřicko

Mikroregion Novoměstsko

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

4

Financování SMART řešení

Finanční a investiční modely financování SMART řešení. Metodika projektu Realizace SMART Česko v praxi obcí a měst

Prezentace z kurzu a workshopu Financování SMART řešení

Záznam kurzu

Záznam workshopu I.

Záznam workshopu II.

Zpracovali všichni účastníci
5

ICT, digitalizace a kyber/ bezpečnost

Strategický dokument pro oblast: Informační a komunikační technologie a (kybernetická) bezpečnost

Prezentace z kurzu ICT, digitalizace a (kyber)bezpečnost

 

Prezentace ze semináře v Uherském Hradišti

Záznam kurzu

Záznam workshopu I.

Záznam workshopu II.

Bílovice nad Svitavou

Brno-Černovice

Bruntál

Březina

Dolany

Luhačovice

Malé Žernoseky

Nový Jičín

Smržovka

Uherský Brod

Velké Hamry

Mikroregion Nepomucko

6

Odpadové hospodářství a oběhové hospodářství

Strategický dokument pro oblast: Odpadové/ oběhové hospodářství

Prezentace z kurzu Odpadové hospodářství a oběhové hospodářství

 

Prezentace ze semináře v Uherském Hradišti

Záznam workshopu

 

Bílovice nad Svitavou

Bojkovice

Bruntál

Březina

Dolany

Horní Slavkov

Luhačovice

Malé Žernoseky

Mořice

Ratměřice

Rožnov pod Radhoštěm

Smržovka

Svitavy

Štarnov

Velké Hamry

Votice

Zásada

Mikroregion Bystřicko

Mikroregion Novoměstsko

Mikroregion Rožnovsko

7

Sociální služby a zdravotnictví

Strategický dokument pro oblast: Sociální služby a zdravotnictví

Prezentace z kurzu Sociální služby a zdravotnictví I.

Prezentace z kurzu Sociální služby a zdravotnictví II.

Záznam kurzu

Záznam workshopu I.

Záznam workshopu II.

Horní Slavkov

Rožnov pod Radhoštěm

Velké Hamry

Votice

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko

Mikroregion Rožnovsko

8

Vzdělávání (školství) a zaměstnanost (trh práce)

Strategický dokument pro oblast: Vzdělávání a školství, zaměstnanost a trh práce

Prezentace z kurzu Vzdělávání (školství) a zaměstnanost (trh práce)

Záznam workshopu

Brno-Černovice

Horní Slavkov

Velké Hamry

9

Životní prostředí

Strategický dokument pro oblast: Životní prostředí a vodní hospodářství

Prezentace z kurzu Životní prostředí

 

Prezentace ze semináře v Uherském Hradišti

Záznam workshopu I.

Záznam workshopu II.

Bojkovice

Bruntál

Horní Slavkov

Malé Žernoseky

Svitavy Štarnov Velké Hamry

Mikroregion Bystřicko Mikroregion Nepomucko Mikroregion Novoměstsko Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

10

Komunikace

Komunikační strategie pro představitele měst a obcí

x x x

 

Zde naleznete vzorové strategie obcí, měst a městských částí, které můžete také využít pro vaši práci. Pro rychlé nalezení municipality, která je vám nejvíce podobná a bude nejlépe sloužit jako vzor uvádíme informace o statusu, počtu obyvatel dle údajů ČSÚ k 1.1.2023, kraj a tematické oblasti, kterým byla v příslušných SMART strategiích věnovaná pozornost:

  Jméno Status Počet obyvatel Kraj Tematické oblasti

Strategický dokument

1

Bílovice nad Svitavou

obec

3 781

Jihomoravský kraj

Dobré vládnutí

Financování

ICT, digitalizace a kyber/bezpečnost

Odpadové a oběhové hospodářství

SMART strategie – Bílovice nad Svitavou
2

Bojkovice

město

4 365

Zlínský kraj

Dobré vládnutí

Energetika

Financování

Odpadové a oběhové hospodářství

Životní prostředí

SMART strategie – Bojkovice

3

Brno-Černovice

městská část

8 487 (město Brno 396 101 obyvatel)

Jihomoravský kraj

Dobré vládnutí

Financování

ICT, digitalizace a kyber/bezpečnost

Vzdělávání (školství) a zaměstnanost (trh práce)

SMART strategie – Brno-Černovice

4

Bruntál

město

15 415

Moravskoslezský kraj

Dobré vládnutí

Energetika

Financování

ICT, digitalizace a kyber/ bezpečnost

Odpadové a oběhové hospodářství

Životní prostředí

SMART Česko_Strategie – Bruntál

5

Březina

obec

1 085

Jihomoravský kraj

Dobré vládnutí

Financování

ICT, digitalizace a kyber/bezpečnost

Odpadové a oběhové hospodářství

SMART strategie – Březina

6

Dolany

obec

2 922

Olomoucký kraj

Dobré vládnutí

Energetika

Financování ICT, digitalizace a kyber/bezpečnost

Odpadové a oběhové hospodářství

SMART strategie – Dolany

7

Horní Slavkov

město

5 388

Karlovarský kraj

Dobré vládnutí

Energetika

Financování

Odpadové a oběhové hospodářství

Sociální služby a zdravotnictví

Vzdělávání (školství) a zaměstnanost (trh práce)

Životní prostředí

SMART strategie – Horní Slavkov

8

Litomyšl

město

10 441

Pardubický kraj

Dobré vládnutí

Doprava a mobilita

Financování

SMART strategie – Litomyšl

9

Luhačovice

město

5 107

Pardubický kraj

Dobré vládnutí

Doprava a mobilita

Financování

SMART strategie – Luhačovice

10

Malé Žernoseky

obec

716

Ústecký kraj

Dobré vládnutí

Doprava a mobilita

Energetika

Financování ICT, digitalizace a kyber/bezpečnost

Odpadové a oběhové hospodářství

Životní prostředí

SMART strategie – Malé Žernoseky

11

Mořice

obec

536

Olomoucký kraj

Dobré vládnutí

Doprava a mobilita

Energetika

Financování

Odpadové a oběhové hospodářství

SMART strategie – Mořice

12

Nový Jičín

město

23 015

Moravskoslezský kraj

Dobré vládnutí

Doprava a mobilita

Energetika

Financování

ICT, digitalizace a kyber/bezpečnost

SMART strategie – Nový Jičín

Digitalizace
Dobré vládnutí
Doprava a mobilita
Energetika
Financování

13

Praha-Libuš

městská část

10 037

Hlavní město Praha

Dobré vládnutí

Energetika

Financování

SMART strategie – Praha-Libuš

14

Ratměřice

obec

310

Středočeský kraj

Dobré vládnutí

Energetika

Financování

Odpadové a oběhové hospodářství

SMART strategie - Ratměřice

15

Rožnov pod Radhoštěm

město

16 205

Zlínský kraj

Dobré vládnutí

Doprava a mobilita

Financování

Odpadové a oběhové hospodářství

Sociální služby a zdravotnictví

SMART strategie – Rožnov pod Radhoštěm

16

Smržovka

město

3 851

Liberecký kraj

Dobré vládnutí

Energetika

Financování

ICT, digitalizace a kyber/bezpečnost

Odpadové a oběhové hospodářství

SMART strategie – Smržovka

17

Svitavy

město

16 186

Pardubický kraj

Dobré vládnutí

Energetika

Financování

Odpadové a oběhové hospodářství

Životní prostředí

SMART strategie – Svitavy

18

Štarnov

obec

859

Olomoucký kraj

Dobré vládnutí

Energetika

Financování

Odpadové a oběhové hospodářství

Životní prostředí

SMART strategie – Štarnov

19

Uherský Brod

město

16 410

Zlínský kraj

Dobré vládnutí Financování ICT, digitalizace a kyber/ bezpečnost

SMART strategie – Uherský Brod

20

Velké Hamry

město

2 717

Liberecký kraj

Dobré vládnutí Doprava a mobilita Energetika Financování ICT, digitalizace a kyber/ bezpečnost Odpadové a oběhové hospodářství Sociální služby a zdravotnictví Vzdělávání (školství) a zaměstnanost (trh práce) Životní prostředí

SMART strategie – Velké Hamry

21

Votice

město

4 651

Středočeský kraj

Dobré vládnutí

Doprava a mobilita

Energetika

Financování

Odpadové a oběhové hospodářství

Sociální služby a zdravotnictví

SMART strategie – Votice

22

Zásada

město

939

Liberecký kraj

Dobré vládnutí

Doprava a mobilita

Financování

Odpadové a oběhové hospodářství

SMART strategie – Zásada

 

Zde naleznete vzorové strategie dobrovolných svazků obcí, které můžete také využít pro vaši práci. V seznamu Dobrovolných svazků obcí vyjmenováváme členské obce k 1.1.2023, kraj a tematické oblasti, kterým byla v příslušných SMART strategiích věnovaná pozornost:

 

Název

Členové

Počet obyvatel

Kraj

Tematické oblasti

Strategický dokument

1

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko

14 členů (Adršpach, Božanov, Broumov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Hynčice, Jetřichov, Křinice, Martínkovice, Meziměstí, Otovice, Šonov, Teplice nad Metují, Venéřovice)

15 665

Královehradecký kraj

Dobré vládnutí

Doprava a mobilita

Financování

Sociální služby a zdravotnictví

SMART strategie – Dobrovolný svazek obcí Broumovsko

2

Mikroregion Bystřicko

39 členů (Blažkov, Bohuňov, Bukov, Bystřice nad Pernštejnem, Dalečín, Dolní Rožínka, Horní Rožínka, Chlum-Korouhvice, Koroužné, Lísek, Milasín, Moravecké Pavlovice, Nyklovice, Písečné, Prosetín, Radkov, Rodkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Sejřek, Strachujov, Strážek, Střítež, Sulkovec, Štěpánov nad Svratkou, Ubušínek, Ujčov, Unčín, Velké Janovice, Velké Tresné, Věchnov, Věstín, Věžná, Vír, Zvole, Ždánice)

19 463

Kraj Vysočina

Dobré vládnutí

Energetika

Financování

Odpadové a oběhové hospodářství

Životní prostředí

SMART strategie – Mikroregion Bystřicko

3

Mikroregion Nepomucko

Čížkov, Čmelíny, Chlumy, Klášter, Kozlovice, Kramolín, Měcholupy, Mileč, Milínov, Mladý Smolivec, Mohelnice, Nekvasovy, Nepomuk, Neurazy, Nové Mitrovice, Louňová, Oselce, Polánka, Prádlo, Sedliště, Spálené Poříčí, Srby, Tojice, Třebčice, Vrčeň, Žinkovy, Životice

12 963

Plzeňský kraj

Dobré vládnutí

Financování

ICT, digitalizace a kyber/bezpečnost

Životní prostředí

SMART strategie – Mikroregion Nepomucko

4

Mikroregion Novoměstsko

30 členů (Bobrová, Bobrůvka, Bohdalec, Borovnice, Daňkovice, Dlouhé, Fryšava pod Žákovou Horou, Javorek, Jimramov, Kadov, Krásné, Křídla, Kuklík, Líšná, Mirošov, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Nové Město na Moravě, Nový Jimramov, Podolí, Račice, Radešín, Radešínská Svratka, Radňovice, Rečice, Sněžné, Spělkov, Tři Studně, Vlachovice, Zubří)

18 352

Kraj Vysočina

Dobré vládnutí

Energetika

Financování

Odpadové a oběhové hospodářství

Životní prostředí

SMART strategie – Mikroregion Novoměstsko

5

Mikroregion Rožnovsko

8 členů (Dolní Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Valašská Bystřice Vidče, Vigantice, Zubří)

34 565

Zlínský kraj

Dobré vládnutí

Doprava a mobilita

Financování

Odpadové a oběhové hospodářství

Sociální služby a zdravotnictví

SMART strategie – Mikroregion Rožnovsko

6

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

18 členů (Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Kunovice, Krhová, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota, Zašová)

41 459

Zlínský kraj

Dobré vládnutí

Doprava a mobilita

Energetika

Financování

Životní prostředí

SMART strategie – Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko