Uherské Hradiště

Seminář na téma Digitalizace ITC a (kyber)bezpečnost a Odpadové a oběhové hospodářství proběhl v Uherském Hradišti, 15.-16. června 2023.

Svaz měst a obcí České republiky zapojil své členy do prestižního projektu „Realizace SMART Česko v praxi obcí a měst“ uskutečněného díky podpoře z Operačního programu zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa. Reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016927.

V rámci projektu jsme připravili pro zástupce a zaměstnance municipalit již třetí seminář představující SMART řešení. Tentokrát se pozornost zaměřila na témata Digitalizace ITC a (kyber)bezpečnost, Odpadového a oběhového hospodářství a Energetiky. Mezi přednášejícími jsme uvítali významné specialisty na danou problematiku jak z administrativy, tak z praxe. Pozvání přijali Jaroslav Michna, ředitel odboru fondů EU Ministerstva životního prostředí, Luděk Nezmar, přední specialista na problematiku ochrany osobních údajů, Pavel Rous referent kvality eGovermentu Městské části Praha 5, Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu EKO-KOM,a.s., Iveta Jurenová, obchodní ředitelka SAKO Brno a.s., Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství, Lukáš Václavík, projektový manažer Technických služeb města Olomouce TSMO a.s. nebo Stanislav Cetkovský, manažer provozu a údržby větrných elektráren ČEZ. Moderování odborného programu bude zajišťovat pan Dan Jiránek.

Evaluační formulář najdete ZDE:

Program:
Čtvrtek 15. 06. 2023
09:30–10:00 Zahájení semináře (D. Jiránek)
10:00–12:30 Odpadové a oběhové hospodářství (M.Itterheim, I.Jurenová/SAKO Brno, P.Havelka/ ČAOH)
12:30–14:00 Obědová pauza
14:00–15:00 Přehled podporovaných opatření a SMART řešení v oblasti energetiky a odpadového hospodářství
v rámci OPŽP 2021‐2027 a Modernizačního fondu (J. Michna, M. Cimbulka / MŽP)
15:00–16:00 Zálohování PET lahví a plechovek: „Jak to celé funguje, kolik systém stojí a na co se připravit?“
(M. Fanta /CETA)
16:00‐17:00 „Tvorba plánu města Olomouce pro naplnění legislativních požadavků odpadového hospodářství a
snižování nákladů. Platná legislativa zásadní pro tvorbu plánu, tvorba vize a strategie a způsoby
plnění cílů pro obce. Způsoby předcházení odpadu a slepé cesty.“ (L. Václavík/projektový manager)
17:00–18:00 Když filozoficky, tak filozoficky…Moudře na obecní odpady, aneb všechno souvisí se vším
(M. Filipová/ředitelka oddělení regionálního provozu Eko‐kom)
18:00–19:00 Smart Cities mezi temnotou a světlem ‐ Ochrana osobních údajů a zpracování dat ve
výhledech a výzvách Smart Cities (L. Nezmar)
19:00–20:00 Večeře
20:00– Večerní program
Pátek 16. 06. 2023
07:30–09:00 Snídaně, check out
09:00–11:00 Kyberbezpečnost (P. Rous, L. Blatecký / čidla, senzorika a praktické příklady z realizace)
11:00–12:00 Digitalizace (D. Sláma, Min. Vnitra)
12:00–13.00 „Rozvoj obnovitelných zdrojů ve spolupráci s municipalitami – chytře na diversifikaci
zdrojů elektrické energie“ (A. Svoboda)
13:00–14:00 Oběd
14:00–15:00 Diskuze a dobré vládnutí (D. Jiránek)

Více informací o projektu najdete na webu SMO: https://www.smocr.cz/cs/projekty/realizace-smart-cesko-v-praxi-obci-a-mest

Mgr. Martina Lehmannová, projekt SMART ČESKO