Realizace SMART Česko v praxi obcí a měst

Reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016927

Svaz měst a obcí České republiky zapojil své členy do prestižního projektu „Realizace SMART Česko v praxi obcí a měst“ uskutečněného díky podpoře z Operačního programu zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa.

SMART je označení správně stanovených cílů v procesu plánování. Smart znamená anglicky "chytrý", nebo „moudrý“. Slovo SMART je zároveň zkratkou pěti anglických slov, která stručně popisují, jaké vlastnosti mají mít chytře stanovené cíle: Specific - Specifický / Measurable - Měřitelný / Achievable – Atraktivní / Relevant - Relevantní / Time-bound - Termínovaný.

Cílem projektu „Realizace SMART Česko v praxi obcí a měst“ je rozvedení konceptu SMART Česko do praktické roviny potřeb obcí a měst. Pomáhá městům a obcím s realizací chytrých řešení s ohledem na jejich potřeby. Realizovaná řešení budou následně využita pro inspiraci řešení potřeb uplatnění v dalších obcích a městech, které na projektu neparticipují. Evropa prochází relativně zásadní transformací, investice a projekty jsou zaměřené na nová odvětví, na technologicky a znalostně náročnější projekty. Obce a města se na to musí připravit, posílit odolnost v budoucnosti.

SMART Česko se zaměřuje na zajištění udržitelného rozvoje, integrovanosti řešení a informování o využití nových technologických možností, které dokážou území ve svém rozvoji posunout kupředu. Prostřednictvím nových chytrých řešení vzniká šance podpořit rozvoj tak, aby se lidé nestěhovali za službami tam, kde služby "sídlí", ale aby služby byly k dispozici v těch místech, kde lidé žijí (po celé ČR) a přináší úsporu času, úsporu nákladů, přínosy celospolečenské apod. Jde tedy o využití potenciálu rozvoje při plánování a realizaci. Projekt reaguje na zatím nedostatečnou znalost nových přístupů v obcích a městech ČR a usiluje o zásadní zvýšení znalostí o SMART přístupech představitelů obcí a měst a jednotlivých partnerů (podnikatelské obce, poskytovatelů služeb, i těch, kteří šíří znalosti a know how v daném území). Jaké jsou příčiny problému? Problematika SMART City se velmi rychle vyvíjí, inovace v digitální době jsou velmi dynamické, a souběžně vzniká mnoho výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje, které s konceptem SMART Česko úzce souvisí. Cílem je zkvalitňování kapacit a znalostí v oblasti SMART řešení a jejich přínosů. Projekt napomůže optimalizaci a zefektivnění provozu obcí a měst s ohledem na poskytování služeb občanům v oblastech, které SMART Česko pokrývá a s ohledem na zefektivnění správy majetku (vč. dosažení úspor) a možnosti investovat do jiných rozvojových projektů obcí a měst. SMART Česko se zaměřuje zejména na tyto klíčové oblasti zájmu – vzdělávání a školství, sociální služby a zdravotnictví, doprava a mobilita, energetika, odpadové hospodářství, oběhové hospodářství, životní prostředí, informační a komunikační technologie a eGovernance.

Na projektu spolupracovali nejvýznamnější experti na danou tématiku v České republice. Pracovníci z vědeckovýzkumných oblastí, ministerstev, municipalit sdíleli své znalosti a vědomosti a pomáhali společně dosáhnout cíle. Na počátku jsme společně připravili metodické a strategické dokumenty k jednotlivým oblastem (Financování SMART řešení, Dobré vládnutí – good governance, Energetika, Digitalizace, ICT a (kyber)bezpečnost, Vzdělávání (školství) a zaměstnanost (trh práce), Doprava a mobilita, Sociální služby a zdravotnictví, Životní prostředí, Odpadové hospodářství a oběhové hospodářství). Dokumenty posloužily jako východisko pro analýzy aktuální připravenosti účastníků projektu v rámci SMART agendy a na základě těchto analýz vznikly výsledné strategie jednotlivých měst, obcí, mikroregionů, dobrovolných svazků obcí či městských čtvrtí. Tyto dokumenty naleznete v praktickém toolkitu a využít je pro přípravu SMART strategií i pokud jste se projektu nezúčastnili.

Do projektu se zapojily obce, města, městské čtvrti, dobrovolné svazky obcí:

Bílovice nad Svitavou, Bojkovice, Brno-Černovice, Bruntál, Březina, Dolany, DSO Broumovsko, DSO Bystřicko, DSO Nepomucko, DSO Novoměstsko, DSO Rožnovsko, DSO Valašskomeziříčsko-Kelečsko, Horní Slavkov, Litomyšl, Luhačovice, Malé Žernoseky, Mořice, Nový Jičín, Praha-Libuš, Ratměřice, Rožnov pod Radhoštěm, Smržovka, Svitavy, Štarnov, Uherský Brod, Velké Hamry, Votice, Zásada.

Představitelé a pracovníci těchto subjektů společně s dalšími zájemci o SMART agendu se zúčastňovali konferencí:

 • SMART konference na téma Doprava a mobilita, Financování, Energetika, Životní prostředí v Mikulově 2. – 3. března 2023. Program najdete dole.
 • SMART konference na téma Životní prostředí, Energetika, Zdravotnictví a Kyberbezpečnost v Nesuchyni 27. – 28. května 2023. Program najdete dole.
 • SMART konference na téma Digitalizace ITC a (kyber)bezpečnost a Odpadové a oběhové hospodářství v Uherském Hradišti 15. – 16. června 2023. Program najdete dole.

Dále jsme připravili celou řadu online workshopů zaměřených na konkrétní témata:

 • Odpadové a oběhové hospodářství, 27. ledna 2023
 • Doprava a mobilita I., 27. ledna 2023
 • Životní prostředí I., 2. února 2023
 • Energetika, 2. února 2023
 • Vzdělání a zaměstnanost I., 2. února 2023
 • Digitalizace, ICT a kyberbezpečnost I., 3. února 2023
 • Financování a dobré vládnutí, 9. února 2023
 • Zdravotnictví a sociální služby I., 17. února 2023
 • Doprava a mobilita II., 16. března 2023
 • Digitalizace, ICT a kyberbezpečnost II., 24. března 2023
 • Vzdělání a zaměstnanost II., 24. března 2023
 • Zdravotnictví a sociální služby II., 28. března 2023
 • Financování SMART projektů, 28. března 2023
 • Životní prostředí II., 30. března 2023

Do problematiky jsme účastníky zasvěcovali pořádáním odborných kurzů:

 • Financování a dobré vládnutí I., 26. května 2022
 • Energetika a doprava, 23. června 2022
 • Životní prostředí, 24. června 2022
 • Vzdělávání a zaměstnanost, 6. října 2022
 • Odpadové a oběhové hospodářství, 7. října 2022
 • Sociální služby a zdravotnictví I., 21. října 2022
 • Sociální služby a zdravotnictví II., 30. listopadu 2022
 • Digitalizace, ICT a kyberbezpečnost I., 1. prosince 2022
 • Financování a dobré vládnutí II., 10. února 2023
 • Energetika, 24. února 2023
 • Dobré vládnutí, 21. března 2023
 • Doprava a mobilita, 23. března 2023
 • Sociální služby a zdravotnictví III., 4. dubna 2023
 • Digitalizace, ICT a kyberbezpečnost II., 14. dubna 2022

Obsah konferencí a workshopů jsme připravovali ve spolupráci s odbornými specialisty a jejich obsah jsme pro vás upravili tak aby mohl sloužit pro vzdělávání i nadále. Můžete využít e-learningové platformy, pro proškolení zástupců měst a obcí, či pracovníků obecních či městských úřadů.

Děkujeme všem spolupracovníkům, kteří se do projektu zapojili. Podařilo se nám společně nejen vytvořit progresivní SMART strategie pro 28 obcí, měst, městských čtvrtí, dobrovolných svazků obcí, ale také praktický nástroj pro další zájemce, kteří zde mohou získat zdarma proškolení a inspiraci pro vlastní SMART projekty.

Řešitelský team:

Jakub Cach (2020 - duben 2023)

Dan Jiránek (2020-2022) jiranek@smocr.cz 

Roman Knap (2023)

Martina Lehmannová (2023) lehmannova@smocr.cz, +420 723 041 636

Ivana Vašíčková (2022-2023) vasickova@smocr.cz, +420 734 551 940

03.08.2023

Přeshraniční spolupráce

Členové a pracovníci Svazu měst a obcí České republiky vystoupili na semináři mezinárodního projektu „Přeshraniční spolupráce pro partnerství a prosperitu“ financovaného z Visegradských fondů, který zorganizovalo Združenie miest a obcí Slovenska v Čadci ve dnech 1. – 2. srpna 2023.

10.07.2023

SMART Česko - úspěšné završení projektu

Dne 30. 6. 2023 proběhlo zakončení projektu Svazu měst a obcí České republiky „Realizace SMART Česko v praxi obcí a měst“ uskutečněného díky podpoře z Operačního programu zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa.

14.02.2023

SMART KONFERENCE MIKULOV 2.–3. 3. 2023

Projekt SMART ČESKO zve na bezplatnou konferenci nabitou praktickými radami i bohatou inspirací.