Servis samosprávám

Elektronické aukce na dodavatele elektrické energie ušetřily Frýdlantsko-Beskydskému mikroregionu půl milionu korun

Po vzájemné dohodě uspořádali starostové obcí mikroregionu DSO Zájmového Sdružení Frýdlantsko-Beskydy elektronické výběrové řízení na dodávky elektrické energie a plynu. Elektronická aukce pro odběry na rok 2013 se uskutečnila 7 listopadu 2012. Zájmové Sdružení využilo jednu z nejmodernějších forem zadávacího řízení, tzv. „Dynamický nákupní systém“, díky kterému lze zkrátit lhůtu řízení celého procesu, který probíhá pouze elektronicky. 

Podrobnosti najdete zde: 

Servis samosprávám_Elektronická aukce_Frýdlant nad Ostravicí.docx

Ze společného projektu Svazku obcí Sever – instalace zásněžek - těží celé Šluknovsko

Obce Svazku obcí Sever se již dlouho v zimních obdobích potýkaly se špatnou průjezdností komunikací, na kterých leží velké množství navátého sněhu. Díky instalacím sítí proti sněhu, pořízeným v postupných dvou etapách, se tato nepříznivá situace do určité míry vyřešila. Zlepšila se průjezdnost mezi obcemi a městy pro osobní a městskou dopravu, zdravotní péči a dostupnost občanů do zaměstnání a škol. Projekt byl podpořen za pomoci dotace Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Šluknovsko v roce 2012 (1. etapa) a 2013 (2. etapa).

Podrobnosti najdete zde: 

Servis samosprávám_Obnova a rozvoj vesnic_Rumburk.docx

V Podkrkonoší vznikl společný plynovod

Díky projektu Svazku obcí Plynofikace byla realizovaná výstavba plynovodu a následné připojení zájemců ve čtyřech obcích – Choustníkovo Hradiště, Kuks, Stanovice a Vlčkovice v Podkrkonoší. Celá akce byla realizována s finanční podporou Státního fondu životního prostředí ČR a vytvořeno bylo přes 400 přípojek plynovodního řadu a 27 km dlouhý plynovod.

Podrobnosti najdete zde: 

Servis samosprávám_Plynofikace obcí_ Dvůr Králové.docx

Plynofikace Roudnicka a Litoměřicka má zlepšit kvalitu ovzduší

Společný cíl zlepšit kvalitu ovzduší ve svém okolí si stanovily obce na území Roudnicka a Litoměřicka. Díky efektivní meziobecní spolupráci proběhla plynofikace řady obcí. V roce 2001 bylo za tímto účelem založeno „Sdružení obcí pro plynofikaci Labského údolí I“ se sídlem v Libochovanech. Součástí sdružení byly obce Vědomice, Kyškovice, Brzánky, Chotiměř, Velemín, Prackovice, Libochovany, Kamýk, Miřejovice, Bohušovice nad Ohří, Dolánky, Bořislav Drahobuz, Polepy a město Litoměřice. V rámci rozvodné sítě bylo celkem realizováno 1520 plynových přípojek v 15 obcích. Finančně náročný projekt přišel obce na 3 640 tis. Euro (vč. DPH), avšak byl z 50 % procent podpořen ze zdrojů evropských fondů.

Podrobnosti najdete zde: 

Servis samosprávám_Plynofikace_Roudnice nad Labem.docx

Jednotné technologické prostředí šetří obcím ORP Šternberk čas a zefektivňuje komunikaci s občany

Sjednotit informační systémy mezi obcemi ve správním obvodu ORP Šternberk bylo hlavním důvodem pro zřízení Technologického centra s elektronickou spisovou službou a vnitřní integrací. Projekt, jehož nositelem je Město Šternberk, slouží státu, obcím i občanům. Díky němu jsou informovanost a vzájemná komunikace rychlejší a efektivnější.

Podrobnosti najdete zde: 

Servis samosprávám_Sjednocení informačního systému_Šternberk.docx

Společné nákupy přinášejí užitek i v Mikroregionu Úslava

Obce sdružené v Mikroregionu Úslava se spojily, aby získaly lepší vybavení. Postupně společně získaly dotace, pořídily různé prvky občanské vybavenosti a následně společně nakupují i nezbytné revize těchto prvků, což přináší nemalé úspory.

Podrobnosti najdete zde:

Servis samosprávám_Společný nákup_Blovice.docx

Společnými nákupy elektrické energie šetří města na Karlovarsku desítky miliónů

Město Sokolov se rozhodlo v roce 2013 nabídnout ostatním větším městům v Karlovarském kraji, aby spojila své síly a společně vypsala veřejnou zakázku na dodávku elektrické energie. Na tuto nabídku reagovala téměř všechna kladně (Karlovy Vary, Cheb, Loket, Kraslice, Chodov, Kadaň, Františkovy Lázně, Ostrov a Aš) a nakonec se podařilo zakázku nejen vypsat, ale i úspěšně dotáhnout do konce. K těmto městům Karlovarského kraje a jejich organizacím se ještě připojilo město Kadaň. Celkem se tohoto řízení zúčastnilo 133 subjektů. Oproti cenám roku 2013 celkem uspoří v letech 2014 a 2015 nejméně 40 miliónů Kč.

Podrobnosti najdete zde: 

Servis samosprávám_Společné nákupy elektrické energie_Sokolov.docx

Společný nákup energií na Orlicko - Třebovsku

V roce 2012 zorganizoval DSO Region Orlicko-Třebovsko (dále jen ROT) pro své členské obce a jimi zřizované příspěvkové organizace elektronickou aukci na nákup elektřiny a zemního plynu. ROT byl v postavení centrálního zadavatele, zúčastněné subjekty v pozici pověřujícího zadavatele. Aukce se uskutečnily v dubnu 2012 a jejich výsledkem byla několikamilionová úspora na výdajích za elektřinu a plyn na příštích 18 měsíců. 

 

Podrobnosti najdete zde: 

Servis samosprávám_Společný nákup energií_Orlicko-Třebovsko.docx

Společné řešení poplatku Svazu autorskému na Orlicko - Třebovsku

Došlo k rozhodnutí o společném uzavírání ročních smluv s Ochranným svazem autorským (OSA) na vysílání obecních veřejných rozhlasů. Poplatek je stanovován podle počtu obyvatel a smlouva je pro zájem projevivší obce každoročně uzavírána a je hrazena z prostředků svazku.

Podrobnosti najdete zde: ORP Ústí nad Orlicí _Servis samosprávám_Společné řešení poplatku Svazu autorskému na Orlicko.docx (12706)

Obce Slavkovska společně plánují svůj rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj realizovalo projekt „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“. Díky tomu vznikl elektronický nástroj pro zpracování tzv. Programu rozvoje obce, který hodlají společně využít k plánování místního rozvoje obce v obvodu ORP Slavkov u Brna.

Podrobnosti najdete zde: 

Servis samoprávám_Společné plánování rozvoje_Slavkov.docx