EU a mezinárodní spolupráce

Mgr. Gabriela Hůlková

Sdílejte své zkušenosti s realizací projektů modré a zelené infrastruktury

Město Ostrava jako člen „Městské agendy pro EU – Tematické partnerství Zelenější města“ vás zve k vyplnění průzkumu, týkajícího se zelené a modré infrastruktury ve městech.

26.02.2024

Dva roky od začátku konfliktu na Ukrajině

V sobotu 24.února uplynuly dva roky od bezprecedentního napadení Ukrajiny Ruskou federací. Svaz měst a obcí České republiky se tímto připojuje k Deklaraci Rady evropských obcí a regionů (CEMR) na podporu ukrajinského lidu.

21.02.2024

Zapojte se do průzkumu k implementaci politik Green Dealu na lokální úrovni

Společné výzkumné středisko Evropské komise se obrací na starosty, aby spolupracovali na výzkumu implementační fáze Evropské Zelené dohody.

19.02.2024

Chcete se zapojit do 3. výzvy u programu INTERREG EUROPE a zajímá Vás problematika záborů půdy?

Německé výzkumné centrum BBSR, které je zároveň kontaktním místem pro evropské programy, požádalo české ministerstvo pro místní rozvoj o předání zájmu o navázání partnerství pro budoucí projekt Interreg s názvem „Greening Land Use Policy through Circular Land Management (Green LUPO)“.

19.02.2024

Projekt švédské univerzity v Gavle

Náš švédský partner, kterým je Univerzita v Gavle, připravuje projekty se zaměřením na implementaci směrnice o průmyslových emisích a podpora udržitelného průmyslu.

25.01.2024

Ohlédněme se společně za zasedáním Rady evropských municipalit a samospráv CEMR

Nejvýznamnější mezinárodní aktivitou SMO ČR v loňském roce bylo uspořádání jednání Politického výboru Rady evropských municipalit a samospráv CEMR v termínu 6. - 7. 12. 2023. Setkalo se na něm téměř 200 zástupců ze 26 států Evropy.

18.01.2024

Konference belgického předsednictví přinese praktická řešení a příklady z praxe v oblasti zlepšení klimatu

Evropská federace agentur a regionů pro energii a ŽP pořádá v rámci oficiální konference belgického předsednictví speciální sekci zaměřenou na strategie a zkušenosti samospráv a regionů v oblasti zlepšení klimatu.

02.01.2024

Školicí a osvětové činnosti o sociálně odpovědném veřejném zadávání

Jménem Evropské komise se v rámci smlouvy „Školicí a osvětové činnosti o sociálně odpovědném veřejném zadávání“ provádí analýza komunikačních trendů a postupů v oblasti sociálně odpovědného veřejného zadávání (sovz) v celé EU.

20.12.2023

Pocta Oldřichu Vlasákovi

Po skončení prvního dne jednání Politického výboru CEMR byla v rámci společenského večera předána cena Oldřichu Vlasákovi za mimořádný přínos rozvoji mezinárodní spolupráce, propojení samospráv a zásadní přispění k lepšímu porozumění a přístupu k Evropské unii. Jako dlouholetý primátor Hradce Králové, místopředseda Evropského parlamentu či místopředseda pro evropské záležitosti Svazu se řadí mezi osobnosti, které významným způsobem formovaly evropský prostor. V rámci předávání ceny přednesl Pavel Branda slavnostní řeč, v níž přiblížil dosavadní práci O. Vlasáka a jejíž znění vám nyní přinášíme.

20.12.2023

Humanitární pomoc: autobusy pro Ukrajinu

Na základě žádosti Ministerstva obrany Ukrajiny a Velvyslanectví Ukrajiny v ČR se obracíme na zástupce samospráv se žádostí o poskytnutí autobusů v rámci humanitární pomoci (pro účely logistiky apod.).

19.12.2023

Podpora aktivit samospráv při oslavách výročí 20 let od vstupu do EU

Svaz měst a obcí ČR se ve spolupráci s Úřadem vlády ČR věnuje aktivitám samospráv v souvislosti s nadcházejícím výročím 20 let vstupu ČR do EU. Přinášíme vám informace o možnostech spolupráce a podpory při přípravách souvisejících akcí ve městech a obcích.

07.12.2023

Otevřená přímá komunikace je nejdůležitějším nástrojem jak naplnit ambiciózní cíle Evropy, zaznělo z Prahy

Ve dnech 6. a 7. 12. 2023 uspořádal Svaz měst a obcí ČR jednání Politického výboru Rady evropských municipalit a samospráv CEMR.

01.12.2023

Výbor regionů je první evropskou institucí, která vydala své stanovisko k budoucí podobě politiky soudržnosti

Na plenárním zasedání Evropského výboru regionů, které se odehrálo 29.-30. listopadu v Bruselu, bylo schváleno stanovisko Výboru k budoucí kohezní politice.

21.11.2023

Výkonní ředitelé a generální sekretáři evropských asociací jednali v turecké Burse

Členské asociace CEMR se ve dnech 16. a 17. listopadu 2023 sešly v turecké Burse na zasedání generálních tajemníků a ředitelů Rady evropských obcí a regionů (CEMR). Svaz měst a obcí na tomto jednání zastupovala výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková a ředitelka sekce a zahraničních vztahů Monika Štěpánová.

20.11.2023

Staňte se oficiálním zástupcem České republiky v Evropské síti chytrých měst!

Organizace Living-in.EU hledá odborníky v oblasti SMART Cities, kteří by se připojili jako zástupci České republiky k Evropské síti chytrých měst.

13.11.2023

Zveme Vás na fórum partnerství měst ve Lvově

Zveme Vás na fórum městských partnerství ve Lvově, zaměřené na vzájemnou pomoc a posilování meziměstských vztahů.

13.11.2023

Ukrajinské město Šack chce navázat partnerství s českým městem

Hledáte vhodné partnerské město s důrazem na mezinárodní spolupráci a výměnu know-how? Ukrajinské město Šack chce navázat partnerství zaměřené na výměnu zkušeností napříč několika oblastmi.

09.11.2023

Smart City Expo Barcelona ukázal, co vše je dnes ve městech technologicky možné 

Světový kongres Smart City Expo 2023, který se konal 7. a 8. 11. v Barceloně, je významnou událostí pro města a obce po celém světě.

26.09.2023

Nezapojili jste se do sítě Budujeme Evropu se zástupci místních samospráv (BELC)?

Projekt Evropské Komise „Budujeme Evropu se zástupci místních samospráv“ má za cíl vytvořit evropskou síť politiků volených na místní úrovni, kteří budou komunikovat s Evropskou unií prostřednictvím spojenectví mezi Evropou a samosprávou na místní úrovni, ve snaze podpořit vytvoření skutečně evropské veřejné sféry.

24.09.2023

Samosprávy v zemích Východního partnerství nadále potřebují naši podporu

Zástupci místních a regionálních samospráv z oblasti Černého moře a Kavkazu v rámci jednání CORLEAP (Konference regionálních a místních samospráv pro Východní partnerství) vyjádřili na setkání 7. září nutnost další podpory regionu, vystavenému nestabilitě spojené s válkou. Jednání spolupředsedal Pavel Branda, zástupce Evropského výboru regionů a místostarosta obce Rádlo. Jednání proběhlo v gruzínském městě Batumi a jeho výsledkem jsou konkrétní doporučení k podpoře ekonomických a politických reforem a celkového rozvoje a stability v regionu Východního partnerství.

18.09.2023

Pobyty pro ukrajinské děti nyní může uspořádat i vaše město či obec. S pomocí evropského projektu

Může se jednat o letní, podzimní nebo jarní tábory, ozdravné pobyty, studijní cesty či náhradní školní výuku pro děti ze základních a středních škol, které kvůli ruské válce na Ukrajině musely opustit své domovy či přišly o své blízké a nemohou se z bezpečnostních důvodů účastnit běžné školní docházky či mimoškolních zájmů.

15.09.2023

Výzkum o zkušenostech žen v politice

Zapojte se do studie Rady evropských municipalit a regionů (CEMR), která se týká žen v komunální politice, jejich odpovědností a dopadů násilí páchaného na ženách politiků.

12.09.2023

Zapojte se do výzkumu o podpoře a uznávání dovedností na lokální a regionální úrovni

Mezinárodní výzkum je součástí projektu, který zkoumá opatření přijatá evropskými městy a regiony na podporu globálních dovedností a talentů a pro uznávání kvalifikací, které byly získány mimo Evropskou unii. Zaměřuje se tak na trh práce a mobilitu ze zemí mimo EU.

31.08.2023

Ukrajinské město Korosteň hledá českého partnera

Hledáte partnerské město na Ukrajině pro navázání dlouhodobého partnerství napříč různými oblastmi? Město Korosteň hledá partnera z České republiky pro vzájemnou spolupráci.

31.08.2023

Města a obce hrají důležitou roli v uplatňování lidských práv

Jsou to právě města a obce, v jejichž kompetenci je školství, zdravotnictví, místní rozvoj, životní prostředí, čištění odpadních vod, bydlení či integrace migrantů, kterých se týkají hospodářská, sociální a kulturní práva, ale také politická a občanská práva zakotvená v mezinárodních a regionálních lidskoprávních úmluvách. Světové společenství proto usiluje o větší roli místních vlád v jejich uplatňování.

29.08.2023

Mezinárodní starostenská deklarace pro lepší prevenci, přípravu a odpověď na zdravotnické pandemie. Zapojte se i Vy!

Ženevský hub měst a globální parlament starostů, ve spolupráci s experty na globální zdraví, připravili mezinárodní deklaraci, která zdůrazňuje důležitou roli měst a obcí na národní i mezinárodní úrovni v přípravě a řešení pandemických situací, jako byl covid-19.

21.08.2023

Města a obce všech velikostí se mohou zapojit do dvou nových tematických partnerství Urbánní agendy EU

Evropská partnerství pro potraviny a pro města rovnosti hledají do svých řad nové členy. Uplatnit se mohou malé obce i středně velká města. Díky členství se budete podílet na definování evropských cílů, vytváření analýz a přípravě plánů pro politiky EU a jejich financování. Potkáte se také s kolegy ze zahraničí a můžete s nimi sdílet své strasti i radosti.

11.08.2023

Dobročinný fond ViZa zprostředkovává pomoc válkou zmítané Ukrajině. Příležitost to může být i pro municipality

V souvislosti s pokračující ruskou agresí na Ukrajině a potřebou pomoci místním komunitám, městům a regionům s akutními potřebami i poválečnou rekonstrukcí vyvstává otázka, jak dodávky z Česka na ukrajinské území poslat. Přesun materiální, ale i humanitární pomoci z Česka na Ukrajinu není snadnou záležitostí, Dobročinný fond ViZa založený Krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí v tom ale může být velmi nápomocný.

10.08.2023

3. ročník mezinárodního Fóra starostů proběhne na počátku října v Ženevě

Akce je příležitostí pro setkání a sdílení praktických zkušeností vedoucích představitelů místních samospráv z Evropy, Severní Ameriky a Asie v oblasti plnění cílů Agendy 2030 pro udržitelný, inkluzivní a odolný rozvoj měst a řešení s tím souvisejících problémů na regionální a globální úrovni.

08.08.2023

Zástupci třech ukrajinských komunit navštívili tři česká města, s nimiž rozvíjejí partnerství

Na počátku srpna zavítalo do České republiky šest zástupců třech ukrajinských komunit – Jasině, Pavlohradu a Ržyščivu – spolu se zástupkyní Asociace ukrajinských municipalit (AUC) v rámci mezinárodního projektu Mosty důvěry 2.0, jehož se Svaz měst a obcí České republiky aktuálně účastní.

07.08.2023

Mezinárodní konference starostů a starostek pro posílení lokální demokracie na Ukrajině

Ukrajinské ministerstvo pro komunity, území a rozvoj infrastruktury ve spolupráci s Evropskou aliancí měst a regionů pro rekonstrukci Ukrajiny, Institutem pro inovace v politice, Evropským hlavním městem demokracie a za finanční podpory programu U-Lead with Europe zve starostky a starosty z celé Evropy na konferenci „Konej nyní“ (Act Now), která se uskuteční na počátku listopadu tohoto roku v Bruselu.

07.08.2023

Podzimní workshopy k SDGs pro municipality

Zajímá vás téma udržitelnosti? Chtěli byste se dozvědět více o 17 cílech udržitelného rozvoje (SDGs) a možnostech jejich implementace na lokální úrovni? Jednou z příležitostí bude trojice podzimních workshopů pořádaná Charitou ČR ve spolupráci s partnery.

03.08.2023

Přeshraniční spolupráce

Členové a pracovníci Svazu měst a obcí České republiky vystoupili na semináři mezinárodního projektu „Přeshraniční spolupráce pro partnerství a prosperitu“ financovaného z Visegradských fondů, který zorganizovalo Združenie miest a obcí Slovenska v Čadci ve dnech 1. – 2. srpna 2023.

31.07.2023

Čtyřicetitisícové ukrajinské město Čuhujiv z Charkovské oblasti hledá českého partnera pro spolupráci

Na Svaz měst a obcí České republiky se opětovně obrátilo ukrajinské velvyslanectví v Praze s prosbou o pomoc s nalezením českého partnera pro vojenskou správu města Čuhujiv.

27.07.2023

Municipality jsou klíčovou součástí globálního vzdělávání

Globální vzdělávání by nebylo možné bez lokální dimenze, padlo na akci o implementaci Dublinské deklarace ke globálnímu vzdělávání organizované Českým fórem pro rozvojovou spolupráci (FoRs) ve spolupráci s Evropskou sítí pro globální vzdělávání (GENE) a dalšími partnery.

24.07.2023

Evropská cena pro bezbariérová města pro rok 2024

Evropská komise v červenci vyhlásila další ročník ocenění pro bezbariérová města. Do 18. září mohou města nad 50 tisíc obyvatel přihlásit do celoevropské soutěže své strategie, iniciativy či konkrétní opatření, která zpřístupňují město lidem se zdravotním postižením a seniorům.

13.07.2023

Ukrajinské město Balta z Oděského regionu chce spolupracovat s českými municipalitami

Pomůžete třicetičtyřtisícovému ukrajinskému městu s řešením urgentních výzev v době války a poválečnou obnovou?

04.07.2023

Svaz upozorňuje europoslance na negativní dopady návrhu nařízení o obnově přírody

Před klíčovým hlasováním pléna Evropského parlamentu o návrhu nařízení o obnově přírody, které se uskuteční příští týden, zaslal Svaz měst a obcí České republiky českým europoslancům své stanovisko. V něm upozorňuje na možné negativní dopady návrhu na české samosprávy a žádá přepracování legislativy, která by zpřesňovala cíle a procesy a zohledňovala lokální podmínky.

03.07.2023

Sněm rakouského svazu samospráv v Innsbrucku se nesl ve znamení financování samospráv

Ve dnech 21. a 22. 6. 2023 se v rakouském Innsbrucku konal 69. Sněm rakouského svazu samospráv. Přinesl zkušenosti týkající se financování samospráv v Rakousku či přeshraniční spolupráce v rámci euroregionů. Za Svaz měst a obcí ČR se zúčastnila výkonná ředitelka Radka Vladyková a ředitelka Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů Monika Štěpánová.

26.06.2023

Dotazník o kvalitě sociálních služeb pro oběti domácího násilí

Španělská federace měst a provincií (FEMP) provádí výzkum kvality sociálních služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí. Žádá poskytovatele služeb pro genderovou rovnost na úrovni samospráv o vyplnění dotazníku, který se zaměřuje na potřeby a zkušenosti z práce s oběťmi různých forem násilí.

26.06.2023

Inspirativní mezinárodní seminář Přeshraniční spolupráce pro partnerství a prosperitu SMART AGENDA

SMART Agenda patří mezi důležitá témata, kterým Svaz měst a obcí České republiky věnuje pozornost. Realizujeme projekty na národní i mezinárodní úrovni. Výstupem projektu Přeshraniční spolupráce pro partnerství a prosperitu SMART AGENDA spolufinancovaného z Visegrádských fondů byl mezinárodní seminář uskutečněný dne 21. 6. 2023 v prostorách magistrátu města Olomouce.

26.06.2023

Finanční příležitosti na podporu spolupráce mezi českými a ukrajinskými municipalitami

V souvislosti s poválečnou obnovou Ukrajiny se čím dál tím více českých měst zajímá o možnost navázání partnerství s ukrajinskými municipalitami. Kromě formálních požadavků bude pro rozvoj vzájemné spolupráce potřeba finanční podpora, kterou může nabídnout národní rozpočet, rozpočty několika českých krajů, Mezinárodní visegrádský fond nebo přeshraniční a komunitární programy EU.

23.06.2023

Ukrajinské město Cherson hledá českého partnera pro spolupráci

Vojenská správa města Cherson chce navázat partnerství a spolupráci s městem z České republiky.

20.06.2023

Severomakedonské město Berovo hledá partnera pro organizaci mezinárodního folklorního festivalu

Pro organizaci tradičního folklorního festivalu v srpnu příštího roku hledá město Berovo, které leží ve východní části Severní Makedonie, partnera ze zemí Visegrádské čtyřky. Na jeho organizaci chce využít finanční příspěvek z Mezinárodního visegrádského fondu.

20.06.2023

Zapojte se do evropského projektu pro tranzici k čisté energetice

Plánuje vaše město nebo obec přechod na čisté zdroje energie a využilo by technickou podporu pro navržení a implementaci konkrétního plánu či strategie pro danou tranzici? Pak se můžete zapojit do konsorcia několika evropských měst a dalších subjektů, které bude žádat na takový projekt finanční podporu z výzvy komunitárního programu LIFE.

19.06.2023

Svaz pořádal Fórum solidarity k podpoře partnerství českých a ukrajinských měst

Svaz měst a obcí zorganizoval 13. června 2023 Online Fórum solidarity k dosavadním zkušenostem a současným možnostem financování partnerských projektů mezi českými a ukrajinskými městy, a to zejména v souvislosti s pomocí válkou poničených ukrajinských oblastí. Akce se uskutečnila v rámci projektu Mosty důvěry 2.0, kterého se SMOČR účastní ve spolupráci s asociacemi municipalit z dalších 9 členských států EU.

15.06.2023

Ukrajinská obec Pryvilne hledá českého partnera

Chcete pomoci ukrajinské obci s následky ruské agrese, s přípravou na členství v EU anebo s řešením dalších současných výzev? Pak máte příležitost navázat partnerství s ukrajinskou obcí Pryvilne z Rivnenské oblasti a zapojit se do jimi plánovaných či aktuálně realizovaných projektů v různých oblastech.

13.06.2023

Politický výbor CEMR v Gruzii zdůraznil zásadní roli vzájemné spolupráce a pomoci samospráv

Ve dnech 6. – 7. června 2023 v gruzínském hlavním městě Tbilisi asociace CEMR (Rada evropských obcí a regionů) představila své priority pro nadcházející období a zdůraznila také zásadní význam vzájemné pomoci samospráv a partnerské spolupráce.

12.06.2023

Zástupci asociací samospráv ze zemí střední Evropy jednali na Sněmu Svazu o užší spolupráci

Představitelé slovenské asociace ZMOS, dvou maďarských a dvou rakouských asociací se setkali s jejich českými kolegy ze Svazu měst a obcí ČR v Olomouci v rámci XIX. sněmu Svazu, aby projednali společné výzvy a priority i další formy spolupráce.

12.06.2023

Zapojte se do průzkumu mezi místně volenými politiky k budoucnosti EU

Předseda Evropského výboru regionů se obrací na místní a regionální volené zástupce zemí Evropské unie s žádostí o vyplnění dotazníku, který se táže na představu o dalším směřování EU v době bezprecedentních krizí a řady ekonomických, environmentálních, společenských i politických výzev.

06.06.2023

On-line Fórum solidarity již 13. června

On-line Fórum solidarity pořádá Svaz měst a obcí 13. června od 14:00 hodin v rámci projektu Mosty důvěry. Tématem budou možnosti, které pro rekonstrukci Ukrajiny otevírají partnerství na úrovni samospráv.

01.06.2023

Tři česká města budou pomáhat ukrajinským municipalitám

Města Česká Třebová, Nový Jičín a Zábřeh na Moravě se rozhodla zapojit do projektu Mosty důvěry a navázat partnerství s ukrajinskou samosprávou. V rámci možností tak mohou česká města přispět k rychlejší poválečné obnově Ukrajiny a návratu do běžného života komunit. Se svými ukrajinskými partnery se již potkaly online, v létě se setkají také osobně v Česku.

01.06.2023

Jak financovat partnerské projekty s ukrajinskými samosprávami? Zveme vás na Online Fórum solidarity

Svaz měst a obcí pořádá dne 13. června 2023 od 14 hodin online Fórum solidarity v rámci mezinárodního projektu Mosty důvěry. Cílem je podpora přeshraniční spolupráce měst z EU a Ukrajiny a pomoc v obnově území ukrajinských samospráv.

31.05.2023

European Capital of Smart Tourism a European Green Pioneer of Smart Tourism 2024

Evropská komise pořádá dvě soutěže zaměřené na témata jako udržitelný cestovní ruch, smart turismus, digitalizace, dostupnost, kulturní dědictví a kreativitu. Přihlaste se!

23.05.2023

Jak posílit zabezpečení veřejného prostoru?

Na to odpoví zahraniční konference „Od reakce k očekávání: budoucnost bezpečnostních strategií ve veřejném prostoru“, která se bude konat 13. června 2023 v německém Mannheimu.

22.05.2023

Naše vazby se slovenskými přáteli jsou stále pevné

Místopředseda slovenského Združenia miest a obcí Slovenska pan Radomír Brtáň navštívil XIX. Sněm. S pozdravem se obrací na zástupce českých samospráv.

15.05.2023

Seminář k implementaci iniciativy Nový evropský Bauhaus v Česku a na Slovensku

Zajímá vás, jak začlenit zásady unijní iniciativy Nový evropský Bauhaus do právě připravovaných projektů? Pak nepropásněte seminář „New European Bauhaus v Česku a na Slovensku“, který se bude konat 20. června 2023 v Brně.

11.05.2023

Globální cena pro udržitelný rozvoj ve městech

Program OSN pro lidská sídla (UN-Habitat) ve spolupráci s městem Šanghaj pořádá 1. ročník Globální ceny pro udržitelný rozvoj ve městech (tzv. Šanghajská cena), která oceňuje významné počiny municipalit při dosahování cílů udržitelného rozvoje a při implementaci závazků Agendy 2030 včetně Nové agendy pro města (NUA).

10.05.2023

Evropská cena za sociální služby

Zavedli jste ve Vaší obci či městě inovativní způsob poskytování sociálních služeb, který je orientován na osobní potřeby, dobře koordinován mezi různými organizacemi a experty a pomáhá lidem žít nezávislý život v rámci místní komunity? Pak můžete Váš projekt zapojit do celoevropské soutěže.

10.05.2023

Online workshop o energetických hodnotových řetězcích

Zajímají Vás finanční příležitosti z programu Horizont Evropa pro transformaci energetiky na konkurenceschopnou, udržitelnou, inkluzivní a čistou formu dodávek? Pak se připojte na webinář pořádaný Sítí národních kontaktních míst pro klastr ke „klimatu, energetice a mobilitě“ (GREENET), který se koná 19. května od 10 do 14 hodin.

02.05.2023

Zástupci Výboru regionů navštívili Kyjev. Tamějšího světového summitu se zúčastnil i český delegát

Pavel Branda, místostarosta obce Rádlo a český zástupce v Evropském výboru regionů, byl členem delegace místních a regionálních představitelů EU na mezinárodním summitu obcí a regionů, který se konal 22. dubna v ukrajinském Kyjevě.

01.05.2023

Generální sekretáři a ředitelé CEMR se sešli v Soluni

Zemětřesení v Turecku, nadcházející volby do Evropského Parlamentu i připravovaná legislativa zaměřující se na zelenou tranzici byly tématem jarního jednání generálních sekretářů a ředitelů asociací evropských místních a regionálních samospráv sdružených v CEMR.

28.04.2023

Celoevropská soutěž REGIOSTARS o nejlepší projekt spolufinancovaný z fondů EU

Realizovali jste v posledních letech projekt, který byl podpořen strukturálními a investičními fondy EU a který významnou měrou přispěl k regionálnímu rozvoji a kohezi? Pak může být soutěž RegioStars tou pravou příležitostí, jak změřit svůj úspěch s kolegy ze zahraničí.

27.04.2023

Zahraniční workshop k mediální gramotnosti a dezinformacím

Ve dnech 10. a 11. května vždy od 13 do 15 hodin se koná online expertní workshop zaměřený na inovativní přístupy k mediální gramotnosti, dezinformacím a participaci občanů za pomoci evropských i mezinárodně uznávaných nástrojů.

21.04.2023

Digitální transformace podniků v česko-bavorském příhraničí

Víte, co jsou to EDIHy a jaké služby pro podnikání poskytují? Chtěli byste se více dozvědět o podpoře firem v česko-bavorském příhraničí? Pak by vás mohla zaujmout Česko–bavorská informační, kontaktní a networkingová akce EDIH Twister Vol. I.

18.04.2023

Soutěž o Evropské hlavní město inovací

Devátý ročník ceny Evropského hlavního města inovací (iCapital) je tady. Přihlaste své město a můžete získat až milionovou odměnu.

17.04.2023

SMART AGENDA

Dovolujeme si vás pozvat k účasti na mezinárodním semináři „Přeshraniční spolupráce pro partnerství a prosperitu. SMART AGENDA“.

17.04.2023

Networking k finančním příležitostem z Visegrádského fondu

Ve středu 26. dubna 2023 se koná online networking organizací ze zemí Visegrádské skupiny, západního Balkánu a Východního partnerství k hledání partnerů pro projekty financované z Mezinárodního visegrádského fondu.

06.04.2023

Italsko-české business fórum k budoucnosti měst a obcí

19. dubna 2023 se v barokní kapli Italského kulturního institutu koná konference o podnikatelských příležitostech v digitálním a udržitelném rozvoji měst a obcí.

04.04.2023

Finanční podpora pro town-twinning z komunitárního programu CERV

Hledáte finanční podporu pro přeshraniční spolupráci a komunikaci, mezinárodní konferenci či výměnu zkušeností a další podobné aktivity pro obce a města? Pak může být dotační výzva pro town-twinning z komunitárního programu EU pro občany, rovnost, práva a hodnoty (CERV) tou správnou volbou.

03.04.2023

Cena císaře Maxmiliána za zásluhy na lokální a regionální úrovni

Rakouské město Innsbruck spolu se spolkovou zemí Tyrolsko vyhlašují Cenu císaře Maxmiliána pro inspirativní přeshraniční projekty, které podporují evropanství a evropskou soudržnost na lokální a regionální úrovni.

30.03.2023

Společný Infoden k výzvám programů Interreg Europe a Interreg Central Europe

V úterý 11. dubna 2023 se bude konat poslední Informační seminář k aktuálně vyhlášené 2. výzvě pro předkládání projektů v programech meziregionální a nadnárodní spolupráce Interreg EUROPE a Interreg CENTRAL EUROPE.

29.03.2023

Zveme Vás na letošní ročník Velo City

Ve dnech 9.-12. května 2023 se v Lipsku uskuteční renomovaná akce Velo City Leipzig, v jejímž průběhu se bude konat řada přednáškových akcí a odborných diskusí, věnovaných různým aspektům rozvoje cyklistiky v městských aglomeracích.

27.03.2023

Město Teslić z Bosny a Hercegoviny hledá partnera v Česku

Město se zhruba 12 tisíci obyvateli, které se rozkládá v severní části Bosny a Hercegoviny a je součástí entity Republika srbská, chce rozšířit svou spolupráci s obcí či městem v České republice.

27.03.2023

Z 44. plenárního zasedání Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy

Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy se ve svém půlročním cyklu opět sešel ve Štrasburku ke svému 44. plenárnímu zasedání ve dnech 21. – 23. března. Vzhledem k rekonstrukci sídla Rady Evropy se naše jednání odehrávala v sousední budově Evropského parlamentu, jehož architektura je vskutku ohromující. Jednání se zúčastnila delegace ČR ve složení Zdeněk Brož, Jana Fischerová, Lenka Dvořáková, Richard Vereš a Petr Kulhánek.

27.03.2023

Průzkum o roli měst a regionů v implementaci cílů udržitelného rozvoje

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve spolupráci s Evropským výborem regionů a Sítí pro řešení udržitelného rozvoje (SDSN) organizuje online průzkum zaměřený na pokrok v aplikaci 17 cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs) na lokální a regionální úrovni.

24.03.2023

Svaz měst a obcí jedná s Ukrajinou a dalšími unijními partnery o pomoci pro válkou poničené obce

Výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková se v průběhu března zúčastnila online jednání předsedů asociací obcí z Rakouska, Francie a Německa se zástupci ukrajinské vlády a výkonným ředitelem Svazu měst Ukrajiny.

20.03.2023

Přijměte výzvu a zapojte se do celoevropského projektu na podporu zelené a digitální tranzice

Přechod na uhlíkově neutrální, digitalizovanou, sociálně odpovědnou a konkurenceschopnou ekonomiku měst a obcí nyní může být ještě snazší. Místním samosprávám v tom může pomoci iniciativa Evropské komise Intelligent Cities Challenge (ICC) , která propojuje evropská města a obce, poskytuje expertní konzultace a pomáhá s vytvářením a realizací strategií ke konceptu smart cities a jiných inovativních řešení místních potřeb.

13.03.2023

Soutěž „Náš evropský projekt“

Obce se i letos mohou zúčastnit soutěže „Náš evropský projekt“ a vyhrát celkem 150 tisíc Kč.

13.03.2023

Projekt BiodiverCity

Chcete se podívat zblízka na realizaci URBACT projektu a věnujete se ve Vašem městě více tématu biodiverzity? Přidejte se v roli pozorovatele k připravovaném projektu BiodiverCity.

28.02.2023

Pavel Branda vystoupil v Euronestu

Pavel Branda vystoupil jako zástupce Evropského výboru regionů s projevem před parlamentním shromážděním Euronest, které se konalo 23.2. v Moldavském Kišiněvě.

28.02.2023

Ukrajinské město Pervomajskyj hledá partnera

Město Pervomaiskyj na Ukrajině hledá partnera v České republice k navázání nových kulturních a hospodářských vazeb. Pervomaiskyj, které se nachází v centrální části oblasti Charkov, je komunita s 29 000 obyvateli, která se pyšní bohatým kulturním dědictvím a prosperující sportovní scénou.

27.02.2023

Průzkum k potřebám veřejné správy v oblasti umělé inteligence

Chcete pomoci lépe definovat potřeby veřejné správy v oblasti umělé inteligence? Zúčastněte se průzkumu PrePAI Public Bodies.

15.02.2023

Mosty Důvěry 2.0 / Bridges of Trust 2.0

Máte zájem o partnerství s ukrajinským městem? Případně navázali jste spolupráci s ukrajinskou obcí a městem a máte zájem o prohloubení vztahů? Zapojte se do projektu Mosty důvěry!

15.02.2023

Jak proběhly komunální volby v Berlíně z pohledu monitorovací mise Rady Evropy

Svaz měst a obcí ČR má své zastoupení v Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy ve Štrasburku. Rada spojuje 46 zemí Evropy.

14.02.2023

Projekt: Přeshraniční spolupráce pro partnerství a prosperitu

Projekt v rámci mezinárodního visegrádského fondu s cílem rozvoje municipalit v rámci zemí V4 nyní míří do České republiky.

08.02.2023

Staňte se členy sítě "Budujeme Evropu se zástupci místních samospráv!"

V přiloženém dopise se na Vás obrací předseda Svazu měst a obcí, pan František Lukl a vedoucí Zastoupení Evropské komise paní Monika Ladmanová s možností zapojení do sítě zástupců samospráv propojených s Evropskou komisí. Jedná se o nový projekt Komise, který vytvoří pro zástupce místních samospráv kratší linku pro komunikaci a informace z evropské úrovně.

20.12.2022

Ukrajinské město Korec hledá českého partnera

Ukrajinské město Korec má zájem o navázání spolupráce s některým z českých měst. Korec je atraktivní turistickou oblastí na východě Rivenského regionu, která spravuje dalších 35 osad. Dohromady tvoří Koreckou hromadu, která vznikla v prosinci 2020 v rámci územně-správní reformy Ukrajiny. Korecká hromada se rozprostírá v okolí dálnice Kyjev-Chop, 65 km od regionálního centra - města Rivne (Rovne). Vzdálenost od hranic s Evropskou unií je 370 km, od hlavního města Ukrajiny Kyjeva 250 km.

15.12.2022

Divadelní představení pro ukrajinské děti

Pořádá nebo chce pořádat Vaše obec volnočasové aktivity pro ukrajinské děti? Velvyslanectví Ukrajiny nabízí možnost spolupráce s kyjevským divadlem.

14.12.2022

Osobní setkání s potenciálními partnery z Ukrajiny

Zvažujete, jak Vaše obec/město může pomoci válkou postiženým municipalitám na Ukrajině? Nebo máte zájem o navázání konkrétní partnerské spolupráce s ukrajinskou obcí/městem?
Ve dnech 26. – 27. ledna 2023 se uskuteční v polské Wroclawi Partnerské fórum, jehož cílem je umožnit setkání a navázání kontaktů mezi evropskými a ukrajinskými obcemi. Na networkingovém setkání se představí potenciální partneři a společně pak budou hledat možné způsoby spolupráce. K účasti jsou zváni jak starostové, tak vedoucí úředníci obecních/městských úřadů.

30.11.2022

Zkušenosti rakouského svazu jsou pro nás důležité

Na pozvání předsedy Rakouského svazu samospráv (Österreichischer Gemeindebund) se dne 23.11. konalo jednání zástupců Předsednictva Svazu měst a obcí ČR k projednání aktuálních evropských otázek, domácí situace samospráv i sdílení zkušeností v některých oblastech.

25.11.2022

Spolupráce s Ukrajinou, Gruzií a Moldavskem získává kvůli válce zcela nový rozměr

Svaz ve dnech 2. - 4. 11. 2022 realizoval mezinárodní projekt s názvem "Odolná samospráva a veřejná správa v zemích Východního partnerství", jehož cílem bylo podpořit odolnost samospráv, a to především prostřednictvím výměny a přenosu zkušeností mezi zástupci obcí z EU a zemí Východního partnerství. Přinášíme vám výstupy a shrnutí průběhu aktivit tohoto projektu.

15.11.2022

Jednání Generálních sekretářů a ředitelů asociací sdružených v CEMR

Od 7. do 8. listopadu 2022 se v Madridu konalo jednání generálních sekretářů a ředitelů asociací sdružených v Radě evropských municipalit a regionů. Hostitelem jednání byla tentokrát Španělská federace municipalit a provincií FEMP, proto se jednání konalo v jejich sídle, v původním historickém paláci v srdci Madridu.

14.11.2022

Využijte možnosti setkat se se zástupci ukrajinských měst a obcí

Ve dnech 7. až 9. prosince 2022 proběhne v Rzeszowě v Polsku v rámci summitu „Svět pro Ukrajinu“ networkingové setkání, jehož se zúčastní 33 starostů ukrajinských obcí a měst. Cílem akce je propojit zástupce ukrajinských obcí s jejich protějšky v evropských zemích a diskutovat s nimi možnosti obnovy Ukrajiny po válce.

04.11.2022

Projekt Východního partnerství má stále smysl

Ve čtvrtek, 3. 11. 2022, proběhla v Liberci tisková konference k projektu Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) s názvem Odolná samospráva a veřejná správa v zemích Východního partnerství.

01.11.2022

Přihlaste se na online webináře ke 2. výzvě programu Interreg Europe

Dne 15. března 2023 bude vyhlášena 2. výzva evropského programu Interreg Europe, do které můžete opětovně předkládat své projektové záměry. Bližší informace k výzvě samotné a jednotlivým tematickým oblastem získáte na online webinářích, které Ministerstvo pro místní rozvoj za účelem podpory potenciálních žadatelů pořádá již v průběhu listopadu t.r. Webináře vám rovněž umožní networking s partnery napříč EU či prezentaci vlastních projektových záměrů.

18.10.2022

Konference SMO ČR: Přenos zkušeností z EU k samosprávám zemí Východního partnerství

Svaz ve spolupráci s partnery pořádá v rámci projektu mezinárodní konferenci "Perspektivy a přenos transformační zkušenosti ve vztahu k odolnosti samospráv". Uskuteční se 4. 11. 2022 v Liberci a bude věnována krizovému managementu, obnově Ukrajiny či otázkám energetické soběstačnosti.

14.10.2022

Projekt SMOČR: Odolná samospráva a veřejná správa v zemích Východního partnerství

Svaz měst a obcí ČR pod záštitou ministra zahraničních věcí Jana Lipavského připravuje projekt, který je oficiální doprovodnou akcí v rámci letošního předsednictví České republiky v Radě EU.

03.10.2022

Uman - ukrajinská samospráva hledá partnera pro spolupráci

Přinášíme vám informace o ukrajinské samosprávě Uman (Umaň), která se na Kancelář Svazu obrátila se žádostí o zprostředkování případné spolupráce s partnery z České republiky.