EU a mezinárodní spolupráce

Oblast mezinárodní spolupráce představuje významnou součást života místních samospráv. Svaz měst a obcí je dlouholetým členem řady významných evropských uskupení a organizací, jejichž prostřednictvím se podílí na prosazování zájmů a potřeb samospráv na mezinárodní úrovni. Svaz zároveň aktivně podporuje zahraniční rozvojovou spolupráci jako jednu z forem mezinárodní spolupráce měst a obcí. Zde mohou české samosprávy především předávat své zkušenosti a příklady dobré praxe z oblasti ekonomické a politické transformace, fungování veřejné správy, financování apod., a to například partnerům v zemích východní Evropy. Svaz rovněž dlouhodobě podporuje partnerskou spolupráci měst a obcí, která představuje významnou možnost obohacení života samospráv, podporuje výměnu zkušeností a umožňuje realizaci společných projektů. V této rubrice najdete potřebné informace o celé šíři mezinárodních aktivit Svazu.

Mgr. Gabriela Hůlková

20.12.2022

Ukrajinské město Korec hledá českého partnera

Ukrajinské město Korec má zájem o navázání spolupráce s některým z českých měst. Korec je atraktivní turistickou oblastí na východě Rivenského regionu, která spravuje dalších 35 osad. Dohromady tvoří Koreckou hromadu, která vznikla v prosinci 2020 v rámci územně-správní reformy Ukrajiny. Korecká hromada se rozprostírá v okolí dálnice Kyjev-Chop, 65 km od regionálního centra - města Rivne (Rovne). Vzdálenost od hranic s Evropskou unií je 370 km, od hlavního města Ukrajiny Kyjeva 250 km.

15.12.2022

Divadelní představení pro ukrajinské děti

Pořádá nebo chce pořádat Vaše obec volnočasové aktivity pro ukrajinské děti? Velvyslanectví Ukrajiny nabízí možnost spolupráce s kyjevským divadlem.

14.12.2022

Osobní setkání s potenciálními partnery z Ukrajiny

Zvažujete, jak Vaše obec/město může pomoci válkou postiženým municipalitám na Ukrajině? Nebo máte zájem o navázání konkrétní partnerské spolupráce s ukrajinskou obcí/městem?
Ve dnech 26. – 27. ledna 2023 se uskuteční v polské Wroclawi Partnerské fórum, jehož cílem je umožnit setkání a navázání kontaktů mezi evropskými a ukrajinskými obcemi. Na networkingovém setkání se představí potenciální partneři a společně pak budou hledat možné způsoby spolupráce. K účasti jsou zváni jak starostové, tak vedoucí úředníci obecních/městských úřadů.

30.11.2022

Zkušenosti rakouského svazu jsou pro nás důležité

Na pozvání předsedy Rakouského svazu samospráv (Österreichischer Gemeindebund) se dne 23.11. konalo jednání zástupců Předsednictva Svazu měst a obcí ČR k projednání aktuálních evropských otázek, domácí situace samospráv i sdílení zkušeností v některých oblastech.

25.11.2022

Spolupráce s Ukrajinou, Gruzií a Moldavskem získává kvůli válce zcela nový rozměr

Svaz ve dnech 2. - 4. 11. 2022 realizoval mezinárodní projekt s názvem "Odolná samospráva a veřejná správa v zemích Východního partnerství", jehož cílem bylo podpořit odolnost samospráv, a to především prostřednictvím výměny a přenosu zkušeností mezi zástupci obcí z EU a zemí Východního partnerství. Přinášíme vám výstupy a shrnutí průběhu aktivit tohoto projektu.

15.11.2022

Jednání Generálních sekretářů a ředitelů asociací sdružených v CEMR

Od 7. do 8. listopadu 2022 se v Madridu konalo jednání generálních sekretářů a ředitelů asociací sdružených v Radě evropských municipalit a regionů. Hostitelem jednání byla tentokrát Španělská federace municipalit a provincií FEMP, proto se jednání konalo v jejich sídle, v původním historickém paláci v srdci Madridu.

14.11.2022

Využijte možnosti setkat se se zástupci ukrajinských měst a obcí

Ve dnech 7. až 9. prosince 2022 proběhne v Rzeszowě v Polsku v rámci summitu „Svět pro Ukrajinu“ networkingové setkání, jehož se zúčastní 33 starostů ukrajinských obcí a měst. Cílem akce je propojit zástupce ukrajinských obcí s jejich protějšky v evropských zemích a diskutovat s nimi možnosti obnovy Ukrajiny po válce.

04.11.2022

Projekt Východního partnerství má stále smysl

Ve čtvrtek, 3. 11. 2022, proběhla v Liberci tisková konference k projektu Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) s názvem Odolná samospráva a veřejná správa v zemích Východního partnerství.

01.11.2022

Přihlaste se na online webináře ke 2. výzvě programu Interreg Europe

Dne 15. března 2023 bude vyhlášena 2. výzva evropského programu Interreg Europe, do které můžete opětovně předkládat své projektové záměry. Bližší informace k výzvě samotné a jednotlivým tematickým oblastem získáte na online webinářích, které Ministerstvo pro místní rozvoj za účelem podpory potenciálních žadatelů pořádá již v průběhu listopadu t.r. Webináře vám rovněž umožní networking s partnery napříč EU či prezentaci vlastních projektových záměrů.

18.10.2022

Konference SMO ČR: Přenos zkušeností z EU k samosprávám zemí Východního partnerství

Svaz ve spolupráci s partnery pořádá v rámci projektu mezinárodní konferenci "Perspektivy a přenos transformační zkušenosti ve vztahu k odolnosti samospráv". Uskuteční se 4. 11. 2022 v Liberci a bude věnována krizovému managementu, obnově Ukrajiny či otázkám energetické soběstačnosti.

14.10.2022

Projekt SMOČR: Odolná samospráva a veřejná správa v zemích Východního partnerství

Svaz měst a obcí ČR pod záštitou ministra zahraničních věcí Jana Lipavského připravuje projekt, který je oficiální doprovodnou akcí v rámci letošního předsednictví České republiky v Radě EU.

03.10.2022

Uman - ukrajinská samospráva hledá partnera pro spolupráci

Přinášíme vám informace o ukrajinské samosprávě Uman (Umaň), která se na Kancelář Svazu obrátila se žádostí o zprostředkování případné spolupráce s partnery z České republiky.

29.09.2022

Týkají se Vaší obce přeshraniční projekty s německými partnery?

Ministerstvo zahraničních věcí Německé spolkové republiky vyhlašuje výzvu pro projekty podporující spolupráci v česko-německém příhraničí, které budou dokončeny v roce 2022. Projekty mohou získat podporu ve výši 5 000 až 50 000 eur. Žádosti můžete zasílat do 10. října. Obce jsou možnými žadateli.

12.09.2022

Analýza zkušeností regionálních orgánů spojených s uprchlickou krizí

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se na nás obrátila s žádostí o rozeslání dotazníku na téma integrace uprchlíků z Ukrajiny. Dotazník Vám zabere 5 minut.

08.09.2022

Zapojte se do programu PROSPECT+

Od roku 2017 vyvíjí PROSPECT+ jedinečný program pro rozvíjení kapacit místních a regionálních samospráv pro inovativní financování opatření v oblasti energetiky a klimatu.

05.09.2022

Jak využít možnosti mezinárodní spolupráce v práci s mládeží na úrovni obcí

Dům zahraniční spolupráce zve zástupce měst a obcí na konferenci na téma Práce s mládeží. Konference se bude konat 14.–15. září v Praze.

25.08.2022

United for Ukraine: mezinárodní podpora spolupráce s ukrajinskými samosprávami

Mezinárodní platforma United for Ukraine zprostředkovává přímý kontakt s konkrétní samosprávou na Ukrajině a umožňuje podpořit její obnovu a další rozvoj.

24.08.2022

Cities4Cities: Evropská města pomáhají ukrajinským partnerům

Mezinárodní platforma Cities4Cities umožňuje zprostředkovat zcela konkrétní pomoc směřovanou od evropských měst k ukrajinským partnerům.

18.08.2022

Jak starostové vidí současnost i budoucnost Evropy?

V návaznosti na Konferenci o budoucnosti Evropy se Evropský výbor regionů obrací na volené představitele místních samospráv s výzvou k zapojení do každoročního průzkumu. Díky němu mohou vyjádřit svůj názor na současné i budoucí nastavení procesů v Evropské unii a uplatnit své zkušenosti z praxe.

18.08.2022

Vinnytsia - Regionální asociace místních samospráv z Ukrajiny hledá partnera pro spolupráci

Regionální asociace místních samospráv Vinnytsia má zájem o spolupráci s partnerským subjektem v ČR.

17.08.2022

Ukrajinské samosprávy stojí o navázání spolupráce s městy a obcemi v ČR

Přinášíme vám žádosti tří ukrajinských samospráv, které se na Kancelář Svazu obrátily se žádostí o zprostředkování spolupráce s partnery z České republiky.

17.08.2022

Ukrajinské město Konotop žádá o dodávku starších vozů MHD

Stotisícové město Konotop zajišťuje dopravní obslužnost pro své území i pro sousední samosprávy a žádá o dodání vozů pro tramvajovou i autobusovou dopravu (mohou být i starší).

27.07.2022

Energetická účinnost samospráv – zkušenosti ze zemí V4

Ve dnech 11. a 12. července se v Maďarsku konal seminář o energetické účinnosti obcí, který pořádalo sdružení obcí zemí V4 a jehož organizačním partnerem bylo Národní sdružení obcí Maďarska (TÖOSZ). Českou výpravu tvořil Jaroslav Paznocht – starosta obce Středokluky; Karel Knesl – starosta obce Heršpice; David Antl – referent správy budov úřadu městského obvodu Slezská Ostrava a Jan Lehejček – referent zahraničních vztahů SMO ČR.

18.07.2022

Fungující a přístupná veřejná doprava jako klíč ke snižování emisí v Evropě

V pondělí 11. července 2022 se v Praze na Žofíně konala konference s názvem „Investice do dekarbonizace a modernizace veřejné dopravy“ organizovaná Výborem regionů COTER a magistrátem hlavního města Prahy. Konference byla uspořádána pod hlavičkou českého předsednictví Evropské Unie jako jedna z mnoha v současnosti probíhajících akcí.

30.06.2022

Letní aktivity pro ukrajinské děti jako terapeutický nástroj

S letními prázdninami končí škola nejen pro české děti, ale i děti z války zmítané Ukrajiny. Dětské volnočasové aktivity mohou pomoci se lépe vyrovnat s těžkými zážitky. K jejich pořádání můžete využít dotace, mezinárodní partnerství měst a obcí i přeshraniční spolupráci.

27.06.2022

Jaká je finanční situace maďarských samospráv a co jsou aktuálně jejich nejpalčivější problémy?

Výkonná ředitelka Svazu Radka Vladyková navštívila maďarské kolegy a vystoupila na konferenci Výhledy rozvoje a rozpočtů místních samospráv, kterou organizovalo Maďarské sdružení samospráv MÖSZ dne 24.6.2022 v maďarském městě Gödöllö.

23.06.2022

Partnerství s ukrajinskými městy je stále aktuální.

Aktuálně hledá partnerství ukrajinské město Buča. Informuje o tom Velvyslanectví Ukrajiny ve spolupráci se senátorkou Hanou Žákovou.

26.05.2022

Novinky o Ukrajině z Rady evropských obcí a regionů (CEMR)

Svazy a sdružení evropských měst a obcí drží spolu. Rada evropských obcí a regionů (CEMR) i nadále shromažďuje nejaktuálnější informace ze svých členských organizací. Vybrali jsme pro vás ty nejaktuálnější z těžce zkoušených měst a obcí Ukrajiny.

26.05.2022

Radka Vladyková předala Memorandum o spolupráci s maďarským svazem měst a obcí TÖOSZ a jednala o budoucích společných aktivitách

Výkonná ředitelka Radka Vladyková stvrdila zájem Svazu spolupracovat s maďarskými obcemi a městy předáním memoranda. 24. května ho v Budapešti osobně předala k podpisu prezidentovi maďarského sdružení měst a obcí TÖOSZ.

29.04.2022

Mezinárodní spolupráce na úrovni měst a obcí má pro českou zahraniční politiku velký význam

Zástupci Svazu měst a obcí se dnes 29. dubna 2022 sešli s ministrem zahraničních věcí České republiky Janem Lipavským. Tématem byla mezinárodní spolupráce měst a obcí z mnoha úhlů.

07.04.2022

Evropské samosprávy jednaly ve Španělsku

Ve dnech 5. a 6. dubna se konalo v baskickém městě Vitora Gasteiz setkání generálních sekretářů a výkonných ředitelů členských asociací Rady evropských lokálních a regionálních samospráv (CEMR). Hostitelem byla právě asociace baskických samospráv EUDEL, která 6.4. slaví 40 let od svého založení.

06.04.2022

Problémy a potřeby ukrajinských municipalit a jiné novinky

Ukrajinské obce mají nyní možnost uvést své přímé potřeby na nově vytvořené platformě Cities4Cities. Po registraci uvidíte, co jaká municipalita poptává, její adresu, popis situace, či popis potřeb a kontaktní osobu (+ jakými jazyky hovoří).

01.04.2022

Ukrajinští partneři ocenili spolupráci evropských a ukrajinských měst, obcí i regionů

V Evropském výboru regionů zasedala Pracovní skupina pro Ukrajinu, jejímž členem je rovněž místostarosta obce Rádlo Pavel Branda. Na dálku se zúčastnili i zástupci ukrajinských měst a regionů a ocenili význam vzájemné pomoci a spolupráce mezi evropskými a ukrajinskými městy i regiony.

23.03.2022

Letošní 42. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv se neslo v duchu solidarity s Ukrajinou

Delegace České republiky ve složení Zdeněk Brož, Lenka Dvořáková, Jana Fischerová, Petr Kulhánek a Richard Vereš se účastní plenárního jednání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy ve Štrasburku, jehož hlavním tématem je Ruská agrese proti Ukrajině

15.03.2022

Evropský rok mládeže již běží

Zjistěte o něm více

02.03.2022

Rada Evropy

Setkáním se zástupci Svazu, Asociace krajů ČR a delegace České republiky byla dnes v prostorách Kanceláře Svazu zahájena Monitorovací mise Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

02.03.2022

Jaký je stav místní demokracie v České republice hodnotí Monitorovací mise Rady Evropy

Ve dnech 2. – 4. března 2022 v České republice probíhá Monitorovací mise Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy k plnění závazků vycházejících z Evropské charty místní samosprávy.

10.02.2022

Přihlaste se do výzvy "Social Innovation Tournament"

Můžete získat odměnu až 75 000 EUR.

25.01.2022

Cena „Evropská hlavní města začleňování a rozmanitosti“

V roce 2021 zahájila Evropská komise 1. ročník ceny „Evropská hlavní města začleňování a rozmanitosti“. Pokud vaše město, obec nebo region prosazuje inovativní politiky rozmanitosti a začleňování, je tato cena určena právě vám.

05.01.2022

Memorandum s Libereckým krajem zastřešuje projekt Svazu v rámci Předsednictví České republiky v Radě EU 2022

Na projektu Svazu měst a obcí "Odolná samospráva a veřejná správa v zemích Východního partnerství" v rámci Předsednictví České republiky v Radě EU 2022 spolupracují se Svazem i Liberecký kraj a Ministerstvo zahraničních věcí.

07.12.2021

Staňte se inspirací pro ostatní evropská města

Městům, která se do iniciativy zapojí, bude poskytnuta podpora v technických, regulatorních a finančních oblastech. K tomu všemu bude vyčleněných 350 milionů euro na podporu výzkumu a inovací.

23.11.2021

Budoucnost digitalizace ve venkovských oblastech

Chcete se zapojit do dvou workshopů projektu Desira, který hledá odborníky na digitalizaci, problematiku venkovských oblastí a zároveň s praktickými zkušenostmi s fungováním samospráv?

15.11.2021

Platforma Forum of Mayors

Buďte součástí této platformy! Umožní vám čerpat zkušenosti od ostatních měst a sdílet ty své, a to zejména v oblasti udržitelného rozvoje, energetiky a dalších.

09.11.2021

Vyhlášení 1. výzvy programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027

V pondělí 15. 11. 2021 budou zveřejněny dokumenty k podávání žádostí o dotaci do programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027. Na stejný den od 10.00 do 11.30 hod. je naplánovaný online "Launch event for the first call".

05.10.2021

19. ročník Evropského týdne regionů a měst

Od 11. do 14. října 2021 bude probíhat 19. ročník Evropského týdne regionů a měst s podtitulem „Together for Recovery“.

05.10.2021

Evropský týden regionů a měst

Od 11. do 14. října 2021 bude probíhat 19. ročník Evropského týdne regionů a měst s podtitulem „Together for Recovery“.

19.08.2021

Jaký je názor zástupců místních samospráv na budoucnost Evropské Unie?

Přispějte i Vy k průzkumu Evropského výboru regionů, který realizuje v rámci Konference o budoucnosti Evropy.

13.08.2021

Velká výhra: místní samosprávy a jejich sdružení již nebudou v EU považovat za lobisty

Instituce EU souhlasily, že již nebudou požadovat, aby místní a regionální vlády a jejich sdružení byly zahrnuty do oficiálního rejstříku lobistů EU. EU tedy respektuje legitimitu samospráv při tvorbě politik a uznává, že by samosprávy neměly být postavené na stejnou úroveň jako soukromý sektor. Je to velký úspěch také Rady evropských obcí a regionů (CEMR), která tento požadavek dlouhodobě prosazovala u EU institucí. Místní vlády a jejich sdružení ze zemí mimo EU mohou mít stále povinnost v registru být.

28.07.2021

Zapojte se do veřejných konzultací

Prostřednictvím veřejných konzultací máte možnost vyjádřit svůj názor na záběr a zaměření nových iniciativ, na jejich priority a na přidanou hodnotu souvisejících opatření přijímaných na úrovni EU a můžete se tak zapojit i do hodnocení stávajících politik a právních předpisů.

13.07.2021

Srbské obce z povodí řeky Driny hledají české partnery pro sdílení zkušeností v oblasti krizového řízení

Chtěli bychom Vás informovat o iniciativě místních samospráv v Republice Srbsko patřících do povodí Driny k navázání spolupráce a partnerství s českými místními samosprávami v oblasti krizového řízení.

12.07.2021

CEMR novinky pro léto 2021

Jak jistě víte, Svaz měst a obcí České republiky je dlouholetým členem evropské organizace Rady evropských obcí a regionů (CEMR).

02.07.2021

Evropský výbor regionů požaduje, aby přeshraniční spolupráce byla zachována i v krizových situacích

Evropský výbor regionů (EVR) na svém plenárním zasedání 5. července přijal rezoluci vyzývající Evropskou komisi k návrhu opatření, která by umožnila zachování přeshraniční spolupráce a života v příhraničních regionech i v případě budoucích krizových situacích. Stanovisko, jehož zpravodajem je Pavel Branda, místopředseda delegace ČR v Evropském výboru regionů, místostarosta obce Rádlo a předseda Komise Svazu pro zahraničních spolupráci, vychází z nedávné zkušenosti, kdy opatření proti šíření pandemie COVID-19 náhle uzavřela mezistátní hranice, zásadně omezila přeshraniční pracovní mobilitu i služby, zmrazila projekty přeshraniční spolupráce a měla negativní dopad na každodenní život obyvatel těchto regionů.

16.06.2021

Pozvánka na online IV. Mezinárodní fórum starých měst

Fórum se bude konat 22. - 26. září 2021 v ruském městě Rjazani. Pro zahraniční návštěvníky bude možné sledovat program online.

11.06.2021

Informační dny a Brokerage – Burza partnerů k projektovým výzvám Klastru 5 programu Horizon EUROPE

5. - 6. června si nenechte ujít Informační dny klastru 5 programu Horizon EUROPE a 7. června Brokerage – Burzu partnerů.

06.05.2021

Budoucnost Evropy je i naše budoucnost

Zapojte občany vašeho města nebo obce do celoevropské debaty, kterou představuje Konference o budoucnosti Evropy. Jedná se o vůbec první podobnou akci, jejímž cílem je zapojit co nejširší evropskou veřejnost do debaty o budoucím směřování „starého kontinentu“. Konference probíhá od 9. května 2021 a jejím hlavním záměrem je umožnit nám, občanům EU, vyjádřit nejen naše potřeby a názory, ale také návrhy směřující k zajištění co nejlepších životních podmínek našich potomků.

07.04.2021

Slobozhanska samospráva (Ukrajina) hledá partnera

Slobozhanska samospráva (Ukrajina) hledá partnerské město nebo sdružení obcí v České republice pro spolupráci v oblastech ekonomického rozvoje, kultury, vzdělávání, turistiky, sportu a odpadového hospodářství.

07.04.2021

Evropská cena pro veřejný sektor (EPSA) 2021

Evropský institut veřejné správy (EIPA) vyhlašuje každé dva roky Evropskou cenu pro veřejný sektor (EPSA). Tato cena je udělována nejlepšímu a nejvíce inovativnímu projektu v rámci evropských veřejných správ. Účelem této ceny je sdílení dobré praxe a podpora inovativních projektů napříč evropskými veřejnými správami. Oficiálními partnery Evropské ceny pro veřejný sektor 2021 je Evropská komise, Rakousko, Maďarsko, Itálie, Lucembursko a Nizozemsko. Přihlásit své inovativní projekty můžete do 3. května.

26.03.2021

Digitalizace Evropy dále jen pod hlavičkou Digital Europe Programme

Závěrečná online konference dvou končících programů CEF a ISA² na téma digitalizace a uvedení nového Digital Europe Programme.

26.02.2021

Posílení přeshraničních veřejných služeb je klíčem ke zlepšení každodenního života v evropských příhraničních regionech

Předseda Komise Svazu pro zahraniční spolupráci, místostarosta obce Rádlo a člen delegace ČR ve Výboru regionů Pavel Branda, představil na únorovém plenárním zasedání Evropského výboru své stanovisko s názvem Přeshraniční veřejné služby v Evropě. Stanovisko řeší zlepšení přístupu k veřejným službám pro občany žijící v příhraničních regionech EU, jejichž přínos pro každodenní život se ukazuje zvlášť důležitý v současné situaci pandemie COVID-19.

19.02.2021

Projekt Evropské komise zaměřený na odstraňování obchodních překážek na vnitřním trhu příhraničních regionů

Evropská komise vydala v březnu 2020 strategii pro malé a střední podniky, ve které vyhlásila výzvu k vytvoření průkopnického partnerství mezi příhraničními regiony s cílem posílit spolupráci při prosazování pravidel jednotného trhu a odstraňování administrativních překážek.

21.01.2021

Téma udržitelného rozvoje nabývá na aktuálnosti

Svaz měst a obcí ČR považuje udržitelnost za velmi důležitou součást rozvoje. Chceme se tomuto tématu věnovat více a proto jsme 15. prosince 2020 uspořádali webinář k udržitelnému rozvoji. Shrnutí hlavních výstupů, videozáznam a prezentace najdete v článku níže.

19.01.2021

Smart Cities - dobrá praxe v rámci česko-saských partnerství měst

Zúčastněte se zdarma online konference!

31.12.2020

Analýza Přímo řízených programů EU v programovém období 2021-2027

Jaké jsou možnosti Přímo řízených programů pro obce a města v novém programovém období? Pro jaký typ projektů a v jakých oblastech je využití těchto programů vhodné? Jakým způsobem se mohou obce a města zapojit do projektů podpořených těmito programy a jakou podporu potřebují čeští žadatelé, aby je uměli ve větší míře využívat? Na to vše se zaměřuje Analýza Svazu s přehledem Přímo řízených programů po r. 2021.

31.12.2020

Šedá je teorie, pestrá je praxe: Paleta přístupů českých a moravských obcí k udržitelnému rozvoji

Na počátku prosince 2020 proběhlo rozsáhlé dotazníkové šetření na zmapování praktických přístupů místních samospráv k posilování udržitelnosti jejich současného a budoucího rozvoje. Šetření se zúčastnilo 407 českých a moravských měst, které svojí strukturou a základními parametry poskytly velmi reprezentativní vzorek respondentů.

30.12.2020

Přímo řízené programy EU v kostce a prakticky

Záznam webináře Svazu k Přímo řízeným programům EU s analýzou, kterou nechal zpracovat Svaz, zaměřenou na představení možností Přímo řízených programů EU relevantních pro obce a města v novém programovém období EU 2021-2027.

30.12.2020

Jak zvládnout plánované cíle EU v oblasti mobility? Evropská komise představila plán pro zelenou, chytrou a dostupnou mobilitu

Evropská komise představila v prosinci 2020 plán pro zelenou, chytrou a dostupnou mobilitu. Součástí strategie je Akční plán s 82 iniciativami s návody, jak vybudovat udržitelnou mobilitu v období příštích 4 let. Rámec navržených cílů tvoří Evropská zelená dohoda a její cíl: Do roku 2050 snížit emise o 90% díky chytrým, konkurenceschopným, bezpečným, přístupným a dostupným dopravním systémům.

30.12.2020

Připojte svůj podpis k Nové Pařížské dohodě

11. prosince 2020 slavila 5. výročí Pařížská dohoda, zásadní dokument pro stanovení cílů ochrany klimatu a boje proti klimatické změně, který podepsalo 195 zemí světa včetně České republiky. Na památku tohoto klíčového data uspořádalo město Paříž Pařížské nulové uhlíkové fórum, jehož záznam můžete zhlédnout online.

15.12.2020

Webinář živě: Udržitelný rozvoj z pohledu obcí a měst

Začínáme v úterý 15. prosince od 9:00 ŽIVĚ. Po skončení živého přenosu si můžete pustit záznam.

09.12.2020

Zelená a modrá jsou barvy planety Země

Přidáte se k akci britského velvyslanectví v Praze a nasvítíte 12. prosince své budovy v barvách planety Země?

07.12.2020

Evropská zelená dohoda

Německé předsednictví EU zve na konferenci k Evropské Zelené dohodě, která se věnuje řešením založených na přírodě. Tato konference na nejvyšší úrovni se koná v online formátu dne 14. prosince 2020 od 14.00 do 17.00 a je pořádána ve spolupráci s programem OSN pro životní prostředí (UNEP) a Mezinárodní unií pro ochranu přírody (IUCN).

04.12.2020

Pandemie razantně omezila přeshraniční spolupráci

Pandemie razantně omezila přeshraniční spolupráci. Nyní ji musíme znovu nastartovat, říká Pavel Branda v článku Pavly Hosnedlové z EUROACTIV CZ.

02.12.2020

Přímo řízené programy EU – (dosud) nevyužitá příležitost pro Českou republiku

V úterý 1. prosince se uskutečnil webinář Přímo řízené programy EU, který organizoval Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v Praze a jehož cílem bylo přinést aktuální informace o budoucí podobě Přímo řízených programů v programovém období 2021-2027 a také přinést inspiraci z projektů, které již realizovala česká města právě za podpory těchto programů.

20.11.2020

Pozvánka na webinář: Přímo řízené programy EU po r. 2021

Jaké budou možnosti pro obce a města?
Výhody a přínosy Přímo řízených programů EU a jejich představení.
Příklady dobré praxe představované realizátory a partnery projektů.
Jak se zapojit? Kofinancování projektů a další rady...

12.11.2020

3. Kulatý stůl OECD o městech a regionech pro cíle udržitelného rozvoje

Kulatý stůl se uskuteční 16. – 17. listopadu od 12:00 do 15:00 prostřednictvím aplikace Zoom. Účastníci semináře budou mít příležitost dozvědět se více o cílech udržitelného rozvoje (SDGs) jako rámci pro dlouhodobé strategie obnovy po COVID-19 ve městech a regionech.

06.11.2020

Pozvánka na virtuální studijní cestu do Bruselu

Zastoupení Evropské komise v Praze ve spolupráci se Svazem Vás zve na virtuální studijní cestu do Bruselu, která se uskuteční ve středu 11. listopadu v čase 9:45 – 12:00. Z důvodu současné epidemiologické situace, která brání osobním kontaktům, se Zastoupení evropské komise v Praze rozhodlo zprostředkovat osobní setkání a diskusi zástupců samospráv se zástupci Evropské komise, které se prostřednictvím videokonference. Registrovat se můžete do 5. listopadu.

06.11.2020

Využijte možnosti získat vládní stipendium na studium prestižní evropské univerzity College of Europe

Vláda ČR každoročně poskytuje cca 2-3 stipendia ve výši školného pro úspěšné uchazeče z řad zaměstnanců ve veřejné správě. Získejte titul MA či LL.M. a rozjeďte kariéru v institucích EU, mezinárodních organizacích, soukromé i akademické sféře

30.09.2020

Česko-Zakarpatská spolupráce pokračuje virtuálně!

Online přednášky: 5. a 6. října!
.

03.08.2020

Agenda 2030 očima místních samospráv napříč Evropou

Platforma – CEMR, jako pan-Evropské uskupení hájící zájmy a koordinující společné aktivity municipalit a regionů napříč Evropou, se rozhodla udělat průzkum, jaké mají zkušenosti místní samosprávy právě s SDGs v rámci jejich aktivit. Studie se zúčastnilo 34 asociací měst a regionů z 28 evropských zemí (16 z EU, 12 mimo EU). Výstupem je zajímavá publikace.

11.07.2020

CEMR zveřejnil analýzu k dopadům pandemie COVID-19 na místní samosprávy v EU

Evropská města a regiony jsou v důsledku krize COVID-19 pod extrémním finančním tlakem. Zatímco výdaje městům v souvislosti se zaváděním nouzových opatření rostly, příjmy prudce poklesly a další pokles je očekáván i v následujících měsících. Ztráty místních a regionálních samospráv ve všech zemích Evropské unie dosahují k miliardám EUR. Rada evropských obcí a regionů (CEMR) přináší první analýzu zpracovanou ve spolupráci s 21 národními asociacemi reprezentujícími místní a regionální samosprávy ze 17 evropských zemích.

01.07.2020

Z jednání Výkonného výboru CEMR

Dne 26. června se uskutečnilo jednání Výkonného výboru Rady evropských obcí a regionů, který je nejvyšším výkonném orgánem této střešní asociace sdružující na 50 národních asociací místních a regionálních samospráv. Své zastoupení ve Výkonném výboru CEMR má také Svaz v osobě starostky Mladých Buků Lucie Potůčkové, která je místopředsedkyní CEMR pro region střední Evropy.

29.06.2020

Norské fondy: Otevřena výzva Fondu pro bilaterální vztahy

Ministerstvo financí vyhlásilo otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na širokou škálu aktivit mezi českými městy a obcemi a jejich partnery z Norska. Žádosti je možné podávat do června 2021 nebo do vyčerpání prostředků.

03.04.2020

Odloženo: Evropské fórum k revitalizaci center měst

Z důvodu šíření nákazy Covid-19 se organizátoři rozhodli odložit konání Evropského fóra k tématu revitalizace center měst, které se mělo konat 10. a 11. 6. 2020 ve Štrasburku. Nový termín prozatím nebyl stanoven.

23.03.2020

Co je partnerství měst neboli town-twinning?

Partnerská spolupráce měst, jinými slovy town-twinning, je forma dlouhodobé mezinárodní spolupráce mezi samosprávami, spočívající v pravidelném setkávání zástupců měst a jejich občanů. Tato spolupráce je většinou podložená oficiálním dokumentem (partnerskou dohodou) nebo usnesením orgánů města/obce.

23.03.2020

Význam a historie twinningu

Myšlenka partnerské spolupráce měst (town-twinning) se zrodila krátce po 2. světové válce se záměrem ochránit Evropu před dalším válečným konfliktem. Twinning vytváří jedinečnou příležitost k setkávání občanů evropských měst, k vzájemnému poznávání, k výměně myšlenek, zkušeností a názorů a k překonávání historicky podmíněných předsudků a nedůvěry. Dnes, po více než šedesáti letech, partnerská spolupráce měst přerostla v hnutí, které spojuje města a občany celé Evropy i světa.

23.03.2020

Jak najít partnerské město či obec?

Jak najít to správné město pro přínosné partnerství?

23.03.2020

Rozvojová spolupráce jako jedna z možných forem mezinárodní spolupráce měst a obcí

Častou formou mezinárodní spolupráce českých měst a obcí s jejich protějšky v zahraničí je partnerská spolupráce, tj. town-twinning. Avšak v posledních letech dochází k výrazné proměně rozměru mezinárodní spolupráce především v evropských zemích. Na významu nabývá relativně nová forma mezinárodní spolupráce, a to rozvojová spolupráce měst a obcí. Ta se řadí po boku town-twinningu mezi časté zahraniční aktivity evropských municipalit.

19.03.2020

Izraelský kibuc nese jméno prvního československého prezidenta a má zájem o spolupráci s českým městem či obcí

Historie izraelského kibucu s názvem Kfar Masaryk sahá do roku 1938, kdy byl založen židovskými uprchlíky z Československa a Litvy. Život v tomto kibucu je možné přirovnat k fungování venkovského sídla. Žije zde kolem 760 obyvatel, většinou židovského vyznání.

18.03.2020

INFORMACE ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE O OPATŘENÍCH EVROPSKÉ KOMISE Z HLEDISKA VEŘEJNÉ PODPORY TÝKAJÍCÍ SE MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI COVID-19

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s ohledem na role svěřené mu zákonem č. 215/2004 Sb. o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje tímto informuje o opatřeních, které Evropská komise vydala v oblasti veřejné podpory týkající se koordinovaného postupu ve věci mimořádné události COVID-19.

06.03.2020

Ke spolufinancování spolupráce se zahraničními partnery můžete využít nově otevřenou dotační výzvu

Využijte ke spolufinancování spolupráce s ukrajinskými, gruzínskými, moldavskými či bosenskými partnery právě otevřenou dotační výzvu ČRA. Česká rozvojová agentura (dále ČRA) právě vypsala dotační výzvu „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR II“, ze které lze spolufinancovat spolupráci s obcemi ze zemí, jako je Ukrajina, Gruzie, Moldávie či Bosna a Hercegovina.

05.03.2020

Palestinské město Dura hledá partnera pro výměnu zkušeností a spolupráci

Osm kilometrů jihovýchodně od Hebronu se nachází město Dura se zhruba 41 000 obyvateli. Zástupci města Dura hledají partnery pro výměnu zkušeností a spolupráci v oblasti zlepšování úrovně služeb pro občany, včetně skupin se zvláštními potřebami (senioři, děti, handicapovaní atd.). Palestinské město má také zájem o výměnu zkušeností v oblasti partnerské spolupráce obecně.

28.02.2020

Evropský výbor regionů zahájil činnost v novém mandátu

Evropský výbor regionů (EVR) zahájil svým únorovým plenárním shromážděním činnost v novém mandátu 2020-2025. EVR je poradním orgánem EU, ve kterém zasedají zástupci místní a regionálních samospráv a vyjadřují se ze svého pohledu zejména k nově navrhované evropské legislativě. ČR v něm má 12 stálých členů a 12 náhradníků, přičemž polovina je nominována Asociací krajů ČR a druhá polovina SMO ČR.

21.02.2020

Informační seminář k dotační výzvě České rozvojové agentury (ČRA): „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR“

Máte zájem o spolupráci s partnerským městem/obcí na Ukrajině, v Bosně a Hercegovině, v Gruzii či Moldávii? Sháníte finanční prostředky, odkud takovouto spolupráci financovat? Nevíte, jaké aktivity lze se zahraničním partnerem realizovat? Rádi byste se dozvěděli, na co si dát pozor při přípravě projektové žádosti, tak aby splnila všechny náležitosti? Pokud ano, přijďte na informační seminář k dotační výzvě České rozvojové agentury „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR“, který Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou pořádá pro zástupce českých obcí a měst.
Termín: 3. března 2020 Místo: Velká zasedací místnost Svazu měst a obcí ČR (Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha, vchod č. 9, 1. patro)

31.01.2020

Město Luck uvítá spolupráci s českými partnery na kulturních akcích

Město Luck, které je regionálním centrem Volyňské oblasti na Ukrajině, má zájem o spolupráci s českými partnery na kulturních akcích pořádaných ve svém městě.

31.01.2020

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Politický výbor Rady evropských obcí a regionů (CEMR) na svém prvním jednání v novém složení zvolil nové vedení na další funkční období 2020-2022. Novou místopředsedkyní CEMR se stala starostka městyse Mladé Buky a členka Komise pro zahraniční spolupráci Svazu Lucie Potůčková a Svaz tak má opět svého zástupce ve Výkonném výboru.

10.01.2020

Podpora mezinárodních projektů zaměřených na posílení spolupráce v Evropě a zmírnění dopadů klimatických změn

Místní samosprávy, neziskové organizace, veřejné, akademické a vzdělávací instituce a další aktéři mohou získat prostředky na mezinárodní projekty v oblasti zlepšení dopadů klimatických změn a posílení spolupráce v Evropě. Podpora bude směřovat především do oblasti střední, východní, jihovýchodní a jižní Evropy. Výzvu vyhlásilo německé ministerstvo životního prostředí v rámci Evropské klimatické iniciativy (EUKI) a žádosti je možné podávat do 18. února 2020.

23.12.2019

Mezinárodní projekt na podporu práce s mládeží na místní úrovni - nově také v ČR

Již od roku 2016 funguje dlouhodobá mezinárodní spolupráce zaměřená na zvýšení kvality práce s mládeží na místní úrovni, která vychází z partnerství Národních agentur Erasmus+, programu Mládež v akci a dalších institucí na evropské úrovni (Rada Evropy, Evropské fórum mládeže a další). V rámci této spolupráce funguje projekt Europe Goes Local, do něhož se nyní mohou zapojit také obce z České republiky.

29.11.2019

Otevírá se další možnost vyzkoušet si práci v Kongresu místních a regionálních samospráv (CLRAE)

Do 3. ledna 2020 trvá výzva Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy zaměřená na mladé lidi ve věku 18 – 30 let. Úspěšní žadatelé dostanou možnost zapojit se do činnosti Kongresu a zúčastnit se dvou plenárních zasedání v průběhu roku 2020. Účastníkům se tak otevírají zajímavé možnosti spolupráce a mohou získat cenné zkušenosti v oblasti činnosti místních samospráv na mezinárodní úrovni.

09.08.2019

Polské město Wolomin hledá partnera pro spolupráci

Město Wolomin s 53 000 obyvateli se nachází 20 km severovýchodně od Varšavy. Budoucí partnerská spolupráce by mohla probíhat zejména v oblasti životního prostředí, kultury a nakládání s půdou.