Partnerství měst

Partnerská spolupráce mezi městy a obcemi, někdy také nazývaná town-twinning nebo jen twinning, představuje téma, které Svaz dlouhodobě aktivně podporuje. Po rozkliknutí následujících odkazů se dozvíte, co si pod pojmem partnerská spolupráce měst a obcí vlastně představit a jaká je jeho historie. Existuje také hned několik způsobů, jak vyhledat partnerské město či obec pro spolupráci. V minulosti Svaz realizoval projekt na podporu partnerské spolupráce a v těchto aktivitách nadále pokračujeme a pomáháme obcím a městům z ČR navazovat spolupráci s partnery v zahraničí. Tato spolupráce pak obohacuje (nejen) společenský a kulturní život měst a obcí a vznikají díky ní velmi zajímavé a přínosné projekty.

12.03.2024

Ukrajinská komunita Solonka hledá svého českého partnera

Hledáte partnera se zájmem o předkládání a realizaci společných projektů v rámci programů EU? Komunita Solonka hledá partnerské město nebo obec pro spolupráci a partnerství.

13.11.2023

Ukrajinské město Šack chce navázat partnerství s českým městem

Hledáte vhodné partnerské město s důrazem na mezinárodní spolupráci a výměnu know-how? Ukrajinské město Šack chce navázat partnerství zaměřené na výměnu zkušeností napříč několika oblastmi.

31.08.2023

Ukrajinské město Korosteň hledá českého partnera

Hledáte partnerské město na Ukrajině pro navázání dlouhodobého partnerství napříč různými oblastmi? Město Korosteň hledá partnera z České republiky pro vzájemnou spolupráci.

31.07.2023

Čtyřicetitisícové ukrajinské město Čuhujiv z Charkovské oblasti hledá českého partnera pro spolupráci

Na Svaz měst a obcí České republiky se opětovně obrátilo ukrajinské velvyslanectví v Praze s prosbou o pomoc s nalezením českého partnera pro vojenskou správu města Čuhujiv.

23.06.2023

Ukrajinské město Cherson hledá českého partnera pro spolupráci

Vojenská správa města Cherson chce navázat partnerství a spolupráci s městem z České republiky.

15.06.2023

Ukrajinská obec Pryvilne hledá českého partnera

Chcete pomoci ukrajinské obci s následky ruské agrese, s přípravou na členství v EU anebo s řešením dalších současných výzev? Pak máte příležitost navázat partnerství s ukrajinskou obcí Pryvilne z Rivnenské oblasti a zapojit se do jimi plánovaných či aktuálně realizovaných projektů v různých oblastech.

06.06.2023

On-line Fórum solidarity již 13. června

On-line Fórum solidarity pořádá Svaz měst a obcí 13. června od 14:00 hodin v rámci projektu Mosty důvěry. Tématem budou možnosti, které pro rekonstrukci Ukrajiny otevírají partnerství na úrovni samospráv.

15.02.2023

Mosty Důvěry 2.0 / Bridges of Trust 2.0

Máte zájem o partnerství s ukrajinským městem? Případně navázali jste spolupráci s ukrajinskou obcí a městem a máte zájem o prohloubení vztahů? Zapojte se do projektu Mosty důvěry!

14.02.2023

Projekt: Přeshraniční spolupráce pro partnerství a prosperitu

Projekt v rámci mezinárodního visegrádského fondu s cílem rozvoje municipalit v rámci zemí V4 nyní míří do České republiky.

20.12.2022

Ukrajinské město Korec hledá českého partnera

Ukrajinské město Korec má zájem o navázání spolupráce s některým z českých měst. Korec je atraktivní turistickou oblastí na východě Rivenského regionu, která spravuje dalších 35 osad. Dohromady tvoří Koreckou hromadu, která vznikla v prosinci 2020 v rámci územně-správní reformy Ukrajiny. Korecká hromada se rozprostírá v okolí dálnice Kyjev-Chop, 65 km od regionálního centra - města Rivne (Rovne). Vzdálenost od hranic s Evropskou unií je 370 km, od hlavního města Ukrajiny Kyjeva 250 km.

04.11.2022

Projekt Východního partnerství má stále smysl

Ve čtvrtek, 3. 11. 2022, proběhla v Liberci tisková konference k projektu Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) s názvem Odolná samospráva a veřejná správa v zemích Východního partnerství.

23.06.2022

Partnerství s ukrajinskými městy je stále aktuální.

Aktuálně hledá partnerství ukrajinské město Buča. Informuje o tom Velvyslanectví Ukrajiny ve spolupráci se senátorkou Hanou Žákovou.

29.04.2022

Mezinárodní spolupráce na úrovni měst a obcí má pro českou zahraniční politiku velký význam

Zástupci Svazu měst a obcí se dnes 29. dubna 2022 sešli s ministrem zahraničních věcí České republiky Janem Lipavským. Tématem byla mezinárodní spolupráce měst a obcí z mnoha úhlů.

07.04.2021

Slobozhanska samospráva (Ukrajina) hledá partnera

Slobozhanska samospráva (Ukrajina) hledá partnerské město nebo sdružení obcí v České republice pro spolupráci v oblastech ekonomického rozvoje, kultury, vzdělávání, turistiky, sportu a odpadového hospodářství.

23.03.2020

Co je partnerství měst neboli town-twinning?

Partnerská spolupráce měst, jinými slovy town-twinning, je forma dlouhodobé mezinárodní spolupráce mezi samosprávami, spočívající v pravidelném setkávání zástupců měst a jejich občanů. Tato spolupráce je většinou podložená oficiálním dokumentem (partnerskou dohodou) nebo usnesením orgánů města/obce.

23.03.2020

Význam a historie twinningu

Myšlenka partnerské spolupráce měst (town-twinning) se zrodila krátce po 2. světové válce se záměrem ochránit Evropu před dalším válečným konfliktem. Twinning vytváří jedinečnou příležitost k setkávání občanů evropských měst, k vzájemnému poznávání, k výměně myšlenek, zkušeností a názorů a k překonávání historicky podmíněných předsudků a nedůvěry. Dnes, po více než šedesáti letech, partnerská spolupráce měst přerostla v hnutí, které spojuje města a občany celé Evropy i světa.

23.03.2020

Jak najít partnerské město či obec?

Jak najít to správné město pro přínosné partnerství?

19.03.2020

Izraelský kibuc nese jméno prvního československého prezidenta a má zájem o spolupráci s českým městem či obcí

Historie izraelského kibucu s názvem Kfar Masaryk sahá do roku 1938, kdy byl založen židovskými uprchlíky z Československa a Litvy. Život v tomto kibucu je možné přirovnat k fungování venkovského sídla. Žije zde kolem 760 obyvatel, většinou židovského vyznání.

05.03.2020

Palestinské město Dura hledá partnera pro výměnu zkušeností a spolupráci

Osm kilometrů jihovýchodně od Hebronu se nachází město Dura se zhruba 41 000 obyvateli. Zástupci města Dura hledají partnery pro výměnu zkušeností a spolupráci v oblasti zlepšování úrovně služeb pro občany, včetně skupin se zvláštními potřebami (senioři, děti, handicapovaní atd.). Palestinské město má také zájem o výměnu zkušeností v oblasti partnerské spolupráce obecně.

05.11.2019

Zaujme vás nabídka albánského města Fushe-Arrez k navázání partnerské spolupráce?

Fushe-Arrez, město s více než 11 000 obyvateli, se nachází v severní části Albánie a zároveň tvoří centrum stejnojmenné oblasti.

07.01.2013

Podpora partnerské spolupráce měst z programu Evropa pro občany v roce 2013

Agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizi vyhlásila výzvy k podpoře projektů partnerské spolupráce měst v roce 2013. Nejbližším termínem pro podávání žádostí o grant je 1. únor 2013. Zároveň byl také publikován aktualizovaný Průvodce programem Evropa pro občany a formulář žádostí o grant.

10.10.2011

Italská obec Magliano Sabina hledá partnera v ČR

Italské městečko Magliano Sabina s necelými 5 tisíci obyvateli leží v samotném srdci Itálie v blízkosti hlavního města a je ideálním výchozím místem pro výlety za historickými a kulturními poklady Itálie. Město má zájem o spolupráci s českou obcí či městem zaměřenou na kulturní výměnu, vzdělání a zapojení mládeže, místní ekonomický rozvoj apod.

15.08.2011

Moldavské město Vadul lui Voda hledá partnera v ČR

Lázeňské město Vadul lui Voda s více než čtyřmi tisíci obyvatel má zájem oslovit české město (města) do 10 000 obyvatel, která kladou důraz na rozvoj cestovního ruchu. Případná spolupráce bude zaměřena na přenos zkušeností v oblasti turismu, rozvoje související infrastruktury a na hledání partnera pro rozvoj průmyslové zóny ve městě.
 

13.07.2011

Slovenská obec Osturňa hledá partnerskou obec v ČR

Původně rusínská obec Osturňa je od roku 1979 památkovou rezervací lidové architektury. Zachovalo se v ní množství historicky cenných tzv. goralských usedlostí a místní obyvatelé se snaží o zachování tradičních řemesel a způsobu života i v dnešní uspěchané době. Osturňa má zájem pořádat setkávání občanů při nejrůznějších příležitostech a chce také podpořit vzájemnou prezentaci partnerských obcí.

21.06.2011

Město Aubange (Belgie) hledá partnera v ČR

Belgické město Aubange s 15 900 obyvateli hledá partnerské město (města), s nímž by mohlo řešit společné problémy a případně také realizovat projekty. Aubange se nachází v blízkosti místa, kde se setkávají hranice tří států – Belgie, Francie a Lucemburska. Jedná se o velmi významný dopravní uzel, kde se setkávají různé druhy dopravy.

21.06.2011

Ukrajinské město Lugansk hledá partnera v ČR

Lugansk, jedno z největších ukrajinských měst (470 000 obyvatel) a zároveň centrum stejnojmenného regionu, projevilo zájem najít partnerské město v České republice. Lugansk je městem s průmyslovou tradicí a zároveň městem univerzitním. Svým umístěním tvoří administrativní, průmyslové a kulturní centrum nejvýchodnější části Ukrajiny.

16.05.2011

Město Hersonissos (Řecko) hledá partnera v ČR

Hersonissos se nachází na severním pobřeží ostrova Kréta, zhruba 10 km východně od hlavního města Heraklionu. Je aktivní především v oblasti ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje, podpory cestovního ruchu a v těchto oblastech by chtělo také navázat spolupráci s českým městem.

04.03.2011

Město Kotor Varoš (Republika srbská) hledá partnera v ČR

Město Kotor Varoš je samosprávná obec, která se rozprostírá na rozloze km2. Obec má vzhledem ke krátké vzdálenosti od hlavního města Republiky srbské,  Banja Luky, dobrou polohu z hlediska dostupnosti, protože leží na hlavním silničním tahu Doboj - Banja Luka. Před válkou měla obec 37 tisíc obyvatel a v současné době v ní žije 27,5 tisíc obyvatel.

04.03.2011

Město Gračanice (Bosna a Hercegovina) hledá partnera v ČR

Město Gračanice je součásti Tuzlanského kantonu a leží v severovýchodní části Bosny a Hercegoviny. Gračanice je střediskem opštiny (obce), která čítá 18 vesnic a jejíž počet obyvatel  dle statistiky z roku 2000 činí přes  55 tisíc. Rozloha opštiny je 219 km2. Gračanice má polohu v  údolí řeky Spreči.

16.12.2010

Město ŠTIP (Makedonie) hledá partnera v ČR

Město Štip s téměř 50 000 obyvateli, které leží na řece Bregalnica, je největším městem a zároveň centrem východní části Makedonie a má vážný zájem navázat partnerství s některým z českých měst.

21.10.2010

Lotyšské město Plavinas hledá partnera v ČR

Lotyšské město Plavinas se 3 672 obyvateli se nachází v centrální části Lotyšska ve vzdálenosti 112 km od hlavního města Rigy. Leží na největší lotyšské řece Daugavě v oblasti s příhodnými přírodními podmínkami. S partnerským městem z ČR by rádo spolupracovalo zejména v oblastech vzdělávání, moderních metod v řízení samosprávy nebo rozvoje vztahů a spolupráce s veřejností. Plavinas má také zájem o další rozvoj cestovního ruchu na svém území. 

13.09.2010

Navažte partnerství s tureckým městem

Turecká vláda spustila v roce 2009 projekt, jehož aktivity jsou zaměřeny na posílení kapacit ve veřejném sektoru. Jednou z hlavních aktivit projektu je rozvoj kapacit tureckých místních samospráv a jejich začlenění do mezinárodních partnerství na úrovni měst a obcí. Do projektu bude zapojeno 10 pilotních měst, která v současné době hledají vhodné partnery v zemích Evropské unie. 

24.06.2010

Chuguev (Ukrajina) hledá partnera v ČR

Město Chuguev se nachází ve středu regionu Charkov, na pravém břehu řeky Severní Doněc. Město leží v příznivé klimatické zóně, průměrné roční srážky jsou zde na nejnižší úrovni v celém regionu. Město je obklopeno lesy. Chuguevem prochází dálnice, jenž město spojuje s regionálním centrem Charkovem (35 km). Hlavními ekonomickými odvětvími je zpracovatelský průmysl, potravinářství, údržba vojenských letadel, projektování a výroba bezpilotních letadel.

24.06.2010

Energodar (Ukrajina) hledá partnera v ČR

Město Energodar se nachází v jižní části Ukrajiny, na levém břehu vodní nádrže Kakhovka a zhruba 132 km od hlavního města tohoto regionu Zaporizhzhia. Díky jaderné a tepelné elektrárně je Energodar energetickým centrem Ukrajiny.

14.05.2010

Pale (Bosna a Hercegovina) hledá partnera v ČR

Opština Pale je součástí entity Republika srbská a leží v severovýchodní části Bosny a Hercegoviny, 15 km od hlavního města Bosny a Hercegoviny Sarajeva. Opštinu tvoří město Pale a 6 vsí - Praca, Podgrab, Koran, Jasik, Brezovice a Mokro. Celkový počet obyvatel činí 30 tisíc, z nichž 20 tis. připadá na město Pale.

01.04.2010

Města a obce hledají partnera v České republice

Nabízíme Vám seznam měst a obcí, které v období od poloviny listopadu 2009 do konce března 2010 projevily zájem o navázání partnerství s jejich českým protějškem. Seznam byl vytvořen na základě žádostí o partnerství zveřejněných na webových stránkách www.twinning.org spravovaných Radou evropských obcí a regionů (CEMR)

12.01.2010

Ukrajinská města hledají partnera v ČR

Města Vinnytsya, Romny a Pryluky by ráda navázala partnerství s jejich českými protějšky.

11.01.2010

Doboj (Bosna a Hercegovina) hledá partnera v ČR

Doboj je jedním z nejvíce se rozvíjejících měst Bosny a Hercegoviny, jemuž se navíc podařilo realizovat návrat uprchlíků a vysídlených osob. Strategickým cílem je vytvořit z Doboje dopravní, komunikační a distribuční centrum Republiky Srbské (RS) a Bosny a Hercegoviny (BaH). Město za tímto účelem zpracovalo Strategický plán ekonomického rozvoje (2007,2012) a Komunikační strategii (2006-0009).

16.11.2009

Města a obce hledají partnera v České republice

Nabízíme Vám seznam měst a obcí, které v období od srpna do poloviny listopadu tohoto roku projevily zájem o navázání partnerství s jejich českým protějškem. Seznam byl vytvořen na základě žádostí o partnerství zveřejněných na webových stránkách www.twinning.org spravovaných Radou evropských obcí a regionů (CEMR).

16.11.2009

Vertou hledá partnerské město v České republice

Vertou se zajímá o spolupráci s českým městem podobné velikosti, se kterým by navázalo nejen kulturní, ale i ekonomické vztahy.

03.09.2009

Obec Colletorto (Itálie) hledá partnera v ČR

Obec Colletorto se nachází v jihovýchodní části italského regionu Molise. Leží zhruba 50 km směrem do vnitrozemí od přímořského letoviska Termoli, tedy od jaderského pobřeží, a zhruba 55 km od hlavního města regionu,  Campobasso. Colletorto má necelých 2 500 obyvatel. Hospodářství této obce se soustředí kolem pěstování oliv a produkce olivového oleje, a to už po staletí.

28.08.2009

Dębica (Polsko)

Jihopolské město Dębica připravuje ambiciózní projekt „Evropa měst“ pro partnerskou spolupráci s 26 městy ze všech členských států Evropské unie.

 

29.07.2009

Města a obce hledající partnera v České republice

Nabízíme Vám seznam měst a obcí, které v období od května do července tohoto roku projevily zájem o navázání partnerství s jejich českým protějškem. Seznam byl vytvořen na základě žádostí o partnerství zveřejněných na webových stránkách www.twinning.org spravovaných Radou evropských obcí a regionů (CEMR).

27.07.2009

Město Romagnat (Francie) hledá partnera v ČR

Město Romagnat se nachází v centrální části Francie, v departementu Puy de Dôme, který je součástí regionu Auvergne. Město má 8 500 obyvatel a leží přibližně 8 km na jih od hlavního města regionu, Clermont-Ferrand. Cenné zkušenosti s partnerstvím získal Romagnat během 11 let trvajícího partnerství s italským městem Licciana-Nardi. Vzájemné aktivity by Romagnat rád zaměřil na mládež, ale nejenom.

22.06.2009

Vara (Švédsko) hledá partnerské město

Na předsedu SMO ČR Oldřicha Vlasáka se obrátil velvyslanec ČR ve Švédsku Jan Kára, aby tlumočil zájem švédského města Vara o navázání partnerství s některým z českých měst do 20 000 obyvatel. Město Vara má k České republice velice kladný vztah, o čemž svědčí skutečnost, že letos v létě uspořádá soustředění svých více než 1 000 zaměstnanců právě v naší zemi. Jde o nabídku, která by podle našeho názoru neměla zůstat bez ohlasu.

23.12.2008

Calenzano (Itálie) hledá partnerské město

Místní zastupitelstvo italského města Calenzano má zájem navázat dlouhodobé partnerství s českým městem s podobným počtem obyvatel a malými nebo středními podnikatelskými subjekty.

08.12.2008

Clerval (Francie)

Francouzský Clerval s 1004 obyvateli má zájem navázat partnerství s českým městem s dobrými mezilidskými vztahy a sportovními a kulturními aktivitami.

20.10.2008

Novi Grad, městská část Sarajeva (Bosna a Hercegovina)

Jde jí o získávání vědomostí o organizaci místní samosprávy v Evropské unii v době, kdy Bosna a Hercegovina se chce též stát jejím členem

 

08.10.2008

Mandello del Lario (Itálie)

Město chce navázat partnerství s některým z nových členů Evropské unie. 

Chce spolupracovat zejména v oblasti kultury, turistiky a ekonomie.

 

09.09.2008

Bjuvs (Švédsko) nabízí spolupráci pro vytápění teplem získaným ze starých důlních štol

Zajímavé možnosti spolupráce i čerpání finančních prostředků z fondů EU. Projekt má podporu velvyslanectví ČR ve Švédsku

19.08.2008

Kraljevo (Srbsko)

Jedno z největších srbských měst s bohatým kulturním zázemím a s výhodnou geografickou polohou hledá partnera v ČR zejména s ohledem na budoucí členství Srbska v EU

 

30.07.2008

Slovinské město Celje nabízí spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Slovinské město Celje nabízí spolupráci v oblasti cestovního ruchu v rámci programu Evropské komise „Evropa pro občany“.

29.07.2008

Cocieri, Molovata (Moldavsko, region Podněstří)

Organizace Člověk v tísni nás požádala o zveřejnění zájmu moldavských obcí o partnerství v České republice

15.07.2008

Faloppio (Itálie)

Faloppio hledá partnery na Maltě, ve Španělsku a u nás.

08.07.2008

Montelanico (Itálie)

Italské malebné městečko hledá partnera u nás nebo ve Slovinsku 


 

01.04.2008

Pielenhofen (Německo)

Bavorská obec v okolí Řezna (Regensburg), blízko našich hranic, hledá partnera v ČR, Francii nebo Itálii.

18.03.2008

Spolupráce českých a francouzských obcí

Počátkem tohoto roku uveřejnilo Ministerstvo zahraničních a evropských věcí Francouzské republiky na svých internetových stránkách projekt decentralizované spolupráce určený francouzským obcím. Jedná se o jakousi burzu, na které jsou k dispozici on-line projekty zahraničních měst, která hledají partnery pro realizaci těchto projektů.


 

26.02.2008

Gődőllő (Maďarsko)

Velvyslanectví České republiky v Maďarsku velmi doporučuje toto skvostné městečko.

11.02.2008

Trezzo sull´Adda, Itálie

Italské město hledá v České republice partnera srovnatelné velikosti (13 000 obyvatel) 

03.01.2008

Spello (Itálie)

Krásné historické město hledá partnera v České republice

27.11.2007

Fonte Nuova (Itálie)

Město střední velikosti poblíž Říma hledá partnera pro projekt v rámci programu Evropa pro občany, finančně podporovaném Evropskou komisí.

23.10.2007

Karahayit (Turecko)

Turecké lázeňské město Karahayit hledá v Evropě partnera pro spolupráci na projektech kulturního a turistického charakteru, ale i jiných.

28.05.2007

Informace o partnerské spolupráci měst a obcí

V příspěvku naleznete informace o přínosu a způsobu financování partnerské spolupráce měst, o formách partnerství a o tom, jak postupovat v případě zájmu o nalezení partnerského města či obce.