03.08.2023

Přeshraniční spolupráce

Členové a pracovníci Svazu měst a obcí České republiky vystoupili na semináři mezinárodního projektu „Přeshraniční spolupráce pro partnerství a prosperitu“ financovaného z Visegradských fondů, který zorganizovalo Združenie miest a obcí Slovenska v Čadci ve dnech 1. – 2. srpna 2023.

Setkání se zúčastnili také zástupce partnerských organizací z Maďarska a Polska.

Diskutovali jsme na téma „Komunálne podniky a miestne hospodárstvo“. V rámci programu bylo předneseno 10 přednášek na teoretická i praktická témata s příklady fungování komunálních podniků ve všech zemí „V4“. Debatovalo se o konkrétních přístupech, legislativních rámcích, financování optimalizacích ad.

Za SMO ČR pozdravila účastníky Olga Dočkalová, starostka obce Sudice, členka předsednictva SMO ČR, která také vystoupila s přednáškou Využití vážních a evidenčních technologií při svozu odpadu u Door to door systémů v regionu Malá Haná Jihomoravského kraje.

Dalším v řečníků z Česka byl Otakar Štěpán Bačák, 1. náměstek primátora města Olomouc, který představil Koncernové řízení městských společností v Olomouci.

Činnost OZO Ostrava prezentoval Petr Strakoš přednáškou Výroba TAP ze směsných komunálních odpadů z pohledu systému hospodaření s odpady. Komplexní řešení a nové přístupy na Ostravsku.

Martina Lehmannová představila výsledky projektu SMART Česko – projekt SMO ČR na podporu municipalit v realizaci SMART řešení.

Děkujeme kolegyním ze Združenie miest a obcí Slovenska Zuzaně Špačekové a Evě Balažovičové za organizaci této akce.

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR