Podporované projekty

02.06.2020

Soutěž Komunální projekt roku

Cílem soutěže je vyhledat, zviditelnit a ocenit inspirativní a občansky přínosné projekty realizované územními samosprávami. Do soutěže se přijímají projekty uskutečněné od 1. ledna 2019 do 14. září 2020. Uzávěrka příjmu on-line přihlášek a on-line nominací je 14. září v 16 hodin.

15.08.2018

Společné století - spolupráce a podklady pro obce

V roce 2018 nás čeká kulaté výročí, které přímo vybízí k velkým oslavám. Bude to už 100 let od vzniku samostatného československého státu. A za to naše společné století jsme my, Češi a Slováci, zažili tolik příběhů, které by měly být stále připomínány. Na akcích spojených s oslavami stého výročí

26.03.2018

Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví

Svaz měst a obcí České republiky společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a s Univerzitou v Pasově, Institut für Rechtsdidaktik, dal vzniknout přeshraničnímu projektu s názvem Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví, jehož realizace probíhající od počátku měsíce září roku 2017 potrvá až do konce února 2020. Projekt se zaměřuje na přeshraniční spolupráci v regionu Česko-Bavorsko a na legislativní, právní a správní bariéry, jejichž překonání lze považovat za primární cíl projektu současného. Odstraňování bariér by mělo podtrhnout atraktivnost života lidí žijících v regionu a pozdvihnout především oblast veřejné správy, hospodářství, sociálních věcí a zdravotnictví, to vše s důrazem na rozvoj kultury, cestovního ruchu a rozvoje obcí, a zlepšení právního a administrativního prostředí pro podnikatele v příhraničí.

15.03.2018

Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví

Svaz měst a obcí České republiky společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a s německým partnerem, Univerzitou v Pasově, Institut für Rechtsdidaktik, dal vzniknout přeshraničnímu projektu s názvem Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví, jehož realizace probíhá od září roku 2017 a potrvá až do konce února 2020. 

10.07.2017

Projekt "Udržitelná města a obce pro rozvoj“

Název projektu: Udržitelná města a obce pro rozvoj Realizátor: Charita ČR Partner projektu: Svaz měst a obcí ČR Doba realizace projektu: Leden 2016 – Prosinec 2017 Financování: v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR z dotačního titulu České rozvojové agentury „Globální rozvojové vzdělávání

01.06.2017

Připravujeme právní podporu pro obce a města v česko-bavorském příhraničí

V nejbližších dnech se dozvíme, zda-li bude odsouhlasena realizace společného projektu Fakulty právnické Západočeské univerzity  v Plzni a Univerzity v Pasově, na kterém se podílí jako hlavní partner i Svaz. Cílem projektu je identifikovat největší právní překážky intenzivnější spolupráce mezi městy, obcemi a dalšími subjekty na obou stranách hranice a vytvořit manuál postupů "tzv. kuchařek" k jejich odstraňování včetně ustavení společné česko-bavorské pracovní skupiny.

12.05.2017

Města ožijí celostátním happeningem základních uměleckých škol ZUŠ Open

Máte ve Vašem městě či obci základní uměleckou školu? Chodili jste sami na ZUŠku anebo chodí na ni teď Vaše děti? Zapojujete ZUŠ do života Vašich měst a obcí například tím, že její žáci vystupují na akcích, které samosprávy pořádají? To vše se dát spojit v rámci ZUŠ Open. Na celostátním happeningu základních uměleckých škol. Jde o největší kulturní akci v historii ČR na podporu tvůrčího uměleckého vzdělávání dětí. Jejím partnerem je také Svaz měst a obcí ČR.  V úterý 30. května 2017 rozehraje a roztančí na 280 měst a obcí.

16.12.2016

Varhany pro svatovítskou katedrálu

Stavba svatovítské katedrály byla započata roku 1344. Dostavěna byla v roce 1929, ale na varhany odpovídající velikosti již nebyly prostředky. Pomožme společně dokončit dílo Karla IV.!

16.12.2016

Lepší města

Dvacet pět největších měst v České republice se rozhodlo, že budou ve spolupráci s akademickou sférou i podniky rozvíjet chytrá řešení pro zlepšení chodu měst. Tato iniciativa je unikátní nejen v České republice, ale i v Evropské unii.