10.07.2017

Projekt "Udržitelná města a obce pro rozvoj“

Název projektu: Udržitelná města a obce pro rozvoj Realizátor: Charita ČR Partner projektu: Svaz měst a obcí ČR Doba realizace projektu: Leden 2016 – Prosinec 2017 Financování: v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR z dotačního titulu České rozvojové agentury „Globální rozvojové vzdělávání

Název projektu: Udržitelná města a obce pro rozvoj

Realizátor: Charita ČR
Partner projektu: Svaz měst a obcí ČR

Doba realizace projektu: Leden 2016 – Prosinec 2017
Financování: v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR z dotačního titulu České rozvojové agentury „Globální rozvojové vzdělávání a osvěta“

Projekt „Udržitelná města a obce pro rozvoj“ navazuje na aktivity předešlého projektu "Partnerství pro rozvoj - přínos místních samospráv pro EYD 2015", které probíhaly v průběhu roku 2015 a vycházely z potřeby upozornit v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 na zapojení místních samospráv do rozvojové spolupráce.

Cílem projektu je zvyšovat povědomí a podporovat zapojení měst a obcí do rozvojové spolupráce v kontextu nové rozvojové Agendy 2030, především v kontextu Cíle udržitelného rozvoje č. 11 - Udržitelná města a obce. Vedle toho projekt ve spolupráci s českými obcemi mobilizuje zájem místní veřejnosti o nový rozvojový rámec definovaný Cíli udržitelného rozvoje.

Výstupy projektu v roce 2016:

  • informační video-spot „Udržitelná města a obce“ (viz www.youtube.com/watch)
  • publikace nazvaná „Zahraniční rozvojová spolupráce měst a obcí. Příklady dobré praxe“, která kromě komplexního přehledu o decentralizované rozvojové spolupráci předkládá vybrané inspirativní příklady rozvojových projektů evropských obcí a měst (viz soubory ke stažení)
  • multižánrová akce pod záštitou primátorky hl. města Prahy nazvaná „Za udržitelný svět“ pořádaná v Zoo Praha – zapojení města Chrudim, Turnov, Vítkov a městských částí Prahy 20 a Prahy 8 (3.10.2016)
  • osvětová akce pro místní veřejnost na téma udržitelná rozvoj a vzdělávání v rozvojových zemích ve městě Moravská Třebová (29.11.2016)
  • osvětová akce ve formě živé knihovny ve městě Vsetín – příběh srbské emigrantky (2.12.2016)
  • osvětová akce ve formě přednášky na ZŠ (představení SDGs a udržitelná spostřeba) a sběr oblečení pro charitativní účely v obci Zbyslavice (19.12.2016)

Plánované výstupy projektu v roce 2017:

  • 5 informačních seminářů/setkání určených zastupitelům a úředníkům českých měst/obcí

Cílem semináře je seznámit cílovou skupinu s novou rozvojovou Agendou 2030 a Cíli udržitelného rozvoje včetně jejich provazby na aktivity a praxi českých měst a obcí. Doposud proběhly tři informační semináře – dva v rámci Krajských setkání SMO v Brně (8.3.2017) a Jihlavě (5.4.2017), jeden v MČ Praha 8 (29.5.2017).

  •  3 propagační/osvětové kampaně pro nejširší veřejnost ve spolupráci s vybranými městy/obcemi

Cílem kampaní je ve spolupráci se zainteresovanými městy a obcemi informovat místní obyvatele o problematice rozvojové spolupráce, Cílech udržitelného rozvoje a globální odpovědnosti či o rozvojových aktivitách samotného města či obce. Dosud proběhla osvětová kampaň nazvaná "U-Držme se! Městské části za udržitelný rozvoj" (květen-červen 2017). 

  •  7 osvětových akcí v konkrétních městech a obcích

V rámci projektu proběhly dosud tři osvětové akce: osvětová akce „Chrudim za udržitelný svět“ (31.5.2017), osvětová akce „Zodpovědná móda s Prahou 14“ (1.6.2017), osvětová akce „Udržitelně o Neudržitelné Palmovce“ (5.6.2017).