16.12.2016

Lepší města

Dvacet pět největších měst v České republice se rozhodlo, že budou ve spolupráci s akademickou sférou i podniky rozvíjet chytrá řešení pro zlepšení chodu měst. Tato iniciativa je unikátní nejen v České republice, ale i v Evropské unii.

Dvacet pět největších měst v České republice se rozhodlo, že budou ve spolupráci s akademickou sférou i podniky rozvíjet chytrá řešení pro zlepšení chodu měst. Tato iniciativa je unikátní nejen v České republice, ale i v Evropské unii. Oficiální zahájení projektu Lepší města schválila Komora statutárních měst Svazu měst a obcí ČR při svém zasedání v Ostravě 15. července 2017. Více o informací o startu projektu a fotografie naleznete v tiskové zprávě.

V současné době čelí všechna velká města v České republice obdobným problémům a výzvám. Každé z měst se snaží různými cestami zefektivnit svůj chod – v tuto chvíli však každé samostatně a často poměrně nákladně. Projekt Lepších měst je zaměřen na praktická řešení, která umožní zapojeným městům odstraňování problémů zrychlit a zlevnit. Profesionální týmy, které budou na projektu pracovat, nebudou složeny pouze z úředníků měst, jak tomu bylo doposud.

Více o projektu najdete na www.lepsimesta.cz.