01.06.2017

Připravujeme právní podporu pro obce a města v česko-bavorském příhraničí

V nejbližších dnech se dozvíme, zda-li bude odsouhlasena realizace společného projektu Fakulty právnické Západočeské univerzity  v Plzni a Univerzity v Pasově, na kterém se podílí jako hlavní partner i Svaz. Cílem projektu je identifikovat největší právní překážky intenzivnější spolupráce mezi městy, obcemi a dalšími subjekty na obou stranách hranice a vytvořit manuál postupů "tzv. kuchařek" k jejich odstraňování včetně ustavení společné česko-bavorské pracovní skupiny.

V nejbližších dnech se dozvíme, zda-li bude odsouhlasena realizace společného projektu Fakulty právnické Západočeské univerzity  v Plzni a Univerzity v Pasově, na kterém se podílí jako hlavní partner i Svaz měst a obcí České republiky. Projekt se věnuje podpoře spolupráce v příhraničním regionu Česko-Bavorsko. Cílem projektu je identifikovat největší právní překážky intenzivnější spolupráce mezi městy, obcemi a dalšími subjekty na obou stranách hranice a vytvořit manuál postupů "tzv. kuchařek" k jejich odstraňování včetně ustavení společné česko-bavorské pracovní skupiny. Tematicky se budou expertní týmy věnovat překonávání právních a administrativních překážek v oblasti veřejné správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví. V nedávné době se velká část obcí a měst v česko-bavorském příhraničí zúčastnila dotazníkového šetření, jehož výsledky byly zohledněny v cílech projektu. Proděkanka Právnické fakulty Monika Forejtová a její tým tímto všem zúčastněným děkují spolupráci.

 

Autorka:
Doc. JUDr. Monika Forejtová, PhD.
proděkanka pro mezinárodní záležitosti