15.08.2018

Společné století - spolupráce a podklady pro obce

V roce 2018 nás čeká kulaté výročí, které přímo vybízí k velkým oslavám. Bude to už 100 let od vzniku samostatného československého státu. A za to naše společné století jsme my, Češi a Slováci, zažili tolik příběhů, které by měly být stále připomínány. Na akcích spojených s oslavami stého výročí

V roce 2018 nás čeká kulaté výročí, které přímo vybízí k velkým oslavám. Bude to už 100 let od vzniku samostatného československého státu. A za to naše společné století jsme my, Češi a Slováci, zažili tolik příběhů, které by měly být stále připomínány.
 

Na akcích spojených s oslavami stého výročí vzniku Československa bude Svaz měst a obcí ČR  spolupracovat s agenturou CzechTourism. Způsob této spolupráce řeší Memorandum, které v květnu podepsali zástupci obou institucí (psali jsme v tomto článku). Koordinovat spolu budou zejména marketingové aktivity a mediální podporu oslav a připomínek významných výročí, které na letošní rok připadají.  

V úložišti (http://bit.ly/2HxEzkb) jednotlivé obce naleznou materiály vznikající k projektu Připomínek a oslav významných výročí roku 2018. Veškeré materiály jsou určeny pro nekomerční užití veřejnou správou a samosprávou. Užívány by měly být v souvislosti s aktivitou související s významnými výročími tohoto roku, především pak s rokem 1918, 1968, případně 1993.

Základním prvkem je logo, které by mělo být užíváno i s textací pod čísly, v případech vyjmenovaných v přiloženém logomanuálu pak i bez textace. 

U použití kreativy postupovat dle manuálu, který je opět přiložen. Kreativa pak nesmí být modifikována jak po grafické stránce jinak, než je v manuálu popsáno a textace nesmí být měněny. 

Veškeré další materiály jako jsou rozhovory, zdravice, spoty jsou určeny taktéž pouze pro nekomerční užití a pro účely spojení s výše uvedenými výročími a to pouze pro užití na eventu, online, nikolv pak ve vysílání celostátních médií, krom oficiálních spotů (historický, s herci Preissem a Pauhofovou). 

Veškeré materiály pak je nutné, aby byly komunikovány v souvislosti s projektem, webe spolecnestoleti.cz a využíval se #czech100 tak jak na vizuálech zaznívá.

Tedy budeme velice rádi, když materiály, které vznikly a byly financovány mimo rozpočet obcí, tak využijete a připojíte se k Oslavám takto významné události minimálně využitím loga a vyvěšením vlajky v měsíci říjnu.

Další z podpory ze strany tohoto projektu směrem k obcím je možnost uvést jakékoliv zajímavosti z dané lokality či obce, související se 100letou historií našeho státu na webu spolecnestoleti.cz, případně v rámci sociálních sítí.  Rádi uveřejníme informace o čase, místě a termínu konání zajímavé události v Programovém katalogu, případně budeme publikovat v rámci Příběhů, zajímavosti z historie Vaší obce v souvislosti s OSlavami. Totéž může proběhnout i v rámci sociálních sítí. Tedy zajímavosti a informace se prostřednictvím těchto mediálních kanálů dostanou k tisícům odběratelům napříč celou Českou a Slovenskou republikou.

Pokud využijete jakýkoliv materiál nebo logo, pak neváhejte a zašlete náhled (bajer@czechtourism.cz> , případně sdílejte zajímavosti z Vaší obce.