Právní poradna

Připravili jsme novou podobu služby Právní poradna pro obce, kterou naleznete na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.

Přihlaste se na stránkách www.poradnaproobce.cz a využívejte všechny služby naplno. Přihlašovací údaje obdržíte od provozovatele služby KVB advokátní kanceláře s.r.o.

Přihlašovací údaje do Právní poradny pro obce NEJSOU totožné s přihlašovacími údaji na webových stránkách Svazu měst a obcí (www.smocr.cz)

Právní poradnu můžete využívat za účelem:

  • zodpovídání písemných dotazů formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů,
  • zodpovídání písemných dotazů formou individuálně zpracované odpovědi,
  • zodpovídání telefonických dotazů.

15.03.2023

Speciál právní poradny 2/2023

Přinášíme vám opět monitoring legislativy a judikatury, který vzniká v rámci projektu ESO „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“, realizovaném Svazem měst a obcí ČR.

13.01.2023

Speciál právní poradny 1/2023

Přinášíme vám opět monitoring legislativy a judikatury, který vzniká v rámci projektu ESO „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“, realizovaném Svazem měst a obcí ČR.

19.12.2022

Speciál právní poradny 19/2022

Přinášíme vám opět monitoring legislativy a judikatury, který vzniká v rámci projektu ESO „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“, realizovaném Svazem měst a obcí ČR.

22.11.2022

Termín právní konference se blíží

Zveme Vás na VIII. ročník Právní konference Svazu měst a obcí ČR, který se stejně jako minulé ročníky uskuteční v Kongres hotelu Jezerka na Seči.

14.11.2022

Speciál právní poradny 18/2022

Přinášíme vám opět monitoring legislativy a judikatury, který vzniká v rámci projektu ESO „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“, realizovaném Svazem měst a obcí ČR.

19.10.2022

Speciál právní poradny 17/2022

Pokud je ustavující zasedání zastupitelstva před vámi, mohou se Vám hodit nejčastější a nejzajímavější dotazy související s jeho konáním.

13.10.2022

Speciál právní poradny 16/2022

Přinášíme vám opět monitoring legislativy a judikatury, který vzniká v rámci projektu ESO „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“, realizovaném Svazem měst a obcí ČR.

10.10.2022

Speciál právní poradny 15/2022

Blíží se ustavující zasedání zastupitelstev. Pravidelným bodem bývá stanovení odměn starostů a zastupitelů. K tomu Vám posíláme speciál s nejčastějšími a nejzajímavějšími dotazy.

14.09.2022

Speciál právní poradny 14/2022

Přinášíme vám opět monitoring legislativy a judikatury, který vzniká v rámci projektu ESO „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“, realizovaném Svazem měst a obcí ČR.

30.08.2022

Elektronický zpravodaj SMO ČR č. 35

Elektronický zpravodaj SMO ČR č. 35

08.08.2022

Speciál právní poradny 13/2022

Přinášíme vám opět monitoring legislativy a judikatury, který vzniká v rámci projektu ESO „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“, realizovaném Svazem měst a obcí ČR.

26.07.2022

Poradna pro účetní

Věděli jste, že právní poradna radí i obecním účetním?

19.07.2022

Speciál právní poradny 12/2022

Přinášíme vám opět monitoring legislativy a judikatury, který vzniká v rámci projektu ESO „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“, realizovaném Svazem měst a obcí ČR.

24.06.2022

Komunální volby

Volební průvodce pro kandidáty, kteří budou kandidovat v podzimních komunálních volbách 23. a 24. září 2022.

09.05.2022

Speciál právní poradny 11/2022

Přinášíme vám opět monitoring legislativy a judikatury, který vzniká v rámci projektu ESO „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“, realizovaném Svazem měst a obcí ČR.

11.04.2022

Speciál právní poradny 10/2022

Přinášíme vám opět monitoring legislativy a judikatury, který vzniká v rámci projektu ESO „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“, realizovaném Svazem měst a obcí ČR.

15.03.2022

Speciál právní poradny 9/2022

Přinášíme vám opět monitoring legislativy a judikatury, který vzniká v rámci projektu ESO „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“, realizovaném Svazem měst a obcí ČR.

10.03.2022

Speciál právní poradny 8/2022

V minulém týdnu jsme Vás informovali o nejčastějších dotazech, se kterými se na nás obracíte v souvislosti s válkou na Ukrajině a s ní související migrační vlnou. K zobrazení odpovědí na tyto dotazy není potřeba být přihlášen či čerpat kredity.

01.03.2022

Speciál právní poradny 7/2022

S ohledem na aktuální vývoj na Ukrajině se na nás obce obracejí s dotazy ohledně možné pomoci a dalšími souvisejícími aspekty ruské invaze na Ukrajině. Přinášíme Vám tak přehled nejdůležitějších otázek a odpovědí.
K zobrazení odpovědí na tyto dotazy není potřeba být přihlášen či čerpat kredity.

18.02.2022

Speciál právní poradny 6/2022

Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí každý povinný subjekt (tedy i obce) vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací. Je proto vhodné připomenout si tento institut a rovněž upozornit na další praktické otázky související s problematikou poskytování informací.

14.02.2022

Speciál právní poradny 5/2022

Přinášíme vám opět monitoring legislativy a judikatury, který vzniká v rámci projektu ESO „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“, realizovaném Svazem měst a obcí ČR.

10.02.2022

Speciál právní poradny 4/2022

S účinností od 10. února 2022, došlo k uvolnění podstatné části omezujících opatření ohledně onemocnění covid-19. Nově není zapotřebí prokazovat svou bezinfekčnost, rovněž došlo k navýšení počtu osob, které se mohou účastnit hromadných akcí. Tato opatření budou platit do 18. února 2022 do 23:59 hodin, posléze by měla být v zásadě veškerá omezení zrušena (včetně testování zaměstnanců a představitelů obcí).

01.02.2022

Speciál právní poradny 3/2022

Počínaje 1. lednem 2022 došlo k zásadní změně ve způsobu vyhlašování právních předpisů obcí.

14.01.2022

Povinné testování zaměstnanců – nově i zastupitelé, radní a členové výborů

EDIT: Nevztahuje se na členy výboru zastupitelstev a komisí zřízených radou.
Před několika hodinami jsme vás informovali o povinnosti testování zaměstnanců, která se nově vztahuje i na funkcionáře obcí a měst. Ministerstvo vnitra se v rámci svého čerstvě zveřejněného výkladu odklonilo od dříve avizovaného postupu, a to tak že povinnost testování se sice vztahuje na členy zastupitelstev, rad i na zvláštní orgány obce (jako je např. komise pro projednávání přestupků), avšak již se nevztahuje na členy výboru zastupitelstev a komisí zřízených radou.

10.01.2022

Speciál právní poradny 2/2022

Přinášíme vám opět monitoring legislativy a judikatury, který vzniká v rámci projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“ ESO, realizovaný Svazem měst a obcí ČR.

10.01.2022

Nevydání vyhlášky o poplatku za komunální odpad a jeho důsledky

S účinností od 1. ledna 2021 byl vydán nový zákon o odpadech[1] a s ním i související změnový zákon, který se dotknul mj. problematiky místních poplatků.

03.01.2022

Speciál právní poradny 1/2022

Ačkoliv skončil nouzový stav, nadále platí četná omezení především hromadných akcí a poskytovatelů služeb, kde dochází ke kumulaci osob, a to opět formou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. K zajištění Vaší informovanosti Vám opět přinášíme přehled toho nejdůležitějšího pro chod obcí a měst.

16.12.2021

Speciál právní poradny 28/2021

V pátek 17. prosince 2021 uplyne tzv. transpoziční lhůta směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“). Členské státy EU včetně České republiky měly dva roky na přijetí vnitrostátního zákona, kterým by práva a povinnosti ze směrnice převedly do vlastních právních řádů.

13.12.2021

Speciál právní poradny č. 27/2021

Přinášíme vám opět monitoring legislativy a judikatury, který vzniká v rámci projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“ ESO, realizovaný Svazem měst a obcí ČR.

29.11.2021

Speciál právní poradny 26/2021

Již 1. prosince 2021 nabývá účinnosti zákon o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon). Náš speciál přináší odpovědi na základní otázky týkající se povinností obcí v této oblasti a toho, jaké dopady má tento zákon na stávající smluvní vztahy se zahrádkáři.