POMOC PRO UKRAJINU

 

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY PRO MĚSTA A OBCE

Pomoc občanům Ukrajiny na území České republiky.

Jak postupovat, na koho se obrátit v otázce víz, zdravotního pojištění pro cizince, ubytování a pod.:

Informace pro občany Ukrajiny | www.mvcr.cz

Vše o zaměstnávání občanů Ukrajiny:

Pomoc Ukrajině | www.mpsv.cz

Rozcestník Ministerstva vnitra:

www.nasiukrajinci.cz

Metodická podpora MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo samostatný web https://www.edu.cz/ukrajina

Pro metodickou pomoc se můžete obracet na MŠMT přímo, a to na e-mail ukrajina@msmt.cz nebo helplinku +420 234 811 246 (Po-Pá 8-16h).

Finanční podpora prostřednictvím neziskových organizací a občanských iniciativ

(v současné době je výrazně upřednostňována před pomocí materiální)

www.darujme.cz

www.pomahejukrajine.cz

www.stojimezaukrajinou.cz

Finanční a materiální sbírka Velvyslanectví Ukrajiny v Praze

(Seznam přijímaných materiálních darů je průběžně aktualizován, jedná se hlavně o zdravotnický a vojenský materiál. Naopak nepřijímají jídlo!)

UkraineEmbassyinCzechia | www.facebook.com

Centra na podporu integrace cizinců (fungují ve všech krajích)

www.integracnicentra.cz

Psychologická pomoc pro občany - válka na Ukrajině

Psychologická pomoc | www.mvcr.cz

11.01.2024

Webinář k Lex Ukrajina VI

IOM ČR zve na online seminář v českém jazyce. Webinář je určen zejména pro komunitní či sociální pracovníky, kteří si chtějí zopakovat/shrnout změny platné od ledna, či mají doplňující dotazy. 

08.12.2023

Dočasná ochrana – změny ve fungování KACPU a přidělování státního humanitárního ubytování od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 vchází v platnost několik změn, které se týkají fungování sítě Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) a přidělování státního humanitárního ubytování novým žadatelům o dočasnou ochranu.

23.11.2023

WEBINÁŘ K LEX UKRAJINA 6

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí Vás zve 8.12.2023 na webinář k tématu LEX UKRAJINA 6.

30.10.2023

Mimořádná okamžitá pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny

MPSV připravilo informační leták pro uprchlíky týkající se dávky Mimořádná okamžitá pomoc („MOP“). Je k dispozici v českém i ukrajinském jazyce.

31.07.2023

Čtyřicetitisícové ukrajinské město Čuhujiv z Charkovské oblasti hledá českého partnera pro spolupráci

Na Svaz měst a obcí České republiky se opětovně obrátilo ukrajinské velvyslanectví v Praze s prosbou o pomoc s nalezením českého partnera pro vojenskou správu města Čuhujiv.

26.07.2023

Intenzivní jazykové kurzy českého jazyka pro ukrajinské uprchlíky primárně ve věku 15 - 19 let

Intenzivní jazykové kurzy českého jazyka jsou určené pro držitele dočasné ochrany z Ukrajiny, a to primárně pro studenty ve věku 15 - 19 let. Podzimní běh kurzů začíná 4. září 2023 a jsou zdarma.

10.07.2023

Informační servis k situaci uprchlíků z Ukrajiny

Aktuální oficiální informační materiály (8.7.2023).

30.06.2023

Důležité informace a kontakty pro uprchlíky z Ukrajiny

Od 1. července se zásadním způsobem změní podmínky ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Žádáme vedení obcí o pomoc s distribucí aktuálních praktických informací pro osoby s dočasnou ochranou.

09.06.2023

Videozáznam webináře "KONČÍCÍ NOUZOVÉ UBYTOVÁNÍ PRO DRŽITELE DOČASNÉ OCHRANY“

Webinář „KONČÍCÍ NOUZOVÉ UBYTOVÁNÍ PRO DRŽITELE DOČASNÉ OCHRANY“ byl uspořádán v květnu 2023 Týmem koordinace integrace uprchlíků z Ukrajiny v Olomouckém kraji a Centrem pro cizince Jihomoravského kraje.

15.05.2023

Metodika k novele Lex Ukrajina (V) - ubytování

V návaznosti na podněty z jednotlivých krajů zpracovalo Ministerstvo vnitra následující metodické doporučení, které se zabývá praktickou aplikací změn souvisejících s přijetím zákona 75/2023 Sb. (Lex Ukrajina V) týkajících se především ubytování osob s dočasnou ochranou v režimu nouzového ubytování.

28.02.2023

Anketa – realizace programu MMR Ukrajina II

Ministerstvo pro místní rozvoj zvažuje vypsání dotační výzvy Ukrajina II. pro rekonstrukci a výstavbu bytů pro ubytování uprchlíků, kteří přebývají aktuálně v nouzovém ubytování. Níže uvedené parametry výzvy považujte prosím za pracovní, budou předmětem dalších úprav. Cílem výzvy je snížit množství osob pobývajících v nouzovém ubytování (aktuálně cca 70 000).

14.02.2023

Mosty Důvěry 2.0 / Bridges of Trust 2.0

Rada Evropských obcí a regionů nabídla Svazu měst a obcí ČR možnost zapojení se do mezinárodního projektu „Mosty důvěry 2.0: Obnova Ukrajiny prostřednictvím partnerství s obcemi EU“.

04.01.2023

Podpora pro rodiny z Ukrajiny

Dotační výzva Ministerstva práce a sociálních věcí k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let) pro rok 2023. č. j. MPSV-2022/232695-213

19.12.2022

SBERBANK CZ – pokračování – uspokojení věřitelů v roce 2023?

Neboť se množí řada dotazů z území, dovolujeme si zprostředkovat informaci o dalším průběhu ve věci Sberbank CZ. Zde se lze dozvědět novinky zveřejněné insolvenční správkyní dr. Lužovou, z nichž se lze seznat, jaký nyní bude stanoven postup.

15.12.2022

Divadelní představení pro ukrajinské děti

Pořádá nebo chce pořádat Vaše obec volnočasové aktivity pro ukrajinské děti? Velvyslanectví Ukrajiny nabízí možnost spolupráce s kyjevským divadlem.

15.11.2022

Novela Lex Ukrajina

Připomínky k novele byly vypořádány a míří na Legislativní radu vlády a poté na vládu.

13.10.2022

Informační servis Konsorcia NNO

Konsorcium NNO pracujících s migranty provozuje od počátku března platformu občanských nabídek pomoci Pomáhej Ukrajině. Registrovaným uživatelům platformy posíláme pravidelný emailový informační servis: přehled platné legislativy a jejích změn, informace pro pomáhající organizace i pro uprchlíky, nabídky pomoci a praktické tipy. Nárazově pořádáme také online workshopy na témata jako sociální zabezpečení pro uprchlíky nebo integrace cizinců a uprchlíků.

13.10.2022

Jak na trauma

Nadace Sirius v rámci svých aktivit zaměřených na problematiku ohrožených dětí dokončuje projekt pod názvem „Jak na trauma“, který je určen široké odborné veřejnosti pracující s lidmi (dětmi i dospělými). Jedná se o e-learning (celkem 11 edukačních videí v celkovém čase cca 70 minut), který bude volně dostupný všem cílovým skupinám.

06.10.2022

Prostor pro sdílení podnětů měst a obcí v souvislosti s uprchlickou krizí s MPSV

Města a obce mají nyní prostřednictvím SMO ČR možnost sdílet své problémy, zkušenosti či jiné podněty v rámci Komise k adaptaci a integraci ukrajinských uprchlíků, která vznikla na Ministerstvu práce a sociálních věcí na základě pokynu ministra Mariana Jurečky. V Komisi má svého zástupce také Svaz měst a obcí, protože města a obce jsou v této oblasti významnými partnery.

06.10.2022

Dotace na podporu rodin z Ukrajiny

MPSV vypisuje dotační výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny v rámci center pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let).

30.09.2022

Sberbank CZ – aktuality před přezkumným jednáním

Dne 26.09.2022 jsme se sešli s JUDr. Lužovou, insolvenční správkyní společnosti Sberbank CZ. Jednání bylo vedeno zejména o současné situaci a možnostech měst a obcí v insolvenčním řízení, neboť termín přezkumného jednání a schůze věřitelů včetně ustavení výboru věřitelů se blíží. Situace se Sberbank CZ je v České republice zcela bezprecedentní – doposud v novodobé historii nedošlo k pádu „zdravé“ banky s tak rozsáhlými nejen závazky, ale i pohledávkami.

22.09.2022

Jak samosprávy zvládají příliv a integraci uprchlíků - výstupy dotazníkového šetření

Přinášíme vám výstupy dotazníkového šetření, které Svaz provedl v červnu 2022. Šetření odráží pohled měst a obcí na vývoj situace související s pobytem a integrací uprchlíků z Ukrajiny, a to zejména z hlediska finanční zátěže a kapacit samospráv.

12.09.2022

Analýza zkušeností regionálních orgánů spojených s uprchlickou krizí

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se na nás obrátila s žádostí o rozeslání dotazníku na téma integrace uprchlíků z Ukrajiny. Dotazník Vám zabere 5 minut.

25.08.2022

United for Ukraine: mezinárodní podpora spolupráce s ukrajinskými samosprávami

Mezinárodní platforma United for Ukraine zprostředkovává přímý kontakt s konkrétní samosprávou na Ukrajině a umožňuje podpořit její obnovu a další rozvoj.

24.08.2022

Cities4Cities: Evropská města pomáhají ukrajinským partnerům

Mezinárodní platforma Cities4Cities umožňuje zprostředkovat zcela konkrétní pomoc směřovanou od evropských měst k ukrajinským partnerům.

19.08.2022

MPSV zřídilo linku sociální asistence pro občany Ukrajiny

Linka je dostupná bezplatně na čísle 800 60 10 20, a to hned v několika jazycích. Zaměřena bude na dvě oblasti – sociální poradenství a krizové intervence.

18.08.2022

Jak starostové vidí současnost i budoucnost Evropy?

V návaznosti na Konferenci o budoucnosti Evropy se Evropský výbor regionů obrací na volené představitele místních samospráv s výzvou k zapojení do každoročního průzkumu. Díky němu mohou vyjádřit svůj názor na současné i budoucí nastavení procesů v Evropské unii a uplatnit své zkušenosti z praxe.

18.08.2022

Vinnytsia - Regionální asociace místních samospráv z Ukrajiny hledá partnera pro spolupráci

Regionální asociace místních samospráv Vinnytsia má zájem o spolupráci s partnerským subjektem v ČR.

17.08.2022

Ukrajinské město Konotop žádá o dodávku starších vozů MHD

Stotisícové město Konotop zajišťuje dopravní obslužnost pro své území i pro sousední samosprávy a žádá o dodání vozů pro tramvajovou i autobusovou dopravu (mohou být i starší).

17.08.2022

Ukrajinské samosprávy stojí o navázání spolupráce s městy a obcemi v ČR

Přinášíme vám žádosti tří ukrajinských samospráv, které se na Kancelář Svazu obrátily se žádostí o zprostředkování spolupráce s partnery z České republiky.

11.08.2022

Konsorcium migračních neziskovek nabízí podporu obcím

Obce nesou velkou část odpovědnosti za péči o příchozí z Ukrajiny. Řeší přitom často agendu, kterou se dříve zabývaly spíše nevládní neziskové organizace - například sociálně právní poradenství s migračními specifiky, překonávání jazykové bariéry, začleňování nově příchozích do českého prostředí atd.

01.08.2022

Dotační výzvy MŠMT na provoz adaptačních skupin pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny v období září - prosinec 2022

Výzva Adaptační skupiny pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny 2022 září - prosinec 2022 bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 18 let migrující z Ukrajiny a které pobývají v ČR. Adaptační skupiny jsou zaměřené na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem.

19.07.2022

Stanovisko Ministerstva financí ke Sberbank CZ pro účetní jednotky k účetnímu a rozpočtovému zachycení

Dne 23.06.2022 vydalo Ministerstvo financí v rámci svých metodických pomůcek stanovisko ve věci Sberbank CZ pro účetní jednotky k účetnímu a rozpočtovému zachycení.

18.07.2022

Účtování spojené s uprchlickou krizí II: zveřejnění metodického postupu k zajištění jednotného zatřídění příjmů a výdajů

Ministerstvo financí uveřejnilo další metodický postup k jednotnému zatřídění příjmů a výdajů územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině.

18.07.2022

Nezapomeňte přihlásit své pohledávky za Sberbank CZ do likvidace do 09. 09. 2022!

Dovolujeme si upozornit všechny postižené obce a města, které doposud nepřihlásily své pohledávky za společnosti Sberbank CZ do probíhající likvidace, že je nezbytné tak učinit nejpozději do 09.09.2022.

07.07.2022

Jak na novou pozici UKRAJINSKÉHO ASISTENTA PEDAGOGA

V souvislosti s příchodem dětí z válečné Ukrajiny a jejich nástupem do škol budou mít školy možnost využít novou pozici ukrajinského asistenta pedagoga.

30.06.2022

Letní aktivity pro ukrajinské děti jako terapeutický nástroj

S letními prázdninami končí škola nejen pro české děti, ale i děti z války zmítané Ukrajiny. Dětské volnočasové aktivity mohou pomoci se lépe vyrovnat s těžkými zážitky. K jejich pořádání můžete využít dotace, mezinárodní partnerství měst a obcí i přeshraniční spolupráci.

23.06.2022

Partnerství s ukrajinskými městy je stále aktuální.

Aktuálně hledá partnerství ukrajinské město Buča. Informuje o tom Velvyslanectví Ukrajiny ve spolupráci se senátorkou Hanou Žákovou.

22.06.2022

Často kladené otázky k sankcím proti Rusku v oblasti veřejných zakázek

Evropská komise zodpověděla často kladené otázky k sankcím proti Rusku v oblasti veřejných zakázek, které vyplývají z čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Otázky a odpovědi jsou ke stažení níže.

21.06.2022

Mimořádné dotační řízení MPSV pro sociální služby v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

Uveřejňujeme informace z dopisu od paní náměstkyně Odstrčilové poskytovatelům sociálních služeb.

15.06.2022

Nadace Charty 77 rozdělí přes devět milionů korun na integraci ukrajinských dětí v Česku

Praha, 13. června 2022 - Nadace Charty 77 pomáhá ukrajinským dětem v Česku. V rámci svého nejznámějšího projektu Konto Bariéry založila v tomto roce mimořádný Fond Ukrajina a nyní vyhlašuje už druhou výzvu pro školy, které přijímají děti z válkou zasažených oblastí. Celkem na jejich začlenění do českých škol rozdělí částku převyšující devět milionů korun.

13.06.2022

Unikátní dotazníkové šetření: dopady uprchlické krize na města a obce v České republice.

V době covidové pandemie se nám osvědčil dotazník, jehož výstupy se staly jedním ze silných argumentů při prosazování návratu kompenzačního bonusu obcím.
Nyní po dvou letech potřebujeme opět silné argumenty podložené Vaší zkušeností přímo z území.
Pomozte nám v argumentaci vyplněním dotazníku.

31.05.2022

Jak se daří ve školách integrovat ukrajinské děti?

Česká školní inspekce zveřejnila Průběžnou zprávu o integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků.

26.05.2022

Novinky o Ukrajině z Rady evropských obcí a regionů (CEMR)

Svazy a sdružení evropských měst a obcí drží spolu. Rada evropských obcí a regionů (CEMR) i nadále shromažďuje nejaktuálnější informace ze svých členských organizací. Vybrali jsme pro vás ty nejaktuálnější z těžce zkoušených měst a obcí Ukrajiny.

24.05.2022

Příprava nových dotací na podporu integrace Ukrajinců s dočasnou ochranou na lokální úrovni

Ministerstvo vnitra vyhlásilo na začátku dubna 2022 dotační program na podporu adaptace a integrace osob s dočasnou ochranou z Ukrajiny a do již uzavřené výzvy obdrželo řadu velmi kvalitních projektů nejen statutárních měst, ale i velmi malých obcí.

23.05.2022

MPSV nabízí městům a obcím pomoc se založením dětské skupiny i jejím financováním

Od 1. října 2021 mohou města a obce zakládat tzv. dětské skupiny. MPSV si tím slibuje flexibilnější řešení nedostatečných kapacit mateřských škol v jednotlivých regionech. Na jejich zřizování a provoz je připravena finanční podpora. Dětské skupiny mohou v současné situaci pomoci také řešit nárůst dětí předškolního věku rodin z Ukrajiny.

20.05.2022

Stanovisko expertní skupiny k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek

Účelem stanoviska expertní skupiny MMR je poskytnout metodické vodítko k aplikaci předmětných sankcí v oblasti veřejných zakázek v České republice.

10.05.2022

Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu pro děti uprchlíků z UA

Tento metodický materiál připravilo MŠMT pro mateřské (MŠ) a základní (ZŠ) školy v souvislosti s konáním tzv. zvláštního zápisu. Materiál navazuje na § 2 zákona č. 67/2022 Sb. ze dne 21. 3. 2022 (Lex Ukrajina školství) a má pomoci při zvláštním zápisu.

09.05.2022

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) mapuje bytový fond ve vlastnictví obcí

Ministerstvo pro místní rozvoj se v těchto dnech obrací na obce, včetně relevantních městských částí, s žádostí o zapojení do realizace dotazníkového šetření zaměřeného na mapování bytového fondu ve vlastnictví obcí.

06.05.2022

Sberbank CZ v likvidaci – aktuální stav a další postup

S ohledem na pravomocné rozhodnutí ČNB o odejmutí bankovní licence společnosti Sberbank CZ bylo 2. 5. 2022 rozhodnuto Městským soudem v Praze o zrušení společnosti s likvidací a současně byla jmenována likvidátorka společnosti.

06.05.2022

Pád Sberbank - povinnosti obcí a krajů a jak na ně

Zveme Vás na webinář určený pro zastupitele, radní, starosty, primátory a hejtmany obcí a krajů, kterým Sberbank neplatí jejich pohledávky. Svaz měst a obcí ČR je spolupořadatelem.

05.05.2022

Manuál pro využívání údajů z Registru obyvatel

Jak získat přehled nejen o obyvatelích s trvalým pobytem na území obce, ale také o cizincích s trvalým pobytem? Tento problém nyní řeší řada obcí s příchodem uprchlíků z Ukrajiny. Přinášíme praktický manuál pro obce k práci s registrem obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel. V těchto registrech by nyní měly být zaznamenány také osoby s udělenou dočasnou ochranou a ohlášeným pobytem na území obce. Manuál zpracovalo Ministerstvo vnitra, které je správcem těchto registrů.

03.05.2022

Mimořádné dotační řízení MPSV - pomoc osobám z Ukrajiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo mimořádné dotační řízení na úhradu výdajů sociálních služeb souvisejících s pomocí osobám z území Ukrajiny.

25.04.2022

Platforma Jobs4UA.cz nabízí tržiště pracovních příležitostí pro zaměstnance z Ukrajiny.

Je Vaše obec zaměstnavatelem s volnými pracovními místy? Nebo chcete jen pomoci novým občanům z Ukrajiny ve Vašem regionu najít práci v jejich oboru? On-line platformu Jobs4UA podpořil i Svaz měst a obcí.

19.04.2022

Dotace – program Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit

MMR vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace. Cílem výzvy, resp. programu je rozšířit ubytovací kapacity v nouzovém ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny.

14.04.2022

Kulatý stůl k situaci se Sberbank CZ

Dnešního dne se v on-line prostředí konal kulatý stůl k situaci se Sberbank CZ, jehož se zúčastnili zástupci postižených měst a obcí, zástupci Ministerstva financí a zástupci Senátu. Předmět jednání byl jasný – osvětlit si, jaká je faktická situace a co mají municipality udělat, aby nic nezanedbaly.

08.04.2022

Získejte dotaci na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni

Požádejte si o příspěvek do 15. května 2022

06.04.2022

Informace MMR ke změnám smluv s ohledem na situaci na Ukrajině

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo informaci k možným změnám smluv na veřejné zakázky s ohledem na situaci na Ukrajině.

06.04.2022

Problémy a potřeby ukrajinských municipalit a jiné novinky

Ukrajinské obce mají nyní možnost uvést své přímé potřeby na nově vytvořené platformě Cities4Cities. Po registraci uvidíte, co jaká municipalita poptává, její adresu, popis situace, či popis potřeb a kontaktní osobu (+ jakými jazyky hovoří).

05.04.2022

Metodické doporučení pro územní samosprávné celky k zajištění ubytovacích kapacit pro osoby přicházející z území Ukrajiny

Metodické doporučení obsahuje nezávazný návod, jak v praxi řešit zajištění ubytování osob přicházejících z území Ukrajiny prostřednictvím krajů a obcí s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném usnesením vlády.

01.04.2022

Informace k financování činnosti adaptačních skupin (šablony MŠMT)

MŠMT zveřejnilo informace k připravovaným výzvám ("šablon") k financování adaptačních skupin, ve kterých je nyní vzdělávána většina dětí přicházejících z Ukrajiny.

28.03.2022

Dotazník k válečnému konfliktu na Ukrajině – kapacity mateřských a základních škol

Ve dnech 28. března až 7. dubna 2022 proběhne v systému sběru dat mimořádné šetření ke kapacitám mateřských a základních škol zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení. MŠMT žádá obce zřizující školy o spolupráci.

24.03.2022

Informace k aktuální situaci odchodů ukrajinských pracovníků z realizace veřejných zakázek a dopadu na změny smluv

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo stanovisko k aktuální situaci odchodů ukrajinských pracovníků z realizace veřejných zakázek a dopadu na změny smluv.

23.03.2022

Letošní 42. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv se neslo v duchu solidarity s Ukrajinou

Delegace České republiky ve složení Zdeněk Brož, Lenka Dvořáková, Jana Fischerová, Petr Kulhánek a Richard Vereš se účastní plenárního jednání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy ve Štrasburku, jehož hlavním tématem je Ruská agrese proti Ukrajině

21.03.2022

Nová legislativa k řešení uprchlické krize z Ukrajiny

Na ruskou invazi na Ukrajinu velmi rychle zareagovala i legislativa. Dne 21. 3. 2022 vešly v účinnost speciální zákony v oblasti školství, zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení uprchlíků přicházejících na území České republiky z Ukrajiny.

21.03.2022

Metodika MŠMT k organizaci adaptačních skupin pro děti z Ukrajiny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává metodický materiál „Jak na organizaci adaptačních skupin“ určený pro organizátory těchto skupin. Ministerstvo doporučuje zřízení těchto skupin pro děti prchající z Ukrajiny.

18.03.2022

Financování dětských skupin včetně vazby na Lex Ukrajina

MPSV přináší aktuální informace k financování dětských skupin, a to i ve vazbě na speciální zákonnou úpravu umožňující umístění dětí cizinců s dočasnou ochranou a možnost cizinců s dočasnou ochranou vykonávat činnost péče o dítě v dětské skupině.

18.03.2022

Vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích

Vláda na jednání dne 16.3. 2022 přijala usnesení k vyčlenění ubytovacích kapacit v krajích. Text usnesení včetně příloh je ke stažení níže.

17.03.2022

František Lukl kvituje českou solidaritu

V pořadu 360° na CNN Prima NEWS mluvil k situaci uprchlíků předseda SMO ČR František Lukl spolu s hejtmankou Středočeského kraje Petrou Peckovou.

11.03.2022

Přechod čerpání centrálních agend eGovernmentu a agend přenesené působnosti do KIVS/CMS.

KIVS/CMS významně posiluje bezpečnost komunikace jednotlivých složek veřejné správy.

11.03.2022

Podmínky pro samosprávy pro zacházení se zvířaty z Ukrajiny bez doprovodu majitele

Státní veterinární správa připravila pro města a obce soupis podmínek pro zacházení se zvířaty z Ukrajiny bez doprovodu majitele. Podmínky jsou k dispozici v českém, anglickém a ukrajinském jazyce.

11.03.2022

Pomoc Ukrajině

Krizový tým SMO ČR dnes zahájil pravidelná jednání.

10.03.2022

Aktualizace dnešní schůzky s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou

Z důvodu dnešního projednávání státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně, kterého se ministr financí pan Zbyněk Stanjura dnes účastní, se jeho plánovaná schůzka s vedením Svazu nejen k otázkám Sberbank odkládá. S MF již domlouváme nový termín, o kterém Vás budeme co nejdříve informovat.

10.03.2022

Speciál právní poradny 8/2022

V minulém týdnu jsme Vás informovali o nejčastějších dotazech, se kterými se na nás obracíte v souvislosti s válkou na Ukrajině a s ní související migrační vlnou. K zobrazení odpovědí na tyto dotazy není potřeba být přihlášen či čerpat kredity.

09.03.2022

Informace o počtu uprchlíků v obcích

MV ČR na svých stránkách zveřejňuje statistické údaje o počtu uprchlíků v obcích (počet/pohlaví/věk).

08.03.2022

Možnosti uzavření smlouvy na bankovní služby

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice možnosti uzavření smlouvy na bankovní služby.

07.03.2022

Možnost prominutí poplatku z pobytu

S ohledem na přijímání uprchlíků na území obcí vydalo Ministerstvo financí doporučení, jak lze řešit případnou poplatkovou povinnost, která uprchlíkům vznikne v souvislosti se zákonem o místních poplatcích a příslušnými obecně závaznými vyhláškami obcí.

03.03.2022

Metodická pomoc pro školy a zřizovatele pro přijímání a vzdělávání dětí z Ukrajiny

MŠMT připravilo informační a metodickou podporu škol v návaznosti na aktuální dění na Ukrajině. Metodické materiály odpovídají na otázky ohledně zařazování dětí do škol, začleňování do kolektivu, jazykovou přípravu a další otázky administrativy i pedagogické práce.

03.03.2022

Pomáháme Ukrajině

Do databáze nabídek pomoci na webové stránce www.pomahejukrajine.cz je možné nejen vkládat nabídky, ale i čerpat konkrétní pomoc (materiální, dobrovolnickou, ubytování...).

28.02.2022

ČNB zahájila kroky k odejmutí licence Sberbank CZ

Česká národní banka dnes zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ, a.s. působit jako banka.

28.02.2022

Obce a humanitární organizace vytvářejí společnou platformu pro pomoc Ukrajině

Praha, 28. 2. 2022; Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a neziskové organizace, které se věnují pomoci v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, vytvořily společnou platformu.

28.02.2022

Doporučení pro školy, jak informovat děti o válce na Ukrajině

MŠMT v reakci na válečný konflikt apeluje na žáky, studenty, ale i pedagožky a pedagogy, že slovní či fyzické útoky, šikana nebo snad lynčování kohokoliv za příslušnost k národnosti do škol nepatří. MŠMT přidává také několik doporučení pro práci se školními kolektivy ve vztahu ruské agrese vůči Ukrajině a kontakty na odborníky, kteří mohou pomoci.

28.02.2022

SÚJB připravil pokyny pro případ použití jaderných zbraní, pravděpodobnost ale považuje za mizivou

Státní úřad pro jadernou bezpečnost připravil pro případ použití jaderných zbraní pokyny pro obyvatele Česka. Reaguje tak na četné dotazy, pravděpodobnost jaderného útoku však považuje za mizivou.

27.02.2022

Pomoc pro Ukrajinu

Svaz měst a obcí ČR intenzivně jedná s Ministerstvem zahraničních věcí a organizacemi poskytujícími mezinárodní humanitární pomoc. Situace je nepřehledná, z toho důvodu zatím zveřejňujeme alespoň následují informace o poskytování pomoci.

27.02.2022

Zdravotnický materiál pro Ukrajinu

Edit - tato rychlá pomoc byla již odeslána, další organizuje MZ a MV.
Aktuální informace pro města a obce - léčiva pro Ukrajinu zajišťuje pouze Ministerstvo zdravotnictví ČR, a to z důvodu specifických podmínek při jeho přepravě a distribuci.

25.02.2022

Předseda SMO ČR František Lukl vyjadřuje podporu ukrajinským městům a obcím

Dnes 25. února 2022 zaslal předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl dopis s vyjádřením podpory ukrajinským městům a obcím svému ukrajinskému protějšku, předsedovi Asociace ukrajinských měst, panu Vitalyi Volodymyru Klitschkovi.