14.11.2013

Svaz bude spolupracovat s MV ČR i kraji při výstavbě a inovaci státních, krajských i lokálních komunikačních sítí

Ve středu 13. listopadu 2013 podepsali předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek, ministr vnitra Martin Pecina a předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek Memorandum o podpoře výstavby, rozvoje a využívání telekomunikačních datových sítí veřejné správy. Díky memorandu tedy dojde k zajištění společného koordinovaného postupu při výstavbě, užívání, inovaci a dalším rozvoji státních, krajských i lokálních sítí.

Ve středu 13. listopadu 2013 podepsali ministr vnitra Martin Pecina, předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek a předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek Memorandum o podpoře výstavby, rozvoje a využívání telekomunikačních datových sítí veřejné správy. Díky memorandu tedy dojde k zajištění společného koordinovaného postupu při výstavbě, užívání, inovaci a dalším rozvoji státních, krajských i lokálních sítí. 

V zájmu zajištění koordinovaného postupu se výše uvedení účastníci dohodli konkrétně na spolupráci při:

  • propojování stávajících sítí veřejné správy za účelem snižování nákladů a zvyšování bezpečnosti provozu
  • rozvoji existující a připravované telekomunikační infrastruktury územní samosprávy a státu pro potřeby organizací veřejné správy (společné zajištění progresivnějšího rozvoje)
  • vytvoření registru sítí veřejné správy - formou samostatné evidence sítí a požadavků na připojení každým subjektem
  • nastavení jednotných pravidel způsobu výpočtu spolupodílení se na nákladech spojených s výstavbou a provozem infrastruktur - formou poměrné části nákladovosti provozu, popř. výstavby
  • tvorbě podmínek a pravidel napojení telekomunikační infrastruktury územní samosprávy na Komunikační infrastruktury veřejné správy v lokalitách měst a obcí

Svaz měst a obcí vítá zejména vytvoření registru sítí veřejné správy. Díky tomuto nástroji pro sdílení dat může veřejná správa ušetřit provozní náklady. Zamezí se také možnému vzniku duplicitních systémů a zajistí se efektivní využívání komunikačních sítí. 

Memorandum přispěje k úspěšné realizaci projektu Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek integrovaného záchranného systému, který byl spolufinancován z prostředků Evropské unie.