05.04.2013

Dodatečná výzva ICT na podporu samosprávných činností

Na jednání se zástupci ministerstva pro místní rozvoj byl předseda Komise pro informatiku Svazu Ing. Cyril Čapka dne 27. března 2013 obeznámen se záměrem ministerstva vypsat dodatečné výzvy v oblasti ICT na podporu samosprávných činností pro období 2007 – 2013.

Na jednání se zástupci ministerstva pro místní rozvoj (MMR) byl předseda Komise pro informatiku Svazu Ing. Cyril Čapka dne 27. března 2013 obeznámen se záměrem ministerstva vypsat dodatečné výzvy v oblasti ICT na podporu samosprávných činností pro období 2007 – 2013.

Pro získání finančních prostředků z této zamýšlené výzvy je nutné, aby obce MMR (na emailovou adresu david.zeisel@mmr.cz) oznámily objem finančních prostředků, které uspoří nebo uspořily, např. výběrovým řízením. Dále popsali stručně projekt, který budou na svém území v oblasti ICT realizovat. Podmínkou podpoření navrhovaného projektu je, že musí být uskutečněný včetně vyúčtování do června 2015.

Předpokládaný harmonogram směřující k vyhlášení výzvy je následující:  

  • do 15. 4. 2013 MMR sdělí, zda získalo volné prostředky pro realizaci této výzvy, a na které projekty se uvedená výzva bude vztahovat;
  • v červnu 2013 MMR definitivně oznámí, zda disponuje finančními úsporami, které jsou potřebné pro navrhovanou výzvu;
  • v září 2013 bude výzva vypsána.