20.09.2014

Sociální služby - příklady dobré praxe

V Kaplicích se díky spolupráci plánují sociální služby

20.09.2014 13:44

Komunitní plán, tedy dokument, ve kterém jsou vymezeny aktuální cílové skupiny uživatelů sociálních služeb a jednotlivé aktivity v dané oblasti. To je výstup projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Kaplice“ financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). V letech 2011 až 2013 ho realizovala nestátní nezisková organizace Charita Kaplice ve spolupráci s městem Kaplice. I po skončení projektu se členové pracovní skupiny scházejí a nadále pracují na aktualizaci komunitního plánu. Tak aby byl efektivním pracovním nástrojem, který průběžně reaguje na potřeby všech uživatelů, poskytovatelů a dalších subjektů zapojených do sociálních služeb.

 

Podrobnosti najdete zde:

Sociální služby_Plánování komunitních služeb_Kaplice.docx

Centrum Kamínek je komunikačním uzlem pracovníků sociálních služeb Chomutovska

01.09.2014 17:17

Chomutovsko patří k oblastem s vysokou koncentrací sociálně vyloučených lokalit, vysokou nezaměstnaností, nízkou vzdělanostní strukturou, se všemi doprovodnými negativními jevy. Tyto faktory vedly v Chomutově ke vzniku Sociálního centra Kamínek, které zajišťuje sociální služby zdarma v nově zrekonstruovaném objektu na sídlišti Kamenná. Centrum se po necelém roce provozu stalo přirozeným strategickým koordinátorem setkání v rámci ORP Chomutov a moderního způsobu výměny informací. Nastartovalo spolupráci mezi pracovníky sociálních služeb, které v území ORP Chomutov působí. Tato spolupráce je zajišťována několika způsoby: výměnné stáže, osobní setkávání, e-mailový rozesílač.

Podrobnosti najdete zde: 

Sociální služby_Inovace v komunikaci_Chomutov.docx

Systém financování sociálních služeb města Třebíče

01.09.2014 17:12

Město Třebíč má zpracovány „Zásady financování sociálních služeb z rozpočtu města Třebíče“, dle kterých již od roku 2011 finančně podporuje poskytovatele sociálních služeb ve městě. A to nejen organizace, jež mají nějakou službu registrovánu, ale rovněž zařízení provozující činnosti navazující či související se sociálními službami. Jedním z cílů města Třebíče jako smluvního partnera projektu meziobecní spolupráce je zapojení co největšího počtu obcí v jeho správním obvodu obce s rozšířenou působností do systému spolufinancování sociálních služeb.

 

Podrobnosti najdte zde:

Sociální služby_Financování sociálních služeb_Třebíč.docx

Volný čas a duchovní život seniorů jako projekt svazku obcí z Poličska

01.09.2014 17:04

Projekt zahrnuje komplexní řešení volného času seniorů v letním i zimním období, tzn. aktivity venkovní i vnitřní, odpočinek, ale i fyzické, terapeutické a společenské aktivity. Je zaměřen jednak na podporu aktivit klientů Domova pro seniory v Bystrém v jejich volném čase, na posilování dobrých mezigeneračních vztahů dětí a seniorů a dále na zařízení modlitebny v prostorách DOMOVA. Nositelem projektu je Svazek obcí AZASS (Areál zdravotních a sociálních služeb). Členy svazku je 27 měst a obcí poličského regionu. 

 

Podrobnosti najdete zde:

Sociální služby_Volný čas a duchovní život seniorů_Polička.docx

Spolufinancování sociálních služeb na Slavkovsku

07.08.2014 01:37

Obce ve správním obvodu ORP Slavkov u Brna se dohodly na společném postupu při zajištění spolufinancování poskytovatelů sociálních služeb, zařazených do komunitního plánu ORP Slavkov u Brna.

 

Podrobnosti najdete zde: 

Sociální služby_Spolufinancování sociálních služeb _Slavkovsko.docx

Orlovský Dům seniorů „POHODA“ se zapojil do projektu polsko-českého setkávání

07.08.2014 01:35

Orlovské nestátní zařízení Dům seniorů „POHODA“, o. p. s. se zapojilo spolu s institucí sociálního zařízení z Ostravy a  polského Gorzyce do projektu „Polsko-české setkávání – souseda bližší poznávání“, který sleduje dva cíle - umožnit i seniorům výlety na zajímavá místa a seznámit pracovníky sociálních institucí s provozem na jiných pracovištích.

 

Podrobnosti najdete zde: 

Sociální služby_Zapojení do polsko-českého setkávání Domu seniorů Pohoda_Orlová.docx