Sociální služby

Příklady dobré praxe meziobecní spolupráce v oblasti sociálních služeb

 

Svazek obcí AZASS

Svazek s 27 členskými obcemi již od roku 1998 provozuje Poličskou nemocnici s.r.o., kromě toho je také poskytovatelem sociálních služeb  - Domovy pro seniory v Poličce a Bystrém, sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitaci a pečovatelskou službu. Svazek je také provozovatelem střediska sociální integrace, které se nachází v areálu nemocnice.

http://www.azass.cz/

 

Komunitní plán sociálních služeb regionu Brdy – Vltava

Komunitní plán vznikl jako návazný projekt Komunitního plánu regionu Dobříšsko. Tzv. přidanou hodnotou společného procesu plánování je tvorba regionálního partnerství mezi poskytovateli sociálních a návazných služeb, obcemi a také aktivními občany. 

http://www.brdy-vltava.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-regionu-brdy-vltava/d-1295/p1=1282

 

Komunitní plán sociálních služeb na okrese Benešov

Vzhledem k provázanosti sociálních služeb mezi ORP Benešov, ORP Vlašim a ORP Votice je projekt vztažen k území celého okresu Benešov a města Vlašim a Votice přistoupila k realizaci projektu jako spolupracující města.

http://benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=219&id_ktg=1269&archiv=0

 

Město Třebíč

Město je nositelem významných aktivit v sociální oblasti, a to zejména komunitního plánování sociálních služeb. Kromě jiného vytvořilo zásady financování sociálních služeb z rozpočtu města a také stanovilo tzv. minimální síť sociálních služeb ve městě. 

http://www.socialnisluzbytrebic.cz/

 

 

Oblast sociálního podnikání

Dokumentární film o sociální ekonomice a sociálním podnikání v ČR

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/video/772-dokumentarni-film-o-socialni-ekonomice-a-socialnim-podnikani-v-cr

 

Město Jirkov

Město vlastní akciovou společnost ONZA a.s., která vytvořila pracovní místa pro osoby sociálně vyloučené žijící především v sociálně vyloučených romských lokalitách. Firma zajišťuje pro město úklid veřejných prostranství, zimní úklid, údržbu veřejné zeleně apod.

http://www.onzajirkov.cz/

 

Šance na důstojné stáří – Domov Sue Ryder

Dobročinné obchody Domova Sue Ryder přijímají a prodávají darované věci. V atriu Domova Sue Ryder se nachází bezbariérová restaurace Michelský dvůr s dětským koutkem. Z výtěžku pomáhají financovat péči o klienty Domova Sue Ryder.

http://www.sue-ryder.cz/dobrocinne-obchody.html

http://www.sue-ryder.cz/restaurace.html

 

Café Atrium – neobyčejná kavárna

Kromě toho, že v kavárně najdete vše, co patří k dobré kávě, budou Vás obsluhovat lidé se zdravotním handicapem, kteří v kavárně pracují pod odborným dohledem nebo zde získávají své první pracovní zkušenosti.

http://www.cafe-atrium.cz/

 

Etincelle, o.s. + Startujeme, o.p.s.

Cílem Etincelle, o.s. je zajišťovat projekty podporující vývoj osob s mentálním a fyzickým handicapem, jejich začleňování do společnosti/podpora sociální inkluze, pořádání kulturních a společenských akcí ve vzájemné spolupráci s poskytovateli sociální péče, hledání a umísťování sponzorských darů a jiných forem podpory.

http://www.etincelle.cz/