01.09.2014

Základní školství

Kvalitní školy napříč dvěma regiony - příklad z Pacovska

Město Pacov zaměřuje svoji pozornost nejen na získávání dotací a následnou realizaci investičních projektů, ale zajímá se také o nápady, směřující do vzdělávání, především do našich základních škol. Projekt se zabýval vzděláváním pedagogických pracovníků na ZŠ Pacov, náměstí, ZŠ Pacov Za Branou a ZŠ Lukavec.Hlavní aktivity projektu: I. Zapojení prezentační techniky do výuky, II. Vzdělávaní v oblasti jazyků, III. Vzdělávání v oblasti obsluhy PC vč. pokročilé,  IV. Víkendový kurz projektového učení a týmové práce. Do projektu byl zapojen Svazek obcí Mikroregionu Stražiště i sdružení Via rustica o.s.

Podrobnosti najdete zde:

Základní školství_Kvalitní školy_Pacov.docx

Mikrobusem do školy i školky - příklad z ORP Havlíčkův Brod

Mikrobus z Olešné sváží děti ze Skuhrova do Olešné do Mateřské školy, sváží děti z Olešné, Veselé a Sedletína do základní školy ve Skuhrově, vozí obědy ze školy v Rozsochatci do MŠ v Olešné, a vozí obědy z Lučice do ZŠ ve Skuhrově. Obce se složily spolu s místním podnikatelem (družstvo) na nákup mikrobusu. Mikrobus sváží děti do ZŠ a MŠ a zpět domů. Zároveň je využíván pro svoz obědů. Mikrobus je využíván i pro potřeby podnikatele. Podnikatel má zaměstnaného řidiče, který s mikrobusem jezdí. Za cestovné jsou poté obcím fakturovány náhrady paušálem.

Podrobnosti najdete zde:

Základní školství_Mikrobus_Havlíčkuv Brod.docx

Projekt školy pro venkov z ORP Veselí nad Moravou

Všeobecným cílem projektu byl rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků základních škol s důrazem na environmentální oblast prostřednictvím spolupráce škol v různých regionech České republiky. Do projektu bylo zapojeno 17 škol ve třech regionech ČR, v rámci kterých se analyzovala potřeba více propojit učivo ZŠ s místními reáliemi tj. učit se obecným poznatkům o přírodě, kultuře, historii v nejbližším okolí. Projekt realizovala Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko, Novohradská občanská společnost o.s., Nad Orlicí o.p.s.

Podrobnosti najdete zde:

Základní školství_Školy pro venkov_Veselí nad Moravou.docx

První svazková škola v ČR: ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov

ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov je první svazkovou školou v ČR. Vznikla již v roce 2006 a to v přímé návaznosti na fakt, že díky nepříznivému demografickému vývoji a neustále se zvyšujícím finančním nákladům na provoz těchto zařízení, které obce musely dotovat ze svých rozpočtů, hrozilo, že tato zařízení budou muset být zrušena a tím bude ohrožena dostupnost školství v regionu a sníží se atraktivita území a ztráty občanské vybavenosti. 

V Regionu Karlovarský venkov byl a stále je společný cíl – rozvíjet školy i školky, modernizovat a přivést je ke kvalitě. O tom rozhodují zastupitelstva všech tří obcí, což má pozitivní dopad na podporu svazkové školy občany všech dotčených obcí.

Podrobnosti najdete zde: 

Základní školství_Zachování školských zařízení_Ostrov.docx