15.10.2021

Trénink č. 2 a 3 Valašské Meziříčí

Jak připravovat chytré projekty a jak do toho zapojit občany?

Nejen na tuto otázku se pokusili odpovědět účastníci druhého a třetího školícího dne mezinárodního projektu „Zavádění systematického přístupu k financování inteligentních (smart) řešení v ČR“. Projekt, který potrvá do června 2022, realizuje holandská asociace Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), a SMOČR je v projektu spolupracujícím subjektem s ohledem na podporu komunikace se zástupci území, na poradenskou a odbornou znalost, nebo v souvislosti se zajištěním logistiky a podpory při přípravě vzdělávání a workshopů.

Tentokrát jsme se setkali osobně, a to v krásném prostředí zámku ve Valašském Meziříčí. Města, které se stalo na dva dny naším hostitelem.

Trénink začal v úterý, 21. září 2021 lehce po poledni, úvodními slovy jak našeho hostitele, starosty Valmezu Roberta Stržínka, tak i našich holandských partnerů. Přítomné za projektový tým uvítal i David Škorňa.

Starosta Stržínek představil některé z chytrých projektů města, které by mohly sloužit jako dobrý vzor i pro ostatní zúčastněné obce. Věnoval se zejména chytrému kamerovému systému, díky němuž například poklesla ve městě kriminalita nebo se zvýšila plynulost dopravy ve městě. I další host programu, starostka města Valašské Klobouky, měla co nabídnout. Představila finančně náročnou regeneraci brownfieldů ve městě, nicméně městu se v budoucnu vyplatí, bez nadšení, odvahy a entuziasmu vedení by se však takový projekt nezrodil.

Velmi zajímavé projekty představili experti z Holandska a Maďarska, a to například v oblastech energetiky, domácí péče o seniory, mobility aj.

Přítomní zástupci měst a obcí se do diskuse velmi aktivně zapojili a měli možnosti s experty diskutovat již existující zrealizované projekty z ČR i zahraničí. Mohli také debatovat o způsobech prosazování podobných investičních záměrů například pomocí participativních rozpočtů.

Velmi zajímavá byla i prezentace o zapojení občanů do chytrých řešení ze strany Jean-Francoise Pecheura, zahraničního experta, připojeného on-line. Mluvil i o dobré praxi při oslovování občanů ambasadory projektů přímo v jejich domovech.

Co jsou klíčové faktory úspěchu při zavádění chytrých řešení?

Zásadním sdělením vyplývajícím ze všech diskusí je potřeba vytvoření schopného týmu a vůle a chuť posunovat rozvoj města dál. Bez toho žádné chytré řešení nevznikne. Důležité jsou informace a znalosti a případně sdružování kapacity (např. u menších obcí). Potřebná je politická ochota investovat čas do inovativních projektů.

Debata pokračovala i během společné pracovní večeře, navazovaly se kontakty, starostové či zástupci odborů rozvoje jednotlivých účastnických měst, měli co probírat.

Jak postavit projekt

Ve středu, 22. září 2021, byl celý tréninkový den postaven na konkrétních případech chytrých řešení a města a obce se spolu s experty věnovala projektové přípravě a komunikace chytrých řešení.

Účastníci se rozdělili do tří skupin, ve kterých diskutovali o mobilitě, digitálních službách a energetice.

Diskuse byla orientována na příčiny, problémy a cíle, které obce a města chtějí řešit, kam chtějí v jednotlivých bodech dojít a co pro to mohou udělat. Klíčovým parametrem celé interaktivní části byly chytré prvky, chytré přístupy, inovativní nápady.

Vít Král vedl skupinu o mobilitě, David Škorňa o energetice a Miloš Prokýšek skupinu k digitálním řešením.

Účastníci měli možnost navrhnout již konkrétní projekt a začít ho zpracovávat a tvořit postupnými kroky. Z týmu mobility zaznělo několik zásadních výstupů, a to zejména potřeba řešit problém jako celek či vždy se zaměřit na cíl, kterým je dostupnost, obslužnost, a vše směřuje ke zlepšení kvality života. Tým tvořící projekt digitalizace dává zásadní důraz na zvýšení soudržnosti komunity, vybraný příklad se týkal zavedení krypto měny v městských podmínkách s cílem podpory místních podnikatelů a obslužnosti veřejných služeb města či obce. Nakonec tým energetiky se zaměřil na veřejné budovy i v kontextu výroby obnovitelné energie, skladování a s ohledem na design energetických komunit.

V tvorbě těchto konkrétních projektů budou účastníci pokračovat i na dalším tréninku, který nás čeká ve dnech 4. a 5. listopadu 2021, tentokrát v Kyjově.

Děkujeme zástupcům města Valašské Meziříčí za skvělou pohostinnost, děkujeme účastníkům z měst a obcí, expertům a všem co se na projektu podílí. Výsledky projektu, jakožto i výstupy z tréninků budou k dispozici i pro ostatní.

Za projektový tým

Alexandra Kocková