14.06.2018

Cenová regulace a cenová kontrola

Obce mají v kompetenci cenovou regulaci a cenovou kontrolu. Seznamte se proto s příslušnými náležitostmi.

V roce 1990 vešel v platnost zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, kterým byly vymezeny velmi přísně možnosti, kdy stát může do cen formou cenové regulace zasahovat. 

Ministerstvo financí podle tohoto zákona vydává cenový věstník - seznam zboží s regulovanými cenami platnými pro všechny prodávající a kupující (fyzické i právnické osoby) zboží, které je v daném cenovém věstníku uvedeno.Vzir

Kraje a obce mají v kompetenci cenovou regulaci a cenovou kontrolu.

Seznamte se se základními informacemi k cenové regulaci a cenové kontrole prostřednictvím níže uvedených odkazů:

-          Cenová regulace a cenová kontrola v podmínkách obcí a krajů České republiky

-          Metodická pomůcka pro výkon cenové kontroly

-          Metodická pomůcka pro výkon cenové kontroly 2017 - dodatek c. 1

-          Přehled cenových kontrol (2013-2018)

-          Vyjádření k dotazům odd. cenového MHMP, odpovědi na často kladené otázky

-          Vzory nařízení obcí

Ilona Masopustová, SMO ČR