Ze života DSO

Pořízení společného velkokapacitního stanu s vybavením Mikroregionem Tábor

Obce MIKROREGIONU TÁBOR se rozhodly si společně pořídit velkokapacitní stan s vybavením, který by využívaly pro různé společenské a kulturní aktivity v území.  Na část projektu využily dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Brána do Českého ráje (realizace místní rozvojové strategie).  Žadatel a nositel projektu byl „Mikroregion TÁBOR“. Stan, osvětlením, topidlo a elektrocentrálu pořídil MIKROREGION TÁBOR v říjnu 2010, dotaci obdržel v březnu 2011.

 

Podrobnosti najdete zde: 

Ze života DSO_Velkokapacitní stan_Semily.docx

Obecní autobus na Chebsku jezdí pro všechny

Obec Dolní Žandov zakoupila v roce 2005 nový, devatenáctimístný autobus. Investice ve výši 1,9 mil. korun byla uhrazena z rozpočtu obce, na provozních nákladech se podílela částečně i sousední obec Milíkov. Autobus slouží především pro potřeby školských zařízení. Je využíván pravidelně ke svážení dětí z okolí do žandovské základní a mateřské školy. Často je poskytován také místním spolkům k pořádání výletů a akcí. Možnost zapůjčení autobusu jen za provozní náklady mohou využít i sousední obce.

 

Podrobnosti najdete zde: 

Ze života DSO_Obecní autobus_Cheb.docx

Malé letní dovádění na Broumovsku

O tom, že meziobecní spolupráce nemusí být omezená jen na spolupráci při vážných a seriózních projektech, se může přesvědčit každý, kdo se zúčastní Malého letního dovádění. To se již pátým rokem konalo na Broumovsku. Malé letní dovádění je akce ve znamení dne plného her, legrace, zábavy, dobrého jídla, koncertů hudebních skupin a atrakcí pro nejmenší. Letos poprvé se klání kromě týmů ze všech obcí ORP Broumov zúčastnilo i družstvo sousedního Dobrovolného svazku obcí Policka.

Podrobnosti najdete zde: 

Ze života DSO_Malé letní dovádění _Broumov.docx

Kalendáře Mikroregionu Ivančicko

Mikroregion Ivančicko každoročně vydává stolní kalendář, který obsahuje zejména kalendárium kulturních, společenských, sportovních a jiných významných akcí konaných ve všech členských obcích Mikroregionu Ivančicko na celý rok.

Podrobnosti najdete zde: 

Ze života DSO_Kalendáře_Ivančice.docx

Vodníci na Slezské Hartě a jiné dění

Obce u vodní nádrže Slezská Harta se pustily do obnovy společenského a kulturního života. Pořádají totiž po celý rok aktivity pro děti, mládež a obyvatele, nezapomínají také na turisty a návštěvníky Slezské Harty. Během roku je v území pořádáno přes dvacet společenských akcí, které stmelují obyvatele regionu a vytvářejí nové společenské tradice. 

 

Podrobnosti najdete zde:

Ze života DSO_Aktivity pro děti, mládež a obyvatele_Bruntál.docx

Metodická pomoc obcím Mikroregionu Hustopečsko

Mikroregion Hustopečsko realizuje průběžné informování starostů obcí o povinnostech obcí v oblasti výkonu státní i veřejné správy, školení pracovníků v aplikaci zákonných norem v činnosti obecních úřadů se zajištěním externích školitelů – např. Zákon o zadávání veřejných zakázek, Občanský zákoník, Stavební zákon,  Zákon o přístupu k informacím a dále školení zastupitelů obcí – např. projekt Vzdělaný zastupitel ve spolupráci se SMO.
Zásadní podmínkou realizace projektu je projevený zájem všech účastnických obcí.  Témata vycházejí z podnětů a požadavků obcí. Projekt je hrazen z finančních zdrojů mikroregionu a účastnických obcí. 

Podrobnosti najdete zde: 

Ze života DSO_Metodická pomoc_Hustopeče.docx

Informační servis starostům ORP Pohořelice

ORP Pohořelice ve shodě se všemi obcemi, jež jsou ve správním obvodu, pořádá na městském úřadě pravidelná setkání starostů těchto obcí. Na tomto setkání jsou starostům prostřednictvím vedoucích odborů, expertů a hostů předávány nejaktuálnější informace týkající se jejich praxe. A to od každodenní agendy až po novinky a případně i nabídky spolupráce (nedávno například s Mendelovou univerzitou).

 

Podrobnosti najdete zde: 

Ze života DSO_Informační servis starostům_ORP_Pohořelice.docx

Sdružení obcí Sedlčanska – jistota prověřená časem

Sdružení obcí Sedlčanska vzniklo v roce 1995 a sdružuje 23 obcí regionu. Vzniklo za účelem sociálního a ekonomického rozvoje přirozeného mikroregionu středního Povltaví. Pro funkčnost sdružení byly přijaty základní atributy, jako jsou zakladatelská smlouva, statut, stanovy, registrace, jednací řád apod. Sdružení má také vlastní kancelář, na kterou se mohou obracet nejen starostové z území.

Podrobnosti najdete zde: 

Ze života DSO_Jistota prověřená časem_Sedlčany.docx

Společná propagace svazku Region Orlicko-Třebovsko

07.08.2014 01:31
Již v době přípravy strategické plánu vznikajícího svazku začal Region Orlicko-Třebovsko pracovat na společné propagaci svého území – krásného koutu české země a na podpoře cestovního ruchu.