24.05.2023

Stanoviska Ministerstva vnitra v oblasti výkonu dozoru

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly zpracoval 3 nová stanoviska, která vytvořil v souvislosti s výkonem své dozorové činnosti.

Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, v souvislosti s výkonem své dozorové činnosti a v souvislosti se zveřejňováním „starých“ právních předpisů (zejména obecně závazných nařízení národních výborů, právních předpisů okresních úřadů a právních předpisů hlavního města Prahy a statutárních měst Brno, Ostrava a Plzeň vydaných při výkonu působnosti okresních úřadů) ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů zpracovalo tato stanoviska:

  • Výkon dozoru nad zákonností právních předpisů územních samosprávných celků v souvislosti s posuzováním jejich souladu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže a výkonem dozoru prováděným Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
  • Zveřejňování obecně závazných nařízení národních výborů a právních předpisů okresních úřadů ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
  • Zveřejňování právních předpisů hlavního města Prahy a statutárních měst Brno, Ostrava a Plzeň vydaných při výkonu působnosti okresních úřadů ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Bližší informace ke zmíněným problematikám jsou obsaženy v příslušných stanoviscích, která jsou přílohou tohoto sdělení a která lze rovněž na lézt na webových stánkách Ministerstva vnitra Stanoviska | www.mvcr.cz

Zdroj: Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly