21.05.2024

Pomozte zmapovat oblast podnikatelských aktivit municipalit

Katedra veřejné ekonomie ve spolupráci se Svazem měst a obcí prosí zástupce samospráv o zapojení do dotazníkového výzkumu na téma podnikatelských aktivit municipalit. Výstupy budou nejen podklady pro jednání se státní správou, ale mohou se stát i inspirací pro města a obce v ČR.

Institut veřejné správy působící na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity (web: ivs.econ.muni.cz) nyní realizuje výzkum na téma podnikání municipalit v České republice. Tato specifická problematika není v ČR příliš mnoho uceleně zmapovaná. Hospodářskou činnost totiž realizují často jak velká města, tak i malé obce.

V souvislosti s výzkumem prosíme zástupce municipalit o vyplnění dotazníku na níže uvedeném odkazu, kde také naleznete bližší instrukce. Termín pro vyplnění dotazníku byl prodloužen do 30. května. Dotazník je určen i obcím a městům, které nepodnikají a odpovědi jsou zcela anonymní.

DOTAZNÍK NALEZNETE I SE VŠEMI INFORMACEMI ZDE.

Vyplněním přispějete k dalšímu rozvoji poznání této problematiky a zároveň nám mohou získané informace posloužit k přípravě dalších odborných konferencí a projektů. 

Mgr. Michaela Mottlová, Sekce organizace a marketingu SMO ČR