23.01.2023

Květnový XIX. SNĚM Svazu bude volební. I Vaše účast je zásadní.

Letošní XIX. sněm Svazu měst a obcí ČR se bude konat 18. - 19. května 2023 v Olomouci. Ve středu 17. května 2023 pro Vás navíc připravujeme zábavné odpoledne v rámci Komunálního veletrhu 2023. Již nyní můžete zasílat krajské nominace do Rady, přihlášky k účasti na Sněmu nebo zplnomocnění v případě, že se nemůžete zúčastnit.


Letošní XIX. sněm Svazu měst a obcí ČR bude volební, můžete tedy přímo ovlivnit složení Rady, jako druhého nejvyššího orgánu Svazu.

Co Vás mimo jiné na XIX. SNĚMU čeká:

 • Volba zástupců a náhradníků do Rady Svazu na příští 4 roky
 • Volba zástupců do Kontrolního výboru (o nominacích více ZDE)
 • Aktualizace priorit

Aby XIX. SNĚM naplnil své cíle, je třeba, aby byl USNÁŠENISCHOPNÝ. I Vaše účast rozhoduje.

VEŠKERÉ INFORMACE K NOMINACÍM DO RADY SVAZU VČETNĚ AKTUÁLNĚ NOMINOVANÝCH NALEZNETE PO PŘIHLÁŠENÍ ZDE

Termín a místo konání

Bezplatný doprovodný program: Středa 17. května 2023 Komunální veletrh

Začátek: Čtvrtek 18. května 2023

Konec: Pátek 19. května 2023

CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC (Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc), mapa

Proč je i Vaše účast zásadní

Pro zdárnou volbu Rady je třeba zajistit USNÁŠENÍSCHOPNOST Sněmu. Žádoucí je prezenční účast zástupců členských obcí Svazu, ale v případě, že to není z jakýchkoli důvodů možné, prosíme o udělení plné moci členovi Svazu, který se Sněmu fyzicky zúčastní.

Zde naleznete seznam již přihlášených delegátů.

Program

Věříme, že naše pozvání opět přijmou přední představitelé Parlamentu a chybět nebude ani společenský večer, kde bychom se zase po dlouhé době mohli společně setkat. Již nyní svou účast přislíbili prezident republiky, Petr Pavel, předseda vlády Petr Fiala, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš i předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil.

Doprovodný program - ve středu 17. května 2023. Od 14:00 hodin Vás čeká odborný program na téma bezemisní dopravy a zelené energetiky. Zástupci měst a obcí si budou moci vyzkoušet elektroauta. Zasoutěžit si v jízdních dovednostech a dozvědět se vše, na co jste se možná báli zeptat. Registraci a více informací naleznete již brzy zde.

Aktuální program XIX. sněmu k 12.5. 2023 naleznete zde.

Nominace do Kontrolního výboru a Rady Svazu

V rámci Sněmu se uskuteční volba členů a náhradníků Kontrolního výboru a Svazu Rady Svazu na další čtyři roky (do volebního Sněmu Svazu v roce 2027).

Rada Svazu je po Sněmu druhý nejvyšší orgán Svazu, s rozsáhlými pravomocemi, který řídí Svaz v období mezi konáním jednotlivých Sněmů (konají se min. 1x za 2 roky). Zasedání Rady Svazu se konají minimálně 2x ročně. 

VEŠKERÉ INFORMACE K NOMINACÍM DO RADY SVAZU VČETNĚ AKTUÁLNĚ NOMINOVANÝCH NALEZNETE PO PŘIHLÁŠENÍ ZDE

Kontrolní výbor je nezávislý orgán Svazu, který se ze své činnosti zodpovídá Sněmu Svazu. Dohlíží na dodržování právních předpisů a Stanov v činnosti Svazu.

VEŠKERÉ INFORMACE K NOMINACÍM DO KONTROLNÍHO VÝBORU SVAZU NALEZNETE PO PŘIHLÁŠENÍ ZDE

Dovolujeme si upozornit, že člen Kontrolního výboru nesmí zastupovat člena Rady Svazu na jednání Rady Svazu, nesmí být členem Předsednictva Svazu nebo Komise Předsednictva Svazu.

Jak se přihlásit na XIX. SNĚM

 1. Vyplněním PŘIHLÁŠKY PRO HLASUJÍCÍHO/NEHLASUJÍCÍHO* ÚČASTNÍKA
  • (*) Nehlasujícími účastníky jsou zástupci městských obvodů a městských částí statutárních měst, které oficiálně nejsou členy Svazu (členem Svazu je vždy příslušné statutární město), nebo pak 2. a další účastník členské obce.
 2. V případě, že se nemůžete účastnit osobně, zde naleznete FORMULÁŘ PRO UDĚLENÍ PLNÉ MOCI K ZASTUPOVÁNÍ ČLENA SVAZU MĚST A OBCÍ ČR NA XIX. SNĚM** pro zajištění usnášeníschopnosti.
  • (**) Pro případ, že se nebudete moci Sněmu zúčastnit Vy ani nikdo z Vaší obce/města, prosíme, aby Vaše obec/město kvůli zajištění usnášeníschopnosti Sněmu vystavil(a) plnou moc pro jinou členskou obec/město, jejíž/jehož zástupce se Sněmu zúčastní.
 3. Uhrazením účastnického poplatku a zasláním potvrzení o úhradě spolu s přihláškou.
 4. Účastnický poplatek za účast na celém XIX. sněmu činí 2 904 Kč (včetně aktuální sazby DPH) za jednu osobu.

Své přihlášky spolu s potvrzením o platbě účastnického poplatku nebo formuláře pro udělení moci zasílejte prosíme datovou schránkou (ID datové schránky: 5fkgwn3) nebo poštou do Kanceláře Svazu měst a obcí ČR (5. května 1640/65, 140 00  Praha 4).

Stornopodmínky

Odhlásí-li  se účastník 7 dní před zahájením Sněmu, má povinnost uhradit storno poplatek ve výši 40 % ze zaplaceného registračního poplatku.

V případě zrušení akce z epidemických důvodů bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.

Účastnický poplatek převeďte na účet SMO ČR vedený u Komerční banky, a. s., v Praze,

č. účtu: 19-9221540247/0100, Variabilní symbol = IČ Vaší obce/města.

Ubytování

Ubytování si každý účastník hradí sám - při rezervaci ve vybraném ubytovacím zařízení použijte heslo: SNĚM SVAZU

Kontakty na hotely a penziony naleznete ZDE


Formuláře a dokumenty

PŘIHLÁŠKA PRO HLASUJÍCÍHO ÚČASTNÍKA V PDF

PŘIHLÁŠKA PRO NEHLASUJÍCÍHO* ÚČASTNÍKA V PDF

FORMULÁŘ PRO UDĚLENÍ PLNÉ MOCI** K ZASTUPOVÁNÍ ČLENA SVAZU MĚST A OBCÍ ČR NA XIX. SNĚM V PDF

(*) Nehlasujícími účastníky jsou zástupci městských obvodů a městských částí statutárních měst, které oficiálně nejsou členy Svazu (členem Svazu je vždy příslušné statutární město), nebo pak 2. a další účastník členské obce.
(**) Pro případ, že se nebudete moci Sněmu zúčastnit Vy ani nikdo z Vaší obce/města, prosíme, aby Vaše obec/město kvůli zajištění usnášeníschopnosti Sněmu vystavil(a) plnou moc pro jinou členskou obec/město, jejíž/jehož zástupce se Sněmu zúčastní.
SMO ČR - VZOR USNESENÍ RADY OBCE/MĚSTA

PODKLADOVÉ MATERIÁLY NA XIX. SNĚM


V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoby:

 • Organizační věci:

Barbora Křemenová, tel.: 730 894 850, e-mail: kremenova@smocr.cz

 • Nominace do Rady Svazu a Kontrolního výboru

Mgr. Ivona Mottlová, tel.: 730 894 921; e-mail: mottlova@smocr.cz

Vendula Kouňovská, tel.: 604 607 155; e-mail: kounovska@smocr.cz

Adresa: Svaz měst a obcí České republiky, 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4

ID datové schránky: 5fkgwn3


GDPR: INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro webináře, semináře, školení anebo další aktivity Svazu měst a obcí České republiky pořádané on-line nebo prezenční formouHLAVNÍ PARTNEŘI


Stříbrný partner Svazu pro rok 2023