16.03.2012

Zástupci Svazu jednali s poslanci o přímé volbě starostů a novele zákona o obcích

Zástupci Svazu jednali na půdě Poslanecké sněmovny se zúčastněnými poslanci o přímé volbě starostů a také o chystané „protikorupční“ novele zákona o obcích. Starostové a členové Legislativní komise Svazu sdělili poslancům své výhrady k oběma předloženým materiálům a diskutovali o možných dopadech navržených změn.

Zástupci Svazu jednali na půdě Poslanecké sněmovny se zúčastněnými poslanci o přímé volbě starostů a také o chystané „protikorupční“ novele zákona o obcích. Starostové a členové Legislativní komise Svazu sdělili poslancům své výhrady k oběma předloženým materiálům a diskutovali o možných dopadech navržených změn.

Zástupci Svazu seznámili nejprve přítomné poslance se závěry XII. Sněmu Svazu ve Zlíně, který se usnesl, že nepovažuje zavádění přímé volby v současné době za vhodné, naopak požaduje změnu volebního systému spočívajícího v posílení většinových prvků. Svaz odmítá předložený model, neboť by vedl k rozdělení obcí a de facto i občanů těchto obcí do dvou kategorií – na ty, kteří si volí svého starostu přímo, a na ty, kteří nikoliv. Navíc by tato skutečnost byla zcela závislá na libovůli zastupitelstva obce.

Skutečným problémem našeho volebního systému je to, že se tváří jako většinový, ale má i prvky poměrného volebního systému, jak uvedl poslanec Marek Benda. Bylo by tedy vhodné říct voličům na rovinu, že je to systém poměrný a jak působí technika kroužkování. Klasický většinový systém by podle něj mohl fungovat jen v malých obcích, kde nepůsobí politická uskupení.

Přítomní zástupci Svazu se s poslanci ve většině shodli na tom, že v předložené podobě s přímou volbu starostů nesouhlasí. Vláda by si nejprve měla stanovit cíl, jaký problém chce vlastně řešit a teprve k tomu pak směřovat legislativní návrhy.

K navrženým změnám zákona o obcích upozornili starostové poslance, že Svaz v žádném případě není proti transparentnosti, Svaz je naopak pro maximální otevřenost a informovanost občanů. Plánovaná novela zákona o obcích ale dle názoru Svazu není protikorupční, ale spíše probyrokratická. Poslanci nakonec požádali Svaz o zpracování největších výhra k předloženému návrhu změn zákona o obcích a přislíbili s tímto stanoviskem Svazu seznámit také zástupce svých poslaneckých klubů.

Přítomní starostové i poslanci zhodnotili toto setkání jako velmi přínosné a shodli se, že by se tato pracovní setkání mohla konat pravidelně.