02.02.2012

O nové podobě veřejného zadávání je již jasno

Poslanecká sněmovna v poslední lednový den schválila novelu zákona o veřejných zakázkách. Po poměrně komplikovaném průběhu projednávání této klíčové novely je již konečně jasno, jak by mělo veřejné zadávání po 1. dubnu 2012 vypadat. Text novely již podepsal i prezident republiky.

Poslanecká sněmovna v poslední lednový den schválila novelu zákona o veřejných zakázkách. Po poměrně komplikovaném průběhu projednávání této klíčové novely je již konečně jasno, jak by mělo veřejné zadávání po 1. dubnu 2012 vypadat. Text novely v průběhu února podepsal i prezident republiky.

Novela zákona o veřejných zakázkách se připravuje již téměř dva roky na různých odborných úrovních. Na začátku loňského roku byl text novely zveřejněn na internetu, aby široká veřejnost mohla vznášet své připomínky. Již v červnu loňského roku materiál projednávala Poslanecké sněmovna v prvním čtení, přes léto došlo k oficiálnímu vypořádání připomínek. Na podzim procházel text novely zákona poslaneckými výbory, kde jej provázela velmi bouřlivá diskuze a mnoho často protichůdných pozměňovacích návrhů.

Sněmovna nakonec schválila verzi podpořenou předkladatelem, tedy ministerstvem pro místní rozvoj. Snaha zákonodárců protlačit do znění zákona o veřejných zakázkách povinnost rozkrývání vlastnické struktury u všech dodavatelů nakonec dostala prostor v Senátu. Ten schválil řadu pozměňovacích návrhů směřujících k odhalení poslední fyzické osoby stojící za dodavatelem.

Proti těmto pozměňovacím návrhům se jasně vymezila i řada neziskových organizací, včetně Transparency international, Oživení a také Platformy pro transparentní veřejné zakázky. Všechny organizace upozorňovaly na nekvalitní legislativní znění pozměňovacích návrhů a především na fakt, že transparentnost veřejné struktury je třeba upravit komplexně pro všechny oblasti veřejné sféry, tedy nejen pro veřejné zadávání. Poslanecké sněmovna nakonec schválila text novely v původním znění a nepodpořila senátní návrhy. Rozkrývání vlastnické struktury by tak nyní mělo být řešeno komplexně, ministerstvo spravedlnosti již předložilo do meziresortního připomínkového řízení text zákona o zvýšení transparentnosti právnických osob.

Co se změní ve veřejném zadávání?

·    snížení limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu z dnešních 2 milionů u veřejných zakázek na služby na 1 milion, u zakázek na stavby z 6 milionů na 3 miliony

·    povinné zrušení zakázky, pokud zůstane k hodnocení pouze jedna nabídka

·    zavedení nové kategorie tzv. významných smluv, u nichž budou zvláštní podmínky (finanční limity pro obce dle koncesního zákona)

·    měsíc před vyhlášením veřejné zakázky uveřejnit formou předběžného oznámení odůvodnění její účelnosti

·    nová povinnost zadavatele zveřejňovat veškeré smlouvy nad 500 000,- Kč včetně všech dodatků

·    zveřejňování skutečně uhrazené ceny

·    povinnost dodavatele předložit veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém budou uvedeni subdodavatelé, jimž za plnění subdodávky uhradil dodavatel více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky (veřejný zadavatel pak tento seznam bude mít povinnost zveřejnit)