Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 54
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 12
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 10

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Majetek obcí

14.12.2011 16:36

Senátoři zasahují do budoucnosti veřejného zadávání

Pozměňovací návrh, který měl významně posílit povinnosti při rozkrývání vlastnické struktury subdodavatelů směřující až k odhalení posledního vlastníka – fyzické osoby nakonec Poslanecké sněmovna smetla pod stůl se závazkem, že tato oblast bude vyřešena v dílčí novele zákona o veřejných zakázkách. Koalice slíbila, že bude vytvořen koncepční návrh, na němž se budou podílet odborníci. Svaz podporoval znění novely schválené Poslaneckou sněmovnou, Senát však do znění zákona podstatně zasáhl.

Senát dnes při projednávání ve výborech tento pozměňovací návrh znovu oprášil a v okleštěné podobě ho dnes schválil. Novela zákona o veřejných zakázkách byla projednávána Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a v neposlední řadě Ústavně právním výborem Senátu. Ve všech výborech proběhla k tomuto bodu poměrně živá diskuze a ve všech byly nakonec schváleny podobné pozměňovací návrhy. Senátem přijaté úpravy však do budoucna mohou výrazně zkomplikovat proces zadávání veřejných zakázek.

Návrh obsahující povinnosti dodavatele a subdodavatele rozkrýt vlastnickou strukturu do poslední fyzické osoby již v rámci projednávání v Poslanecké sněmovně načetli někteří poslanci TOP 09. Tento návrh vycházel ze souboru opatření prezentovaných Nadačním fondem proti korupci. Poslanci však nakonec ve třetím čtení tento pozměňovací návrh po bouřlivých diskuzích neschválili. Koalice se zavázala vytvořit koncepční návrh změny zákona, který by směřoval k rozkrývání vlastnické struktury a jehož přípravy by se mohli zúčastnit odborníci. Na první pohled jistě bohulibý cíl, zvolené řešení pravděpodobně nepřinese očekávaný výsledek. Právě tato opatření jsou dle názoru ministerstva pro místní rozvoj spojená s velkým rizikem možných soudních sporů.

Proti zmíněnému řešení se postavila také Platforma pro transparentní veřejné zakázky, která na novele zákona o veřejných zakázkách pracuje již dva roky. Členem Platformy je nejen Svaz měst a obcí a zástupci ministerstva pro místní rozvoj, především jsou jejími členy zástupci různých protikorupčních organizací, představitelé soukromé sféry, nejvýznamnějších firem v České republice a řada dalších zkušených odborníků. Předkladatelé pozměňovacího návrhu však jejich dobře míněné praktické připomínky a zkušenosti z dlouhodobých jednání o podobě novely zákona o veřejných zakázkách nebrali v potaz.

Svaz seznámil senátory a členy příslušných výborů se svým stanoviskem (ke stažení níže), ve kterém se postavil proti takto formulovaným pozměňovacím návrhům. Tyto návrhy nebyly předem konzultované s předkladatelem novely – ministerstvem pro místní rozvoj, a tak doposud nejsou nikomu (tím méně senátorům, kteří tyto pozměňovací návrhy předkládali a schválili) známy reálné dopady navržených opatření. Přesto však většina senátorů pozměňovací návrhy na výborech podpořila. Pouze na Ústavně právním výboru provázely zákon o veřejných zakázkách komplikace, kdy se senátoři vládní koalice před hlasování vzdálili a blokovali tak usnášeníschopnost výboru. Navzdory diskuzi v  plénu, kde mnoho senátorů vyjádřilo podporu původnímu sněmovnou schválenému návrhu, však Senát schválil pozměňovací návrhy a poslal tak zákon sněmovně zpět.

Jaká jsou rizika pro obce?

Výsledná podoba zákona o veřejných zakázkách přinese obcím mnoho problémů - ať už se zveřejňováním rozsáhlého množství informací, nebo s postihem dodavatelů, kteří mnohdy objektivně nebudou schopni splnit přísné podmínky pro rozkrývání vlastnické struktury.

Dle pozměňovacích návrhů Senátu tak dodavatelé budou muset zveřejňovat seznam subdodavatelů, včetně osob, které se přímo nebo nepřímo účastní na plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele, přesáhne-li hodnota tohoto plnění již částku 250 00 Kč. Tuto povinnost bude mít dodavatel nejenom v době podání nabídky (v případě, že jsou tyto osoby v té době známy), ale také po výběru nejvhodnějšího uchazeče a navíc průběžně každé čtvrtletí, pokud se v průběhu realizace veřejné zakázky účast subdodavatelů a dalších zúčastněných osob změní. Jako sankci za nesplnění této povinnosti návrh stanovuje pozastavení plnění v rámci realizace veřejné zakázky dodavateli, a to bez ohledu na to, zda mu na tato plnění vznikl nárok. To prakticky znamená, že obce by měly pozastavit faktury dodavateli, přestože již třeba část dodávky splnil. Zde pak hrozí možný střet s předpisy Evropské unie a také vysoké riziko soudních sporů dodavatelů se zadavateli.

Senátoři schválili také rozšíření tzv. písemné zprávy zadavatele dle ustanovení § 85 zákona o veřejných zakázkách. Zadavatel bude muset tvořit sestavu určitých informací o veřejné zakázce, kterou bude povinen zveřejňovat na internetu v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Při zveřejňování této sestavy vzali senátoři v potaz kapacitu malých obcí (I. a II. typu) a pro ně pravidla při zveřejňování tzv. sestav zmírnili. Zákon o veřejných zakázkách ve znění změn schválených v Poslanecké sněmovně ČR a v Senátu naleznete ke stažení níže (žlutě jsou vyznačeny změny schválené v PSP, zeleně změny dodané v Senátu).

Svaz si samozřejmě uvědomuje nutnost posilování nástrojů v boji proti korupci ve veřejném zadávání. Je však otázkou, zda schválené změny nepřinesou více škody, než užitku. Svaz vždy podporoval spíše rozumná a proveditelná řešení vzniklá na základě ověřených dat a s předvídatelnými dopady než populistické návrhy, které navenek dobře vypadají, ale jejich přínos zůstává diskutabilní.

 

 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje