26.04.2017

Vzory metodických materiálů a směrnic k novému zákonu o řízení a kontrole veřejných financí

Projděte si návrhy vzorů metodik ke schvalovanému zákonu o řízení a kontrole veřejných financí. Zveřejňujeme materiály, které Ministerstvo financí využívá při workshopech pro obce. Zejména pro malé obce nechybí také vzory vnitřních směrnic, které jsme po ministerstvu požadovali. 

V souvislosti s novým zákonem o řízení a kontrole veřejných financí, který je v současné době ve sněmovně, a který má nahradit zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, pořádá Ministerstvo financí v jednotlivých krajích workshopy pro města a obce s názvem Workshopy pro efektivní řízení obce. O jejich konání jsme vás již informovali dříve v tomto článku.

Ministerstvo financí nám zaslalo materiály, které na workshopech pro města a obce používá. Jedná se prozatím pouze o návrhy vzorů a metodik, jelikož zákon o řízení a kontrole veřejných financí nebyl ještě schválen. V případě, že zákon projde legislativním procesem a bude schválen, budou tyto materiály pro obce velmi důležité. V průběhu vypořádávání připomínek jsme apelovali na ministerstvo, aby zejména pro malé obce byly vytvořeny vzory vnitřních směrnic, které budou třeba pro naplnění povinností nového zákona. Ministerstvo na naše náměty a připomínky reagovalo kladně a zpracovalo některé materiály, které pro Vás nyní zveřejňujeme.

Jedná se o směrnici o řízení a kontrole veřejných financí – doporučující vzor pro nejmenší obce, kde je řízení a kontrola veřejných financí svěřena starostovi, místostarostovi, popř. účetní či jinému zaměstnanci obecního úřadu, podkladové materiály pro workshopy MF, návrh samotného zákona o řízení a kontrole veřejných financí, návrh změn zákonů jako jsou kontrolní řád, registr smluv a další a dále metodika řízení rizik ve veřejné správě a metodika veřejného nakupování. Tyto materiály si níže můžete stáhnout.

V případě, že byste měli dotazy, směřujte je přímo na tyto kontakty z Ministerstva financí:

  •  k pořádaným workshopům v letošním roce: Ing. Radka Kapounová (tel.: 257044869, workshopyCHJ@mfcr.cz)
  •  ostatní dotazy v rámci metodické podpory: chj@mfcr.cz

Zpracovala: Jana Chládková
Svaz měst a obcí ČR