24.04.2017

Stanovisko GFŘ k odpočtu DPH u výstavby síti pro stavební parcely

Generální finanční ředitelství se vyjádřilo k našemu dotazu na možnosti odpočtů DPH. Obce (plátci DPH) od 1. 1. 2016 prodávají v souvislosti s výstavbou infrastruktury parcely určené pro výstavbu rodinných domů jako stavební pozemky v sazbě DPH 21 %.  Na odpočtů DPH v souvislosti s vybudováním místních komunikací a veřejných osvětlení ale nemají dle názoru GFŘ nárok. Přečtěte si odůvodnění.

 

Svaz se na začátku roku 2017 obrátil na Generální finanční ředitelství s žádostí o stanovisko týkajícího se možných odpočtů DPH v souvislosti s výstavbou infrastruktury v rámci přípravy parcel určených pro výstavbu rodinných domů, které obce (plátci DPH) od 1. 1. 2016 prodávají jako stavební pozemky v sazbě DPH 21 %. Náš dotaz směřoval zejména na problematiku případných odpočtů DPH v souvislosti s vybudováním místních komunikací a veřejných osvětlení – tedy staveb, které zůstávají v majetku obcí a následně neslouží k ekonomické činnosti. V okamžiku vlastního prodeje pozemků ale i u těchto staveb existuje dle našeho názoru poměrně významná vazba mezi zdanitelným plněním (převodem pozemku) a výstavbou těchto stavebních objektů.

Podle názoru Generálního finančního ředitelství ale v případě výstavby těchto objektů není odpočet DPH možný. V závěru svého stanoviska Generální finanční ředitelství uvádí následující:

„Otázku promítnutí vybraných nákladů na výstavbu do prodejní ceny pozemků tak nelze obecně hodnotit nebo ji předjímat, ani není možné z uvedeného kontextu obecně dovozovat přímý a bezprostřední vztah mezi Vámi uváděnými případy a prodejem stavebních pozemků.

Každé přijaté zdanitelné plnění musí být z pohledu nároku na odpočet daně v souladu s platnou právní úpravou i dle základních zásad správy daní posouzeno jednotlivě, a to na základě konkrétních skutečností.

Jak vybudování veřejného osvětlení a rozhlasu, tak vybudování veřejné komunikace není pro obec ekonomickou činností, a proto nemůže uplatnit nárok na odpočet."

Informaci zpracoval: Ing. Zdeněk Nejezchleb, auditor a lektor, Acha obec účtuje, s. r. o. a  odborný konzultant SMO ČR

Kompletní text dotazu SMO a odpovědi GFŘ najdete níže.