15.07.2021

Soutěž Opera Civitatem prodloužena

Termín pro přihlášky 30. července 2021

Vážení zástupci měst,

dovolujeme si Vás informovat o prodloužení lhůty pro příjem přihlášek do soutěže Opera Civitatem ministryně pro místní rozvoj za architektonicky či urbanisticky nejkvalitnější soubory staveb vybudované za uplynulých 30 let ve městech ku prospěchu jejich občanů a návštěvníků v rámci projektu Architecture Week Praha. Cena má být udělena za výjimečný stavební počin ve městech nad 5000 obyvatel.

Přihlášky je možné podávat do pátku 30. července 2021 včetně.

Cílem soutěže je ocenit a upozornit na realizace, které si zaslouží, aby se o nich vědělo a posloužily tak jako příklad úspěšného zvelebení městského prostředí.

Znáte-li nějakou zajímavou a pozoruhodnou stavbu mimo výše uvedené kategorie, zašlete svou nominaci do ceny Opera Civitatem Ministryně pro místní rozvoj – počítá se především se stavbami pro bydlení (bytové domy, individuální rodinné domy či vily, DPS, apod.), přihlásit lze také hotely a zařízení cestovního ruchu, koupaliště, kluziště, areály ozdravných zařízení, nemocnice, stavby občanské vybavenosti (úřady, radnice) a mnohé další zde nezařazené stavby například urbanistické celky (veřejná prostranství, náměstí, nábřeží, kolonády).

Návrhy prosím zasílejte na e-mailovou adresu Daniel.Sokol@mmr.cz. Jednotlivé nominace prosím zasílejte dle instrukcí v přiloženém formuláři. Fotografie a případné další informace nad rámec formuláře lze zaslat také v samostatných přílohách (např. JPEG, PDF, PNG).

 

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů