23.08.2021

Dotace na sportovní infrastrukturu v desítkách obcí jsou v ohrožení

Obce podle Národní sportovní agentury peníze na svou sportovní infrastrukturu nepotřebují, v náhradě za zrušenou dotační výzvu s nimi již nepočítá.

Již jsme vás informovali o rozhodnutí Národní sportovní agentury ze začátku srpna tohoto roku, kterým zrušila již vyhlášenou a uzavřenou dotační výzvu na výstavbu regionální sportovní infrastruktury s investicemi nad 10 mil. korun. Svaz měst a obcí upozornil agenturu na komplikace a nejistotu, do které toto rozhodnutí uvrhlo dvě desítky obcí, které své projekty do výzvy přihlásily a s předpokladem finanční podpory z této nesoutěžní výzvy již podstoupily řadu dalších kroků v jejich realizaci. Svaz měst a obcí požádal vedení agentury o spolupráci na formulaci nové výzvy.

Národní sportovní agentura namísto toho bez předchozích jednání vyhlásila novou investiční dotační výzvu Regiony 2021, ve které již dokonce obce nejsou oprávněny samostatně o podporu žádat. Nová výzva je zacílena již jen na sportovní kluby, obce jsou v ní oprávněným žadatelem jen za předpokladu, že sportovní zařízení pronajímají dlouhodobě sportovním klubům. V hodnotících kritériích výzvy jsou pak obce oproti sportovním klubům bodově diskriminovány.

Předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser na výtku SMO reagoval marginalizací role samosprávy v rozvoji sportovní infrastruktury. Proti tomuto přístupu se Svaz měst a obcí ohrazuje. Města a obce jsou bez ohledu na jakoukoliv statistiku fakticky zodpovědné za významnou část sportovní infrastruktury, povinnost péče o ni a její rozvoj jim ostatně připadá ze zákona o podpoře sportu, kterým je Národní sportovní agentura zřízena. Nelze ani přijmout interpretaci, podle které Svaz při prosazování zájmu obcí vystupuje proti sportovním klubům. Právě naopak, Svaz usiluje o to, aby byly samosprávy sportovním klubům rovnými partnery.

Vedení agentury jsme adresovali vyjádření s konstruktivními připomínkami ke znění nové výzvy. Veškerou dosavadní korespondenci zveřejňujeme v příloze. Svaz měst a obcí nyní usiluje o další jednání s agenturou. 

Mgr. Martin Pikous, Legislativně právní sekce SMO ČR