10.03.2021

Adapterra Awards 2021 oceňuje zajímavá adaptační opatření na klimatickou změnu

Do 31. března můžete přihlásit svůj projekt. Přihlašovatelé nejlepších projektů mohou získat zajímavé finanční dary i cestu do zahraničí.

Jste vlastník, investor, projektant nebo realizátor zajímavého adaptačního opatření na klimatickou změnu? Vytvořte si profil a přihlaste svůj zrealizovaný projekt – do 31. 3. 2021.

Můžete tak pomoci rozšiřovat databázi příkladů dobré praxe, která vzniká prostřednictvím soutěže Adapterra Awards 2021.

Nominovat projekty je možné na webu soutěže do 31. 3. 2021.

Tématem soutěže jsou již realizované projekty adaptačních opatření na změnu klimatu.
Soutěž má čtyři kategorie. Přihlašovatelé si zvolí a do přihlášky uvedou kategorii, do které dle jejich názoru projekt patří:

  • Volná krajina
  • Zastavěné území
  • Pracovní prostředí
  • Náš domov

Projekt může přihlásit jednotlivec i organizace, který/á je/jsou v některém z následujících vztahů k projektu: vlastník, investor, realizátor, projektant. Realizátoři a projektanti k přihlášce připojí souhlas vlastníka.

Přihlášku je potřeba odeslat do 31. března 2021 (do 23:59). Přihláškou se rozumí projekt zpracovaný prostřednictvím webu soutěže včetně příloh podstatných pro posouzení projektu (pozn.: způsob zpracování i počet příloh závisí na typu projektu) a lze ji podat pouze v elektronické podobě prostřednictvím www.adapterraawards.cz.
Přihlášení je rozděleno do dvou kol. Zajímavá řešení postoupí do druhého kola a vyplní doplňující údaje potřebné pro kvalitní posouzení odbornou porotou.

Všechny přihlášené projekty, které splňují podmínky, budou zveřejněny na webu soutěže nejpozději 1. 5. 2021.

Finálové projekty budou zveřejněny v tištěném i online katalogu a představeny na listopadové konferenci o adaptačních opatřeních na klimatickou změnu. Vítězové soutěže pojedou na exkurzi do zahraničí v celkové hodnotě 100 000 Kč. Vítěz kategorie volná krajina získá 100 000 Kč a vítěz kategorie zastavěná území získá 50 000 Kč.

Kompletní pravidla soutěže včetně kritérií, která budou posuzována, naleznete zde.

Soutěž Adapterra Awards organizuje Nadace Partnerství ve spolupráci s Integra Consulting jako odborným partnerem v rámci nového projektu ADAPTRegion, jehož je Svaz měst a obcí ČR strategickým partnerem.

ZDROJ: Nadace Partnerství