24.11.2014

Příklad dobré praxe v odpadovém hospodářství z ORP

Příklad dobré praxe v odpadovém hospodářství z ORP Bohumín

Neschopnost státních orgánů řešit rostoucí škody na majetku organizací i občanů způsobované nelegálními výkupy kradených kovových odpadů přiměly obce na Bohumínsku ke společnému postupu. Obce se rozhodly plně využít ustanovení zákona o odpadech a zformulovat nové znění Obecně  závazné  vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce (dále OZV), podle kterého od 1.1. 2015 budou občané moci odevzdávat kovový komunální odpad a papír výhradně zdarma ve sběrných dvorech obcí. 

Podrobné informace dle struktury definované Metodickým pokynem, včetně hojných odkazů na tiskové zprávy, televizní reportáže a novinované články najdete zde:

Dobrá praxe v ORP Bohumín (1).docx (493,2 kB)

Sběrný dvůr Dobřany funguje i pro okolní obce

Rozšíření možnosti ukládání odpadu ve sběrném dvoře Dobřany také pro okolní obce znamenalo snížení výskytu černých skládek na katastru města. Sběrné dvory na území ORP Stod spravuje stejná firma, což vybízí k úvahám o možnosti budoucího jednotného výběrového řízení. Vybudování nového sběrného dvora lze díky jeho poloze a vybavení hodnotit jako velmi prospěšný projekt. Rozšíření možnosti ukládání odpadu pro občany z okolních obcí za výhodných podmínek pak posílilo prvek meziobecní spolupráce. 

Celý příklad dobré praxe si můžete přečíst po kliknutí na odkaz níže:

Odpady_Sběrný dvůr_Stod_o.docx

Každoroční úklid Pošembeří se vyplácí

Každoroční dobrovolnická akce „Ukliďme Pošembeří“ se účastní obce, školy, školky, TJ, spolky a zájmové organizace. Akce, která probíhá každoročně od konce března do půlky dubna, se účastní průměrně 1 000 dobrovolníků, z toho jednu polovinu tvoří děti ve věku do 15 let. Každoročně se nasbírá 30 až 50 tun směsného odpadu, 0,5 tuny plastů a velké množství pneumatik. Mezi nalezené „poklady“ patří koberce, deky, oblečení, eternitová krytina, autosedačky, dětské kočárky i elektronika.

Celý příklad dobré praxe si můžete přečíst po kliknutí na odkaz níže:

Odpady_Každoroční úklid Český Brod_o.docx

Sběrné dvory odpadů na dosah mají v Křenovicích a Otnicích

Všichni občané Slavkovska mají do sběrného dvora odpadů nejvýše 7 minut jízdy autem. Síť zařízení pro ukládání oddělených složek odpadů je kompletní díky výstavbě sběrných dvorů v Křenovicích a Otnicích.

Celý příklad dobré praxe si můžete přečíst po kliknutí na odkaz níže:

Odpady_Sberne_dvory_Slavkov_o.docx