11.05.2022

Life nebo Interreg?

Poslední z tréninků projektu Zavádění systematického přístupu k financování inovativních (smart) řešení v ČR se odehrál v Písku 4. a 5. května letošního roku. Byl věnován praktické ukázce vyplňování projektové žádosti do dvou výzev evropských dotačních programů, a to Interreg a Life.

O proběhlých školeních i studijní cestě týmu projektu Zavádění systematického přístupu k financování inovativních (smart) řešení v ČR do Nizozemí promluvil při zahájení vedoucí projektový manažer David Škorňa. Zmínil, kam účastníci během celého běhu projektu až došli a předestřel, že smyslem posledního tréninku je na příkladu přímo řízených programů EU demonstrovat chytrá řešení ukázat si praktické rady při přípravě konkrétních projektů.

 

 

Místostarosta z pořádajícího města Písek Ondřej Veselý představil svoje město jako město vzdělanosti a inovativních přístupů. V roce 2020 oslavili už 777 let existence.

Proč je Písek na špici v oblasti konceptu Smart city v rámci ČR vysvětloval Miloš Prokýšek. Od dob Jakuba Krčína z Jelčan, který změnil klimatické podmínky území stavbou rybníků, přes vznik Smart Písku v roce 2017, až po současnost, prochází Písek inovativním rozvojem. Jeho výsledkem je řada chytrých projektů, ať už orientovaných na turistický ruch nebo na infrastrukturu či služby občanům. Jednou z výzev je řešení parkování. Tady použili monitorování a predikci obsazenosti parkovacích   míst. Ve spolupráci s lokálním centrem pro podporu podnikavosti Podnikni to! se snaží povzbudit občany k zahájení vlastní podnikatelské činnosti. Na půdě tohoto centra najde každý, kdo uvažuje o podnikání, nebo si v hlavě pohrává s nápadem, pomocnou ruku i podporu v podobě vzdělávacích kurzů.

V rámci participativního rozpočtu mohou občané podávat své návrhy na projekty do výše 1 mil Kč, vybrané projekty, pro něž hlasovalo největší množství občanů, jsou následně zrealizovány. Ve městě nabízejí sdílená kola, v současnosti je k dispozici 100 kol na 80 stanicích. Spalovna kalů je dalším z chytrých projektů. Jedná se o částečně mobilní technologii s uzavřeným okruhem oběhu energií. Produktem je sušený kal, který se dá použít například do hnojiv.

Daří se jim i zapojovat občany do aktivit města. Trápí je zkapacitnění odboru životního prostředí, pozice městského klimatologa v Písku chybí. V rámci rekonstrukcí škol chtějí aplikovat zelené střechy a připravují tzv. švédské stromy, sázené technologií, která má původ ve Stockholmu. Portfolio smart projektů je v Písku opravdu široké.

Věra Karin Brázová spolu s Janem Jelínkem, kteří tvoří neodmyslitelnou součást projektového týmu za Ministerstvo pro místní rozvoj, přivezli do Písku řadu nových informací. Týkaly se zejména dokončení implementačního plánu Smart cities. Ve svém uvítacím projevu zmínila Karin Brázová i přípravu závěrečné konference projektu, která proběhne v červnu 2022.

Výzvy programu LIFE budou vyhlášeny 17. května 2022

Prostřednictvím on-line přenosu aktuální výzvy na EU úrovni prezentoval Lorrant Deme, který se bohužel nemohl zúčastnit osobně ze zdravotních důvodů. Opět upozornil na nové programy Evropské unie pro rok 2022.

Tentokrát představil program pro životní prostředí a klima, program Life, jehož všechny výzvy pro rok 2022 budou vyhlášeny již 17. května (s uzávěrkou 4. října). Popsal i přihlášku do programu Life a upozornil na její důležité části.

Hillen Oost (VNG) vysvětloval podpůrné otázky, které vám pomohou vybrat projekt. Čeho chcete dosáhnout, proč je v rámci EU nutné těchto výsledků dosáhnout a v čem se vaše ambice překrývají s ambicemi programu financování (proč právě tato dotace, proč přeshraniční a inovace?).

V další části se přítomní rozdělili na dvě skupiny, které v projektu Interreg nebo v projektu LIFE měli za úkol napsat už konkrétní žádost. Přihlášku do projektu Interreg vyplňovali zástupci z města Valašské Meziříčí, Písek, Tetín mikroregionu Východních Krkonoš.

Při braistormingu se hledaly vhodné programy v oblasti odpadového hospodářství, přeshraniční dopravy, podpory vzdělanosti a další.

Výzvy v Interregu se zaměřují zejména na přeshraniční spolupráci, spolupráce se nemusí týkat měst přesně na hranicích, města si mohou najít partnera v určeném teritoriu v jiném státě a připravit projekt, jehož výstupem je společný užitek pro obě strany.

Nakonec byl vybrán projekt na dva roky s tématem boje proti vylidňování. Obě fiktivní místa mají problém s vylidňováním a budou si mezi sebou vyměňovat informace a provádět analýzy tohoto problému.

Workhop k LIFE vedla expertka Dita Tesařová. Účastníci se prokousávali diskusí projektem na chytré plánování v oblasti klimatu a energetiky, vč. budování kapacit, zajištění komunikace a replikace. Města jsou v této oblasti v různé fázi pokročilosti, ale bylo možné definovat potřeby projektu. Přidanou hodnotou je dohoda na zpracování žádostí do ostrých výzev, o toto má zájem řada přítomných menších i větších měst.

Večerní program patřil prohlídce města Písek a některých z místních inovativních projektů. Miloš Prokýšek, člen projektového týmu a vedoucí organizační složky Smart Písek, představil elektronickou úřední desku dostupnou na chytré stanici autobusu. Na této stanici mohou cestující rovněž čerpat informace o jednotlivých spojích prostřednictvím elektronického jízdního řádu umístěného na označníku zastávky.

Smart přístup se v Písku objevuje i v propojování jednotlivých institucí. Dobrým příkladem je zapojení místní interaktivní galerie Sladovna do Smart aktivit města a společná účast v konsorciu partnerů v projektové žádosti programu Horizont Europe.

 

 

Čtvrteční trochu pošmourné písecké ráno začal trénink prezentací Dana Čmelíka, člena projektového týmu a místostarosty města Kyjov. Apeloval v ní na všechny členy projektu, aby doplnili své zkušenosti s komunikací nad projektem s nejrůznějšími kolegy jako jsou plánovači, urbanisté apod i svoje získané informace při realizaci inovativních projektů, do sdílené platformy ONENOTE, kterou projektový tým spravuje a která nabízí sdílení dobré i špatné praxe, a ve které města představují své budoucí projekty.

Další z přednášejících, Gerhard Decker, se ve své prezentaci věnoval zejména procesu vytvoření konsorcia, které si může žádat o finanční prostředky na inovativní projekty.

Trénink pokračoval opět týmovou prací ve dvou workshopech. Zde si účastníci vyzkoušeli proces vytvoření vlastní projektové žádosti vhodné pro chytré projekty z programů Interreg a Life.

 

Písecké setkání skončilo po poledni tradičním společným obědem. Účastníky čeká ještě závěrečná konference a řada výstupů z práce expertů za dvouleté období.

Všechny prezentace jsou dostupné na webových stránkách www.smocr.cz

Ing. Alexandra Kocková