04.04.2022

Trénink č. 6 a 7 Žďár nad Sázavou

Další trénink k financování chytrých řešení (SMO a VNG, dne 21. a 22. března 2022) se konal v nádherném prostředí zámku ve Žďáře nad Sázavou.

Osobní kontakt patří k smart řešením

První den

První den otevřela program výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková, která zdůraznila potřebu přátelských osobních kontaktů, což, jak uvedla, považuje za nejvíc smart řešení vůbec. Ukazuje se to i teď během válečného konfliktu, kdy nejrychleji na volání o pomoc z Ukrajiny zareagovali starostové našich měst.

Prezentací města Žďár nad Sázavou pokračoval jeho starosta Martin Mrkos. Promluvil o chytrých projektech, které ve městě realizovali a realizují. Nakupují energie přes Power Exchange PXE, realizovali čištění odpadních vod, používají dešťovou vodu či budují zelené střechy. Spolupracují s univerzitami, mezi takovými projekty jsou např. střechy s biosolárními panely nebo vodohospodářství veřejných městských parků.

Věra-Karin Brázová (MMR) mluvila o dotačních titulech, které připravuje ministerstvo pro místní rozvoj, momentálně se mimo jiné věnují nastavení investiční podpory 5G pro 5 měst (Jeseník, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem a Bílina).

Nový web pro Smart Cities vzniká v rámci projektu VNG. Design je koncipován tak, aby přinášel užitek i pro laickou veřejnost, nejen pro odborníky, prostřednictvím jeho newsletteru bude mít možnost šířit informace o dalších dotačních titulech.

Debata se točila okolo financování z přímo řízených programů EU, např. programu Interreg Central Europe, Life či Urbact Innovative Action. MMR také vede nástroj Smart City Kompas, který umožňuje městům strategicky propojit cíle, opatření a indikátory vč. metrik. Trénink moderoval vedoucí projektu a mj. koordinátora projektu SPARCS na Kladně David Škorňa.

 

Expert Lorrant Deme mluvil o novinkách okolo Evropské komise. Představil projekt Horizon Europe „Partnerství Built4People“, kde jde o budovy připravené na chytré sítě, řešení pro udržitelnou, odolnou, inkluzivní a dostupnou regeneraci čtvrtí a monitorování, správa, údržba kulturního dědictví. Mluvil i o výzvách Life 2022 zaměřených zejména na úspory energií, o inovačním fondu ERDF (2.výzva), který podporuje i malé projekty. Existuje také on-line kurz o přeshraniční spolupráci.

V rámci Interreg Europe byl představen také projekt chytré dopravy v chorvatském Osijeku. Evropské programy nabízejí zejména spojování zájemců do konsorcií a následně čerpání finančních prostředků.

Gerhard Dekker (VNG) mluvil o malých městech. Nádraží v malém holandském městě, kde se rozhodli identifikovat co nejvíce problémů, které v obci mají. Nemají kde zaparkovat, je zde problém vylidňování, chybí další pracovní příležitosti. Nádraží mělo řešit více problémů najednou, mělo být dopravním uzlem i místem setkání. Projekt spojil řadu stakeholderů – město, podnikatele, železniční společností a dalšími partnery.

Expert Hillen Oost pokračoval v prezentaci další obce, která měla také velké množství problémů. Použili digitální technologie pro řešení problému, jak zajistit větší angažovanost místních obyvatel. Zavedli digitální místní měnu, kterou získají místní za drobné služby a následně je utratí zase u domácích podnikatelů.

Spojili se i s VNG, vytvořili konsorcium a získali peníze z programu Interreg. Místní si mohli stáhnout aplikaci, kde byla nabídka drobných prací. Po splnění vybraného úkolu získali digitální měnu, kterou mohli utratit u místních obchodníků.

V další části trénink pokračoval prezentací chytrých inovativních projektů města Kladna. Jeden z nich představil blíže David Škorňa jako vedoucí projektu SPARCS. Týká se zvyšování (energetické) soběstačnosti budov města. Základem byla dokonalá analýza jednotlivých budov, zdokumentování jejich energetické náročnosti, nakoupení chytrého digitalizovaného nástroje a také paralelní příprava strategie pro oblast energetiky. Aktuální projekt renovace budov čítá 23 budov města.

Gábor Toth představil jednodušší příklady chytré mobility. Jedná se o využití dronů. Drony například dodávají defibrilátory, je to rychlé řešení, zachraňují životy v rámci nouzových zdravotních služeb ve Švédsku. Konec prvního dne patřil kvízu o ceny. Odpovídalo se na otázky o různých dotačních programech. Ukázalo se, že povědomí přítomných o fungování různých dotačních výzev je opravdu velké.

Druhý den

Druhý den započal diskusí k vybraným aspektům financování chytrých řešení, např. o rizicích veřejných zakázkách u inovativních projektů. Dalším tématem bylo plánování rozpočtů, řízení inflace, problémy se směnečným kurzem, časový rámec financování či nepředvídatelné situace. Předmětem diskuze bylo i plánování cash-flow projektu. Důležitým tématem je i udržitelnost jednotlivých projektů.

Pracujeme ve skupinách

Důležitou částí byly dva bloky pro pracovní skupiny. Ty se věnovaly konkrétnímu rozboru projektů a spoluvytváření rozpočtu pro projekt renovace budov a dosahování energetických úspor a pro dopravní obsluhu a mobilitě.

Workshop k mobilitě vedl Víťa Král. Workshop, který se zabýval přípravou financování projektů šetřících energie pak Jaroslav Klusák a David Škorňa. Těm asistovali experti z Holandska a Maďarska. V obou skupinách se účastníci krok za krokem prokousávali tvorbou rozpočtů, diskusí o nutných aspektech přípravy projektů z hlediska financování, nebo také hledáním variant propojování různých zdrojů financování.

6. a 7. trénink projektu skončil v odpoledních hodinách. Další, již 8. a poslední trénink čeká účastníky 4. května 2022 v Písku.