Publicita

21.02.2020

Povinná publicita

Dle metodiky OPZ platí povinnost příjemce umístit alespoň jeden povinný plakát velikosti minimálně A3 s informacemi o projektu v místě realizace projektu snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy. Umístění zajistí v návaznosti na zahájení realizace projektu a bude jej udržovat do termínu dokončení realizace projektu. Toto platí i pro oficiální akce  a prezentace CSS.

Ke splnění povinné publicity na oficiálních dokumentech je nutné používat předepsaný „logolink“.

24.11.2016

Další možná publicita

Logo CSS – jedná se o neoficiální logo Projektu, které slouží pouze k propagaci.  Lze ho použít pouze samostatně ( „proklik“ na webu apod.). Ke splnění povinné publicity na oficiálních dokumentech je nutné používat předepsaný „logolink“, který je ke stažení v článku Povinná publicita. Na oficiálních akcích pak plakát, který je taktéž ke stažení v článku Povinná publicita.

12.02.2015

Inspirujte se z meziobecní spolupráce

Vůbec poprvé si mohou města a obce přečíst vytištěné příklady dobré praxe meziobecní spolupráce. A to v brožuře „Inspirujte se z meziobecní spolupráce“, kterou vydal Svaz měst a obcí ČR. Stalo se tak v rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce (MOS), označovanému také jako „Obce sobě“. Financován